Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

-24%

Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Teoria i praktyka

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,45  34,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 34,80 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 22,27 zł  


26,45

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Adresatem oddziaływania wychowawczego jest przede wszystkim młody człowiek. Z formalnego punktu widzenia ma on bowiem prawo, od siódmego roku życia, do samodzielnego korzystania z dróg publicznych w charakterze pieszego czy pasażera. Jak dalece jest on w stanie sprostać temu zadaniu, pozostaje troską rodziców i wychowawców?


Wiek wczesnoszkolny rodzi nowe wyzwania dla dziecka, a zarazem oczekiwania ze strony dorosłych. Pomimo ograniczeń rozwojowych sprzyja kształtowaniu właściwych nawyków niepodejmowania zachowań ryzykownych, wyzwala zdolność podporządkowania się regułom (np. szkolnym) narzucanym przez dorosłych. Wszystko to czyni tę grupę dzieci interesującą z punktu widzenia oceny ich dojrzałości – gotowości do przestrzegania zasad w ruchu drogowym.


Od uczestnika ruchu drogowego wymaga się postępowania zgodnego z normą, podobnie jak od ucznia uczestniczącego w życiu szkolnym wymaga się odpowiedzialnego postępowania. Dlatego w tej pracy starano się przedstawić znaczenie kształcenia postaw moralnych w wychowaniu komunikacyjnym.


Dużo miejsca w niniejszej publikacji zajmuje prezentacja badań, szczególnie prowadzonych za granicą, mających na celu przedstawienie zachowania dzieci z perspektywy uczestników ruchu drogowego. Informacje na ten temat pochodzą przede wszystkim z materiałów źródłowych. W polskiej literaturze fachowej jest niewiele pozycji na temat funkcjonowania dzieci w ruchu drogowym.


Przedstawiona została również strategia szkoły wobec zadań wychowania komunikacyjnego w ujęciu historycznym, od okresu międzywojennego poczynając. W rozdziale trzecim zawarte są także propozycje celów i treści wychowania komunikacyjnego, charakterystyka wybranych programów nauczania z tej dziedziny. Poza tym została omówiona rola rodziny, szkoły i nauczycieli w procesie oddziaływania wychowawczego oraz podzielono się spostrzeżeniami z badań własnych.


Druga część pracy ma praktyczny wymiar. Przedstawiono w niej zapisy dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa, w tym ruchu drogowego, w nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i propozycję materiałów wspomagających warsztat pracy nauczyciela w odniesieniu do: diagnozowania zagrożeń z udziałem najmłodszych użytkowników dróg, doskonalenia form współpracy z rodzicami (seminaria, spotkania z ekspertem, wywiadówki), aranżowania w przestrzeni sali klasowej miejsca na tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przygotowano propozycję scenariusza zajęć z tej tematyki.


W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wielu autorów rozważało, jakie elementy nauki o bezpieczeństwie w zakresie ruchu drogowego należy włączyć do programu szkolnego, a także w jaki sposób powinno się rozmawiać o tym z uczniami. Jednak w polskiej literaturze fachowej, w charakterystyce zachowania się dziecka w ruchu drogowym, rzadko kto powołuje się na badania, które dają podstawę do formułowania takich czy innych wniosków.


Z perspektywy postępu motoryzacyjnego charakterystycznego dla naszej cywilizacji potrzebna jest wiedza kompleksowa, żeby można było podejmować bardziej skuteczne działania, rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa na drogach.


Wersja elektroniczna nie zawiera płyty CD


Rok wydania2009
Liczba stron160
KategoriaEdukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-193-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie do problematyki wychowania komunikacyjnego    11
    1.1. Wychowanie jako zjawisko społeczne    11
    1.2. Moralność w wychowaniu    15
    1.3. Istota wychowania komunikacyjnego    21
    1.4. Kierunek rozwoju wychowania komunikacyjnego    27
  ROZDZIAŁ II. Bezpieczeństwo ruchu drogowego    33
    2.1. Wypadki drogowe w Polsce i za granicą    33
    2.2. Analiza zdarzeń drogowych z udziałem dzieci    37
    2.3. Wpływ cech rozwojowych na zachowanie dziecka w ruchu drogowym    43
    2.4. Przegląd badań nad zachowaniem dzieci na drodze    50
    2.5. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego w Polsce    68
  ROZDZIAŁ III. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej    75
    3.1. Wychowanie komunikacyjne na tle polityki oświatowej    75
    3.2. Cele i treści edukacji komunikacyjnej    82
    3.3. Charakterystyka wybranych programów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kształceniu zintegrowanym    85
    3.4. Rola rodziny, szkoły i nauczycieli w wychowaniu komunikacyjnym    91
  ROZDZIAŁ IV. Refleksje z badań własnych    99
    4.1. Stosunek dzieci do przestrzegania reguł szkolnych i drogowych    99
    4.2. Znaczenie edukacji komunikacyjnej w systemie oświatowym    103
  ROZDZIAŁ V. Wybrane propozycje wspierania warsztatu pracy nauczyciela    113
    5.1. Podejście do bezpieczeństwa w nowej podstawie programowej    113
    5.2. Pozycja problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym w podstawowych dokumentach szkolnych    115
    5.3. Pomysł na aranżację kącika ruchu drogowego    129
    5.4. Propozycja tematów seminaryjnych    131
    5.5. Przykładowy scenariusz zajęć    133
    5.6. Przygotowywanie diagnozy zagrożenia dzieci klas młodszych w ruchu drogowym    135
    5.7. Przykładowe arkusze obserwacji zachowań dzieci w ruchu drogowym    136
  Bibliografia    139
  Aneks    150
RozwińZwiń