Wynagrodzenia pracowników samorządowych

-20%

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.


W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:


obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania,
wynagrodzenia prowizyjnego,
wypłacania dodatku za wieloletnią pracę,
wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej,
tabeli stanowiskowych.


Autorzy wskazują, jak obliczyć wysokość odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za pracę wadliwą, omawiają również kwestie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z uwzględnieniem urlopu oraz w warunkach niezdolności do pracy.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, w tym prawników oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.


Liczba stron224
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-163-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  
  Rozdział I
  Strony stosunku pracy    11
  1. Pracodawca samorządowy    11
  2. Pracownik samorządowy    15
  3. Zatrudnianie pracowników samorządowych    18
  4. Zatrudnienie pracownika samorządowego z naruszeniem zasad naboru lub bez konkursu    39
  5. Awans wewnętrzny    41
  
  Rozdział II
  Wynagrodzenie za pracę    42
  1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę    42
  2. Składniki wynagrodzenia    47
  2.1. Wynagrodzenie zasadnicze    47
  2.2. Wynagrodzenie prowizyjne    53
  2.3. Dodatek specjalny dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta    54
  2.4. Dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań    55
  2.5. Dodatek funkcyjny    57
  2.6. Dodatek stażowy    59
  2.7. Nagroda jubileuszowa    62
  2.8. Prawo do „trzynastki”    64
  2.9. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych    70
  2.10. Dodatek za pracę w porze nocnej    75
  2.11. Nagrody i inne dodatki przewidziane w regulaminie wynagradzania jednostki samorządowej    76
  3. Wynagrodzenie za pracę wadliwą    77
  4. Odprawy, odszkodowania    78
  4.1. Odprawa emerytalna lub rentowa    78
  4.2. Odprawa pośmiertna    81
  4.3. Świadczenie w związku z ustaniem zatrudnienia    83
  4.4. Odprawa z tytułu rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika samorządowego    84
  4.5. Odszkodowanie przysługujące pracownikom samorządowym z tytułu nierównego traktowania    87
  5. Dokumenty    93
  5.1. Karta pracy    93
  5.2. Lista płac    93
  5.3. Karta przychodów    95
  6. Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę    96
  6.1. Państwowa Inspekcja Pracy i jej rola w dochodzeniu roszczeń pracowników samorządowych    96
  6.2. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę pracowników samorządowych    98
  6.3. Przedawnienie roszczeń    100
  
  Rozdział III
  Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy    102
  1. Wynagrodzenie za urlop    102
  1.1. Pojęcie i cel urlopu wypoczynkowego    102
  1.2. Wymiar urlopu wypoczynkowego    104
  1.2.1. Ustalenie wynagrodzenia za urlop    105
  1.2.2. Stałe składniki wynagrodzenia    109
  1.2.3. Zmienne składniki wynagrodzenia    109
  1.2.4. Zmiana składników wynagrodzenia lub zmiana ich wysokości    111
  1.2.5. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc    112
  1.3. Ekwiwalent za urlop    112
  1.4. Ekwiwalent za urlop w przypadku wygaśnięcia kadencji wójta, burmistrza i prezydenta    115
  2. Wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy    117
  2.1. Wynagrodzenie chorobowe    117
  2.2. Zasiłek chorobowy    119
  2.3. Okres zasiłkowy oraz ustalenie okresu zasiłkowego    122
  2.4. Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego    124
  2.5. Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego    125
  2.5.1. Wliczenie premii, nagród i innych składników wynagrodzenia    127
  2.5.2. Nieuwzględniane składniki wynagrodzenia    128
  2.5.3. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego    129
  3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca    130
  4. Wynagrodzenie za czas przestoju    132
  5. Zawieszenie prawa do wynagrodzenia    136
  
  Rozdział IV
  Jawność wynagrodzenia pracowników samorządowych    138
  1. Wprowadzenie    138
  2. Wynagrodzenie jako dobro osobiste    139
  3. Wynagrodzenie pracowników samorządowych a obowiązki związane ze składaniem oświadczeń majątkowych – ujawnienie wysokości wynagrodzenia    141
  3.1. Gmina    142
  3.2. Powiat    142
  3.3. Województwo    143
  3.4. Biuletyn Informacji Publicznej – ujawnienie wysokości wynagrodzenia    143
  4. Wynagrodzenie pracowników samorządowych a wniosek o udzielenie informacji publicznej    144
  4.1. Czy zarobki ad personam są informacją publiczną?    145
  4.2. Osoba pełniąca funkcję publiczną a jawność jej wynagrodzenia    147
  4.2.1. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego    147
  4.2.2. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną w orzecznictwie sądów administracyjnych    149
  4.3. Problem jawności wynagrodzenia radców prawnych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego    152
  4.4. Nowe regulacje dotyczące jawności życia publicznego    154
  
  Bibliografia    155
  
  Regulamin wynagradzania pracowników urzędu    159
  
  Lista płac    175
  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych    176
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia