Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

-15%

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,15  59,00

Format: pdf

50,1559,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz dorobek doktryny prawa podatkowego.


W opracowaniu omówiono największą od trzynastu lat nowelizację ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, wprowadzoną na mocy ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, istotnie modyfikującą konstrukcje poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Ponadto przeanalizowano zmiany, które weszły w życie od 1.01.2017 r. w związku z uchwaleniem ustaw: o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, i o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki i studentów prawa, ekonomii i rachunkowości.


"W konkluzji należy stwierdzić, że recenzowana książka jest wartościową analizą problematyki podatków i opłat lokalnych. Jej publikacja przyczyni się do pogłębienia wiedzy z tego zakresu nie tylko wśród praktyków, lecz także wszystkich osób zajmujących się prawem podatkowym".
Prof. dr hab. Leonard Etel


Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-525-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Od autora | str.    17
  
  Rozdział I
  Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych | str.    19
  1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych | str.    19
  2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. | str.    23
  3. Granice władztwa gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych | str.    43
  4. Funkcje podatków i opłat lokalnych | str.    50
  5. Podatki i opłaty lokalne jako element systemu podatkowego | str.    54
  6. Charakter prawny podatków lokalnych | str.    57
  7. Czy opłaty lokalne to opłaty? | str.    63
  
  Rozdział II
  Podatek od nieruchomości | str.    68
  1. Podmiot podatku | str.    68
  1.1. Właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych | str.    68
  1.2. Użytkownik wieczysty gruntu | str.    73
  1.3. Posiadacz samoistny | str.    75
  1.4. Posiadacze zależni nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | str.    78
  1.5. Współwłaściciele | str.    80
  2. Przedmiot opodatkowania | str.    85
  2.1. Grunty | str.    85
  2.2. Budynki lub ich części | str.    90
  2.3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | str.    93
  3. Podstawa opodatkowania | str.    106
  3.1. Podstawa opodatkowania dla gruntów | str.    106
  3.2. Podstawa opodatkowania dla budynków lub ich części | str.    108
  3.3. Podstawa opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str.    111
  4. Stawki podatku | str.    116
  4.1. Uprawnienie gminy do kształtowania wysokości stawek podatku od nieruchomości | str.    116
  4.2. Stawki dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str.    119
  4.3. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości ze względów technicznych | str.    124
  4.4. Stawki podatku dla budynków mieszkalnych | str.    126
  4.5. Stawki podatku dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | str.    128
  4.6. Stawki podatku dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | str.    130
  4.7. Stawki podatku dla gruntów i budynków pozostałych | str.    132
  4.8. Stawka podatku dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | str.    132
  4.9. Stawka podatku dla gruntów pod wodami | str.    134
  4.10. Stawka podatku dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str.    136
  5. Moment powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości | str.    137
  6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str.    140
  7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str.    144
  8. Zwolnienia od podatku | str.    146
  8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku | str.    146
  8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku od nieruchomości wynikających z ustawy podatkowej | str.    152
  8.2.1. Zwolnienie infrastruktury kolejowej | str.    152
  8.2.2. Zwolnienie od podatku budynków gospodarczych | str.    162
  8.2.3. Zwolnienie gruntów i budynków będących w posiadaniu stowarzyszeń | str.    169
  8.2.4. Zwolnienie gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków | str.    170
  8.2.5. Zwolnienie gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa | str.    173
  8.2.6. Zwolnienie grup producentów rolnych | str.    175
  8.2.7. Zwolnienie gruntów i budynków stanowiących własność gminy | str.    180
  8.2.8. Zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność oświatową | str.    182
  8.3. Analiza wybranych zwolnień od podatku wynikających z odrębnych ustaw | str.    183
  8.3.1. Zwolnienia uregulowane w tzw. ustawach kościelnych | str.    183
  8.3.2. Zwolnienie od podatku związane z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych | str.    186
  9. Wyłączenia od podatku | str.    187
  9.1. Ogólna charakterystyka wyłączeń podatkowych | str.    187
  9.2. Analiza wybranych wyłączeń od podatku | str.    189
  9.2.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | str.    189
  9.2.2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego | str.    190
  9.2.3. Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle | str.    192
  
  Rozdział III
  Podatek rolny | str.    195
  1. Podmiot podatku | str.    195
  1.1. Ogólna charakterystyka podatnika podatku rolnego | str.    195
  1.2. Dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego | str.    197
  1.3. Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez jednego ze współwłaścicieli a obowiązek podatkowy | str.    201
  2. Przedmiot podatku | str.    203
  3. Podstawa opodatkowania | str.    206
  4. Stawki podatku | str.    210
  5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str.    211
  6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str.    212
  7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str.    216
  8. Zwolnienia w podatku rolnym | str.    217
  8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień w podatku rolnym | str.    217
  8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str.    220
  8.2.1. Zwolnienie użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych | str.    220
  8.2.2. Zwolnienie gruntów nabytych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego | str.    221
  8.2.3. Zwolnienie od podatku uczelni | str.    224
  9. Ulgi w podatku rolnym | str.    225
  9.1. Ogólna charakterystyka ulg w podatku rolnym | str.    225
  9.2. Analiza wybranych ulg w podatku rolnym | str.    228
  9.2.1. Ulga inwestycyjna | str.    228
  9.2.2. Ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej | str.    234
  10. Wyłączenia od podatku | str.    235
  
  Rozdział IV
  Podatek leśny | str.    237
  1. Podmiot podatku | str.    237
  2. Przedmiot podatku | str.    238
  3. Podstawa opodatkowania | str.    242
  4. Stawki podatku | str.    243
  5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str.    243
  6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str.    244
  7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str.    246
  8. Zwolnienia od podatku | str.    248
  8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku leśnego | str.    248
  8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str.    249
  8.2.1. Zwolnienie lasów z wiekiem drzewostanu do 40 lat | str.    249
  8.2.2. Zwolnienie lasów wpisanych do rejestru zabytków | str.    250
  8.2.3. Zwolnienie użytków ekologicznych | str.    251
  
  Rozdział V
  Podatek od środków transportowych | str.    252
  1. Podmiot podatku | str.    252
  2. Przedmiot podatku | str.    255
  3. Podstawa opodatkowania | str.    260
  4. Stawki podatku | str.    260
  5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str.    262
  6. Właściwość miejscowa organu podatkowego | str.    268
  7. Tryb i warunki płatności podatku | str.    270
  8. Zwolnienia od podatku | str.    272
  8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku | str.    272
  8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str.    274
  8.2.1. Zwolnienie od podatku pojazdów specjalnych | str.    274
  8.2.2. Zwolnienie pojazdów używanych do celów specjalnych | str.    276
  8.2.3. Zwolnienie pojazdów zabytkowych | str.    277
  9. Zwrot podatku w transporcie kombinowanym | str.    277
  
  Rozdział VI
  Opłaty lokalne | str.    280
  1. Opłata targowa | str.    280
  2. Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa | str.    286
  3. Opłata od posiadania psów | str.    291
  4. Opłata reklamowa | str.    293
  
  Wnioski | str.    299
  
  Bibliografia | str.    305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia