Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 477. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 477. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

1 opinia

Format:

ibuk

Znaczenie gospodarki lokalnej oraz regionalnej i zainteresowanie tą problematyką jest niezmiennie wysokie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przesądza o tym terytorialny charakter współczesnych procesów rozwojowych, jak również wielowymiarowa, intensywna działalność samorządów lokalnych, subregionalnych i regionalnych. Istnieje zatem stała potrzeba rozwijania i propagacji wiedzy na temat tych procesów i samorządowej działalności. Jedną z konstruktywnych odpowiedzi na to zapotrzebowanie jest organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja naukowa pt.: „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”. W jej XXIV edycji uczestniczyło szerokie gremium naukowców reprezentujących dziesiątki uczelni i innych instytucji naukowo-badawczych, liczni samorządowcy z gmin, powiatów i województw oraz przedsiębiorcy z całego kraju, a także z Bułgarii, Republiki Czeskiej i Ukrainy. Konferencja ta, w naszym przekonaniu, stanowi ważne forum wymiany wiedzy oraz koncepcji związanych z problematyką rozwoju terytorialnego i od pierwszej edycji cieszy się niesłabnącą popularnością. Niniejsze wydanie „Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” jest jedną z dwóch publikacji zawierających artykuły prezentujące wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez jej uczestników. Żywimy nadzieję, że wzorem wydań z lat ubiegłych stanie się ono interesujące i przydatne dla teoretyków oraz praktyków samorządności lokalnej i regionalnej, a także dla wszystkich tych osób, które dopiero rozpoczynają fascynującą przygodę poznawania mechanizmów zjawisk otaczających nas wszystkich na co dzień, a składających się na to, co nazywamy rozwojem lokalnym i regionalnym.
Dariusz Głuszczuk, Elżbieta Sobczak, Andrzej Sztando


Liczba stron336
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Beata Bal-Domańska, Elżbieta Stańczyk: Identyfikacja klas województw ze względu na poziom rozwoju sektora przemysłowego     11
  Beata Bal-Domańska, Elżbieta Stańczyk: Regionalna charakterystyka wybranych aspektów ekoaktywności przedsiębiorstw przemysłowych     24
  Tomasz Bartłomowicz: Wielowymiarowa analiza porównawcza sytuacji komunalno-mieszkaniowej powiatów województwa dolnośląskiego     40
  Jacek Chądzyński: Aktywności mieszkańców Łodzi na rzecz ochrony środowiska     49
  Zofia Dolewka: Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce     59
  Adam Drobniak: Hybrydyzacja rozwoju regionów Europy Środkowej     73
  Maciej Filus: Wpływ otwierania gospodarki na lokalny rynek zasobów     85
  Marian Kachniarz: Duża czy mała? Dylemat gminnego rozmiaru     94
  Paweł Kamiński: Program Dom Kultury+Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury jako instrument wspierania budowy lokalnego kapitału społecznego     103
  Ewa Kiryluk-Dryjska: Konflikt bottom up – top down w ujęciu teorii gier     111
  Wojciech Kisiała: Wpływ utraty statusu ośrodka wojewódzkiego na rozwój miast     117
  Emilia Konopska-Struś: Konsekwencje wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie dla rozwoju obszarów wiejskich Studium przypadku     127
  Małgorzata Markowska, Danuta Strahl: Miasta wojewódzkie a ich otoczenie – trendy zmian sektorowej struktury pracujących     135
  Małgorzata Marks-Krzyszkowska: Uczestnictwo mieszkańców wsi we współzarządzaniu gminą – w opiniach wójtów     144
  Grzegorz Masik: Koncepcje i badania odporności gospodarczej regionów     154
  Andrzej Matacz, Artur Myna: Ludność korzystająca z wodociągów i zwodociągowanie gmin: metoda bazy budynkowej a szacunki     163
  Agnieszka Michalska-Żyła: Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego     172
  Agnieszka Mrozińska: Wybrane miasta wojewódzkie i ich otoczenie w procesie adaptacji struktur podmiotów gospodarczych nowych sektorów gospodarki     182
  Marek Obrębalski: Finansowe preferencje w gminnej praktyce samorządowej     192
  Alina Piątyszek-Pych: Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej     207
  Alicja Sekuła, Bartosz Julkowski: Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej     220
  Agnieszka Skowronek-Grądziel: Rejonizacja Państw Unii Europejskiej ze względu na wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstw     232
  Aldona Standar: Przygotowanie samorządów do współpracy z zagranicznym inwestorem Przykład gmin wiejskich województwa wielkopolskiego     243
  Danuta Stawasz: Odnowa miasta poprzez rewitalizację     253
  Edward Stawasz: Współpraca firm w łódzko-warszawskim obszarze funkcjonalnym – czynniki i efekty     262
  Marek Szajt: Zmiany w ruchu turystycznym Unii Europejskiej w latach 2002-2014 na poziomie regionalnym – analiza statystyczna     272
  Andrzej Sztando: Lokalistyczne cechy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym     281
  Joanna Średzińska: Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii
  Europejskiej według klas wielkości ekonomicznej     305
  Marek Wojciechowski: Struktura władzy w samorządzie terytorialnym hierarchia – konkurencja – partnerstwo?     315
  Marta Zarówna: Baza ekonomiczna powiatów województwa dolnośląskiego     326
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia