Podstawy zapisu konstrukcji

Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych.
Stanowi pomoc dydaktyczną do zajęć projektowych z takich przedmiotów jak: Podstawy Zapisu Konstrukcji, Rysunek Techniczny, Grafika Inżynierska, Podstawy Konstrukcji Maszyn. Z powodzeniem może być wykorzystywana również przez uczniów szkół technicznych. Z założenia ma przyczynić się do utrwalenia wiedzy teoretycznej i nabycia praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań i prostych problemów projektowych.
Autorzy przygotowali ponad 900 zadań z zakresu zapisu konstrukcji, metod odwzorowań i wymiarowania przedmiotów o dowolnym kształcie, elementów oraz połączeń rozłącznych i nierozłącznych, elementów napędów i napędów, a także zasad sporządzania dokumentacji technicznej. Do każdego zadania autorzy zaproponowali wzorzec rozwiązania.
Każda część opracowania poprzedzona jest krótkim wstępem teoretycznym, mającym na celu przypomnienie najważniejszych wiadomości z danej tematyki.
Zgromadzony materiał został opracowany w taki sposób, aby możliwe było przydzielenie każdemu uczestnikowi zajęć projektowych niepowtarzającego się zadania.


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20747-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     11
  Część I    15
  Podstawowe elementy zapisu konstrukcji oraz wybrane zasady odwzorowywania i wymiarowania przedmiotów 15
  1. Podstawowe elementy zapisu konstrukcji     17
    1.1. Linie rysunkowe     17
    1.2. Formaty arkuszy, pismo rysunkowe i podziałki     20
    1.3. Wybrane zasady rzutowania     22
      1.3.1. Rzutowanie aksonometryczne     22
      1.3.2. Rzutowanie prostokątne Monge’a     26
    1.4. Sposoby odwzorowywania przedmiotów     28
      1.4.1. Widoki     28
      1.4.2. Przekroje     29
      1.4.3. Kłady     33
      1.4.4. Łączenie sposobów przedstawiania przedmiotów     34
    1.5. Główne pojęcia i zasady dotyczące procesu wymiarowania     34
      1.5.1. Pojęcia podstawowe     34
      1.5.2. Główne zasady i uwagi szczególne dotyczące rozmieszczania linii wymiarowych i wymiarów     36
      1.5.3. Wybrane najważniejsze zasady szczególne wymiarowania przedmiotów     37
    1.6. Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów     38
      1.6.1. Pojęcia podstawowe dotyczące struktury geometrycznej powierzchni, chropowatość powierzchni     38
      1.6.2. Oznaczanie stanu chropowatości powierzchni     40
    1.7. Podstawowe pojęcia dotyczące tolerancji i pasowań części     43
      1.7.1. Wybrane najważniejsze pojęcia dotyczące tolerancji oraz jej oznaczania na rysunkach     43
      1.7.2. Ogólne zasady tolerowania wymiarów     44
      1.7.3. Podstawowe pojęcia dotyczące pasowania części     46
    1.8. Przykład metodycznego rozwiązywania zadania ilustrujący wykorzystanie podstawowych elementów zapisu konstrukcji, metod rzutowania prostokątnego oraz sposobów odwzorowywania i wymiarowania przedmiotu     47
  2. Zadania z rozwiązaniami     57
    2.1. Uwagi techniczne dotyczące rozwiązywania zadań     57
    2.2. Zadania     58
      2.2.1. Uzupełnianie linii rysunkowych oraz wymiarowanie przedmiotów na rysunkach     58
      2.2.2. Wyznaczanie kolejnych rzutów odwzorowywanych przedmiotów     61
      2.2.3. Odwzorowywanie przedmiotów zilustrowanych w rzutach aksonometrycznych za pomocą rzutów prostokątnych     62
      2.2.4. Odwzorowywanie aksonometryczne przedmiotów zilustrowanych za pomocą rzutów prostokątnych     65
    2.3. Rozwiązania zadań     70
      2.3.1. Uzupełnianie linii rysunkowych oraz wymiarowanie przedmiotów na rysunkach     70
      2.3.2. Wyznaczanie kolejnych rzutów odwzorowywanych przedmiotów     77
      2.3.3. Odwzorowywanie przedmiotów zilustrowanych w rzutach aksonometrycznych za pomocą rzutów prostokątnych     79
      2.3.4. Odwzorowywanie aksonometryczne przedmiotów zilustrowanych za pomocą rzutów prostokątnych     85
  Część II    89
  Odwzorowywanie i wymiarowanie wybranych łączników i połączeń rozłącznych: gwintowych, klinowych, wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych oraz sprężystych 89
  3. Odwzorowywanie i przedstawianie łączników i połączeń rozłącznych     91
    3.1. Łączniki i połączenia gwintowe     91
      3.1.1. Linia i powierzchnia śrubowa oraz gwint     91
      3.1.2. Uproszczone przedstawianie gwintów     94
      3.1.3. Uproszczone przedstawianie najczęściej stosowanych łbów śrub i nakrętek     95
      3.1.4. Przedstawianie połączeń gwintowych     97
      3.1.5. Wymiarowanie łączników gwintowych     98
      3.1.6. Wymiarowanie śrub z łbem czworokątnym i sześciokątnym oraz nakrętek o podobnym kształcie     100
      3.1.7. Wybrane uwagi dotyczące projektowania i rysowania łączników i połączeń gwintowych     101
      3.1.8. Przykład metodycznego rozwiązywania zadania ilustrującego projektowanie i rysowanie łączników i połączeń gwintowych     104
    3.2. Elementy i połączenia wpustowe i klinowe     106
      3.2.1. Rodzaje oraz wymiarowanie wpustów i rowków     106
      3.2.2. Rodzaje oraz wymiarowanie klinów i rowków klinowych     108
    3.3. Elementy i połączenia wielowypustowe i wielokarbowe     110
      3.3.1. Ogólne zasady dokładnego i uproszczonego odwzorowywania elementów i połączeń wielowypustowych i wielokarbowych     110
      3.3.2. Wymiarowanie wielowypustów     112
    3.4. Elementy oraz połączenia kołkowe i sworzniowe     113
      3.4.1. Ogólne zasady dokładnego i uproszczonego odwzorowywania kołków i połączeń kołkowych     113
      3.4.2. Ogólne zasady przedstawiania i wymiarowania sworzni oraz połączeń sworzniowych     115
    3.5. Podstawowe zasady odwzorowywania i wymiarowania łączników sprężystych     118
      3.5.1. Ogólne zasady odwzorowywania sprężyn najczęściej stosowanych w budowie maszyn     118
      3.5.2. Rysunki wykonawcze sprężyn     120
  4. Zadania z rozwiązaniami     123
    4.1. Zadania     123
      4.1.1. Rysowanie i wymiarowanie łączników gwintowych     123
      4.1.2. Odwzorowywanie połączeń gwintowych     138
      4.1.3. Odwzorowywanie elementów i połączeń wpustowych, wielowypustowych, klinowych, kołkowych i sworzniowych     141
      4.1.4. Elementy i połączenia sprężyste     150
    4.2. Rozwiązania     159
      4.2.1. Rysowanie i wymiarowanie łączników gwintowych     159
      4.2.2. Odwzorowywanie połączeń gwintowych     173
      4.2.3. Odwzorowywanie elementów i połączeń wpustowych, wielowypustowych, klinowych, kołkowych i sworzniowych     178
      4.2.4. Elementy i połączenia sprężyste     190
  Część III 201
  Odwzorowywanie i wymiarowanie wybranych połączeń nierozłącznych: spawanych, zgrzewanych i nitowanych    201
  5. Połączenia nierozłączne     203
    5.1. Wybrane rodzaje złączy spawanych     203
      5.1.1. Odwzorowywanie złączy spawanych     203
      5.1.2. Wymiarowanie wybranych złączy spawanych     207
    5.2. Wybrane przykłady złączy zgrzewanych     208
      5.2.1. Odwzorowywanie złączy zgrzewanych     208
      5.2.2. Wymiarowanie złączy zgrzewanych     211
    5.3. Wybrane przykłady odwzorowywania nitów i połączeń nitowanych     212
  6. Zadania z rozwiązaniami     215
    6.1. Zadania     215
      6.1.1. Rysowanie i wymiarowanie połączeń spawanych     215
      6.1.2. Odwzorowywanie i wymiarowanie połączeń zgrzewanych     220
      6.1.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie połączeń nitowanych     221
    6.2. Rozwiązania     228
      6.2.1. Rysowanie i wymiarowanie połączeń spawanych     228
      6.2.2. Odwzorowywanie i wymiarowanie połączeń zgrzewanych     233
      6.2.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie połączeń nitowanych     235
  Część IV 243
  Odwzorowywanie i wymiarowanie wybranych elementów napędów i napędów: zębatych, łańcuchowych i pasowych 243
  7. Odwzorowywanie elementów napędów i napędów     245
    7.1. Podstawowe parametry kół zębatych     245
      7.1.1. Parametry kół zębatych walcowych     245
      7.1.2. Parametry kół zębatych stożkowych     248
    7.2. Uproszczone odwzorowywanie i wymiarowanie kół i przekładni zębatych     249
      7.2.1. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych walcowych     249
      7.2.2. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych stożkowych     251
      7.2.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych przekładni ślimakowych     252
      7.2.4. Odwzorowywanie i wymiarowanie przekładni zębatych     254
    7.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół łańcuchowych i pasowych     256
      7.3.1. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół łańcuchowych     256
      7.3.2. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół pasowych     257
    7.4. Odwzorowywanie pozostałych elementów napędów     258
      7.4.1. Wybrane przykłady odwzorowywania i wymiarowania wałów     258
      7.4.2. Wybrane zagadnienia dotyczące odwzorowywania łożysk     259
      7.4.3. Wybrane przykłady odwzorowywania uszczelnień wałów     259
      7.4.4. Odwzorowywanie wybranych elementów zabezpieczających i ustalających     260
    7.5. Przykład metodycznego odwzorowania i wymiarowania koła zębatego     261
  8. Zadania z rozwiązaniami     265
    8.1. Zadania     265
      8.1.1. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych     265
      8.1.2. Odwzorowywanie przekładni zębatych     270
      8.1.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie wałów maszynowych     273
    8.2. Rozwiązania     274
      8.2.1. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych     274
      8.2.2. Odwzorowywanie przekładni zębatych     280
      8.2.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie wałów maszynowych     282
  Część V 285
  Sporządzanie dokumentacji technicznej. Projekt wstępny, rysunki wykonawcze i złożeniowe 285
  9. Podstawowe wiadomości dotyczące sporządzania rysunków złożeniowych     287
    9.1. Główne zasady sporządzania rysunków złożeniowych     287
    9.2. Oznaczanie części na rysunkach i sporządzanie ich specyfikacji     288
  10. Zadania z rozwiązaniami     291
    10.1. Zadania     291
    10.2. Rozwiązania     296
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia