Egzamin kwalifikacyjny

-24%

Egzamin kwalifikacyjny

Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Kurs przygotowawczy

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,08  58,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 58,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 37,12 zł  


44,08

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka zawiera podstawową wiedzę techniczną dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Zawarte w opracowaniu wiadomości są zgodne ze szczegółowym zakresem egzaminów kwalifikacyjnych E i D oraz z obowiązującymi przepisami. Opracowanie obejmuje zakres znajomości przepisów, zasad budowy, eksploatacji, bezpieczeństwa pracy oraz postępowania w razie wystąpienia zagrożenia, np. pożaru, porażenia prądem, a także umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Dla ułatwienia, wyodrębniono w opracowaniu rozdziały, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie stosowanymi drukami egzaminacyjnymi. Dotyczą one rozdziału II, kolejno od poz. 1 do 10 na druku egzaminacyjnym.


Na końcu każdego rozdziału zostały zamieszczone zestawy pytań kontrolnych, które ułatwią opanowanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu. Pytania zawierają odsyłacze do poszczególnych akapitów z właściwą odpowiedzią.


Rok wydania2010
Liczba stron412
KategoriaElektrotechnika i energetyka
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
ISBN-13978-83-919132-0-8
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH    9
    1. Określenia    9
    2. Służby eksploatacyjne    9
    3. Zasady uzyskiwania uprawnień kwalifikacyjnych    10
    4. Dokumentacja techniczna urządzeń elektroenergetycznych    11
    5. Przyjęcie urządzeń elektroenergetycznych do eksploatacji    12
    6. Ocena stanu technicznego urządzeń    12
  II. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH    15
    1. Urządzenia prądotwórcze, przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej, bez względu na wysokość napięcia znamionowego    15
      1.1. Sposoby zabezpieczenia generatorów    17
      1.2. Dokumentacja techniczna    19
      1.3. Uruchomienie generatora synchronicznego    19
      1.4. Eksploatacja generatorów    20
      1.5. Odłączenie od sieci i zatrzymanie generatora    26
    2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu do 1 kV    30
      2.1. Podział instalacji elektrycznych    30
      2.2. Systemy instalacji elektrycznych    30
      2.3. Wymienialność instalacji elektrycznych    39
      2.4. Wymagania dla instalacji elektrycznych w budynkach    39
      2.5. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych    40
      2.6. Budowa i eksploatacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych    41
      2.7. Instalacje przemysłowe niskiego napięcia    50
      2.8. Eksploatacja instalacji elektrycznych    52
      2.9. Organizacja bezpiecznej pracy przy eksploatacji instalacji elektrycznych    55
    3. Instalacje piorunochronne    61
      3.1. Postanowienia ogólne    61
    4. Sieci, urządzenia, instalacje o napięciu nominalnym do 1 kV oraz wyższym od 1 kV    74
      4.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne    74
      4.2. Elektroenergetyczne linie kablowe    90
      4.3. Stacje elektroenergetyczne    102
      4.4. Transformatory    111
      4.5. Elektroenergetyczne urządzenia napędowe i przetwornice    117
      4.6. Baterie akumulatorów i urządzenia prostownikowe    129
    5. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW    137
      5.1. Rodzaje i wykonanie zespołów prądotwórczych    137
      5.2. Eksploatacja zespołów prądotwórczych    138
      5.3. Zespoły prądotwórcze przewoźne    141
    6. Urządzenia elektrotermiczne    144
      6.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych    144
      6.2. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych    146
    7. Urządzenia do elektrolizy    150
      7.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy    150
      7.2. Warunki bezpiecznej pracy i eksploatacja urządzeń do elektrolizy    150
    8. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego    156
      8.1. Wykonanie sieci oświetlenia ulicznego    156
      8.2. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego    157
    9. Elektryczna sieć trakcyjna    161
      9.1. Budowa i wykonanie sieci trakcyjnej    161
      9.2. Eksploatacja sieci trakcyjnej    162
      9.3. Prądy błądzące i ochrona urządzeń podziemnych    166
    10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach od II-1. do II-9. (AKPiA)    169
      10.1. Urządzenia elektryczne do pomiaru i regulacji automatycznej    169
      10.2. Montaż zestawów automatyki przemysłowej    170
      10.3. Przyłączanie aparatów i sprzętu    170
      10.4. Podłączanie aparatury i sprzętu zabudowanych na oddzielnych konstrukcjach wsporczych    171
      10.5. Instalacje tras obwodów elektrycznych    171
      10.6. Eksploatacja instalacji i urządzeń AKPiA    173
      10.7. Warunki montażu czujników dla układów pomiarowych i regulacyjnych    177
  III. PRACE KONTROLNO-POMIAROWE    185
    1. Prace pomiarowe przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych    185
      1.1. Wymagania ogólne    185
      1.2. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych    188
      1.3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej    188
      1.4. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektryczna)    189
      1.5. Pomiar rezystancji izolacji ścian i podłóg    189
      1.6. Pomiar rezystancji izolacji kabla    190
      1.7. Kable na napięcia znamionowe do 1 kV    190
      1.8. Kable na napięcia znamionowe ponad 1 kV    190
      1.9. Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnośc
RozwińZwiń