Z Dziejów Prawa. T. 4 (12)

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,73  37,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 37,80 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 24,19 zł  


28,73

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszym tomie znalazły się teksty pracowników i współpracowników katowickiego ośrodka historycznoprawnego. Otwiera go przeglądowy artykuł R. Sobańskiego zatytułowany Prawo – nieodłączny towarzysz człowieka, będący owocem analiz nieodżałowanej pamięci wybitnego znawcy prawa kanonicznego nt. relacji człowiek – „prawo”. Kolejne artykuły obrazują niektóre zagadnienia osiemnastowiecznego prawa sądowego i ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej, jak stosowanie kary pozbawienia wolności przez ówczesny sąd grodzki w Krakowie (T. Adamczyk) czy Rada Nieustająca w opisie pijara Wincentego Skrzetuskiego (W. Organiściak). Rozprawa autorstwa R.M. Małajnego przedstawia anglosaską dziewiętnastowieczną doktrynę rozdziału władzy, natomiast A. Biłgorajski omawia genezę i ewolucję doktryny „wolnego rynku idei”. Znaczącym fragmentem prezentowanego tomu jest rozprawa J. Ciągwy nt. interpelacji poselskich w I Sejmie Śląskim (1922–1929). Artykuł A. Stawarskiej-Rippel podejmuje mało znane zagadnienie rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego, a praca M. Bożka – problematykę projektów konstytucyjnych „Demokratycznych Niemiec” w ujęciu Socjalistycznej Partii Jedności z 1946 r. Kolejne artykuły, autorstwa A. Watoły i M. Arndta, dotyczą zagadnień niezawisłości sędziowskiej i ochrony tajemnicy wojskowej w prawie Polski Ludowej. Obszerna rozprawa M. Łysko omawia orzecznictwo karno-administracyjne okresu gomułkowskiego. Z kolei zagadnienie niektórych współczesnych aspektów prawa rzymskiego podejmuje Ł.J. Korporowicz, prezentując je na przykładzie orzeczeń brytyjskiej Izby Lordów z lat 1999–2009. Niniejszy tom zawiera także omówienie i tekst osiemnastowiecznych artykułów wojskowych dla Milicji Karola Stanisława Radziwiłła. Można w nim również znaleźć recenzje następujących prac: Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian... (praca zbiorowa); Życiorysy. Ukraińcy z operacji Wisła represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947–1956... (B. Łukaszewicz); Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 Maja (H. Kocój); Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo... (H. Kocój) czy Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946–1955)... (R. Leśkiewicz). Tom uzupełniają relacje z jubileuszy Profesora J. Ciągwy i Profesora A. Lityńskiego z Laudacją Profesora W. Uruszczaka oraz kronika i spis publikacji pracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Rok wydania2011
Liczba stron398
KategoriaHistoria i nauka prawa
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis rzeczy
  
  Rozprawy i artykuły
  
  REMIGIUSZ SOBAŃSKI : Prawo — nieodłączny towarzysz człowieka /    17
  
  MARIAN MIKOŁAJCZYK: Czynności przygotowawcze w sprawach kryminalnych rozpoznawanych przez sądy miejskie w Polsce XVI—XVIII wieku /    27
  
  TOMASZ ADAMCZYK: O karze pozbawienia wolności w orzecznictwie krakowskiego sądu grodzkiego w XVIII wieku uwag kilka /    51
  
  WOJCIECH ORGANIŚCIAK: Wincenty Skrzetuski o Radzie Nieustającej /    69
  
  RYSZARD M. MAŁAJNY: Anglosaska doktryna rozdziału władzy XIX wieku /    89
  
  ARTUR BIŁGORAJSKI: Doktryna „wolnego rynku idei”. Geneza, ewolucja oraz praktyczne zastosowanie /    111
  
  JÓZEF CIĄGWA: Interpelacje poselskie Klubu Polskiej Partii Socjalistycznej w I Sejmie Śląskim (1922—1929) /    135
  
  ANNA STAWARSKA-RIPPEL: O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego /    187
  
  MICHAŁ BOŻEK: Demokratyczne Niemcy w projekcie Konstytucji Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z 1946 roku /    203
  
  MICHAŁ ARNDT: Ochrona tajemnicy wojskowej w prawie karnym Polski Ludowej (do 1969 roku) /    217
  
  AGNIESZKA WATOŁA: Problem niezawisłości w świetle obsady kadr Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Wojskowego w początkach Polski Ludowej /    235
  
  MARCIN ŁYSKO: Orzecznictwo karno-administracyjne w walce z alkoholizmem w okresie gomułkowskim /    249
  
  ŁUKASZ JAN KORPOROWICZ: Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach 1999—2009 /    283
  
  Materiały źródłowe i dydaktyczne
  
  WOJCIECH ORGANIŚCIAK: Artykuły wojskowe dla Milicji Karola Stanisława Radziwiłła na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego /    299
  
  Artykuły Woyskowe dla Milicyi JO Xiążęcia Jmci Karola Stanisława Radziwiłła Wojewody Wileńskiego /    321
  
  Recenzje
  
  „Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian. Zagadnienia teorii i praktyki”. Red. Maria Joanna Gondek, Andrij Kosyło, Robert Pelewicz. Łuck, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, 2008, 368 s. (Agnieszka Watoła) /    337
  
  Bohdan Łukaszewicz, „Życiorysy. Ukraińcy z operacji »Wisła« represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947—1956. Materiały biograficzne”. Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2009, 320 s. (Michał Arndt) /    341
  
  Henryk Kocój, „Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja”. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 451 s. (Jarosław Dudziński) /    343
  
  Henryk Kocój, „Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Johanna Amadeusa Thuguta z 1794 roku”. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 165 s. (Jarosław Dudziński) /    349
  
  Rafał Leśkiewicz, „Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946—1955). Organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze”. Warszawa—Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2009, 365 s. (Marta Paszek) /    355
  
  Kronika
  
  Jubileusz Profesora Józefa Ciągwy (Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak) /    361
  
  Profesor Józef Ciągwa — Przyjaciel i współpracownik (Adam Lityński) /    365
  
  Jubileusz Profesora Adama Lityńskiego (Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak) /    367
  
  Laudatio (Wacław Uruszczak) /    371
  
  Jan Baszkiewicz w Katowicach (Adam Lityński) /    377
  
  Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2010 (Tomasz Adamczyk) /    381
RozwińZwiń