Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym

Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: pdf

99,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia porusza istotny z punktu widzenia sporów sądowych temat, tj. zagadnienia ciężaru dowodu, jego rozkładu oraz konstrukcji prawnych modyfikujących reguły wyjściowe w tym zakresie. W opracowaniu omówiono mechanizmy stosowania podstawowej reguły repartycji ciężaru dowodu oraz poruszono liczne zagadnienia materialnoprawne, takie jak domniemania prawne, domniemania faktyczne, czy konstrukcję dowodu prima facie.


Wiele kwestii analizowanych w książce nawiązuje nie tylko do polskich uregulowań prawnych, lecz także wskazuje na rozwiązania przyjęte za granicą, w porządkach prawnych systemów zaliczanych do civil law i common law oraz w tzw. modelowych aktach prawnych, które w ostatnim czasie stanowią inspirację dla ustawodawców krajowych.


Liczba stron412
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8597-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wprowadzenie    17
  Rozdział I Ciężar dowodu. Zagadnienia wprowadzające    25
  1. Pojęcie ciężaru dowodu    25
  1.1. Ciężar dowodu w znaczeniu materialnym    30
  1.2. Ciężar dowodu w znaczeniu formalnym    35
  1.3. Związek między materialnym a formalnym aspektem ciężaru dowodu    41
  1.4. Ciężar dowodu - obowiązek, prawo czy ciężar procesowy?    48
  1.5. Charakter normy prawnej regulującej ciężar dowodu. Umowy o odmienny rozkład ciężaru dowodu    52
  1.6. Ciężar dowodu a ciężar przytoczenia (twierdzenia)    55
  2. Historia rozwoju reguł ciężaru dowodu    60
  2.1. Kształtowanie się reguły actori incumbit probatio    60
  2.2. Historia reguł ciężaru dowodu w prawie polskim    64
  3. Pojęcie dowodu    70
  4. Fakty jako przedmiot dowodu    74
  5. Fakty niewymagające dowodu    81
  5.1. Fakty powszechnie znane (notoryjność powszechna)    81
  5.2. Fakty znane urzędowo (notoryjność sądowa)    85
  5.3. Fakty przyznane    88
  5.4. Fakty niezaprzeczone    93
  6 Dowód główny, dowód przeciwny i dowód przeciwieństwa    96
  Rozdział II Standard dowodu    101
  1. Uwagi wstępne i terminologiczne    101
  2. Standard dowodu w krajach systemu civil law    104
  3. Standard dowodu w krajach systemu common law    110
  4. System kontynentalny a system common law - dwa zupełnie różne standardy dowodu?    117
  5. Standard dowodu w polskim porządku prawnym    124
  6. Obniżenie/złagodzenie standardu dowodu    135
  7. Wnioski    143
  Rozdział III Rozkład ciężaru dowodu    145
  1. Reguła ogólna w zakresie rozkładu ciężaru dowodu    145
  1.1. Prawo polskie    145
  1.2. Kraje systemu civil law    151
  1.3. Kraje systemu common law    154
  2. Konstrukcje łagodzące ciężar dowodu    158
  2.1. "Odwrócenie" ciężaru dowodu    159
  2.1.1. "Odwrócenie" ciężaru dowodu w konstrukcjach orzeczniczych sądów polskich i zagranicznych    159
  2.1.2. "Odwrócenie" ciężaru dowodu w projekcie prawa zharmonizowanego Zasady Europejskiego Prawa Czynów Niedozwolonych    168
  2.1.3. Motywy uzasadniające stosowanie odwróconego ciężaru dowodu    173
  2.2. Reguły dowodu prima facie    175
  2.2.1. Dowód prima facie w zagranicznych systemach prawnych    175
  2.2.2. Dowód prima facie w prawie polskim    181
  2.2.2.1. Konstrukcja dowodu prima facie    181
  2.2.2.2. Dopuszczalność stosowania dowodu prima facie    189
  2.2.2.3. Wpływ dowodu prima facie na rozkład ciężaru dowodu    196
  2.3. Doktryna res ipsa loquitur    200
  2.4. Teoria rekompensaty utraconej szansy    212
  2.5. Szacowanie rozmiaru szkody (art. 322 k.p.c.)    235
  2.6. Wnioski    240
  Rozdział IV Problematyka prawna domniemań    242
  1. Pojęcie domniemania    242
  2. Domniemania prawne (praesumptio iuris)    244
  2.1. Zarys nauki o domniemaniach prawnych    244
  2.2. Konstrukcja domniemania prawnego    251
  2.3. Rodzaje domniemań prawnych    256
  2.3.1. Domniemania materialne i formalne    256
  2.3.2. Domniemania prawa i faktu    261
  2.3.3. Domniemania wzruszalne i niewzruszalne    265
  2.4. Obalanie domniemania prawnego    270
  2.5. Funkcja i wartość poznawcza domniemań prawnych    276
  3. Konstrukcja zwrotu "chyba że"    282
  4. Domniemania faktyczne (praesumptio facti)    287
  4.1. Pojęcie domniemania faktycznego    287
  4.2. Dopuszczalność oraz sposób stosowania domniemania faktycznego    293
  4.3. Podważenie domniemania faktycznego    303
  4.4. Funkcja domniemań faktycznych    305
  5. Wnioski    307
  Rozdział V Aspekty procesowe ciężaru dowodu    311
  1. Teorie dowodowe    311
  1.1. Teoria legalnej oceny dowodów    313
  1.2. Teoria swobodnej oceny dowodów    315
  1.2.1. Stosowanie zasady swobodnej oceny dowodów w postępowaniu cywilnym    322
  1.2.2. Problem tzw. ograniczeń zasady swobodnej oceny dowodów    326
  2. Ciężar dowodu a dowodowa inicjatywa sądu    330
  2.1. Działanie sądu z urzędu w świetle naczelnych zasad procesowych    330
  2.1.1. Zasada prawdy    331
  2.1.2. Zasada dyspozycyjności    335
  2.1.3. Zasada kontradyktoryjności    338
  2.1.4. Zasada równouprawnienia stron    342
  2.2. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu dowodowym    345
  2.2.1. Dopuszczenie dowodu z urzędu przed 1996 r.    348
  2.2.2. Dopuszczenie dowodu z urzędu po 1996 r.    355
  2.2.3. Dopuszczenie dowodu z urzędu a domniemanie prawne    359
  Zakończenie    367
  Bibliografia    381
  Spis orzeczeń sądów polskich    399
  Spis orzeczeń sądów zagranicznych    407
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia