Statystyka i chemometria w chemii analitycznej

-25%

Statystyka i chemometria w chemii analitycznej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Podręcznik napisany jest bardzo nowocześnie i zawiera wiele bardzo poglądowych przykładów. Jego podstawową zaletą jest racjonalne wyważenie proporcji pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi i praktycznym zastosowaniem poszczególnych metod obróbki danych. Główny nacisk położony jest przy tym na pokazanie praktycznych możliwości wykorzystania poszczególnych metod i technik. Podejście takie jest uzasadnione dużą dostępnością komputerowych pakietów i programów statystycznych, których praktyczne zastosowanie nie wymaga znajomości konkretnych wzorów obliczeniowych. Poprawne zastosowanie tych programów wymaga za to umiejętności doboru konkretnej metody statystycznej (chemometrycznej) adekwatnej do konkretnego problemu analitycznego.”
Z recenzji prof. Dr. hab. Inż. Jana Mazerskiego
W jasny i klarowny sposób omówione zostały metody statystyczne stosowane w nowoczesnych laboratoriach analitycznych. O światowym sukcesie książki zadecydowały wyważone proporcje pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi obróbki danych, spójne połączenie klasycznych metod statystycznych i nowoczesnych, zaawansowanych metod chemometrycznych oraz możliwość prowadzenia obliczeń za pomocą powszechnie dostępnego oprogramowania (Excel i MiniTab).
Zarówno autorzy, jak i tłumacz, są uznanymi autorytetami w dziedzinie analityki chemicznej i numerycznej analizy danych doświadczalnych, posiadają również bogate doświadczenie dydaktyczne.
Publikacja jest adresowana do studentów i doktorantów chemii, technologii chemicznej oraz wszystkich kierunków obejmujących kursy chemii analitycznej. Będzie pomocny również pracownikom laboratoriów analitycznych, w tym również z zakresu ochrony środowiska, analityki żywności i analityki medycznej.


Liczba stron346
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18303-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do pierwszego wydania IX
  
  Przedmowa do wydania szóstego XI
  
  Stosowane symbole XIII
  
  1 Wstęp     1
    1.1 Problemy analityczne     1
    1.2 Błędy w analizie ilościowej     2
    1.3 Rodzaje niepewności pomiarowej     4
    1.4 Błędy losowe i systematyczne w analizie miareczkowej     8
    1.5 Sposób postępowania z błędami systematycznymi     12
    1.6 Planowanie doświadczeń i pomiarów     16
    1.7 Zastosowanie kalkulatorów i komputerów osobistych w obliczeniach statystycznych     18
    Bibliografia i zasoby     20
    Ćwiczenia     22
  
  2 Analiza statystyczna powtarzanych pomiarów     23
    2.1 Średnia i odchylenie standardowe     23
    2.2 Rozmieszczenie powtórzeń na osi liczbowej     26
    2.3 Rozkład logarytmiczno-normalny     31
    2.4 Definicja „próby statystycznej”     32
    2.5 Rozkład średniej z próby     33
    2.6 Granice przedziału ufności średniej z dużych prób     34
    2.7 Granice przedziału ufności średniej z małych prób     36
    2.8 Prezentacja wyników     38
    2.9 Dalsze zastosowania granic przedziału ufności     39
    2.10 Przedział ufności dla średniej geometrycznej populacji o rozkładzie logarytmiczno-normalnym     40
    2.11 Propagacja błędów losowych     41
    2.12 Propagacja błędów systematycznych     45
    Bibliografia     46
    Ćwiczenia     46
  
  3 Testy istotności     48
    3.1 Wstęp     48
    3.2 Porównanie średniej z pomiarów ze wzorcem     49
    3.3 Porównanie dwóch średnich pochodzących z pomiarów     51
    3.4 Test t dla par wiązanych     56
    3.5 Testy jedno- i dwustronne     58
    3.6 Test F Snedecora dla porównania odchyleń standardowych     60
    3.7 Wyniki odbiegające     62
    3.8 Analiza wariancji     67
    3.9 Porównanie kilku średnich     68
    3.10 Przebieg obliczeń w teście ANOVA     72
    3.11 Test chi-kwadrat (2)     75
    3.12 Sprawdzenie normalności rozkładu     78
    3.13 Wnioski z testów istotności     83
    3.14 Statystyka bayesowska     85
    Bibliografia     87
    Ćwiczenia     88
  
  4 Jakość pomiarów analitycznych    93
    4.1 Wstęp     93
    4.2 Pobieranie próbek     94
    4.3 Zastosowanie ANOVA do niezależnego oszacowania wariancji pochodzącej z różnych źródeł     96
    4.4 Strategia pobierania próbek     97
    4.5 Wprowadzenie do metod kontroli jakości     99
    4.6 Karty Shewharta do oceny wartości średnich     100
    4.7 Karty Shewharta do oceny zakresu     102
    4.8 Określanie zdolności procesu, σ     105
    4.9 Średnia długość przebiegu, karty sum skumulowanych     108
    4.10 Strefowe karty kontroli     112
    4.11 Schematy testowania biegłości     114
    4.12 Porównania międzylaboratoryjne     118
    4.13 Niepewność     124
    4.14 Akceptujące pobieranie próbek     129
    4.15 Walidacja metod analitycznych     131
    Bibliografia     134
    Ćwiczenia     135
  
  5 Metody kalibracji w analizie instrumentalnej – regresja i korelacja     139
    5.1 Wstęp. Analiza instrumentalna     139
    5.2 Wykresy kalibracyjne w analizie instrumentalnej     141
    5.3 Współczynnik korelacji liniowej     144
    5.4 Linia regresji y od x     149
    5.5 Błędy współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego prostej regresji     150
    5.6 Obliczanie stężenia i jego błędu losowego     154
    5.7 Granica wykrywalności     157
    5.8 Metoda dodatku wzorca     161
    5.9 Wykorzystanie linii regresji do porównania metod analitycznych    164
    5.10 Ważona linia regresji     170
    5.11 Przecięcie dwóch linii prostych     176
    5.12 Analiza wariancji i obliczenia regresyjne     177
    5.13 Wprowadzenie do metod regresji krzywoliniowej     179
    5.14 Dopasowanie krzywej     183
    5.15 Punkty odbiegające w regresji     187
    Bibliografia     190
    Ćwiczenia     190
  
  6 Metody nieparametryczne i odporne    193
    6.1 Wstęp     193
    6.2 Mediana i wstępna analiza danych     194
    6.3 Test znaków     200
    6.4 Test serii Walda–Wolfowitza     203
    6.5 Test rangowanych znaków Wilcoxona     205
    6.6 Proste testy dla dwóch niezależnych prób     207
    6.7 Testy nieparametryczne dla więcej niż dwóch prób     211
    6.8 Korelacja rang     214
    6.9 Nieparametryczne metody regresyjne     216
    6.10 Wstęp do metod odpornych     219
    6.11 Proste metody odporne. Równoważenie (trymowanie) danych i winsoryzacja     220
    6.12 Dalsze odporne oszacowania położenia i rozproszenia     221
    6.13 Odporna analiza wariancji     224
    6.14 Odporne metody regresyjne     225
    6.15 Statystyki wielokrotnego próbkowania     227
    6.16 Podsumowanie     229
    Bibliografia i zasoby     230
    Ćwiczenia     231
  
  7 Projektowanie doświadczeń i optymalizacja    233
    7.1 Wstęp     233
    7.2 Planowanie losowe i blokowe     235
    7.3 Dwuczynnikowa analiza wariancji     237
    7.4 Kwadraty łacińskie i inne plany     241
    7.5 Interakcje     242
    7.6 Identyfikacja istotnych czynników. Plan czynnikowy     248
    7.7 Ułamkowe plany czynnikowe     254
    7.8 Optymalizacja. Podstawowe założenia i metody jednej zmiennej     258
    7.9 Optymalizacja naprzemienna (metoda Gaussa)     261
    7.10 Metoda najszybszego wzrostu (gradientowa)     264
    7.11 Optymalizacja metodą simpleksów     267
    7.12 Symulowane wyżarzanie     272
    Bibliografia i zasoby     273
    Ćwiczenia     273
  
  8 Analiza wielowymiarowa    277
    8.1 Wstęp     277
    8.2 Kontrola i wstępna analiza danych wielowymiarowych     279
    8.3 Analiza głównych składowych (PCA)     281
    8.4 Analiza wiązkowa     286
    8.5 Analiza dyskryminacyjna (klasyfikacja)     291
    8.6 Metoda K najbliższych sąsiadów, KNN     296
    8.7 Oddzielne modele klas     298
    8.8 Metody regresyjne     298
    8.9 Regresja liniowa wielu zmiennych     300
    8.10 Regresja głównych składowych (PCR)     302
    8.11 Cząstkowa metoda najmniejszych kwadratów (PLS)     305
    8.12 Naturalne metody obliczeniowe. Sztuczne sieci neuronowe (ANN)     308
    8.13 Podsumowanie     311
    Bibliografia i zasoby     311
    Ćwiczenia     312
    
  Rozwiązania ćwiczeń     315
    
  Załącznik 1: Powszechnie stosowane statystyczne testy istotności     328
    
  Załącznik 2: Tablice statystyczne    331
  
  Indeks     340
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia