Użytkowanie wieczyste

-20%

Użytkowanie wieczyste

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności.


Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jego cechy mające istotne znaczenie dla określenia substratu wygaśnięcia i przekształcenia pozostały natomiast aktualne.


Opracowanie zawiera przykłady wpisów przekształconego prawa do księgi wieczystej oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Autorka zwraca uwagę na możliwość korygowania błędów w zaświadczeniach, postuluje także konieczność zmiany niektórych przepisów i doprecyzowania pojęć ustawowych.


Czytelnicy odnajdą tu ponadto wyjaśnienia dotyczące m.in.:


przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i podstaw jego wpisu do księgi wieczystej,
wtórnego obrotu prawem użytkowania wieczystego,
sposobu wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie,
rejestracji sprawy po otrzymaniu zaświadczenia i postępowania w razie stwierdzenia braków.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych, pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin. Będzie użyteczna również dla adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych.


Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019


Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-799-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie
  Rozdział I
   Geneza i charakter prawny użytkowania wieczystego
   Wprowadzenie
   I.1. Podmioty użytkowania wieczystego
   I.2. Przedmiot użytkowania wieczystego
   I.3. Charakter prawny użytkowania wieczystego
   I.4. Opłata roczna
  Rozdział II
   Wygaśnięcie użytkowania wieczystego
   Wprowadzenie
   II.1.Upływ okresu, na jaki użytkowanie wieczyste zostało ustanowione
   II.2.Rozwiązanie przez strony umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
   II.3. Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na skutek jednostronnego żądania
   II.4. Konfuzja (przejście użytkowania wieczystego na właściciela)
   II.5. Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego
   II.6. Wywłaszczenie
   II.7. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego a przekształcenie tego prawa w prawo własności
  Rozdział III
   Skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego
   Wprowadzenie
   III.1. Wygaśnięcie z mocy prawa wszelkich ustanowionych obciążeń jako zasadniczy skutek
   III.2. Roszczenia byłego użytkownika wieczystego o wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia
   III.3. Nieruchomość lokalowa jako obciążenie, które nie wygasa wraz wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego
   III.4. Ustawowe wyłączenia stosowania art. 241 k.c.
   III.5. Ustawowe prawo zastawu powstające wskutek wygaśnięcia hipoteki obciążającej prawo użytkowania wieczystego
  
   Rozdział IV
   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t.j. Dz.U.2012, poz.83).
   Wprowadzenie
   IV.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres przekształcenia
   IV.2. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   IV.3.Postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia
   IV.4. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikaty
   IV.5. Prawo własności lokalu jako prawo nadrzędne w stosunku do użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem
  Rozdział V
   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej od dnia 1 stycznia 2019 r.
   Wprowadzenie
   V.1. Podmiotowy zakres ustawy
   V.2. Przedmiot przekształcenia
   V.3.Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej
   V.4. Zasady i tryb przekształcenia
  
   Rozdział VI
   Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikaty
   Wprowadzenie
   VI.1.Opłata przekształceniowa
   VI.2. Minimalna 20- letnia długość okresu płatności
   VI.3. Zasady waloryzacji opłat przekształceniowych
   VI.4. Przypadki nieodpłatnego przekształcenia
   VI.5. System bonifikat (obligatoryjny i zmniejszeniowy)
   VI.6. Możliwość wyboru reżimu prawnego przekształcenia
   V.2.4.7. Pomoc de minimis
   V.2.4.8.Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, a opłata roczna za przekształcenie
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia