Chromatografia cieczowa - teoria i praktyka

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,85  69,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,8569,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Techniki chromatograficzne, w tym głównie chromatografia gazowa i cieczowa, należą do najważniejszych metod analizy większości związków chemicznych.
W każdym laboratorium analitycznym znajduje się co najmniej jeden chromatograf gazowy i/lub cieczowy. Pomimo, iż obie techniki osiągnęły już wysoki poziom rozwoju ciągle następuje udoskonalanie ich potencjału rozdzielczego, zarówno poprzez rozwój aparatury jak i opracowywanie nowych procedur analitycznych, co w konsekwencji rozszerza możliwości ich zastosowania. Wysokosprawna chromatografia cieczowa jest obecnie techniką używaną do analizy ponad 80% istniejących związków chemicznych.
Książka zawierała całokształt wiedzy dotyczącej chromatografii cieczowej – kolumnowej i planarnej. Zamierzeniem autorów było przekazanie wiedzy w sposób dostępny i zrozumiały, zarówno w zakresie teorii chromatografii jak i praktycznych zastosowań analizy chromatograficznej. Opisane zostały wszystkie techniki chromatografii cieczowej.


Liczba stron272
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20876-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     9
  1. Wprowadzenie 11
    1.1. Historia chromatografii cieczowej     11
    1.2. Znaczenie chromatografii cieczowej     17
    1.3. Istota rozdzielania chromatograficznego     19
    1.4. Klasyfikacja układów chromatografii cieczowej     22
    1.5. Podstawowe wielkości retencyjne i termodynamiczne     24
  2. Chromatografia cieczowa kolumnowa     29
    2.1. Aparatura do chromatografii cieczowej kolumnowej     29
    2.2. Pompy chromatograficzne     32
      2.2.1. Rodzaje i charakterystyka pomp chromatograficznych     32
      2.2.2. Problemy związane z pracą pomp c    34
    2.3. Dozowniki próbek     35
      2.3.1. Dozowanie ręczne     36
      2.3.2. Dozowanie automatyczne     37
    2.4. Fazy ruchome     37
      2.4.1. Właściwości faz ruchomych     37
      2.4.2. Faza ruchoma a matryca próbki     44
      2.4.3. Eluenty izoeluotropowe     44
      2.4.4. Dobór składu fazy ruchomej     46
      2.4.5. Problemy związane z fazą ruchomą     56
      2.4.6. Oszczędzanie faz ruchomych     58
    2.5. Kolumny i fazy stacjonarne     59
      2.5.1. Kolumny tradycyjne     60
      2.5.2. Kolumny monolityczne     64
      2.5.3. Kolumny matrycowe     68
      2.5.4. Fazy stacjonarne     71
      2.5.5. Wskazówki dotyczące eksploatacji kolumn     82
    2.6. Sposoby prowadzenia procesu chromatograficznego w kolumnowej chromatografii cieczowej     85
      2.6.1. Chromatografia w normalnym i odwróconym układzie faz     85
      2.6.2. Mechanizm retencji w normalnym układzie faz     89
      2.6.3. Mechanizm retencji w odwróconym układzie faz     91
      2.6.4. Elucja izokratyczna i elucja gradientowa     93
    2.7. Rozdzielczość kolumn chromatograficznych     95
      2.7.1. Parametry wpływające na proces rozdzielania     95
      2.7.2. Pojęcie półki teoretycznej     97
      2.7.3. Rozdzielczość kolumny w funkcji parametrów charakteryzujących selektywność i sprawność rozdzielania     104
      2.7.4. Wpływ temperatury na rozdzielanie chromatografowanych substancji     106
    2.8. Techniki kolumnowej chromatografii cieczowej     107
      2.8.1. Chromatografia jonowa     109
      2.8.2. Chromatografia wykluczania     114
      2.8.3. Chromatografia powinowactwa     119
      2.8.4. Chromatografia micelarna i mikroemulsyjna     121
      2.8.5. Chromatografia oddziaływań hydrofilowych     123
      2.8.6. Chromatografia oddziaływań hydrofobowych     127
      2.8.7. Chromatografia par jonowych     128
      2.8.8. Chromatografia przeciwprądowa     129
    2.9. Detektory     131
      2.9.1. Klasyfikacja detektorów     132
      2.9.2. Ogólna charakterystyka detektorów     132
      2.9.3. Charakterystyka detektorów używanych w kolumnowej chromatografii cieczowej     134
      2.9.4. Detektor fotometryczny absorpcji w świetle widzialnym i nadfiolecie (UV-VIS)     136
      2.9.5. Detektor fluorescencyjny     138
      2.9.6. Detektor refraktometryczny     139
      2.9.7. Detektory elektrochemiczne     141
      2.9.8. Detektor konduktometryczny     141
      2.9.9. Detektor aerozolowy promieniowania rozproszonego     142
      2.9.10. Spektrometr mas     145
      2.9.11. Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego     150
      2.9.12. Inne detektory     150
      2.9.13. Problemy związane z detektorami     152
    2.10. Analiza jakościowa     153
    2.11. Analiza ilościowa     156
      2.11.1. Metoda kalibracji bezwzględnej (wzorca zewnętrznego)     159
      2.11.2. Metoda normalizacji wewnętrznej     161
      2.11.3. Metoda wzorca wewnętrznego     162
      2.11.4. Metoda dodatku substancji oznaczanej     164
      2.11.5. Problemy w analizie ilościowej     165
      2.11.6. Proteomika ilościowa     166
    2.12. Szybka chromatografia cieczowa kolumnowa     167
    2.13. Techniki wielowymiarowe w chromatografii cieczowej kolumnowej     170
      2.13.1. Chromatografia dwuwymiarowa     171
      2.13.2. Tandemowa chromatografia cieczowa kolumnowa     175
    2.14. Chromatografia cieczowa kolumnowa łączona z innymi technikami analitycznymi     176
      2.14.1. Połączenie chromatografu cieczowego ze spektrometrią mas wysokiej rozdzielczości     176
      2.14.2. Chromatografia cieczowa łączona z magnetycznym rezonansem jądrowym     178
    2.15. Szczególne zastosowania kolumnowej chromatografii cieczowej     179
      2.15.1. Biochromatografia     180
      2.15.2. Chromatografia związków chiralnych     183
      2.15.3. Szybka chromatografia preparatywna     186
  3. Chromatografia cienkowarstwowa     187
    3.1. Wprowadzenie     187
      3.1.1. Historia TLC – ważniejsze etapy rozwoju     187
    3.2. Analiza za pomocą chromatografii planarnej     188
    3.3. Płytki do chromatografii cienkowarstwowej     191
      3.3.1. Samodzielna preparatyka płytek chromatograficznych     195
    3.4. Fazy stacjonarne do chromatografii cienkowarstwowej     196
    3.5. Eluenty (fazy ruchome)     200
    3.6. Nanoszenie próbek na płytki chromatograficzne     200
    3.7. Sposoby rozwijania chromatogramów     203
      3.7.1. Rozwijanie liniowe     204
      3.7.2. Rozwijanie odśrodkowe (cyrkularne)     204
      3.7.3. Rozwijanie dośrodkowe (antycyrkulacyjne)     205
      3.7.4. Mechanizm rozwijania chromatogramów     205
      3.7.5. Rozwijanie jednokrotne i wielokrotne     207
    3.8. Komory do chromatografii cienkowarstwowej     209
    3.9. Chromatografia cienkowarstwowa z wymuszonym przepływem fazy ruchomej     212
      3.9.1. Rotacyjna chromatografia planarna     212
      3.9.2. Ciśnieniowa chromatografia cienkowarstwowa     213
      3.9.3. Elektrochromatografia planarna     215
    3.10. Detekcja i dokumentacja chromatogramów     215
      3.10.1. Fizyczne metody detekcji     216
      3.10.2. Chemiczne metody detekcji     220
      3.10.3. Biologiczne metody detekcji     223
    3.11. Sprzężenie TLC ze spektralnymi metodami detekcji     227
      3.11.1. Sprzężenie TLC z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i/lub detektorem płomieniowo-fotometrycznym (TLC-FID/TLC-(FID-FPD))     227
      3.11.2. Sprzężenie TLC z MS     228
    3.12. Chromatogramy planarne     229
      3.12.1. Analiza jakościowa     230
      3.12.2. Analiza ilościowa     232
    3.13. Normalizacja w TLC     232
  4. Przygotowanie próbek do analizy    237
    4.1. Znaczenie i zasady przygotowania próbek do analizy     237
    4.2. Przygotowanie próbek ciekłych     239
      4.2.1. Ekstrakcja ciecz–ciecz     240
      4.2.2. Ekstrakcja do ciała stałego     243
      4.2.3. Mikroekstrakcja do fazy upakowanej     247
      4.2.4. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej     249
      4.2.5. Mikroekstracja do kropli rozpuszczalnika     251
      4.2.6. Ekstrakcja ruchomym elementem sorpcyjnym     252
      4.2.7. Destylacja     254
    4.3. Przygotowanie próbek stałych     254
      4.3.1. Ekstrakcja rozpuszczalnikami     254
      4.3.2. Ekstrakcja rozpuszczalnikami pod zwiększonym ciśnieniem     256
      4.3.3. Ekstrakcja nadkrytyczna     257
      4.3.4. QuEChERS     259
    4.4. Derywatyzacja     260
    4.5. Przygotowanie próbek biologicznych do analizy     261
      4.5.1. Przygotowanie próbek do analizy kwasów nukleinowych w genomice     262
      4.5.2. Przygotowanie próbek do analizy białek w proteomice     263
      4.5.3. Przygotowanie próbek do analizy leków i ich metabolitów oraz biomarkerów w organizmach żywych     264
  Indeks    267
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia