Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości

-20%

Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji omówiono - oprócz podatku od nieruchomości oraz podatków rolnego i leśnego - kwestie nabywania i posiadania nieruchomości oraz obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a także podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat: planistycznej, adiacenckiej, sądowej, jak również zagadnienia taksy notarialnej oraz opłat związanych z użytkowaniem wieczystym.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości - pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, notariuszy, a także doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.


"Jest to kompendium wiedzy o podatkach i opłatach, z którymi można spotkać się w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Opracowanie w sposób bardzo rzetelny, logiczny i kompleksowy ukazuje najważniejsze elementy podatków i opłat w nieruchomościach. Autor nie tyle omawia i przytacza szczegółową treść przepisów prawnych, ile prezentuje problematykę w sposób zwięzły i zrozumiały wraz z odwoływaniem się do orzecznictwa sądowego. Czytelny język opracowania, odwołania do orzecznictwa oraz ciekawe przykłady z praktyki stosowania prawa stanowią o zasadności opublikowania utworu w postaci książki".
Prof. dr hab. Artur Kuś


Liczba stron272
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9090-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Od Autora | str.    17
  
  Rozdział I
  Nieruchomość jako kategoria prawa cywilnego i podatkowego | str.    19
  
  Rozdział II
  Podatek od nieruchomości | str.    26
  
  Rozdział III
  Podatek rolny | str.    38
  
  Rozdział IV
  Podatek leśny | str.    45
  
  Rozdział V
  Podatek od czynności cywilnoprawnych | str.    50
  1. Informacje wstępne | str.    50
  1.1. Pojęcie podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    50
  1.2. Przedmiot opodatkowania | str.    51
  1.3. Powstanie obowiązku podatkowego | str.    52
  1.4. Odnowienie obowiązku podatkowego | str.    52
  1.5. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów podatkowych | str.    53
  1.6. Pobór podatku | str.    54
  1.7. Zwolnienia od podatku | str.    55
  1.8. Zwrot podatku | str.    56
  2. Specyfika opodatkowania poszczególnych czynności cywilnoprawnych | str.    57
  2.1. Sprzedaż | str.    57
  2.1.1. Pojęcie sprzedaży | str.    57
  2.1.2. Przedmiot opodatkowania | str.    59
  2.1.3. Podstawa opodatkowania | str.    61
  2.1.4. Stawka podatku | str.    62
  2.1.5. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    63
  2.1.6. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    66
  2.1.7. Zwolnienia od podatku | str.    67
  2.1.8. Pobór podatku | str.    68
  2.1.9. Zwrot podatku | str.    69
  2.2. Zamiana | str.    69
  2.2.1. Pojęcie zamiany | str.    69
  2.2.2. Przedmiot opodatkowania | str.    70
  2.2.3. Podstawa opodatkowania | str.    71
  2.2.4. Stawka podatku | str.    72
  2.2.5. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    72
  2.2.6. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    72
  2.2.7. Zwolnienia od podatku | str.    72
  2.2.8. Pobór podatku | str.    73
  2.2.9. Zwrot podatku | str.    74
  2.3. Darowizna | str.    74
  2.3.1. Pojęcie darowizny | str.    74
  2.3.2. Przedmiot opodatkowania | str.    75
  2.3.3. Podstawa opodatkowania | str.    75
  2.3.4. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    75
  2.3.5. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    75
  2.3.6. Zwolnienia od podatku | str.    76
  2.3.7. Pobór podatku | str.    76
  2.3.8. Zwrot podatku | str.    76
  2.4. Dożywocie | str.    76
  2.4.1. Pojęcie dożywocia | str.    76
  2.4.2. Przedmiot opodatkowania | str.    77
  2.4.3. Podstawa opodatkowania | str.    78
  2.4.4. Stawka podatku | str.    78
  2.4.5. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    78
  2.4.6. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    78
  2.4.7. Zwolnienia od podatku | str.    79
  2.4.8. Pobór podatku | str.    79
  2.4.9. Zwrot podatku | str.    79
  2.5. Zniesienie współwłasności oraz dział spadku | str.    79
  2.5.1. Pojęcie zniesienia współwłasności | str.    79
  2.5.2. Pojęcie działu spadku | str.    83
  2.5.3. Przedmiot opodatkowania | str.    84
  2.5.4. Podstawa opodatkowania | str.    84
  2.5.5. Stawka podatku | str.    85
  2.5.6. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    86
  2.5.7. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    86
  2.5.8. Pobór podatku | str.    87
  2.5.9. Zwrot podatku | str.    87
  2.6. Ustanowienie hipoteki | str.    88
  2.6.1. Pojęcie hipoteki | str.    88
  2.6.2. Przedmiot opodatkowania | str.    92
  2.6.3. Podstawa opodatkowania | str.    92
  2.6.4. Stawka podatku | str.    92
  2.6.5. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    93
  2.6.6. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    93
  2.6.7. Zwolnienia od podatku | str.    93
  2.6.8. Pobór podatku | str.    94
  2.6.9. Zwrot podatku | str.    94
  2.7. Ustanowienie odpłatnego użytkowania | str.    94
  2.7.1. Przedmiot opodatkowania | str.    95
  2.7.2. Podstawa opodatkowania | str.    95
  2.7.3. Stawka podatku | str.    96
  2.7.4. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    96
  2.7.5. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    96
  2.7.6. Pobór podatku | str.    96
  2.7.7. Zwrot podatku | str.    96
  2.8. Ustanowienie odpłatnej służebności | str.    97
  2.8.1. Pojęcie i rodzaje służebności | str.    97
  2.8.2. Przedmiot opodatkowania | str.    101
  2.8.3. Podstawa opodatkowania | str.    101
  2.8.4. Stawka podatku | str.    101
  2.8.5. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    101
  2.8.6. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    101
  2.8.7. Pobór podatku | str.    102
  2.8.8. Zwrot podatku | str.    102
  2.9. Umowa spółki | str.    102
  2.9.1. Rodzaje spółek i ich zdolność aportowa | str.    102
  2.9.2. Przedmiot opodatkowania | str.    104
  2.9.3. Podstawa opodatkowania | str.    104
  2.9.4. Moment powstania obowiązku podatkowego | str.    105
  2.9.5. Stawka podatku | str.    105
  2.9.6. Podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku | str.    106
  2.9.7. Zwolnienia od podatku | str.    106
  2.9.8. Pobór podatku | str.    106
  2.9.9. Zwrot podatku | str.    106
  2.10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str.    106
  
  Rozdział VI
  Podatek od towarów i usług | str.    110
  1. Informacje wstępne | str.    110
  2. VAT od sprzedaży nieruchomości | str.    112
  2.1. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości z majątku prywatnego | str.    113
  2.2. Stawki podatku | str.    122
  2.3. Zwolnienia przedmiotowe | str.    123
  3. VAT od najmu nieruchomości | str.    125
  3.1. Ciągły i zarobkowy charakter usługi najmu | str.    125
  3.2. Strona podmiotowa umowy najmu z podatkowego punktu widzenia | str.    127
  3.3. Stawki podatku oraz zwolnienie o charakterze celowościowym | str.    130
  
  Rozdział VII
  Podatek dochodowy od osób fizycznych | str.    133
  1. Informacje wstępne o podatku dochodowym od osób fizycznych | str.    133
  2. Sprzedaż nieruchomości | str.    137
  2.1. Sprzedaż nieruchomości poza działalnością gospodarczą (sprzedaż prywatna) | str.    139
  2.2. Sprzedaż nieruchomości w związku z działalnością gospodarczą | str.    154
  2.2.1. Sprzedaż nieruchomości będącej środkiem trwałym | str.    154
  2.2.2. Sprzedaż nieruchomości jako towaru handlowego | str.    157
  2.3. Specyfika opodatkowania sprzedaży nieruchomości mieszkalnych | str.    157
  2.4. Przedwstępna umowa sprzedaży | str.    159
  2.5. Warunkowa umowa sprzedaży | str.    164
  3. Zamiana nieruchomości | str.    165
  4. Najem i dzierżawa nieruchomości | str.    167
  5. Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie | str.    177
  6. Nabycie nieruchomości na zlecenie (nabycie powiernicze, fiducjarne) | str.    180
  
  Rozdział VIII
  Podatek dochodowy od osób prawnych | str.    183
  1. Informacje wstępne o podatku dochodowym od osób prawnych | str.    183
  2. Sprzedaż nieruchomości | str.    185
  3. Zamiana nieruchomości | str.    190
  4. Najem i dzierżawa nieruchomości | str.    191
  5. Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie | str.    191
  
  Rozdział IX
  Podatek od spadków i darowizn | str.    193
  1. Istota spadkobrania | str.    193
  2. Pojęcie darowizny | str.    198
  3. Zasady opodatkowania spadków i darowizn | str.    201
  
  Rozdział X
  Opłaty związane z użytkowaniem wieczystym | str.    213
  1. Informacje wstępne | str.    213
  2. Pierwsza opłata i opłaty roczne | str.    213
  3. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | str.    222
  
  Rozdział XI
  Opłata planistyczna | str.    227
  
  Rozdział XII
  Opłaty adiacenckie | str.    237
  1. Pojęcie opłaty adiacenckiej | str.    237
  2. Opłata adiacencka ustalana w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej | str.    238
  3. Opłata adiacencka ustalana w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości | str.    245
  4.Opłata adiacencka ustalana w związku z podziałem nieruchomości | str.    247
  
  Rozdział XIII
  Opłaty sądowe związane z nieruchomościami | str.    252
  
  Rozdział XIV
  Taksa notarialna | str.    259
  
  Bibliografia | str.    269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia