Debata Retoryka dla demokracji

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

65,40  109,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 109,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 65,40 zł  


65,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Debata w demokracji


Jak debatowano w starożytnych Atenach i Rzymie?
Czy dysputy scholastyczne są podobne do współczesnych debat?
Jak brytyjski parlamentaryzm wpłynął na rozwój debaty w Polsce?
Dlaczego debata potrzebna jest w szkole?
Jakie są zasady debat w polskim parlamencie?


Książka Debata. Retoryka dla demokracji pod redakcją Agnieszki Budzyńskiej-Dacy i Ewy Modrzejewskiej przynosi odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Pokazuje debatę z kilku perspektyw: historycznej, socjologicznej, politologicznej, językoznawczej i edukacyjnej. Dzięki tak szerokiemu spojrzeniu na temat, czytelnicy otrzymują zarówno teoretyczne refleksje, jak i praktyczne wskazówki dotyczące organizacji i prowadzenia debat w Polsce i za granicą.


Debata. Retoryka dla demokracji to nie tylko wyczerpujące kompendium wiedzy o debacie przygotowane przez kilkunastu ekspertów, ale również publikacja pokazująca olbrzymi wpływ tej formy komunikacji na rozwój społeczeństwa demokratycznego.


Niezależnie od tego, czy jesteś badaczem, praktykiem czy po prostu zainteresowanym obserwatorem – ta książka jest dla Ciebie!


Rok wydania2024
Liczba stron416
KategoriaKomunikacja społeczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-23417-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1 UNIWERSUM DEBATY. SŁOWO WSTĘPNE Agnieszka Budzyńska-Daca     1
    1. Wprowadzenie     1
    2. Debata dla demokracji     2
      2.1. Archeologia debaty     3
      2.2. Debata jako narzędzie poznania     4
    3. Wymiar debaty     4
      3.1. Wymiar edukacyjno-konkursowy     4
      3.2. Wymiar instytucjonalny     9
      3.3. Wymiar społeczny     11
    4. Debata jako gatunek retoryczny     12
      4.1. Podmiot sprawczy debaty     13
      4.2. Kwestia sporna     14
      4.3. Porządek debaty     14
      4.4. Audytorium     15
      4.5. Rytualny charakter     15
    Bibliografia     16
  
  THE UNIVERSE OF DEBATE. FOREWORD Agnieszka Budzyńska-Daca     18
    1. Introduction     18
    2. Debate for Democracy     19
      2.1. The Archaeology of Debate     20
      2.2. Debate as a Cognitive Tool     21
    3. Dimensions of the Debate     21
      3.1. The Educational and Competitive Dimension     21
      3.2. The Institutional Dimension     26
      3.3. The Social Dimension     27
    4. Debate as a Rhetorical Genre     29
      4.1. Actor Behind the Debate     30
      4.2. Issue at Stake     30
      4.3. Order of Debate     31
      4.4. Audience     31
      4.5. Ritualistic Nature     32
    References     33
  
  2 KORZENIE DEBATY W KULTURZE EUROPEJSKIEJ Agnieszka Budzyńska-Daca     35
    1. Wprowadzenie     35
    2. Starożytna Grecja     35
      2.1. Debata w życiu publicznym     36
      2.2. Isegoria i parrhesia     39
      2.3. Arystoteles o debacie     42
    3. Rzymskie praktyki debat     44
    4. Debata jako praktyka testowania argumentów     46
    Bibliografia     47
  
  3 DYSPUTA W ŚREDNIOWIECZU: DYSPUTA SCHOLASTYCZNA I DYSPUTA ERYSTYCZNA (OBLIGATIONES) Magdalena Ryszka-Kurczab     51
    1. Wprowadzenie     51
    2. Rozmaitość dysput     51
    3. Dysputa scholastyczna     53
      3.1. Questio disputata     53
      3.2. Dysputa scholastyczna jako szkolne ćwiczenie     56
    4. Dysputa erystyczna (Obligationes)     58
    5. Podsumowanie     60
    Bibliografia     61
  
  4 POLSKIE DYSPUTY WYZNANIOWE W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW (XVI–XVII W.) Magdalena Ryszka-Kurczab     64
    1. Wprowadzenie     64
    2. Tło historyczno-religijne dysput wyznaniowych     64
    3. Warunki organizowania publicznych dysput wyznaniowych i ich przebieg     67
      3.1. Przestrzeń     68
      3.2. Język     70
      3.3. Metoda dysputowania     71
    4. Modelowy przebieg dysputy     73
    5. Wnioski     76
    Bibliografia     77
    Źródła     77
    Literatura przedmiotu     77
  
  5 HISTORIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU DEBAT OKSFORDZKICH W POLSCE Jan Piosik     80
    1. Wprowadzenie     80
    2. Źródła debaty oksfordzkiej     80
    3. Polska scena debatancka w zarysie     81
    4. Format czy formaty debat oksfordzkich?     84
    5. Debata oksfordzka jako polski format debatowania – próba diagnozy     85
    6. Podsumowanie     88
    Bibliografia     89
  
  6 DEBATE AS AN EDUCATIONAL TOOL: EXAMPLES FROM CROATIA Elenmari Pletikos Olof     90
    1. Introduction     90
    2. Applying Debate for Teaching as an Active Learning and Cooperative Learning Tool     91
    3. Learning Outcomes Through Debate     92
    4. Debate Clubs and Debate Societies in Croatia     93
    5. Examples from Croatian Elementary Schools and High Schools     93
    6. Škarić’s Debate as a Format at the School of Rhetoric     95
    7. Competitive Debate Formats Adapted for the Classroom     96
    8. Presidential Debate Clippings – Motivation for Use in the Classroom     97
    9. International Project ‘Innovate Debate’     97
    10. Conclusion     98
    References     98
  
  7 DEBATA TURNIEJOWA W MIĘDZYNARODOWEJ PERSPEKTYWIE Konrad Kiljan, Ewa Modrzejewska     101
    1. Wprowadzenie     101
    2. Przegląd badań i innowacji dydaktycznych z wykorzystaniem debat     102
    3. Międzynarodowe turnieje debat     104
    4. Organizacje debatanckie w perspektywie porównawczej – ankieta     107
      4.1. Organizacje a udział w WSDC     108
      4.2. Krajowa scena debatancka wg respondentów     109
      4.3. Miejsca debatowania w krajowym systemie edukacyjnym     110
      4.4. Charakterystyka organizacji debatanckich w aspekcie instytucjonalno-organizacyjnym     112
    5. Podsumowanie     113
    Bibliografia     115
  
  8 ARGUMENTACJA W DEBACIE: MIĘDZY TEORIĄ A DZIAŁANIEM Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska     118
    1. Wprowadzenie     118
    2. Trzy perspektywy argumentacji     119
      2.1. Argumentacja jako produkt     120
      2.2. Argumentacja jako procedura     121
      2.3. Argumentacja jako proces     125
    3. Argumentacja jako proces, produkt, procedura     127
      3.1. Cele     127
      3.2. Sytuacja     128
      3.3. Reguły i normy     128
      3.4. Nadawca i odbiorca w debacie     129
    4. Ocena argumentacji     130
    5. Argumentacja w debacie     132
    6. Podsumowanie     136
    Bibliografia     136
  
  9 Sędziowanie na turniejach debat w Polsce – analiza porównawcza systemów oceny Kinga J. Rogowska, Krzysztof Buła     139
    1. Wprowadzenie     139
    2. Czy każda debata wymaga sędziego?     140
    3. Funkcje sędziego w debacie     140
    4. Karta oceny czy swobodna analiza?     143
      4.1. Debata oksfordzka – karta oceny     144
      4.2. Brytyjska debata parlamentarna – ocena     146
      4.3. Debata Lincoln-Douglas – złoty środek?     150
    5. Czy istnieje lepszy sposób?     152
    Bibliografia     153
  
  10 Narzędzia do tworzenia i analizy argumentacji Piotr Glenc     155
    1. Wprowadzenie     155
    2. Technologie informatyczne w świecie debat     156
      2.1. Argumentacja jako przedmiot badań w informatyce     156
      2.2. Technologie argumentacyjne – kierunki prac, wyzwania i perspektywy rozwoju     158
    3. Narzędzia do tworzenia i analizy argumentacji – prezentacja wybranych rozwiązań     161
      3.1. Debate.org     162
      3.2. Consider.it     164
      3.3. Polis     166
      3.4. ArgueApply     167
      3.5. DebateGraph     170
      3.6. OVA     171
      3.7. Resoomer     172
    4. Podsumowanie     175
    Bibliografia     175
  
  11 Kialo – narzędzie do przeprowadzania debat w internecie Natalia Borzuta     178
    1. Wprowadzenie     178
    2. Specyfika dyskusji online     179
    3. Kialo – internetowa przestrzeń rzetelnej debaty     183
    4. Transkrypcja i analiza debaty w Kialo     187
    5. Podsumowanie     191
    Bibliografia     191
      Dodatek: Tabelaryczne opracowanie debaty przeprowadzonej na żywo w formacie Karla Poppera     194
  
  12 Debate In the Classroom Diana Tomić     197
    1. Introduction     197
    2. Skill-building Classroom Debate for an Empowered Learner     198
    3. Pros and Cons of the Classroom Debate     201
    4. Practical Guidelines for Classroom Preparation     202
    5. Conclusion     205
    References     205
  
  13 Debata w edukacji filozoficznej Paweł Gondek, Joanna Kiereś-Łach     209
    1. Wprowadzenie     209
    2. Aspekt dydaktyczno-rozwojowy debaty filozoficznej w szkole średniej     210
    3. Aspekt metodyczny debaty – poziom akademicki     214
      3.1. Metoda dialektyczna     215
      3.2. Miejsce debaty w studiach filozoficznych     216
      3.3. Elementy debaty na seminariach dyplomowych     218
    4. Podsumowanie     219
    Bibliografia     220
  
  14 Debata w edukacji historycznej Karolina Kolbuszewska     222
    1. Wprowadzenie     222
    2. Zainteresowanie Polaków historią     223
    3. Debata w szkole     224
      3.1. Modele edukacji historycznej     224
      3.2. Debata w szkolnej podstawie programowej nauczania historii     225
      3.3. Debata na lekcji historii     226
    4. Debata historyczna w edukacji pozaszkolnej     227
    5. Forma wykorzystania debaty historycznej     227
      5.1. Turniej     227
      5.2. Debata okazjonalna     229
      5.3. Debata sparingowa     230
      5.4. Debata jako podsumowanie warsztatu historycznego     230
    6. Adresaci projektów debatanckich     231
    7. Metodyka debaty historycznej     233
      7.1. Teza debaty historycznej     233
      7.2. Merytoryczne przygotowanie do debaty     235
      7.3. Ocena debaty historycznej     235
    8. Podsumowanie     238
    Bibliografia     239
  
  15 Debaty w edukacji muzealnej Gabriela Manista     241
    1. Wprowadzenie     241
    2. Edukacja w muzeum     241
    3. Muzeum jako miejsce edukacji i dialogu     243
    4. Jak debatować w muzeum?     246
    5. Debata w muzeum – doświadczenia i możliwości     248
      5.1. Debaty w muzeach historycznych i narracyjnych     248
      5.2. Debaty w muzeach bazujących na zbiorach sztuki     249
    6. Podsumowanie     251
    Bibliografia     251
  
  16 Debata jako zjawisko społeczne Agnieszka Kampka     254
    1. Wprowadzenie     254
    2. Debata i sfera publiczna     254
    3. Opinia publiczna     256
    4. Uczestnicy debaty: instytucje i obywatele     257
    5. Cele i funkcje debaty     259
      5.1. Poznanie i zrozumienie     259
      5.2. Zgoda i porozumienie     261
      5.3. Wyznaczanie celów i działanie     262
    6. Podsumowanie     263
    Bibliografia     264
  
  17 Debata w polskim parlamencie Barbara Batko-Tokarz     267
    1. Wprowadzenie     267
    2. Polski parlament: historia, funkcje, działanie     268
      2.1. Posiedzenia parlamentarne     270
      2.2. Debata parlamentarna     273
      2.3. Cechy komunikacji w trakcie debaty wynikające z uwarunkowań regulaminowych     277
    3. Badania języka polskiego parlamentu – przegląd     279
    4. Miejsce debaty parlamentarnej w dyskursie politycznym     281
      4.1. Uwarunkowania polityczne debaty parlamentarnej     281
      4.2. Uwarunkowania społeczno-kulturowe debaty parlamentarnej     283
    Bibliografia     285
  
  18 Debata jako narzędzie konsultacji społecznych Krzysztof Mączka     289
    1. Wprowadzenie     289
    2. Czym są konsultacje społeczne?     290
      2.1. Deliberacja     292
      2.2. Sąd obywatelski     293
      2.3. Kawiarenka obywatelska     295
      2.4. Otwarte spotkanie konsultacyjne     296
    3. Debata oksfordzka a wybrane narzędzia konsultacji społecznych     296
      3.1. Selekcja uczestników     297
      3.2. Zawartość merytoryczna     298
      3.3. Równowaga (zbalansowanie)     298
      3.4. Sposób dyskusji     298
      3.5. Reguły czasowe     298
      3.6. Koszty     299
      3.7. Atrakcyjność medialna     299
    4. Debata oksfordzka w konsultacjach społecznych: doświadczenia i perspektywa na przyszłość     302
    5. Podsumowanie     303
    Bibliografia     303
  
  19 Polskie finałowe debaty przedwyborcze – perspektywa krytyczno-retoryczna Agnieszka Budzyńska-Daca     306
    1. Wprowadzenie     306
    2. Format debat – problemy i badania     307
    3. Debaty przedwyborcze w Polsce a demokratyczne standardy     309
      3.1. Wymogi rzetelnej debaty     310
      3.2. Debaty jako narzędzie komunikowania z wyborcami     314
      3.3. Obywatelski charakter debat     315
      3.4. Debaty jako źródło wiedzy     317
      3.5. Debaty jako wzorzec edukacyjny sporu w demokracji     318
    4. Podsumowanie     319
    Bibliografia     319
  
  20 Wolna przestrzeŃ (Frirumsdebat) – duński format debaty publicznej Ewa Modrzejewska     322
    1. Rys historyczny oraz osadzenie kulturowe     322
    2. Struktura debaty     323
      2.1. Uczestnicy     323
      2.2. Przebieg debaty     324
    3. Role mówców     327
    4. Kryteria oceny i styl argumentacji     327
    5. Podsumowanie     328
    Bibliografia     328
  
  21 The Debating Tradition in Great Britain and The United States of America Martin Hinton, Miriam Kobierski     330
    1. Introduction     330
    2. Origins of Formal Debate in English     331
      2.1. The Anglo-Saxons     331
      2.2. Parliament     332
      2.3. The Enlightenment     334
    3. Debating Today in Britain and the USA     336
    4. Threats to Free Debate     338
      4.1. Political Threats     339
      4.2. Social Threats     340
      4.3. Technological Threats     341
    5. Conclusion     342
    References     342
  
  22 Formaty debat Kinga J. Rogowska, Marcin Kosman, Aleksandra Łukowska     345
    1. Wprowadzenie     345
    2. Debata Lincoln-Douglas     345
      2.1. Rys historyczny oraz osadzenie kulturowe     345
      2.2. Struktura debaty     347
      2.3. Kryteria oceny     352
    Literatura przedmiotu     353
    3. Brytyjska debata parlamentarna     353
      3.1. Rys historyczny oraz osadzenie kulturowe     354
      3.2. Struktura debaty     355
      3.3. Kryteria oceny     358
      3.4. Polityka equity     359
    Literatura przedmiotu     359
    4. Debata Policy     359
      4.1. Rys historyczny oraz osadzenie kulturowe     359
      4.2. Struktura debaty     360
      4.3. Kryteria oceny     367
    Literatura przedmiotu     367
    5. Debata Karla Poppera     368
      5.1. Rys historyczny oraz osadzenie kulturowe     368
      5.2. Struktura debaty     369
      5.3. Kryteria oceny     373
    Literatura przedmiotu     375
    6. World Schools Debate     376
      6.1. Rys historyczny oraz osadzenie kulturowe     376
      6.2. Struktura debaty     377
      6.3. Kryteria oceny     380
    Literatura przedmiotu     381
    7. Mock Trial     381
      7.1. Rys historyczny oraz osadzenie kulturowe     382
      7.2. Struktura debaty     383
      7.3. Kryteria oceny     386
    Literatura przedmiotu     387
    8. Debata oksfordzka     387
      8.1. Rys historyczny oraz osadzenie kulturowe     387
      8.2. Struktura debaty     388
      8.3. Kryteria oceny     393
    Literatura przedmiotu     393
    
  Biogramy     395
  Indeks rzeczowy     401
  Indeks osobowy     410
RozwińZwiń