Geografia regionalna świata

Geografia regionalna świata

Wielkie regiony

1 ocena

Redakcja:

Jerzy Makowski

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

24,95

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zagadnienia geograficzne składające się na treść podręcznika omówione zostały w układzie wielkich regionów stanowiących zwarte przestrzennie grupy państw o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Treść kolejnych rozdziałów podporządkowano jednemu problemowi dominującemu, który stanowi wyróżniającą cechę danego regionu. Wzbogaceniem treści poszczególnych rozdziałów są krótkie teksty zamieszczone w ramkach, które dotyczą wybranych zagadnień zawsze ważnych w skali regionalnej.

W podręczniku wyróżniono następujące wielkie regiony: • Europę (bez Rosji i pozostałych europejskich krajów WNP),

 • Rosję i inne kraje WNP,

 • Azję Wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem ChRL,

 • Azję Południowo-Wschodnią,

 • Azję Południowo, zdominowaną przez Indie,

 • Afrykę Północną i Azję Południowo-Zachodnią – świat islamu,

 • Afrykę Czarną,

 • Amerykę Północną, obejmującą wyłącznie Stany Zjednoczone i Kanadę,

 • Amerykę Środkową i wielokulturowy region Meksyku,

 • Amerykę Południową,

 • Australię i Nową Zelandię,

 • Oceany z ich wyspiarskimi mini-państwami,

 • Antarktykę z Antarktydą.
Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców geografii, stosunków międzynarodowych, turystyki i kierunków ekonomicznych.


Rok wydania2008
Liczba stron410
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14803-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Jerzy Makowski)    10
  1. Europa – kolebka industrializacji i integracji (Mirosława Czerny)    13
    1.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu    13
    1.2. Ludność    14
      Zróżnicowanie etniczne Bałkanów (Michał Lis)    16
      1.2.1. Miasta europejskie    23
        Berlin (Michał Lis)    26
    1.3. Życie na peryferiach Europy    28
      Region peryferyjny – Sycylia    29
    1.4. Cechy rolnictwa europejskiego    30
      Uprawa oliwek    33
    1.5. Górnictwo i przemysł    37
    1.6. Usługi    42
      Technologie informacyjne i komunikacyjne w jednoczącej się Europie (Robert Łuczak)    42
      Transeuropejska Sieć Transportowa (Wojciech Szymalski)    47
    1.7. Produkcja i zużycie energii elektrycznej    48
    1.8. Rozwój regionalny    50
      Rozwój regionalny w Holandii (Wojciech Szymalski)    50
  2. Rosja i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw – region w trudnej transformacji (Tomasz Wites)    53
    2.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu    53
    2.2. Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) – organizacja zrzeszająca dawne republiki radzieckie    53
    2.3. Związek Rosji i Białorusi (ZRiB)    55
    2.4. Związek Gruzji, Ukrainy, Azerbejdżanu i Mołdawii (GUAM)    55
    2.5. Rosja i kraje WNP – transformacja demograficzna    55
    2.6. Obszar regresu demograficznego    57
    2.7. Obszar rozwoju demograficznego    60
      Rosjanie w dawnych republikach radzieckich    62
    2.8. Rosja i kraje WNP – transformacja gospodarcza    62
    2.9. Przemiany gospodarcze w Rosji    64
      Obwód kaliningradzki – zachodnia eksklawa Rosji    65
    2.10. Syberia i rosyjski Daleki Wschód w czasie przemian gospodarczych    66
    2.11. Przemiany gospodarcze w pozostałych krajach WNP    67
    2.12. Rosja i kraje WNP – transformacja społeczna    70
      HIV i AIDS – nowe zagrożenia w krajach WNP    72
      „Nowi Rosjanie” – nowa grupa społeczna okresu transformacji ustrojowej    77
  3. Azja Południowa – „tykająca bomba” demograficzna (Jadwiga Winidowa)    79
    3.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu    79
      Dynamika wilgotnego monsunu i jego konsekwencje    80
    3.2. Cechy ludności    83
    3.3. Rozwój demograficzny krajów Azji Południowej    85
      Problem Kaszmiru    88
    3.4. Wskaźniki demograficzne    90
    3.5. Średnia długość życia    92
    3.6. Rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia    92
    3.7. Urbanizacja w krajach Azji Południowej    95
  4. Azja Południowo-Wschodnia – w pogoni za „tygrysami” (Maciej Jędrusik)    103
    4.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu    103
      Terytoria sporne    105
      Ćwierć wieku wojen    106
      Czerwoni Khmerowie    106
    4.2. Państwa zamożne    108
    4.3. Nowe „azjatyckie tygrysy”    109
      ASEAN    110
    4.4. Jeszcze młodsze „tygrysy”    111
    4.5. Państwa na rozdrożu    112
      Turystyczny raj i jedna fala    115
  5. Azja Wschodnia – polityka gospodarcza a wykorzystanie potencjału demograficznego i ekonomicznego (Andrzej Kowalczyk)    117
    5.1. Środowisko fizycznogeograficzne Azji Wschodniej – szansa i bariera    117
    5.2. Potencjał ludnościowy Azji Wschodniej – czy nadal jest to „tykająca bomba”?    119
      Wpływ różnic w poziomie życia na kierunki migracji wewnętrznych w Chińskiej Republice Ludowej    121
      Sytuacja społeczno-demograficzna w Korei Północnej    124
      Chongqing    126
      Program budowy new towns w Hongkongu    126
    5.3. Znaczenie i gwałtowny rozwój gospodarki Azji Wschodniej – wynikające z tego korzyści i (lub) zagrożenia dla reszty świata    127
      Toyota Motor Corporation    130
      Przemysł stoczniowy w Korei Południowej    132
      Historia Nippon Steel Corporation    134
      Kierunki dostaw surowców dla hut koncernu POSCO    134
      Technopolie    135
      Początki specjalnej strefy ekonomicznej Shenzhen    138
      Specjalne strefy ekonomiczne w innych krajach Azji Wschodniej    139
      Banki japońskie    141
      Zapora Trzech Przełomów (Sanxia Daba)    143
  6. Afryka Północna i Azja Południowo-Zachodnia – tradycja i nowoczesność w świecie islamu (Izabella Łęcka, Florian Plit)    147
    6.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu (Florian Plit)    147
    6.2. Tradycja (Florian Plit)    148
      6.2.1. Rola islamu w życiu społecznym i gospodarczym    148
        Pielgrzymki religijne    152
      6.2.2. Tradycyjne techniki pozyskiwania i gospodarowania wodą    153
        Zagrożenia klęskami naturalnymi    156
    6.3. Niedostatek wody wyzwaniem współczesnej gospodarki (Izabella Łęcka)    157
      Zagospodarowanie wód podziemnych    158
      6.3.1. Nowoczesne techniki pozyskiwania i gospodarowania wodą    159
    6.4. Złota wanna szejka, czyli bogactwo ropy naftowej i gazu ziemnego (Izabella Łęcka)    161
      Baryłka ropy    162
      Hydropolis – wyspa mądrości, bogactwa i kultury    163
    6.5. Niedostatki w sferze społecznej (Izabella Łęcka)    164
      6.5.1. Zacofani czy nowocześni?    165
    6.6. Miasto – marzenie o lepszej przyszłości (Izabella Łęcka)    167
      Kair – przeludnienie i głód mieszkań    167
    6.7. Bliska egzotyka – rozwój turystyki (Izabella Łęcka)    169
  7. Afryka na południe od Sahary – skazana na marginalizację? (Andrzej Lisowski)    175
    7.1. Zasięg i ogólna charakterystyka Czarnego Lądu    175
    7.2. Trudne dziedzictwo    177
      Czy korzystna relacja ludność–zasoby może być barierą rozwoju?    179
    7.3. Współczesna marginalizacja    180
    7.4. Ambiwalentne uwarunkowania przyrodnicze    183
    7.5. Kapitał ludzki – ograniczenie czy szansa na przyszłość    185
    7.6. Jak może funkcjonować gospodarka zasobochłonna w epoce gospodarki wiedzochłonnej?    186
      Republika Południowej Afryki – subsaharyjski biegun rozwoju    191
    7.7. Kapitał społeczny i „miękkie” państwo    192
    7.8. Przebłyski nadziei    194
  8. Ameryka Północna. Stany Zjednoczone i Kanada – wielokulturowe społeczności miejskie (Maria Skoczek)    197
    8.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu    197
    8.2. Kształtowanie się społeczeństwa wielokulturowego i jego funkcjonowanie    204
      Latynoski Nowy Jork – mozaika kulturowa (Ewa Tuz)    206
      Toronto – najbardziej wielokulturowe miasto świata (Barbara Gibki)    209
    8.3. Procesy kształtowania przestrzeni miejskich    211
      Urbanizacja w Kalifornii    211
      Floryda – największy region wypoczynkowy Stanów Zjednoczonych    217
      Rozwój turystyki wiejskiej w prowincji Quebec    218
    9. Meksyk, Ameryka Centralna i Region Karaibski – iluzja Nowego Świata (Joaquín González Martínez, Bogumiła Lisocka-Jaegermann)    221
      9.1. Meksyk i Ameryka Centralna (Joaquín Gonázlez Martínez)    221
        9.1.1. Wprowadzenie    221
        9.1.2. Federalizmy i nacjonalizmy    222
      9.2. Meksyk    224
        9.2.1. Meksyk. Gospodarka i polityka    225
      9.3. Ameryka Centralna    229
      9.4. Karaiby – region określony przez migracje (Bogumiła Lisocka-Jaegermann)    234
        Region Karaibski – definicje i zasięg    234
        Rolnictwo plantacyjne w Ameryce Centralnej i na Karaibach (Izabela Krajewska)    236
        9.4.1. Współczesne migracje karaibskie    238
  10. Ameryka Południowa – ekspansja osadnictwa i gospodarki (Mirosława Czerny, Jerzy Makowski)    247
    10.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu    247
    10.2. Zasoby naturalne    249
      Zagłada wilgotnych lasów równikowych (Jerzy Makowski)    253
    10.3. Ludność    256
    10.4. Ekspansja osadnictwa    258
    10.5. Wzrost miast i ekspansja gospodarki    263
      Emigracja z Ekwadoru (Ewa Tuz)    269
      Regiony transgraniczne (Joanna Miętkiewska-Brynda)    271
      Tradycyjne rolnictwo w Andach (Izabela Krajewska)    274
  11. Australia i Nowa Zelandia – surowce, owce i usługi (Andrzej Gocłowski)    281
    11.1. Australia    281
      11.1.1. Typy wybrzeży, klimat i orografia a poznanie i zagospodarowanie kontynentu    282
        Od odkrycia kontynentu do powstania Związku Australijskiego    282
      11.1.2. Surowcowe imperium    285
    11.2. Nowa Zelandia    289
      Autochtoniczny świat organiczny Nowej Zelandii    290
      Ekologiczne skutki inwazji obcych gatunków roślin i zwierząt na Nowej Zelandii    291
  12. Antarktyda – lodowy tort do podziału (Jerzy Makowski)    295
    12.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu    295
      Układ Antarktyczny    295
    12.2. Charakterystyka środowiska    296
    12.3. Mieszkańcy Antarktydy    298
    12.4. Gospodarka    299
    12.5. Sytuacja prawno-polityczna Antarktydy    299
  13. Oceany – bariera, którą można pokonać (Maciej Jędrusik)    301
    13.1. Oceany i morza kuli ziemskiej    301
    13.2. Oceany jako królestwo wysp    302
      Konferencja Prawa Morza    303
    13.3. Izolacja kształtująca wyspiarską gospodarkę    304
      Zasoby oceanów    305
    13.4. Zwycięski pochód globalizacji    305
    13.5. Turystyka – potrzeba i zagłada izolacji    307
      Koniec izolacji    307
      Malediwy – raj turystyczny    309
      Tsunami    310
  Literatura    311
  Indeks nazw geograficznych    318
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia