Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju w świetle teorii handlu międzynarodowego

Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju w świetle teorii handlu międzynarodowego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ryby i produkty rybne są przedmiotem handlu od tysięcy lat, ale przez wieki rozmiar i zakres geograficzny tej wymiany były bardzo ograniczone. Nietrwałość artykułów rybnych oraz czasochłonność, kosztowność i nieefektywność tradycyjnych metod konserwacji (np. suszenia) powodowały, że handel większością ryb i ich przetworów miał wymiar lokalny lub, co najwyżej, regionalny. Sytuacja ta uległa zmianie w XX wieku. Postęp w dziedzinie utrwalania i przechowywania ryb i produktów rybnych oraz rozwój transportu umożliwiły ekspansję terytorialną handlu rybami i produktami rybnymi. W warunkach wzrostu globalnego popytu na artykuły rybne i coraz większych możliwości produkcyjnych światowego rybołówstwa systematycznie rosły odpowiednie obroty międzynarodowe.

W książce przedstawiono uwarunkowania i tendencje rozwoju międzynarodowego handlu rybami i produktami rybnymi. Sformułowano następującą hipotezę: zmiany intensywności i struktury międzynarodowego handlu produktami rybnymi w okresie powojennym były spowodowane zmianą przewag komparatywnych pomiędzy krajami, a głównym czynnikiem tych zmian były nowe regulacje prawa morza.


Liczba stron507
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7241-841-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Teoretyczne interpretacje przesłanek rozwoju handlu międzynarodowego    15
  1.1. Klasyfikacja teorii handlu międzynarodowego ze względu na przesłanki wymiany    15
  1.2. Podażowe teorie handlu międzynarodowego    23
  1.3. Popytowe przesłanki rozwoju handlu międzynarodowego w świetle teorii    42
  1.4. Rola poszczególnych teorii w objaśnianiu handlu międzynarodowego    55
  1.5. Uwarunkowania handlu międzynarodowego a teoria lokalizacji i teoria międzynarodowej konkurencyjności    65
  1.5.1. Handel międzynarodowy a teoria lokalizacji    65
  1.5.2. Handel międzynarodowy w koncepcjach międzynarodowej konkurencyjności    72
  Rozdział 2. Podażowe uwarunkowania rozwoju międzynarodowej wymiany ryb i produktów rybnych    81
  2.1. Wielkość i dynamika produkcji światowego rybołówstwa    81
  2.2. Struktura produkcji    88
  2.2.1. Źródła pochodzenia i sposoby pozyskiwania organizmów wodnych    88
  2.2.2. Struktura przestrzenna    95
  2.2.3. Struktura rodzajowa    100
  2.2.4. Struktura geograficzna    105
  2.3. Zasoby naturalne jako czynnik możliwości produkcyjnych    116
  2.3.1. Istota i specyfika zasobów naturalnych rybołówstwa    116
  2.3.2. Wielkość i stan zasobów a tendencje rozwoju produkcji rybołówstwa    120
  2.4. Rola postępu naukowo-technicznego w rozwoju produkcji    131
  2.5. Międzynarodowe prawo morza a wielkość i struktura produkcji    145
  2.5.1. Kierunki ewolucji międzynarodowego prawa morza    145
  2.5.2. Regulacje prawa morza a możliwości produkcyjne światowego rybołówstwa    150
  2.5.2.1. Reguła wolności mórz a rozwój rybołówstwa    151
  2.5.2.2. Nowe zasady użytkowania morza a możliwości produkcyjne światowego rybołówstwa    154
  Rozdział 3. Popytowe uwarunkowania międzynarodowych obrotów rybami i produktami rybnymi    183
  3.1. Sposoby wykorzystania światowej produkcji rybołówstwa    183
  3.2. Światowe spożycie żywności pochodzenia wodnego    187
  3.2.1. Wielkość i dynamika konsumpcji    187
  3.2.2. Struktura geograficzna spożycia    191
  3.2.3. Struktura rodzajowa spożycia    205
  3.2.4. Rola produktów rybnych w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych świata    210
  3.3. Zużycie przemysłowych produktów rybnych    214
  3.4. Czynniki rozwoju popytu na ryby i produkty rybne    226
  3.4.1. Wzrost liczby ludności i konsumpcji per capita żywnościowych produktów rybnych    226
  3.4.2. Determinanty spożycia per capita artykułów rybnych    230
  3.4.3. Czynniki określające zapotrzebowanie na przemysłowe produkty rybne    242
  3.4.4. Zmiany roli poszczególnych czynników w kształtowaniu konsumpcji produktów rybnych    248
  Rozdział 4. Charakterystyka światowego handlu rybami i produktami rybnymi    252
  4.1. Poziom i dynamika światowych obrotów    252
  4.2. Struktura towarowa obrotów    260
  4.2.1. Produkty żywnościowe i nieżywnościowe    261
  4.2.2. Rodzaje organizmów wodnych    264
  4.2.3. Produkty według sposobu przetworzenia    267
  4.2.4. Produkty według międzynarodowych systemów klasyfikacji    270
  4.3. Struktura geograficzna obrotów    274
  4.3.1. Rejony geograficzne    274
  4.3.2. Regiony ekonomiczne    277
  4.3.3. Najwięksi eksporterzy i importerzy    284
  4.4. Tendencje cen światowego rynku rybnego    295
  4.5. Polityka handlowa w międzynarodowych obrotach produktami rybnymi    320
  4.5.1. Bariery taryfowe    321
  4.5.2. Narzędzia para- i pozataryfowe    335
  Rozdział 5. Ocena uwarunkowań międzynarodowej specjalizacji i wymiany artykułami rybnymi. Perspektywy rozwoju światowego handlu rybami i produktami rybnymi    343
  5.1. Przewaga komparatywna jako przesłanka międzynarodowego handlu rybami i produktami rybnymi    345
  5.1.1. Międzynarodowa specjalizacja w sektorze produktów rybnych według wskaźników TCi    346
  5.1.2. Zmiany ujawnionej przewagi komparatywnej krajów w produktach rybnych według wskaźnika RCAi    356
  5.2. Handel wewnątrzgałęziowy rybami i produktami rybnymi    369
  5.3. Perspektywy rozwoju międzynarodowych obrotów artykułami rybnymi    391
  5.3.1. Prognozy podaży    391
  5.3.2. Prognozy popytu    400
  5.3.3. Perspektywy światowego handlu produktami rybnymi    406
  Podsumowanie i wnioski    413
  Aneks    421
  Bibliografia    467
  Summary    487
  Spis tabel, wykresów i rysunków    489
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia