Geografia. Repetytorium. Geografia fizyczna

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

6,18  9,50

Format: pdf

6,189,50

cena zawiera podatek VAT

Repetytorium zawiera gruntowne powtórzenie do egzaminu dojrzałości z geografii, ale służy również jako pomoc lekcyjna, powtórzenie przed pracą klasową czy sprawdzianem. Informacje w tej książce są zgodne pod względem treści ze standardami wymagań egzaminacyjnych. W poszczególnych rozdziałach znajdują się treści z zakresu podstawowego i rozszerzonego, następnie przedstawiono zadania przekrojowe z zakresu geografii fizycznej wraz z modelem odpowiedzi oraz fragmenty arkuszy egzaminacyjnych (poziom podstawowy i rozszerzony) wraz z mapą barwną, kluczem i schematem oceniania. Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; jednak nie tylko dla tych, którzy wybrali geografię na egzaminie dojrzałości. Jest to również kompendium wiedzy dla pozostałych uczniów, osób szczególnie zainteresowanych geografią, gimnazjalistów oraz studentów kierunków przyrodniczych. Zagadnienia z zakresu geografii fizycznej zawarte w repetytorium należą do fundamentalnych dla geografii, pozwalają bowiem zrozumieć przestrzenne zróżnicowanie wszelkich procesów kształtujących Ziemię, a także wyjaśniają wpływ życia i działalności człowieka na poszczególne jej sfery. Geografia fizyczna jest bazą do zrozumienia szeregu zagadnień z zakresu geografii społeczno-gospodarczej, regionalnej i geografii Polski.


Liczba stron196
WydawcaLITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI
ISBN-13978-83-7898-305-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Geografia jako nauka    7
  2. Źródła informacji geograficznej    8
  2.1. Metody bezpośrednie i pośrednie zbierania informacji o Ziemi    8
  2.2. Nowoczesne metody zbierania informacji o Ziemi    9
  2.3. Kartograficzne metody ilościowe i jakościowe prezentacji informacji geograficznej    10
  2.4. Metoda interpolacji izarytm. Profil terenu    11
  3. Mapa jako źródło informacji geograficznej    12
  3.1. Cechy i składniki mapy    12
  3.2. Skala mapy. Generalizacja kartograficzna    13
  3.3. Rodzaje odwzorowań kartograficznych    13
  3.4. Rodzaje map    16
  4. Układ Słoneczny    17
  4.1. Budowa Układu Słonecznego    17
  4.2. Teoria geocentryczna i heliocentryczna    18
  4.3. Ziemia w Układzie Słonecznym    18
  4.3.1. Kształt i rozmiary Ziemi    18
  4.3.2. Ruchy Ziemi i ich następstwa    19
  4.3.3. Współrzędne geograficzne    22
  4.4. Rachuba czasu na Ziemi    23
  4.4.1. Kalendarz    24
  5. System przyrodniczy Ziemi – geosfery    25
  5.1. Interakcje systemu przyrodniczego Ziemi    25
  6. Atmosfera    25
  6.1. Budowa i skład chemiczny atmosfery    25
  6.2. Rozkład temperatur na kuli ziemskiej i czynniki ją różnicujące    27
  6.3. Ciśnienie atmosferyczne. Cyrkulacja powietrza atmosferycznego    29
  6.4. Rodzaje wiatrów    32
  6.5. Wilgotność powietrza    36
  6.6. Chmury, opady i osady atmosferyczne    37
  6.7. Rodzaje frontów atmosferycznych i mas powietrza    39
  6.8. Czynniki kształtujące pogodę i klimat    41
  6.9. Strefy klimatyczne i typy klimatu wg klasyfikacji Wincentego Okołowicza    42
  6.10. Prognozowanie pogody – mapy synoptyczne    44
  6.11. Wpływ działalności człowieka na klimat    44
  7. Hydrosfera    45
  7.1. Obieg wody w przyrodzie    45
  7.2. Bilans wodny Ziemi    47
  7.3. Wielkość i rodzaje mórz    48
  7.4. Typy wybrzeży morskich    49
  7.5. Czynniki wpływające na temperaturę i zasolenie mórz    50
  7.6. Morze Bałtyckie    52
  7.7. Falowanie    53
  7.8. Prądy morskie    55
  7.9. Pływy    56
  7.10. Wody podziemne    58
  7.11. Rodzaje źródeł    59
  7.12. Rzeki na Ziemi    61
  7.13. Typy ustrojów rzecznych    63
  7.14. Jeziora, ich klasyfikacja i ewolucja    65
  7.15. Lodowce górskie i lądolody    67
  7.16. Wieloletnia zmarzlina    70
  7.17. Zlodowacenia w Polsce    70
  8. Litosfera    73
  8.1. Budowa wnętrza Ziemi    73
  8.2. Tabela stratygraficzna    75
  8.3. Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi    77
  8.4. Rodzaje skał i ich geneza    80
  8.5. Metody badań geologicznych    82
  8.6. Procesy geologiczne wewnętrzne (endogeniczne)    83
  8.6.1. Teoria ruchu płyt litosfery wg Alfreda Wegenera    83
  8.6.2. Zjawiska sejsmiczne    85
  8.6.3. Zjawiska wulkaniczne    86
  8.6.4. Zjawiska plutoniczne    99
  8.6.5. Ruchy lądotwórcze (epejrogeniczne)    90
  8.6.6. Ruchy górotwórcze (orogeniczne)    90
  8.6.7. Ruchy oceanotwórcze (talassogeniczne)    93
  8.7. Procesy geologiczne zewnętrzne (egzogeniczne)    94
  8.7.1. Procesy wietrzenia a klimat    94
  8.7.2. Procesy eoliczne. Rodzaje pustyń    97
  8.7.3. Zjawiska krasowe    100
  8.7.4. Grawitacyjne ruchy masowe    102
  8.7.5. Działalność rzeźbotwórcza lodowców, lądolodów i ich wód roztopowych    103
  8.7.6. Działalność rzeźbotwórcza wód płynących    106
  8.8. Rozwój rzeźby    108
  8.9. Ukształtowanie powierzchni lądów    109
  8.10. Ukształtowanie dna oceanów    110
  9. Biosfera i pedosfera    112
  9.1. Proces glebotwórczy    112
  9.2. Typy genetyczne gleb. Formacje roślinne na Ziemi    114
  9.3. Piętra roślinne a klimat    117
  9.4. Fauna lądów    118
  9.5. Fauna mórz i oceanów    120
  10. Środowisko przyrodnicze a globalne zagrożenia    121
  Zadania    124
  Klucz do zadań    146
  Egzamin maturalny    160
  Standardy wymagań egzaminacyjnych    160
  Przykłady zadań maturalnych
  Dla poziomu podstawowego    180
  Dla poziomu rozszerzonego    184
  Odpowiedzi    190
  Literatura    196
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia