Statystyka i chemometria w chemii analitycznej

Statystyka i chemometria w chemii analitycznej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Podręcznik napisany jest bardzo nowocześnie i zawiera wiele bardzo poglądowych przykładów. Jego podstawową zaletą jest racjonalne wyważenie proporcji pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi i praktycznym zastosowaniem poszczególnych metod obróbki danych. Główny nacisk położony jest przy tym na pokazanie praktycznych możliwości wykorzystania poszczególnych metod i technik. Podejście takie jest uzasadnione dużą dostępnością komputerowych pakietów i programów statystycznych, których praktyczne zastosowanie nie wymaga znajomości konkretnych wzorów obliczeniowych. Poprawne zastosowanie tych programów wymaga za to umiejętności doboru konkretnej metody statystycznej (chemometrycznej) adekwatnej do konkretnego problemu analitycznego.”
Z recenzji prof. Dr. hab. Inż. Jana Mazerskiego
W jasny i klarowny sposób omówione zostały metody statystyczne stosowane w nowoczesnych laboratoriach analitycznych. O światowym sukcesie książki zadecydowały wyważone proporcje pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi obróbki danych, spójne połączenie klasycznych metod statystycznych i nowoczesnych, zaawansowanych metod chemometrycznych oraz możliwość prowadzenia obliczeń za pomocą powszechnie dostępnego oprogramowania (Excel i MiniTab).
Zarówno autorzy, jak i tłumacz, są uznanymi autorytetami w dziedzinie analityki chemicznej i numerycznej analizy danych doświadczalnych, posiadają również bogate doświadczenie dydaktyczne.
Publikacja jest adresowana do studentów i doktorantów chemii, technologii chemicznej oraz wszystkich kierunków obejmujących kursy chemii analitycznej. Będzie pomocny również pracownikom laboratoriów analitycznych, w tym również z zakresu ochrony środowiska, analityki żywności i analityki medycznej.


Liczba stron346
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18303-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[] Wstęp    1
[][]. Problemy analityczne    1
    1. Błędy w analizie ilościowej    2
    1.3 Rodzaje niepewności pomiarowej    4
    1.4 Błędy losowe i systematyczne w analizie miareczkowej    8
    1.5 Sposób postępowania z błędami systematycznymi    12
    1.6 Planowanie doświadczeń i pomiarów    16
    1.7 Zastosowanie kalkulatorów i komputerów osobistych w obliczeniach statystycznych    18
    Bibliografia i zasoby    20
    Ćwiczenia    22
  2 Analiza statystyczna powtarzanych pomiarów    23
    2.1 Średnia i odchylenie standardowe    23
    2.2 Rozmieszczenie powtórzeń na osi liczbowej    26
    2.3 Rozkład logarytmiczno-normalny    31
    2.4 Definicja „próby statystycznej”    32
    2.5 Rozkład średniej z próby    33
    2.6 Granice przedziału ufności średniej z dużych prób    34
    2.7 Granice przedziału ufności średniej z małych prób    36
    2.8 Prezentacja wyników    38
    2.9 Dalsze zastosowania granic przedziału ufności    39
    2.10 Przedział ufności dla średniej geometrycznej populacji o rozkładzie logarytmiczno-normalnym    40
    2.11 Propagacja błędów losowych    41
    2.12 Propagacja błędów systematycznych    45
    Bibliografia    46
    Ćwiczenia    46
  3 Testy istotności    48
    3.1 Wstęp    48
    3.2 Porównanie średniej z pomiarów ze wzorcem    49
    3.3 Porównanie dwóch średnich pochodzących z pomiarów    51
    3.4 Test t dla par wiązanych    56
    3.5 Testy jedno- i dwustronne    58
    3.6 Test F Snedecora dla porównania odchyleń standardowych    60
    3.7 Wyniki odbiegające    62
    3.8 Analiza wariancji    67
    3.9 Porównanie kilku średnich    68
    3.10 Przebieg obliczeń w teście ANOVA    72
    3.11 Test chi-kwadrat (2)    75
    3.12 Sprawdzenie normalności rozkładu    78
    3.13 Wnioski z testów istotności    83
    3.14 Statystyka bayesowska    85
    Bibliografia    87
    Ćwiczenia    88
  4 Jakość pomiarów analitycznych    93
    4.1 Wstęp    93
    4.2 Pobieranie próbek    94
    4.3 Zastosowanie ANOVA do niezależnego oszacowania wariancji pochodzącej z różnych źródeł    96
    4.4 Strategia pobierania próbek    97
    4.5 Wprowadzenie do metod kontroli jakości    99
    4.6 Karty Shewharta do oceny wartości średnich    100
    4.7 Karty Shewharta do oceny zakresu    102
    4.8 Określanie zdolności procesu, σ    105
    4.9 Średnia długość przebiegu, karty sum skumulowanych    108
    4.10 Strefowe karty kontroli    112
    4.11 Schematy testowania biegłości    114
    4.12 Porównania międzylaboratoryjne    118
    4.13 Niepewność    124
    4.14 Akceptujące pobieranie próbek    129
    4.15 Walidacja metod analitycznych    131
    Bibliografia    134
    Ćwiczenia    135
  5 Metody kalibracji w analizie instrumentalnej – regresja i korelacja    139
    5.1 Wstęp. Analiza instrumentalna    139
    5.2 Wykresy kalibracyjne w analizie instrumentalnej    141
    5.3 Współczynnik korelacji liniowej    144
    5.4 Linia regresji y od x    149
    5.5 Błędy współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego prostej regresji    150
    5.6 Obliczanie stężenia i jego błędu losowego    154
    5.7 Granica wykrywalności    157
    5.8 Metoda dodatku wzorca    161
    5.9 Wykorzystanie linii regresji do porównania metod analitycznych    164
    5.10 Ważona linia regresji    170
    5.11 Przecięcie dwóch linii prostych    176
    5.12 Analiza wariancji i obliczenia regresyjne    177
    5.13 Wprowadzenie do metod regresji krzywoliniowej    179
    5.14 Dopasowanie krzywej    183
    5.15 Punkty odbiegające w regresji    187
    Bibliografia    190
    Ćwiczenia    190
  6 Metody nieparametryczne i odporne    193
    6.1 Wstęp    193
    6.2 Mediana i wstępna analiza danych    194
    6.3 Test znaków    200
    6.4 Test serii Walda–Wolfowitza    203
    6.5 Test rangowanych znaków Wilcoxona    205
    6.6 Proste testy dla dwóch niezależnych prób    207
    6.7 Testy nieparametryczne dla więcej niż dwóch prób    211
    6.8 Korelacja rang    214
    6.9 Nieparametryczne metody regresyjne    216
    6.10 Wstęp do metod odpornych    219
    6.11 Proste metody odporne. Równoważenie (trymowanie) danych i winsoryzacja    220
    6.12 Dalsze odporne oszacowania położenia i rozproszenia    221
    6.13 Odporna analiza wariancji    224
    6.14 Odporne metody regresyjne    225
    6.15 Statystyki wielokrotnego próbkowania    227
    6.16 Podsumowanie    229
    Bibliografia i zasoby    230
    Ćwiczenia    231
  7 Projektowanie doświadczeń i optymalizacja    233
    7.1 Wstęp    233
    7.2 Planowanie losowe i blokowe    235
    7.3 Dwuczynnikowa analiza wariancji    237
    7.4 Kwadraty łacińskie i inne plany    241
    7.5 Interakcje    242
    7.6 Identyfikacja istotnych czynników. Plan czynnikowy    248
    7.7 Ułamkowe plany czynnikowe    254
    7.8 Optymalizacja. Podstawowe założenia i metody jednej zmiennej    258
    7.9 Optymalizacja naprzemienna (metoda Gaussa)    261
    7.10 Metoda najszybszego wzrostu (gradientowa)    264
    7.11 Optymalizacja metodą simpleksów    267
    7.12 Symulowane wyżarzanie    272
    Bibliografia i zasoby    273
    Ćwiczenia    273
  8 Analiza wielowymiarowa    277
    8.1 Wstęp    277
    8.2 Kontrola i wstępna analiza danych wielowymiarowych    279
    8.3 Analiza głównych składowych (PCA)    281
    8.4 Analiza wiązkowa    286
    8.5 Analiza dyskryminacyjna (klasyfikacja)    291
    8.6 Metoda K najbliższych sąsiadów, KNN    296
    8.7 Oddzielne modele klas    298
    8.8 Metody regresyjne    298
    8.9 Regresja liniowa wielu zmiennych    300
    8.10 Regresja głównych składowych (PCR)    302
    8.11 Cząstkowa metoda najmniejszych kwadratów (PLS)    305
    8.12 Naturalne metody obliczeniowe. Sztuczne sieci neuronowe (ANN)    308
    8.13 Podsumowanie    311
    Bibliografia i zasoby    311
    Ćwiczenia    312
  Rozwiązania ćwiczeń    315
  Załącznik 1: Powszechnie stosowane statystyczne testy istotności    328
  Załącznik 2: Tablice statystyczne    331
  Indeks    340
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia