Wodór jako paliwo

Wodór jako paliwo

6 ocen

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

W książce przedstawiono problemy związane z możliwością wykorzystania wodoru jako paliwa nowej generacji, niemal idealnego, w takich sektorach, jak komunikacja, energetyka, ciepłownictwo- szczególnie w aspekcie jego zasobów, sprawności urządzeń oraz braku emisji gazów cieplarnianych. Omówiono wpływ obecnie stosowanych nośników energii na środowisko, metody otrzymywania wodoru i jego właściwości, sposoby magazynowania i bezpiecznego użytkowania z uwzględnieniem roli ogniw paliwowych i infrastruktury wodorowej. Podaną tematykę zaprezentowano w sposób umożliwiający Czytelnikowi dokonanie własnej oceny realności zastosowania wodoru jako paliwa przyszłości. Książka jest adresowana do studentów kierunków : inżynieria i technologia chemiczna, ochrona środowiska, technologia środków transportu, a także do wszystkich zainteresowanych gospodarką paliwową.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Liczba stron178
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-3457-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Skróty i akronimy    11
  ROZDZIAŁ 1. Nośniki energii i paliwa konwencjonalne    15
    1.1. Pierwotne nośniki energii    15
    1.2. Rodzaje paliw stosowanych w komunikacji    18
      1.2.1. Gaz płynny (LPG)    19
      1.2.2. Benzyna silnikowa    20
      1.2.3. Paliwa lotnicze – turbinowe    23
      1.2.4. Oleje napędowe    25
      1.2.5. Paliwa żeglugowe    29
  ROZDZIAŁ 2. Wpływ użytkowania paliw na środowisko    31
    2.1. Zużycie paliw silnikowych    31
    2.2. Skutki ekologiczne wzrostu zużycia paliw    34
      2.2.1. Emisja ditlenku węgla    34
      2.2.2. Emisja toksycznych składników spalin samochodowych    36
      2.2.3. Programy ekologiczne ograniczające oddziaływanie paliw na środowisko    39
  ROZDZIAŁ 3. Właściwości wodoru    43
    3.1. Wstęp    43
    3.2. Charakterystyka ogólna wodoru    45
    3.3. Właściwości fizyczne i termodynamiczne wodoru    46
    3.4. Właściwości technologiczne wodoru    47
    3.5. Właściwości chemiczne wodoru    49
  ROZDZIAŁ 4. Metody otrzymywania wodoru    52
    4.1. Wstęp    52
    4.2. Przemysłowe metody otrzymywania wodoru    52
      4.2.1. Reforming parowy metanu    53
      4.2.2. Częściowe utlenianie pozostałości rafineryjnych    56
      4.2.3. Odzysk wodoru z gazów rafineryjnych    57
      4.2.4. Elektroliza wody    59
      4.2.5. Zgazowanie węgla    60
      4.2.6. Efektywność wytwarzania wodoru    60
    4.3. Perspektywiczne metody otrzymywania wodoru    60
      4.3.1. Uwarunkowanie ogólne    60
      4.3.2. Termoliza węglowodorów    62
      4.3.3. Termochemiczny rozkład siarkowodoru    65
      4.3.4. Termochemiczny cykl UT-3    68
      4.3.5. Cykl termochemiczny I-S    70
      4.3.6. Biologiczne metody otrzymywania wodoru    72
      4.3.7. Wytwarzanie wodoru z biomasy    74
      4.3.8. Perspektywy otrzymywania wodoru z hydratów metanu    77
  ROZDZIAŁ 5. Magazynowanie wodoru    82
    5.1. Podstawy teoretyczne    82
    5.2. Metody magazynowania wodoru    84
      5.2.1. Zbiorniki ciśnieniowe wodoru gazowego    84
      5.2.2. Zbiorniki ciekłego wodoru    85
      5.2.3. Wodorki metali    88
      5.2.4. Materiały węglowe    90
      5.2.5. Chemiczne magazynowanie wodoru    91
  ROZDZIAŁ 6. Ogniwa paliwowe    95
    6.1. Podstawy teoretyczne    96
    6.2. Systemy funkcjonalne ogniw paliwowych    99
      6.2.1. Jak funkcjonują ogniwa paliwowe?    99
      6.2.2. Rodzaje systemów i ich funkcje    100
      6.2.3. Części składowe ogniw paliwowych    101
    6.3. Rodzaje ogniw paliwowych    103
      6.3.1. Ogniwa z protonowymienną membraną polimerową (PEMFC)    103
      6.3.2. Ogniwa z elektrolitem alkalicznym (AFC)    106
      6.3.3. Ogniwa z kwasem fosforowym jako elektrolitem (PAFC)    109
      6.3.4. Ogniwa ze stopionymi węglanami (MCFC)    110
      6.3.5. Ogniwa ze stałymi tlenkami (SOFC)    112
    6.4. Parametry charakteryzujące ogniwa paliwowe    115
      6.4.1. Podstawowe reakcje elektrochemiczne    115
      6.4.2. Podstawowe warunki pracy ogniw paliwowych    115
      6.4.3. Zalety użytkowe ogniw paliwowych    116
  ROZDZIAŁ 7. Zasilanie ogniw paliwowych    119
    7.1. Bezpośrednie zasilanie ogniw paliwowych metanolem (DMFC)    119
    7.2. Wytwarzanie wodoru w samochodzie przez konwersję paliw lekkich    121
      7.2.1. Uwagi ogólne    121
      7.2.2. Konwersja metanolu    123
      7.2.3. Reforming parowy etanolu    124
      7.2.4. Konwersja gazu ziemnego do wodoru    125
      7.2.5. Konwersja węglowodorów wielowęglowych do wodoru    128
  ROZDZIAŁ 8. Wodór jako paliwo silnikowe    129
    8.1. Zasady funkcjonowania silnika z zapłonem iskrowym    129
    8.2. Wodór jako samodzielne paliwo do silników z zapłonem iskrowym    131
      8.2.1. Podstawy teoretyczne    131
      8.2.2. Charakterystyka procesu spalania wodoru    132
    8.3. Współspalanie wodoru z paliwami węglowodorowymi w silnikach z zapłonem iskrowym    135
      8.3.1. Podstawy teoretyczne współspalania wodoru    135
      8.3.2. Współspalanie wodoru z gazem ziemnym (metanem)    136
      8.3.3. Współspalanie wodoru z LPG lub benzyną    139
    8.4. Spalanie wodoru w silnikach z zapłonem samoczynnym    141
    8.5. Inne możliwości spalania wodoru    144
      8.5.1. Współspalanie wodoru w turbinach gazowych    144
      8.5.2. Zastosowanie wodoru w autobusach miejskich    146
  ROZDZIAŁ 9. Infrastruktura użytkowania wodoru    147
    9.1. Magazynowanie wodoru w pojeździe    147
      9.1.1. Wodór ciekły    148
      9.1.2. Wodór sprężony    148
      9.1.3. Wodorki metali    149
    9.2. Infrastruktura wytwarzania wodoru    150
      9.2.1. Produkcja scentralizowana    150
      9.2.2. Wytwarzanie wodoru w samochodzie    150
      9.2.3. Wytwarzanie wodoru w lokalnych stacjach paliw    151
    9.3. Przesyłanie wodoru    153
      9.3.1. Uwarunkowania ogólne    153
      9.3.2. Transport rurociągowy    154
      9.3.3. Transport kołowy    155
      9.3.4. Inne formy transportu wodoru    156
  ROZDZIAŁ 10. Zasady bezpiecznego użytkowania wodoru    157
    10.1. Zalety wodoru jako paliwa    157
    10.2. Istotniejsze elementy bezpiecznego użytkowania wodoru    158
    10.3. Właściwości wodoru związane ze spalaniem    158
      10.3.1. Istotniejsze dane liczbowe    158
      10.3.2. Skłonność wodoru do wycieków    159
      10.3.3. Zapalność i zapłon mieszanin wodorowych    160
      10.3.4. Temperatura samozapłonu    162
      10.3.5. Spalanie wodoru    162
      10.3.6. Oddziaływanie fizjologiczne incydentów z wodorem    164
    10.4. Źródła zapłonu wodoru    164
    10.5. Przyczyny pożarów instalacji wodorowych w przemyśle    165
    10.6. Wodór a katastrofa sterowca „Hindenburg”    166
  Literatura    167
  Skorowidz    174
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia