Metody instrumentalne w analizie chemicznej

Metody instrumentalne w analizie chemicznej

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

24,95

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik chemicznej analizy instrumentalnej jasno i przystępnie omawia większość stosowanych obecnie metod analitycznych. Materiał został podzielony na 5 części:


* proces analityczny,


* metody spektroskopowe,


* metody elektroanalityczne,


* metody chromatograficzne,


* metody różne (spektrometria mas, spektroskopia laserowa, promieniowania rentgenowskiego i fotoelektronów, metody termoanalityczne, czujniki chemiczne, analiza przepływowo-wstrzykowa).


Książka zawiera liczne tabele i ilustracje oraz pytania kontrolne, porządkujące wiedzę i podsumowujące kolejne rozdziały. Przeznaczona jest dla studentów i wykładowców zajmujących się chemią analityczną oraz pracowników przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, a także osób związanych z ochroną zdrowia i środowiska.


Rok wydania2008
Liczba stron414
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14210-0
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów i symboli używanych w książce    11
  
  CZĘŚĆ I. PROCES ANALITYCZNY    17
  
    Rozdział 1. Przedmiot i zadania chemii analitycznej    17
      1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej    19
  
    Rozdział 2. Etapy procesu analitycznego    21
      2.1. Pobieranie próbek do analizy    22
      2.2. Przygotowanie próbek do analizy    25
        2.2.1. Przeprowadzanie próbek do roztworu.    26
        2.2.2. Wydzielanie, rozdzielanie i zatężanie analitu    28
      2.3. Pomiar    29
        2.3.1. Metody bezwzględne (absolutne)    29
        2.3.2. Metody porównawcze (względne)    30
        2.3.3. Wzorce    36
        2.3.4. Kryteria wyboru metody analitycznej    37
      2.4. Przyrządy pomiarowe    38
  
    Rozdział 3. Opracowanie wyników i ich statystyczna ocena    41
      3.1. Błędy w analizie chemicznej    41
        3.1.1. Błąd względny i bezwzględny oraz średnia arytmetyczna    42
      3.2. Statystyczna ocena wyników    42
        3.2.1. Rozkład normalny błędów pomiarowych    42
        3.2.2. Odchylenie standardowe    43
        3.2.3. Przedział ufności    44
        3.2.4. Testy statystyczne    45
        3.2.5. Wyznaczanie prostej regresji    46
      3.3. Walidacja metod analitycznych    47
        3.3.1. Krzywa kalibracyjna    47
        3.3.2. Liniowość wskazań    48
        3.3.3. Czułość metody    48
        3.3.4. Precyzja i dokładność    49
        3.3.5. Granica wykrywalności i oznaczalności    50
        3.3.6. Stabilność    52
        3.3.7. Odzysk analitu    52
        3.3.8. Selektywność    53
  
    Rozdział 4. Komputery w laboratorium analitycznym    55
      4.1. Sprzężenie przyrządów pomiarowych z komputerem    56
  
  CZĘŚĆ II. METODY SPEKTROSKOPOWE    61
  
    Rozdział 5. Wprowadzenie do metod spektroskopowych    61
      5.1. Spektroskopia    61
      5.2. Podział spektroskopii    63
  
    Rozdział 6. Spektroskopia molekularna    65
      6.1. Spektrofotometria UV–Vis    66
        6.1.1. Rodzaje przejść elektronowych    67
        6.1.2. Prawa absorpcji    71
        6.1.3. Aparatura    76
        6.1.4. Analiza ilościowa    84
        6.1.5. Zastosowanie spektrofotometrii UV–Vis w analizie jakościowej    92
        6.1.6. Zastosowanie spektrofotometrii UV–Vis    95
      6.2. Spektroskopia fotoakustyczna w obszarze widzialnym i nadfiolecie    98
      6.3. Spektrofluorymetria    100
        6.3.1. Wprowadzenie    100
        6.3.2. Aparatura    103
        6.3.3. Analityczne zastosowanie spektrofluorymetrii    104
      6.4. Spektrofotometria w podczerwieni (IR)    107
        6.4.1. Podstawy teoretyczne spektrofotometrii IR    108
        6.4.2. Spektrofotometry IR    113
        6.4.3. Techniki pomiarowe w spektrofotometrii IR    117
        6.4.4. Zastosowanie spektrofotometrii w podczerwieni    122
      6.5. Laserowa spektrometria ramanowska    128
        6.5.1. Spektrometry ramanowskie    130
        6.5.2. Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej    131
      6.6. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego    132
        6.6.1. Podstawy teoretyczne spektroskopii NMR    132
        6.6.2. Aparatura    136
        6.6.3. Metodyka pomiarów NMR    137
        6.6.4. Zastosowanie spektrometrii NMR    138
        6.6.5. Rezonans magnetyczny jąder 13C    141
        6.6.6. Przykłady zastosowań spektroskopii NMR    141
  
    Rozdział 7. Spektrometria atomowa    143
      7.1. Wstęp    143
      7.2. Absorpcyjna spektrometria atomowa    146
        7.2.1. Podstawy metody AAS    146
        7.2.2. Aparatura    148
        7.2.3. Analiza ilościowa metodą AAS    155
      7.3. Emisyjna spektrometria atomowa    158
        7.3.1. Fotometria płomieniowa    159
        7.3.2. Spektrografia    159
        7.3.3. Plazmowa emisyjna spektrometria atomowa    163
  
  CZĘŚĆ III. METODY ELEKTROANALITYCZNE    169
  
    Rozdział 8. Podstawy metod elektroanalitycznych    169
      8.1. Roztwory elektrolitów    169
      8.2. Potencjał elektrody — podwójna warstwa elektryczna    171
      8.3. Reakcje elektrodowe    172
      8.4. Ogniwo galwaniczne    173
      8.5. Podział metod elektroanalitycznych    173
  
    Rozdział 9. Potencjometria    175
      9.1. Podstawy metody    175
      9.2. Aparatura potencjometryczna    177
        9.2.1. Rodzaje elektrod    178
        9.2.2. Elektrody porównawcze    179
        9.2.3. Elektrody wskaźnikowe    182
        9.2.4. Potencjometry (pH-metry)    192
      9.3. Analityczne zastosowanie potencjometrii    193
        9.3.1. pH-metria    193
        9.3.2. Potencjometria bezpośrednia    195
        9.3.3. Miareczkowanie potencjometryczne    198
        9.3.4. Przykłady zastosowań potencjometrii z użyciem ISE    200
  
    Rozdział 10. Elektrograwimetria. Kulometria    202
      10.1. Elektrograwimetria    203
        10.1.1. Aparatura do elektrolizy    205
        10.1.2. Zastosowanie elektrolizy i elektrograwimetrii    206
      10.2. Kulometria    207
        10.2.1. Kulometria potencjostatyczna    207
        10.2.2. Kulometria amperostatyczna    208
  
    Rozdział 11. Polarografia. Woltamperometria    211
      11.1. Polarografia stałoprądowa — klasyczna (DCP)    212
        11.1.1. Rola elektrolitu podstawowego    213
        11.1.2. Prąd dyfuzyjny — równanie Ilkovi*ca    214
        11.1.3. Maksima polarograficzne    215
        11.1.4. Układ pomiarowy    216
        11.1.5. Polarografia stałoprądowa w analizie    219
      11.2. Polarografia zmiennoprądowa (ACP)    224
        11.2.1. Polarografia zmiennoprądowa sinusoidalna    224
        11.2.2. Polarografia zmiennoprądowa prostokątna (SWP)    226
      11.3. Polarografia impulsowa    226
        11.3.1. Polarografia impulsowa normalna (NPP)    226
        11.3.2. Polarografia impulsowa różnicowa (DPP)    227
      11.4. Woltamperometria    230
        11.4.1. Woltamperometria z liniowo zmieniającym się potencjałem (LSV)    230
        11.4.2. Woltamperometria cykliczna    231
        11.4.3. Woltamperometria odwrócona (inwersyjna)    232
  
    Rozdział 12. Miareczkowanie amperometryczne    239
      12.1. Miareczkowanie amperometryczne z jedną polaryzowaną elektrodą    239
      12.2. Miareczkowanie amperometryczne z dwiema elektrodami wskaźnikowymi (polaryzowanymi)    240
  
    Rozdział 13. Konduktometria    243
      13.1. Podstawy teoretyczne    243
      13.2. Pomiar przewodności    245
        13.2.1. Konduktometria klasyczna    245
        13.2.2. Konduktometria bezkontaktowa (bezelektrodowa)    246
      13.3. Zastosowanie konduktometrii    247
        13.3.1. Konduktometria bezpośrednia    247
        13.3.2. Miareczkowanie konduktometryczne    249
  
  CZĘŚĆ IV. METODY CHROMATOGRAFICZNE    255
  
    Rozdział 14. Wprowadzenie do metod chromatograficznych    255
      14.1. Klasyfikacja metod chromatograficznych    255
      14.2. Podstawy teoretyczne procesu chromatograficznego    257
        14.2.1. Podstawowe pojęcia i definicje    257
        14.2.2. Podstawy teoretyczne    259
        14.2.3. Oddziaływania międzycząsteczkowe    261
        14.2.4. Jakość rozdzielania chromatograficznego    263
  
    Rozdział 15. Chromatografia gazowa    269
      15.1. Aparatura do chromatografii gazowej    269
        15.1.1. Gaz nośny    270
        15.1.2. Regulacja i pomiar przepływu gazu nośnego    271
        15.1.3. Dozowniki    272
        15.1.4. Kolumny i wypełnienia kolumn    273
        15.1.5. Detektory    281
        15.1.6. Rejestratory, integratory i przetwarzanie danych    288
      15.2. Wybór parametrów analizy    289
      15.3. Zastosowanie chromatografii gazowej    292
        15.3.1. Analiza jakościowa    292
        15.3.2. Analiza ilościowa    294
      15.4. Techniki specjalne w chromatografii gazowej    298
        15.4.1. Analiza równowagowej fazy gazowej nad roztworem    298
        15.4.2. Analiza trudno lotnych substancji po derywatyzacji    298
        15.4.3. Pirolityczna chromatografia gazowa    299
      15.5. Przykłady zastosowań chromatografii gazowej    299
  
    Rozdział 16. Wysokosprawna chromatografia cieczowa    301
      16.1. Aparatura    302
        16.1.1. Zbiorniki fazy ruchomej    302
        16.1.2. Pompy    303
        16.1.3. Dozowniki    305
        16.1.4. Kolumny    306
        16.1.5. Detektory    306
      16.2. Wypełnienia kolumn — fazy stacjonarne w wysokosprawnej chromatografii cieczowej    309
        16.2.1. Fazy chemicznie związane na bazie krzemionki    309
      16.3. Fazy ruchome i mechanizmy rozdzielcze w chromatografii cieczowej    313
        16.3.1. Fazy ruchome w chromatografii adsorpcyjnej    313
        16.3.2. Fazy ruchome dla faz chemicznie związanych    315
        16.3.3. Faza ruchoma w chromatografii jonowymiennej    316
        16.3.4. Fazy ruchome w chromatografii żelowej    317
        16.3.5. Elucja izokratyczna i elucja gradientowa    317
      16.4. Wybór techniki chromatograficznej i aspekty praktyczne HPLC    318
      16.5. Zastosowanie wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej    319
  
    Rozdział 17. Chromatografia jonowa    320
      17.1. Jonity do chromatografii jonowej    321
      17.2. Równowagi wymiany jonowej    321
      17.3. Mechanizm retencji jonów w chromatografii jonowej    323
      17.4. Aparatura    325
        17.4.1. Układ z tłumieniem — układ dwukolumnowy    326
        17.4.2. Układ z pojedynczą kolumną    328
      17.5. Zastosowanie chromatografii jonowej    329
  
    Rozdział 18. Inne, wybrane techniki chromatograficzne    332
      18.1. Chromatografia fluidalna    332
      18.2. Elektroforeza kapilarna    333
        18.2.1. Aparatura    334
        18.2.2. Techniki analityczne w EC    335
        18.2.3. Zalety i zastosowanie elektroforezy kapilarnej    337
      18.3. Chromatografia planarna    339
  
  CZĘŚĆ V. METODY RÓŻNE    345
  
    Rozdział 19. Spektrometria mas    345
      19.1. Spektrometry mas    346
        19.1.1. Układ wprowadzania próbki    346
        19.1.2. Źródło jonów — komora jonizacyjna    346
        19.1.3. Analizator jonów    349
        19.1.4. Detektory    351
        19.1.5. Rejestrator — komputer    351
      19.2. Widma mas związków organicznych    351
      19.3. Fragmentacja mas związków organicznych    353
      19.4. Zastosowanie spektrometrii mas    356
  
    Rozdział 20. Spektroskopia laserowa    358
      20.1. Lasery    358
      20.2. Metody spektroskopowe z laserowym źródłem promieniowania    361
        20.2.1. Absorpcyjna cząsteczkowa spektroskopia laserowa    362
  
    Rozdział 21. Spektroskopia promieniowania rentgenowskiego    364
      21.1. Absorpcyjna spektroskopia rentgenowska    365
      21.2. Emisyjna spektroskopia rentgenowska    365
      21.3. Fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska    365
  
    Rozdział 22. Spektroskopia fotoelektronów    368
      22.1. Podstawy teoretyczne    368
      22.2. Zastosowanie spektroskopii fotoelektronów w chemii analitycznej    370
  
    Rozdział 23. Metody termoanalityczne    373
      23.1. Analiza termograwimetryczna    373
      23.2. Analiza wydzielonego gazu (EGA)    375
      23.3. Różnicowa analiza termiczna (DTA) i różnicowa analiza kalorymetryczna (DSC)    375
      23.4. Techniki łączone    377
      23.5. Miareczkowanie termometryczne    378
  
    Rozdział 24. Czujniki (sensory) chemiczne    380
      24.1. Czujniki optyczne    381
      24.2. Czujniki elektrochemiczne    383
      24.3. Czujniki czułe na zmiany masy    384
        24.3.1. Czujniki piezoelektryczne — mikrowagi kwarcowe    384
        24.3.2. Czujniki akustyczne    384
  
    Rozdział 25. Analiza przepływowo-wstrzykowa    385
      25.1. Aparatura    385
      25.2. Podstawy teoretyczne    387
      25.3. Zastosowanie analizy przepływowo-wstrzykowej    388
        25.3.1. Oznaczanie chlorków    389
        25.3.2. Oznaczanie Fe(III)    389
  
    Uzupełnienia    392
      U-I. Pytania, zadania, problemy    392
      U-II. Wartości stałych fizycznych    401
      U-III. Jednostki SI i ich przeliczanie    401
      U-IV. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta    402
  
    Literatura    403
    Skorowidz    405
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia