Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie w Republice Federalnej Niemiec

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

58,74  66,00

Format: pdf

58,7466,00

cena zawiera podatek VAT

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie to jeden z priorytetów współczesnej resocjalizacji. W publikacji przedstawiono jak przebiega ona w Republice Federalnej Niemiec. Książka zawiera cenne informacje o cechach przygotowania zawodowego, usamodzielnienia i uwarunkowań procesów adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich - niedostosowanych w kontekście specyfiki kulturowej tego państwa. Zgromadzony materiał pozwolił na dokonanie analizy i oceny specyfiki rozwiązań stosowanych w tym państwie, w odniesieniu do badanych nieletnich, jako kategorii społecznej. Dokonano jej w perspektywie porównawczej, opierając podjęte rozważania na rozwiązaniach prawnoformalnych i organizacyjnych różnych rodzajów pracy z nieletnimi, prowadzących do ich uzawodowienia i adaptacji zawodowej.


Publikacja może zostać wykorzystana zarówno przez studentów pedagogiki, w szczególności pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, pracowników instytucji czy podmiotów zaangażowanych w pracę z nieletnimi niedostosowanymi społecznie, jak też przez osoby niezwiązane z pracą pedagogiczną. Umożliwia ona poszerzenie wiedzy na temat zjawiska patologii społecznych i innych im towarzyszących. Obszerna literatura obcojęzyczna stanowi znaczący walor książki.


Liczba stron253
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-569-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wstęp 7

Rozdział 1
Współczesne problemy adaptacyjne nieletnich niedostosowanych społecznie w rozwiniętych państwach Europy 11

Rozdział 2
Założenia badawcze 25
2.1. Teoretyczne podstawy badań 25
2.2. Przedmiot i cel badań 44
2.3. Główny problem badawczy i problemy szczegółowe 47
2.4. Strategie, metody i organizacja badań 47
2.6. Podstawowe pojęcia 63

Rozdział 3
Specyficzne cechy kulturowe i edukacyjne Republiki Federalnej Niemiec 85

Rozdział 4
Niemiecki system resocjalizacji nieletnich 113
4.1. Uregulowania prawne 118
4.2. Instytucje i organizacje społeczne działające na rzecz nieletnich niedostosowanych społecznie 128
4.3. Placówki i służby resocjalizacyjne 131

Rozdział 5
Młodzież niedostosowana społecznie w Niemczech i jej zróżnicowanie 137

Rozdział 6
Kształcenie obligatoryjne i nieobowiązkowe 153

Rozdział 7
Przygotowanie zawodowe i jego warianty 163
7.1. Oferta kształcenia zawodowego 164
7.2. Profile kształcenia preferowane przez badanych nieletnich 168
7.3. Dualne kształcenie zawodowe a specyfika przygotowania zawodowego nieletnich niedostosowanych społecznie 174
7.4. Problemy efektywności kształcenia 182
7.5. Rola kształcenia zawodowego w readaptacji społecznej nieletnich niedostosowanych społecznie 184

Rozdział 8
Adaptacja społeczno-zawodowa nieletnich niedostosowanych społecznie 189
8.1. Programy aktywizacji zawodowej 191
8.2. Rola pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w procesie usamodzielnienia 194
8.3. Poradnictwo i pomoc w aktywizacji zawodowej 201
8.4. Problemy adaptacji zawodowej badanych 206
8.5. Adaptacja społeczna i jej determinanty 209

Podsumowanie i wnioski 213
Summary 225
Bibliografia 227
Słownik terminów 245
Spis tabel 251
Spis rysunków 252

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia