Geografia ekonomiczna

Geografia ekonomiczna

Ujęcie dynamiczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza w Polsce synteza współczesnej wiedzy o dynamicznej geografii ekonomicznej!


Autor w nowoczesny sposób omawia zagadnienia geografii ekonomicznej traktując przestrzeń geograficzną jako gwałtownie zmieniający się układ. W książce zostały zaprezentowane takie zagadnienia jak: przekształcenia środowiska, różnorodne potrzeby i zachowania społeczne, rozwój regionalny, wprowadzanie nowoczesnych technologii, konkurencyjność gospodarki w skali międzynarodowej, globalizacja, tworzenie ponadnarodowych przedsiębiorstw i struktur gospodarczych oraz polityka przestrzenna i środowiskowa.

Pozycja napisana jasno i zwięźle odpowiada najnowszym tendencjom wykładania tego przedmiotu na świecie i w polskich uczelniach. Omawiane zagadnienia zilustrowane są licznymi odwołaniami do polskich i zagranicznych badań i doświadczeń. Zaprezentowano w niej także klasyczne i najnowsze teorie i metody badawcze.


Opinie o książce:
[...] Tym, co pozytywnie zaskakuje jest poważne potraktowanie przymiotnika ekonomiczna i zastosowanie rzeczywiście dynamicznego podejścia do omawianych zagadnień [...] Autor po raz pierwszy na polskim gruncie stosuje nowy paradygmat w podejściu do geografii ekonomicznej, łącząc metody ilościowe, jakościowe i metody modelowania. Tym, co zwraca uwagę w Geografii ekonomicznej jest przyjęcie za punkt wyjścia realiów, konkretów, od których autor przechodzi do teorii [...] Po raz pierwszy też na polskim gruncie, w publikacji opisującej relacje geografii i gospodarki zwrócono uwagę na znaczenie kapitału społecznego i zastosowano podejście analityczne do ? zarówno czysto ekonomicznych, jak i społecznych konsekwencji globalizacji. [...] czytelny podział na szczegółowe zagadnienia omawiane w ramach poszczególnych podrozdziałów oraz zamieszczenie indeksu rzeczowego sprzyjają lekturze i pogłębianiu wiedzy...
(dr Joanna Dzwończyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie)


Liczba stron318
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-190-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
    1. Koncepcja pracy    9
    2. Układ książki    10
  
  Rozdział 1. Podstawy geografii ekonomicznej w ujęciu dynamicznym    13
    1. Źródła cywilizacji gospodarczej    13
    2. Gospodarka: perspektywa geograficzna    17
      2.1. Lokalizacja    17
      2.2. Użytkowanie ziemi    19
      2.3. Miasta    22
      2.4. Regiony ekonomiczne    26
      2.5. Przepływy, oddziaływania w przestrzeni, sieci    30
      2.6. Społeczności lokalne    35
      2.7. Terytoria i granice    38
      2.8. Przedsiębiorstwa i terytoria    42
    3. Mechanizmy geograficzne zmian gospodarki    45
      3.1. Ceny jako mechanizmy regulujące wymianę    45
      3.2. Mobilność i substytucja czynników rozwoju    47
      3.3. Struktury prefencji. Decyzje    51
      3.4. Korzyści skali. Siły aglomeracji    53
      3.5. Nowe technologie    55
  
  Rozdział 2. Realne procesy społeczno-gospodarcze w przestrzeni geograficznej    59
    1. Dynamika systemu: ludność-gospodarka-środowisko przyrodnicze    59
      1.1. Dynamika ludności    60
        1.1.1. Wzrost liczby ludności    60
        1.1.2. Wyżywienie    65
        1.1.3. Starzenie się ludności    67
      1.2. Dynamika gospodarki    68
      1.3. Dynamika środowiska przyrodniczego    72
        1.3.1. Zmienność i niepewność środowiska. Ryzyko gospodarcze    72
        1.3.2. Zasoby środowiska i wzrost gospodarczy    77
        1.3.3. Przekształcenie środowiska    79
        1.3.4. Tolerancja środowiska i jego odporność    83
        1.3.5. Rozwój gospodarczy ekologicznie podtrzymywalny    84
          1.3.5.1. Warunki rozwoju podtrzymywalnego    84
          1.3.5.2. Konsekwencje wprowadzenia warunków podtrzymywalności    86
          1.3.5.3. Hipotetyczna ścieżka rozwoju podtrzymywalnego    88
          1.3.5.4. Strategia rozwoju podtrzymywalnego    90
        1.3.6. Bioróżnorodność    92
        1.3.7. Monitoring środowiska    93
    2. Dynamika regionów    97
      2.1. Typy zmienności regionów    97
      2.2. Zmiany tendencji lokalizacyjnych    100
      2.3. Wzrost konkurencyjny i samowzmacniający    102
    3. Dynamika miast    103
      3.1. Cykle życiowe miast    103
      3.2. Aglomeracje    104
      3.3. Współzależność funkcji i struktury    106
      3.4. Inteligentny rozwój miast    108
    4. Urbanizacja wsi    109
    5. Dzienne i życiowe szlaki człowieka    111
    6. Migracje ludności    113
    7. Teoria handlu międzynarodowego    121
    8. Regionalny system gospodarki światowej. Otwarcie gospodarek regionalnych    124
    9. Bariery w rozprzestrzenianiu się rozwoju    125
      9.1. Bariery    125
      9.2. Filtry    128
      9.3. Reakcje opóźnione    130
    10. Gospodarcze zróżnicowanie krajów i regionów    131
      10.1. Kontrasty w gospodarce światowej    131
      10.2. Efekty wymywania i rozprzestrzeniania    134
      10.3. Wahania regionalnych nierówności    135
      10.4. Dywergencja, konwergencja czy proces ergodyczny?    137
    11. Hierarchiczny system gospodarki i miast    138
      11.1. Formowanie się i warunki efektywności systemów hierarhicznych    138
      11.2. Hierarhiczne filtrowanie rozwoju przemysłowego    143
      11.3. Hierarchiczne systemy usługowe    144
      11.4. Zmiany w hierarhicznym systemie miast    145
    12. Procesy międzynarodowej itegracji. Unia Europejska    151
      12.1. Wcześniejsze teorie itegracji    151
      12.2. Warunki powodzenia traktatów integracyjnych    152
      12.3. Ekonomiczna konstytucja i drogi rozwoju Unii Eropejskiej    153
      12.4. Integracja ekonomiczna a integracja polityczna    154
    13. Globalizacja gospodarki    155
  
  Rozdział 3. Poszukiwanie ładu przestrzennego. Modele przestrzenne    160
    1. Porządkowanie różnorodności    160
    2. Formowanie się stref rolniczych wokół ośrodka miejskiego    162
    3. Formowanie się regionów przemysłowych    166
    4. Model hierarchicznego układu miast    171
    5. Model gospodarki przestrzennej    175
    6. Modele ekologiczno-ekonomiczne    180
      6.1. Modele nakładów-wyników    180
      6.2. Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym    181
      6.3. Modele zarządzania jakością środowiska    181
      6.4. Modele polityki energetycznej    182
      6.5. Integracja modeli ekologicznych i ekonomicznych    183
    7. Refleksja nad stosowaniem ilościowych i jakościowych metod geografii ekonomicznej    185
  
  Rozdział 4. Koncepcja wyjaśniająca procesy realne    188
    1. Demograficzna teoria przejścia    188
    2. Dynamiczne modele ekologiczno-ekonomiczne    190
    3. Długie fale rozwoju gospodarczego. (Model falowy Kondatjewa)    192
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia