Paliwa do silników o zapłonie iskrowym

Paliwa do silników o zapłonie iskrowym

2 oceny

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opis współczesnych paliw przeznaczonych do silników o zapłonie iskrowym (benzynowych), ich własności, parametrów i wymagań, a także zasad ich przechowywania i dystrybucji.
Omówiono też paliwa alternatywne, np. metanol, które mogą być stosowane samodzielnie lub jako domieszki do benzyn, a także możliwości stosowania w silnikach o zapłonie iskrowym paliw gazowych.
Odbiorcy książki: pracownicy sektora przechowywania, dystrybucji i handlu paliwami oraz kontroli ich jakości, pracownicy zaplecza techniczno-obsługowego motoryzacji, a także studenci specjalizujący się w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz wszyscy zainteresowani problematyką użytkowania silników o zapłonie iskrowym.


Rok wydania2005
Liczba stron242
KategoriaMotoryzacja
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1858-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów i oznaczeń    7
  Wprowadzenie    9
  1. Zasilanie paliwem silników o zapłonie iskrowym    11
    1.1. Zasilanie gaźnikowe    12
    1.2. Zasilanie wtryskowe    15
      1.2.1. Układy wtrysku pośredniego    18
      1.2.2. Układy bezpośredniego wtrysku paliwa GDI    23
      1.2.3. Obwód zasilania paliwem    28
  2. Spalanie paliwa w silnikach o zapłonie iskrowym    35
    2.1. Podstawy procesów spalania w silniku ZI    36
    2.2. Spalanie w silniku ZI    40
    2.3. Spalanie stukowe    43
  3. Wymagania dotyczące paliw do silników o zapłonie iskrowym    49
    3.1. Wymagania dotyczące benzyn silnikowych    49
      3.1.1. Lotność benzyn    53
      3.1.2. Właściwości przeciwstukowe benzyn    61
      3.1.3. Metody kształtowania odporności benzyn na spalanie stukowe    64
      3.1.4. Wymagania związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne    67
      3.1.5. Inne wymagania dotyczące benzyn silnikowych    83
  4. Podstawowe parametry benzyn silnikowych i tendencje ich rozwoju    97
    4.1. Podstawowe parametry normatywne benzyn silnikowych    97
    4.2. Wymagania normatywne dla benzyn silnikowych    102
    4.3. Tendencje rozwojowe benzyn silnikowych    107
  5. Zasady przechowywania, dystrybucji i użytkowania benzyn silnikowych    114
    5.1. Bezpieczeństwo użytkowania benzyn silnikowych    117
    5.2. Zmiana jakości benzyn silnikowych w czasie przechowywania, transportowania i dystrybucji    118
    5.3. Zasady kontroli jakości benzyn silnikowych    123
    5.4. Zasady użytkowania benzyn silnikowych    127
    5.5. Problemy ograniczania przedostawania się benzyn silnikowych do środowiska naturalnego    130
      5.5.1. Czynniki determinujące przedostawanie się par benzyn do atmosfery    130
      5.5.2. Przedsięwzięcia ograniczające emisję par benzyn silnikowych do atmosfery przy ich magazynowaniu, transportowaniu, dystrybucji i użytkowaniu w pojazdach    135
      5.5.3. Przedsięwzięcia ograniczające przedostawanie się do środowiska naturalnego BS w stanie ciekłym    145
  6. Paliwa niekonwencjonalne do zasilania silników o zapłonie iskrowym    146
    6.1. Organiczne związki tlenowe jako paliwa do silników ZI    147
      6.1.1. Metanol jako paliwo do silników ZI    149
      6.1.2. Etanol jako paliwo do silników ZI    154
      6.1.3. Etery jako domieszka paliw do silników ZI    160
      6.1.4. Problemy stosowania związków tlenowych    164
    6.2. Paliwa gazowe do zasilania silników ZI    168
      6.2.1. Układy zasilania paliwami gazowymi LPG    170
      6.2.2. Układy zasilania paliwami gazowymi CNG i LNG    174
      6.2.3. Zasilanie silników ZI mieszaniną propan-butan (LPG)    177
      6.2.4. Zasilanie silników ZI gazem ziemnym (CNG i LNG)    182
      6.2.5. Zasilanie silników ZI wodorem    188
    6.3. Ogniwa paliwowe i ich zasilanie    192
      6.3.1. Zasilanie paliwami ogniw paliwowych    196
  7. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania benzyn i paliw niekonwencjonalnych    206
    7.1. Uwarunkowania techniczne, prawne i finansowe w zakresie praktycznego stosowania paliw do silników ZI    207
    7.2. Problemy zastosowania biopaliw    211
      7.2.1. Problemy techniczne stosowania biopaliw    211
      7.2.2. Uwarunkowania prawne stosowania biopaliw    214
      7.2.3. Uwarunkowania ekonomiczne    215
      7.2.4. Praktyczne zastosowanie biopaliw na świecie    219
    7.3. Uwarunkowania w zakresie praktycznego zastosowania paliw gazowych    222
    7.4. Kierunki rozwoju paliw do silników ZI    229
  Literatura    238
RozwińZwiń