Elektrodynamika techniczna

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 49,50 zł  


99,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Elektrodynamika techniczna jest nauką o technicznych zastosowaniach elektrodynamiki klasycznej, kompleksowo uwzględniającą właściwości fizyczne materiałów, ich nieliniowość, nagrzewanie, złożoną budowę, wpływ sił elektrodynamicznych, ruchu ciał itp.


W książce podano zastosowania teorii pól fizycznych i metod elektrodynamiki, elektromechaniki, elektrotermii, fizyki technicznej oraz materiałoznawstwa do projektowania i obliczeń części konstrukcyjnych transformatorów, maszyn i aparatów elektrycznych oraz innych urządzeń energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono roli i właściwościom fizycznym materiałów, nagrzewaniu i niezawodności obiektów.


Przedstawiono typowe metody i uproszczenia ułatwiające obliczenia inżynierskie, zarówno analityczne, jak i komputerowe. Uwzględniono najnowsze odkrycia w zakresie materiałów magnetycznych i nadprzewodzących oraz obecnie stosowane metody komputerowe. Książka zawiera opis niespotykanych gdzie indziej metod i programów. Oparta jest na doświadczeniu dydaktycznym i przemysłowym autora przy rozwiązywaniu problemów naukowo-badawczych.


Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów wydziałów elektrycznych specjalności konstrukcyjnych, energetycznych, mechatroniki i informatyki stosowanej, jak i – ze względu na swój częściowo poradnikowy charakter – dla inżynierów zajmujących się rozwiązaniami zadań przemysłowych z zastosowaniem teorii pola elektromagnetycznego w technice.


Rok wydania2014
Liczba stron538
KategoriaElektrotechnika i energetyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17540-5
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz oznaczeń     9
  Przedmowa     13
  
  1. Metody badań i materiały konstrukcyjne     21
  
  1.1. Metody badań     21
  1.2. Materiały konstrukcyjne     25
  1.2.1. Struktura i właściwości fizyczne metali     25
  1.2.2. Nadprzewodnictwo     44
  1.2.3. Właściwości magnetyczne ciał (ferromagnetyzm)     51
  1.2.4. Półprzewodniki i dielektryki     91
  
  2. Podstawowe równania pola elektromagnetycznego     96
  
  2.1. Wyjściowe prawa i równania elektrodynamiki     96
  2.2. Formułowanie i rozwiązywanie równań różniczkowych pola     103
  2.3. Środowiska anizotropowe     118
  2.4. Środowiska nieliniowe     122
  2.5. Podstawowe równania magnetohydrodynamiki i magnetogazodynamiki     125
  2.6. Elektrodynamika nadprzewodników     130
  2.7. Elektrodynamika środowisk niejednorodnych     133
  2.8. Elektrodynamika urządzeń półprzewodnikowych     133
  2.9. Elektrodynamika układów elektrochemicznych     134
  2.10. Ogólne równanie falowe     135
  2.11. Metoda Fouriera     137
  2.12. Równanie falowe we współrzędnych cylindrycznych     139
  2.13. Fala elektromagnetyczna płaska     141
  2.14. Odbicie i załamanie fali płaskiej     155
  
  3. Przenoszenie i przetwarzanie mocy pola     162
  
  3.1. Twierdzenie Poyntinga. Wektor Poyntinga     162
  3.2. Wnikanie energii elektromagnetycznej do masywnej półprzestrzeni przewodzącej     165
  3.3. Strumień mocy przy przejściu przewodów przez ścianę stalową     168
  3.4. Strumień mocy w kablu współosiowym i szynie ekranowanej     171
  3.5. Strumień mocy pola w kondensatorze, cewce i transformatorze     173
  3.6. Strumienie mocy pola i ich przetwarzanie w maszynach wirujących     175
  3.6.1. Strumień mocy pola elektromagnetycznego w szczelinie maszyny indukcyjnej     175
  3.6.2. Strumienie mocy w maszynie synchronicznej     177
  
  4. Ekranowanie części konstrukcyjnych     181
  
  4.1. Rodzaje i zadania ekranów     181
  4.2. Ekrany i boczniki magnetyczne     184
  4.2.1. Ekran kulisty i poprzeczny cylindryczny     184
  4.2.2. Podłużne ekrany magnetyczne     187
  4.3. Ekrany elektromagnetyczne. Falowa metoda obliczeń     194
  4.3.1. Przydatność praktyczna falowej metody obliczeń pola     194
  4.3.2. Ekran przenikalny przy jednostronnym padaniu fali     194
  4.3.3. Ekran przenikalny przy dwustronnym padaniu fali     201
  4.4. Straty mocy w ekranach     204
  4.4.1. Wektor Poyntinga i straty mocy w ekranie jednostronnym     204
  4.4.2. Wektor Poyntinga i straty mocy przy obustronnym symetrycznym padaniu fali     208
  4.5. Ekranowanie kadzi transformatorów     213
  4.5.1. Ekranowanie magnetyczne (bocznikowanie) kadzi     214
  4.5.2. Ekranowanie elektromagnetyczne kadzi     218
  4.5.3. Trójwymiarowa analiza komputerowa i projektowanie interaktywne ekranów     222
  4.6. Silniki indukcyjne z ekranowanym i wielowarstwowym wirnikiem     227
  4.6.1. Charakterystyka ogólna     227
  4.6.2. Równanie podstawowe silników indukcyjnych wielowarstwowych     228
  4.7. Ekranowanie w dużych generatorach     233
  4.7.1. Ekranowanie magnetyczne i kształtowanie pola     233
  4.7.2. Ekranowanie elektromagnetyczne w generatorach     235
  4.8. Ekranowanie przy nagrzewaniu indukcyjnym     236
  4.9. Ekranowanie szyn i przewodów     237
  4.9.1. Ekran cylindryczny przewodu pojedynczego     237
  4.9.2. Ekran cylindryczny w poprzecznym polu równomiernym     246
  4.9.3. Ekrany szyn układów blokowych w elektrowniach     248
  4.10. Pole elektromagnetyczne w ekranach wielowarstwowych     254
  4.10.1. Przewodnik dwuwarstwowy     254
  4.10.2. Wpływ izolacji pod ekranem     256
  
  5. Pole magnetyczne przy powierzchniach żelaznych     258
  
  5.1. Metoda odbić zwierciadlanych     258
  5.1.1. Pojedyncze odbicia prądu stałego     258
  5.1.2. Zastosowanie teorii pola stałego do pól przemiennych     261
  5.1.3. Odbicia magnetyczne w cylindrze żelaznym     265
  5.1.4. Wielokrotne odbicia zwierciadlane     267
  5.1.5. Odbicia magnesów i obwodów z prądem stałym     270
  5.2. Pole połączeń czołowych maszyn elektrycznych     273
  5.3. Pole przepustów     276
  5.4. Pole szyn w pobliżu powierzchni stalowej     278
  5.5. Pole rozproszenia w transformatorach i żłobkach maszyn elektrycznych     281
  5.5.1. Zastosowanie metody wielokrotnych odbić zwierciadlanych     281
  5.5.2. Metody rozwiązywania pola w oknie transformatora za pomocą szeregów Fouriera     282
  5.5.3. Metody numeryczne; rozwiązywanie pola magnetycznego rozproszenia.    285
  5.5.4. Żłobek maszyny indukcyjnej głębokożłobkowej     287
  5.5.5. Pole w szczelinie maszyny elektrycznej     292
  5.6. Pole pary przewodów przy ścianie stalowej     296
  
  6. Zjawiska elektromagnetyczne w metalach o stałej przenikalności     301
  
  6.1. Zastosowanie metody wielokrotnych odbić fali     301
  6.2. Blacha elektrotechniczna     301
  6.3. Straty mocy przy przejściu przewodu przez ścianę stalową     309
  6.4. Straty mocy w pokrywach stalowych ze wstawkami niemagnetycznymi     313
  6.5. Indukowane przebiegi nieustalone     316
  6.6. Wirnik masywny silnika indukcyjnego     319
  6.7. Wirnik kubkowy     325
  6.8. Zasady nagrzewania indukcyjnego     327
  6.9. Tory wielkoprądowe     330
  
  7. Zjawiska elektrodynamiczne w ciałach ferromagnetycznych     340
  
  7.1. Aproksymacja charakterystyk magnesowania     340
  7.2. Metody uwzględniania zmiennej przenikalności magnetycznej μ= (H)     346
  7.2.1. Metoda Rosenberga (1923) dla przewodów żelaznych     347
  7.2.2. Metoda fal prostokątnych     348
  7.2.3. Metoda Nejmana (1950)     349
  7.2.4. Przenikalność zastępcza     353
  7.2.5. Metody komputerowe     354
  7.3. Zależność strat rozproszeniowych w masywnych częściach stalowych transformatora od prądu i temperatury     357
  7.4. Straty mocy w stalowych pokrywach transformatorów     360
  7.5. Obliczanie strat rozproszeniowych w masywnych ścianach stalowych metodą szeregów Fouriera     363
  7.5.1. Metoda ogólna     363
  7.5.2. Wzory analityczne w przypadku sinusoidalnego rozkładu pola na powierzchni stali     367
  7.5.3. Komputerowe obliczanie strat mocy w płycie stalowej umieszczonej w polu szyn równoległych     370
  7.6. Straty mocy w kadzi transformatora     375
  7.6.1. Dwuwymiarowe rozwiązanie numeryczne     375
  7.6.2. Trójwymiarowe obliczanie analityczno-numeryczne pola rozproszenia i strat mocy w kadzi o stałej przenikalności     376
  7.6.3. Komputerowe, trójwymiarowe, analityczno-numeryczne (MAN-3D) obliczanie rozproszeniowych strat mocy w kadzi transformatora     382
  7.6.4. Trójwymiarowe obliczanie numeryczne pól rozproszenia w transformatorów trójfazowych     388
  7.6.5. Wdrożenie i weryfikacja programów klasy MSR-3D w przemyśle     394
  
  8. Siły w układach elektrodynamicznych     402
  
  8.1. Zasady obliczania sił działających na szyny i uzwojenia transformatorów     402
  8.2. Siły działające na szyny umieszczone w pobliżu stalowych elementów konstrukcji     410
  8.3. Siły działające na powierzchnię przewodników     410
  8.4. Siły w części żłobkowej uzwojeń maszyn elektrycznych     411
  8.5. Siły i momenty reluktancyjne     417
  
  9. Lokalne nagrzewanie się części konstrukcyjnych     420
  
  9.1. Elektromagnetyczne kryteria lokalnych przegrzań     420
  9.2. Metody zapobiegania miejscowym przegrzaniom konstrukcji     429
  9.3. Nagrzewanie się pokryw transformatorów     433
  9.4. Dopuszczalny prąd w przepustach     433
  9.5. Straty mocy od prądów wirowych i lokalne przegrzania w kominkach transformatorów     435
  9.6. Obliczenia komputerowe kominków i boczników     435
  9.6.1. Kominki jednofazowe     436
  9.6.2. Model symulacyjny MSR-3D kominków trójfazowych     439
  9.6.3. Obliczanie reluktancji dla sieci MSR-3D     440
  
  10. Metody badań eksperymentalnych     443
  
  10.1. Weryfikacja eksperymentalna obliczeń teoretycznych     443
  10.2. Zasady teorii elektrodynamicznego podobieństwa     447
  10.3. Zasady modelowania indukcyjnych urządzeń grzejnych     452
  10.4. Modelowanie torów wielkoprądowych     454
  10.5. Modelowanie transformatorów i ich części     455
  10.6. Metoda termometryczna pomiaru strat jednostkowych     458
  10.7. Badania dopuszczalnych przewzbudzeń transformatorów     468
  10.8. Pomiary mocy przy niskich współczynnikach mocy     470
  10.9. Inne metody pomiaru     476
  10.10. Diagnostyka elementów metalowych     482
  10.11. Krytyczna odległość kadzi od uzwojeń w transformatorze     483
  10.12. Wpływ kolektorów strumienia rozproszenia     490
  
  Wnioski     493
  Dodatki     495
  Literatura     502
  Skorowidz     518
RozwińZwiń