Podstawy chemoinformatyki leków. Wydanie drugie rozszerzone

8 ocen

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

26,78  31,50 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 18,90 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Na polskim rynku księgarskim dostępnych jest szereg podręczników poświęconych chemii leków oraz projektowaniu leków, brakuje natomiast podręcznika poświęconego chemoinformatyce. W zamyśle autorów niniejszy skrypt ma za zadanie wypełnić tę lukę. Ponieważ od swych źródeł chemoinformatyka łączy się z projektowaniem molekularnym, wyeksponowaliśmy w szczególności problemy chemoinformatyki leków. Odpowiada to profilowi nowych specjalności, chemii leków oraz chemii informatycznej, uruchomionych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów chemii i farmacji, którzy interesują się wykorzystaniem komputera jako narzędzia wspomagającego badania oraz dydaktykę tych przedmiotów.


Rok wydania2018
Liczba stron288
KategoriaInne
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-897-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Przedmowa do wydania drugiego /    9
  
  1. Wstęp /    11
  2. Przedmiot chemii i chemoinformatyki /    13
  3. Komputer jako narzędzie pracy chemika – problemy wprowadzania danych /    21
  3.1. Kodowanie cząsteczek w chemoinformatyce /    26
  3.2. Grafy cząsteczek chemicznych /    26
  3.3. Notacja liniowa /    28
  3.3.1. Kody SMILES /    30
  3.3.1.1. SMILES – język kodowania grafów molekularnych /    30
  3.3.1.2. Gramatyka języka SMILES /    31
  3.3.2. Inne systemy notacji liniowej /    41
  3.4. Macierzowe systemy kodowania konstytucji cząsteczki /    42
  3.5. Edytory molekularne /    50
  3.6. Standardy wymiany informacji strukturalnej /    60
  3.7. Nomenklatura chemiczna /    68
  3.8. Związek chemiczny – in vitro oraz in silico /    72
  3.9. Ontologia chemiczna – formalna definicja związku chemicznego /    73
  3.10. Właściwości związków chemicznych i ich pomiary /    76
  3.11. Chemiczne bazy danych /    78
  3.11.1. Organizacja bazy danych /    78
  3.11.2. Typy baz danych /    80
  3.11.3. Strukturalne bazy danych ligandów /    83
  3.11.4. Strukturalne bazy danych makromolekuł /    86
  3.11.5. Bazy literaturowe /    90
  
  4. Chemia in silico – problemy przetwarzania danych /    93
  4.1. Deskryptory molekularne /    93
  4.1.1. Kodujące deskryptory konstytucyjne /    95
  4.1.2. Deskryptory daktyloskopowe cząsteczki /    95
  4.1.3. Deskryptory obliczane na podstawie atomowej reprezentacji cząsteczki /    95
  4.1.4. Deskryptory obliczane na podstawie fragmentów molekularnych /    96
  4.1.5. Deskryptory topologiczne /    96
  4.1.6. Proste deskryptory geometryczne /    97
  4.1.7. Złożone deskryptory geometryczne /    97
  4.1.7.1. Deskryptory pola oddziaływań cząsteczkowych /    97
  4.1.7.2. Deskryptory profilu konformacyjnego /    98
  4.1.7.3. Deskryptory wirtualnego miejsca receptorowego /    98
  4.1.7.4. Deskryptory receptorowe /    100
  4.1.8. Deskryptory złożonych systemów cząsteczkowych ligand – receptor /    100
  4.1.9. Deskryptory skorelowane z właściwościami /    100
  4.1.9.1. Korelaty właściwości globalnych /    100
  4.1.9.2. Korelaty fragmentów molekularnych – stałe Hammetta /    101
  4.1.9.3. Prognozowanie właściwości związków chemicznych /    104
  4.2. Modelowanie struktur 3D /    107
  4.2.1. Generatory struktur 2D /    110
  4.2.2. Generatory struktur 3D /    110
  4.2.2.1. Semiempiryczne metody chemii kwantowej /    116
  4.2.2.2. Mechanika molekularna /    117
  4.2.2.3. Dynamika molekularna /    125
  4.2.2.4. Techniki generowania konformerów /    133
  4.2.3. Pakiety do modelowania molekularnego /    134
  4.3. Podobieństwo strukturalne cząsteczek /    139
  4.4. Synteza i retrosynteza /    152
  4.4.1. Synteza organiczna – odwzorowanie reagentów w produkty /    154
  4.4.2. Projektowanie syntezy organicznej – odwzorowanie produktów w reagenty /    155
  4.4.3. Retroreakcje – nomenklatura syntonów /    160
  4.4.4. Operacje na syntonach /    160
  4.4.4.1. Przekształcenie syntonu w reagent /    160
  4.4.4.2. Modyfikacje syntonów /    162
  4.4.4.3. Odwrócenie reaktywności /    163
  4.4.5. Komputerowo wspomagane projektowanie syntezy (CASD) /    164
  4.5. Eksploracja baz danych /    166
  4.6. Chemometria – analizy złożonych danych chemicznych /    169
  4.6.1. Wybrane metody analizy struktury danych /    170
  4.6.2. Podstawowe pojęcia chemometrii /    171
  4.6.3. Zmienne i ich korelacje /    171
  4.6.4. Wstępna transformacja danych /    173
  4.6.5. Eksploracja danych /    175
  4.6.6. Jednoczynnikowa analiza wariancji /    175
  4.6.7. Wieloczynnikowa analiza wariancji /    178
  4.6.8. Algorytmy genetyczne /    180
  4.6.9. Wybrane techniki projekcji i wizualizacji wielu zmiennych /    183
  4.6.10. Analiza czynników głównych /    183
  4.6.11. Sieci neuronowe /    185
  4.6.12. Analiza regresji /    198
  4.6.13. Metoda najmniejszych kwadratów /    201
  4.6.14. Analiza regresji czynników głównych /    205
  4.6.15. Metoda częściowych najmniejszych kwadratów /    205
  4.6.16. Walidacja krzyżowa /    207
  4.7. Komputerowe wspomaganie projektowania molekularnego /    212
  4.8. Synteza ukierunkowana na właściwości /    214
  4.8.1. Intuicja i szczęśliwy traf w poszukiwaniach i odkryciach nowych leków /    215
  4.8.2. Schematy racjonalne w poszukiwaniu nowych leków – badanie zależności między budową a działaniem związków /    215
  4.8.3. Badania przesiewowe metodami chemii kombinatorycznej /    223
  4.8.4. Projektowanie molekularne in silico /    224
  4.8.5. Projektowanie leków, kiedy dostępne są dane strukturalne receptora /    224
  4.8.6. Dokowanie molekularne /    227
  4.8.7. Projektowanie oparte na szeregu aktywnych ligandów /    233
  4.8.8. Ilościowe modele zależności struktura – aktywność QSAR /    235
  4.8.8.1. Modele 0D QSAR /    236
  4.8.8.2. Modele 1D QSAR /    237
  4.8.8.3. Modele 2D QSAR /    237
  4.8.8.4. Modele 3D QSAR /    239
  4.8.8.5. Modele 4D QSAR /    243
  4.8.8.6. Modele 5D QSAR /    244
  4.8.8.7. Modele 6D QSAR /    245
  4.8.8.8. Modele RI-QSAR z wirtualnym receptorem modelowanym danymi innymi niż szereg jego aktywnych ligandów /    245
  4.8.8.9. Modele RD QSAR z rzeczywistymi danymi receptorowymi /    246
  4.8.9. Lekotypy /    247
  
  5. Internetowe zasoby i nowe technologie chemoinformatyczne on-line /    249
  
  Literatura dodatkowa /    255
  Dodatek /    257
RozwińZwiń