Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,86  23,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 23,10 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 13,86 zł  


13,86

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Założeniem publikacji jest rekonstrukcja socjalizacyjnej oferty reklamy. Podjęcie tego tematu wiąże się ze współczesnymi przeobrażeniami kulturowymi i wynika z obserwacji, że obecnie procesowi wchodzenia jednostki do społeczeństwa coraz częściej towarzyszą media, a także z uznania, że w dzisiejszym świecie ogromną rolę – jako transfer wiedzy ogólnospołecznej – odgrywa reklama. Te dwa pojęcia: socjalizacja i reklama stały się przedmiotem opisu w części teoretycznej pracy. Aby ocenić socjalizacyjny potencjał reklamy, badaniu poddane zostały spoty reklamowe emitowane na kanale TVP ABC. Dzieci jako adresaci bajek stają się tutaj bowiem samoistnie odbiorcami wielu przekazów reklamowych, które dostarczają wiedzy nie tylko o produktach, ale też o stylach życia i świecie wartości. Reklama jako przekaz multikodowy poddana została badaniu za pomocą trzech różnych metod, co umożliwiło pokazanie wielowymiarowości potencjału jej oddziaływania. Polimetodologiczną analizę spotów reklamowych otwiera analiza zawartości, przybliżająca charakterystykę reklamowanych produktów, a także propagowanych w spotach wartości i ról społecznych, w jakich obsadzani zostają bohaterowie reklam. Analiza semiologiczna z kolei pozwala na uchwycenie tego, w jaki sposób pojedyncze spoty w warstwie fabularnej reprodukują zastany porządek społeczny i w jaki sposób go modyfikują. Wreszcie badaniu poddano teksty mówione reklam i z wykorzystaniem koncepcji Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej opisany został wyłaniający się z nich językowy obraz świata. Atutem pracy jest aktualność analizowanego materiału badawczego oraz wieloaspektowy opis przedmiotu badania, czyli spotów reklamowych, pozwalający na uchwycenie bogactwa nakładających się na siebie znaczeń, które tworzą określony świat wartości. Publikacja skierowana jest do pedagogów, psychologów i językoznawców, a także do świadomych rodziców. Może również stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich osób zainteresowanych relacją media – dziecko.


Rok wydania2018
Liczba stron226
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3456-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  Rozdział I: Socjalizacja: tradycja i zmiana
  1. Socjalizacja – ujęcie tradycyjne /    21
  1.1. Role społeczne, stereotypy i wartości /    26
  1.2. Socjalizacja językowa /    33
  2. Socjalizacja medialna i jej konsekwencje /    45
  
  Rozdział II: Reklama jako środowisko socjalizacji
  1. Reklama – narzędzie marketingowe i tekst kultury /    79
  2. Rola reklamy w świecie społecznym /    81
  2.1. Dziecko jako obiekt działań marketingowych /    82
  2.2. Przyczyny adresowania reklam do dzieci /    89
  
  Rozdział III: Socjalizacyjna oferta reklamy
  1. Pierwszy etap rekonstrukcji obrazu świata w reklamach – analiza zawartości /    97
  1.1. Reklamowane produkty /    97
  1.2. Role społeczne przedstawiane w reklamach /    123
  2. Drugi etap rekonstrukcji obrazu świata w reklamach – analiza semiologiczna /    126
  3. Trzeci etap rekonstrukcji obrazu świata w reklamach – tekstowy obraz świata /    158
  
  Zakończenie /    197
  
  Literatura /    203
  
  Streszczenie /    219
  Summary /    221
  Zusammenfassung /    223
RozwińZwiń