Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych

3 oceny

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

28,56  33,60 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 20,16 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się rozwojem lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Praca ma charakter interdyscyplinarny i korzysta z dorobku wielu nauk tj. geografia, ekonomia czy socjologia. Wypełnia lukę wiedzy w zakresie specyfiki uwarunkowań rozwoju lokalnego polskich obszarów przygranicznych, szczególnie w kontekście przemian granicy, które nastąpiły w ostaniem ćwierćwieczu. Wnioski z pracy mogą być interesującą wskazówka w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego na obszarach peryferyjnych. Książka oprócz wymiaru naukowego i teoretycznego, może być pomocna w praktyce zarządzania procesami rozwoju terytorialnego, w tym w procesie budowania strategii rozwoju. Z tego powodu oprócz naukowców, studentów i pasjonatów tematów lokalnych, dedykowana jest osobom reprezentującym samorząd terytorialny oraz euroregiony.


Rok wydania2016
Liczba stron238
KategoriaGeografia ogólna
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3081-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    7
  
  Rozdział 1. Założenia teoretyczne pracy /    11
  1.1. Przedmiot i cel pracy /    11
  1.2. Zakres przestrzenny i czasowy /    16
  1.3. Metodologia badań/    25
  
  Rozdział 2. Problematyka rozwoju jako przedmiot badań /     29
  2.1. Rozwój i jego rodzaje /    29
  2.2. Pojęcie i specyfika rozwoju lokalnego /36
  2.3. Czynniki i bariery rozwoju lokalnego /    45
  2.4. Rozwój lokalny jako element działania władz publicznych /    52
  2.5. Specyfika rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych /    58
  2.5.1. Obszary przygraniczne na świecie /    58
  2.5.2. Polskie obszary przygraniczne /    64
  
  Rozdział 3. Teorie bazowe dla koncepcji rozwoju lokalnego /    69
  3.1. Teorie rozwoju społecznego /    71
  3.2. Teorie rozwoju gospodarczego /    78
  3.3. Teorie rozwoju przestrzennego /    87
  Rozdział 4. Granica i jej wpływ na procesy rozwoju /    91
  4.1. Rodzaje i funkcje granicy /    91
  4.2. Zmiany funkcji granic Polski i warunków funkcjonowania pograniczy /    97
  4.3. Postrzeganie granicy i stosunek do niej /    107
  Rozdział 5. Identyfikacja uwarunkowań rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych w Polsce /    113
  5.1. Potencjał i pozycja obszarów przygranicznych na tle kraju /     113
  5.1.1. Wymiar ludnościowy /    113
  5.1.2. Wymiar gospodarczy /    115
  5.1.3. Wymiar przestrzenny /    125
  5.2. Poziom rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych /    126
  5.3. Makroekonomiczne uwarunkowania transgraniczne /    133
  5.3.1. Poziom wydatków transgranicznych /    139
  5.3.2. Indywidulane i zbiorowe korzyści z handlu /    144
  5.3.3. Dochody gmin z tytułu opłaty targowej /    147
  5.4. Rynek pracy i rynek nieruchomości w układzie transgranicznym /    151
  5.4.1. Rynek pracy /    151
  5.4.2. Rynek nieruchomości /    158
  5.5. Specyfika społeczna pogranicza /    161
  5.5.1. Wielokulturowość – mniejszości narodowe i etniczne /    161
  5.5.2. Kapitał społeczny pograniczy /    166
  5.5.2.1. Frekwencja w wyborach i wskaźnik reprezentacji /    167
  5.5.2.2. Transgraniczny kapitał społeczny /    171
  5.5.2.3. Aktywność społeczna /    175
  5.6. Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych /177
  5.7. Wsparcie współpracy transgranicznej środkami finansowymi UE /    178
  Rozdział 6. Klasyfikacja procesów rozwojowych na obszarach przygranicznych /    181
  6.1. Synteza uwarunkowań rozwoju badanych obszarów przygranicznych /    181
  6.2. Ocena warunków dla rozwoju lokalnego na pograniczach Polski /    184
  
  Rozdział 7. Teorie rozwoju lokalnego a rozwój obszarów przygranicznych /    187
  7.1. Sekwencja procesów rozwoju na obszarach przygranicznych /    187
  7.2. Przydatność teorii do praktyki rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych /    189
  
  Zakończenie /    197
  Literatura /    205
  Summary /    229
  Spis tabel /    231
  Spis rycin /    233
RozwińZwiń