Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

1 opinia

Wydawca:

C.H. Beck

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,42  24,90

Format: pdf

20,4224,90

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny: styczeń 2016 r.


Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa. Stanowi źródło wiedzy o podstawowych instytucjach polskiego systemu prawnego, a także zawiera elementy wiedzy o społeczeństwie.


W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia z zakresu:


Podstaw prawa:
Konstytucja RP – pojęcie prawa konstytucyjnego,
zasady oraz podstawowe pojęcia oraz wolności,
prawa i obowiązki człowieka i obywatela,
hierarchia aktów prawnych,
stany nadzwyczajne, procedura zmiany konstytucji,
Parlament RP – Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe,
tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa,
Prezydent RP – wybór, przejściowa przeszkoda
w sprawowaniu urzędu, złożenie z urzędu,
odpowiedzialność, kompetencje, prerogatywy,
Rada Ministrów – domniemanie właściwości,
kompetencje, struktura, Prezes Rady Ministrów,
Ministrowie, odpowiedzialność, dymisja, wojewoda,
administracja zespolona i niezespolona,
Organy kontroli państwowej, ochrony prawa
i zaufania publicznego – Najwyższa Izba Kontroli,
Rzecznik Praw Obywatelskich, postępowanie lustracyjne,
Instytut Pamięci Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Urząd Komunikacji Elektronicznej,
Samorząd terytorialny w Polsce – zadania i struktura,
dochody jednostek, samorząd gminny, powiatowy, województwa,
Sądy i Trybunały – struktura sądownictwa w Polsce,
Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał
Stanu, Krajowa Rada Sądownictwa,
Prawo cywilne i rodzinne – podział prawa cywilnego,
podstawowe pojęcia prawa cywilnego, czynności prawne,
pojęcie i treść prawa własności, odpowiedzialność
za zobowiązania, prawo spadkowe, prawo rodzinne,
Prawo karne – zasady odpowiedzialności karnej,
wiek sprawcy, kary i środki karne, postępowanie karne,
Prawo administracyjne – akt administracyjny,
uznanie administracyjne, ugoda administracyjna,
decyzja administracyjna, struktura sądownictwa
administracyjnego, przebieg postępowania
administracyjnego, odwołania, zażalenia, skarga, s
karga kasacyjna do NSA i zażalenie do sądu administracyjnego,
Integracja europejska – proces integracji, Plan Marschalla,
Deklaracja Schumana, Traktat o Europejskiej Wspólnocie
Węgla i Stali, Traktat ustanawiający Europejską
Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Jednolity
Akt Europejski, utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Polska w Unii Europejskiej – geneza procesu
integracji, droga Polski do UE, bilans korzyści
wynikających z wstąpienia do UE..


Podstaw wiedzy o społeczeństwie:
Społeczeństwo – socjologia i pojęcia
z nią związane, formy społeczeństw,
Kultura, media i edukacja – kultura, opinia
publiczna i massmedia, środki masowego przekazu,
współczesne spory światopoglądowe, edukacja
w Polsce, globalizacja,
Państwo – definicja, geneza, legitymizacja
władzy wg Maxa Webera – historyczne
i współczesne przykłady, ustrój, typy państw
– podział ze względu na ustrój terytorialny,
funkcje państwa, systemy rządów, autonomie
i języki lokalne w Europie,
Naród – definicja, naród bez państwa,
tożsamość narodowa i postawy z nią związane,
mniejszość narodowa a mniejszość etniczna,
polityka państw wobec imigrantów i emigrantów,
Demokracja – zasady i procedury – geneza, zasady
współczesnej demokracji, mechanizmy niezbędne
do funkcjonowania demokracji, współczesna
demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagrożenia,
Instytucje i ruchy społeczne – organizacje
pozarządowe i pożytku publicznego, organizacje
międzynarodowe,
Terroryzm,
Konflikty międzynarodowe po II wojnie
światowej – przyczyny i najważniejsze konflikty,
Polityka, ideologie, doktryny i partie polityczne.


Liczba stron310
WydawcaC.H. Beck
ISBN-13978-83-255-7854-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia