Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

-20%

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

164,00  205,00

Format: pdf

164,00205,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą opracowania są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami.


Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:


sprzedaży i darowizny nieruchomości,
ograniczeń w obrocie nieruchomościami,
umowy deweloperskiej
postępowań sądowych w obrocie nieruchomościami,
czynności wspólnot mieszkaniowych
obciążeń nieruchomości,
kwestii spadkowych.


Adresaci:
Książka jest skierowana do prawników praktyków: notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych. Będzie przydatna również dla osób zawodowo zajmujących się rynkiem nieruchomości, takich jak pośrednicy w obrocie nieruchomościami czy zarządcy nieruchomości, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych związanych z przedstawianą tematyką oraz aplikantów zawodów prawniczych.


Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019


Liczba stron1216
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-667-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I Zagadnienia Ogólne
  
   1. Nieruchomość jako przedmiot czynności prawnej
   1.1. Pojęcie nieruchomości i pojęcia pokrewne (grunt, teren)
   1.2. Rodzaje nieruchomości
   1.3. Części składowe nieruchomości (przynależności
   1.4. Odrębne od gruntu przedmioty własności na nieruchomościach
   1.5. Oznaczanie nieruchomości (Kataster)
   1.6. Pojęcie stanu prawnego nieruchomości
   1.7. Ujawnianie stanu prawnego nieruchomości
   1.8. Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
   1.9. Nieruchomość jako element ładu przestrzennego
  
   2. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami
   2.1 Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości
   2.2. Ograniczenia w wykonywaniu praw do nieruchomości
   2.2.1. Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
   2.2.1.1. Ustawowe prawa pierwokupu
   2.2.1.2. Ustawowe prawa odkupu
   2.2.2. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (ograniczone pr rzeczowe)
   2.3. Pozbawianie praw do nieruchomości ( wywłaszczenie)
  
   3. Charakterystyka czynności w obrocie nieruchomościami
   3.1. Umowy w obrocie nieruchomościami
   3.2. Czynności jednostronne
   3.3. Zmiany i rozwiązywanie umów
   3.4. Forma aktu notarialnego
   3.5. Forma z podpisem notarialnie poświadczonym
   3.6. Przedstawicielstwo w obrocie nieruchomościami
  
   4. Uchylenie skuteczności dokonanej czynności
   4.1. Ważność i skuteczność czynności – pojęcie skutku rzeczowego ( bezwględna niewazność)
   4.2. Uchylenie się od skutków oświadczeń składających się na czynności
   4.3. Rozwiązanie umowy która skutkowała przeniesieniem własności nieruchomości
   4.4. Odwołanie darowizny
  
   5. Postępowania sądowe w obrocie nieruchomościami
   5.1. Ogólne przepisy o postępowaniach
   5.2.Sprawy rozpoznawane w procesie
   5.2.1. Postępowanie o ustalenie prawa do nieruchomości
   5.2.2. Postępowanie o uzgodnienie stanu prawnego w księdze wieczystej
   5.2.3. Powództwa w dochodzeniu przeniesienia własności nieruchomości ( przedwstępna, prawo pierwokupu, zwrot przy wywłaszczeniu)
   5.2.4. Powództwa służące ochronie własności (windykacyjne i negatoryjne ),
   5.2.5. Sprawy o naruszenie posiadania nieruchomości
   5.3.6. Rozstrzyganie sporów w sprawach sąsiedzkich
   5.3.7. Rozstrzyganie roszczeń dotyczących hipoteki (powództwo o obniżenie hipoteki)
   5.3. Sprawy w postępowaniu nieprocesowym
   5.3.1. Stwierdzenie zasiedzenia
   5.3.2. Sprawy związane z zarządem
   5.3.3. Zniesienie współwłasności
   5.3.4. Ustanowienie służebności przesyłu i drogi koniecznej
   5.4. Postępowanie wieczystoksięgowe
   5.5. Postępowanie egzekucyjne w stosunku do nieruchomości
  
   6. Postępowanie egzekucyjne dotyczące nieruchomości
   6.1. Rodzaje egzekucji z nieruchomości
   6.2. Przebieg postępowania
   6.3. Egzekucja z praw na nieruchomościach
  
   7. Opodatkowanie nieruchomości
  
  
   II Charakterystyka czynności
  
   8. Czynności poprzedzające zbycie nieruchomości
   8.1. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności
   8.2. Warunkowa umowa sprzedaży
   8.3. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
   8.4. Umowa deweloperska
   8.5. Czynności dotyczące ekspektatywy
  
   9. Zbycie nieruchomości
   9.1. Umowne ograniczenia zbycia nieruchomości
   9.2. Przeniesienie własności nieruchomości
   9.3. Sprzedaż nieruchomości
   9.4. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
   9.5. Darowizna nieruchomości
   9.6. Przeniesienie własności nieruchomości za dożywocie
   9.7. Przeniesienie własności na zabezpieczenie
   9.8. Fiducjarne nabycie nieruchomości
   9.9. Przeniesienie nieruchomości tytułem wkładów do spółki prawa handlowego
   9.10. Przeniesienie własności nieruchomości w skutek czynności prawa spółek (podział, połączenie)
  
   10. Obciążenie nieruchomości
   10.1. Obciążenie nieruchomości prawem użytkowania
   10.2. Ustanowienie służebności osobistej
   10.3. Ustanowienie służebności gruntowej
   10.4. Umowa o ustanowienie hipoteki
  
   11. Korzystanie z nieruchomości
   11.1. Umowy dotyczące posiadania nieruchomości
   11.2. Umowy o podział do korzystania pomiędzy współwłaścicielami
  
  
   III Czynności do szczególnych rodzajów nieruchomości
  
   12. Czynności dotyczące wspólności nieruchomości
   12.1. Sprzedaż udziału we współwłasności
   12.2. Umowne zniesienie współwłasności
   12.3. Umowne zniesienie poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali
   12.4. Umowy wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności
   12.5. Dział majątku wspólnego obejmujący nieruchomość
   12.6. Rozporządzenie nieruchomością pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym
   12.7. Obciążenie części ułamkowej nieruchomości
   12.8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości
  
   13. Czynności typowe dla nieruchomości lokalowych
   13.1. Pojęcie nieruchomości lokalowej
   13.2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy
   13.3. Oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
   13.4. Ustanowienie odrębnej własności lokali w drodze adaptacji części nieruchomości wspólnej
   13.5. Czynności wspólnot mieszkaniowych (zmiany udziałów, adaptacje, podziały nieruchomości wspólnych)
  
   14. Czynności typowe dla nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych
   14.1. Umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
   14.2. Zmiana spółdzielczego prawa do lokalu
   14.3. Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności
   14.4. Czynności w obrocie spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu
  
   15. Czynności obejmujące nieruchomości wchodzące w skład spadku
   15.1. Testament obejmujący zapis nieruchomości
   15.2. Zapis windykacyjny obejmujący nieruchomość
   15.3. Zbycie udziałów w spadku obejmującym nieruchomość
   15.4. Zbycie udziałów w nieruchomości objętej spadkiem
   15.5. Dział spadku obejmujący nieruchomość
  
   16. Czynności dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa
   16.1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
   16.2. Ustanowienie użytkowania wieczystego
   16.3. Zmiana umów o oddanie gruntu w użytkowani wieczyste
   16.4. Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
   16.5. Uwłaszczenie państwowych osób prawnych
   16.6. Czynności związane z reprywatyzacją
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia