Feynmana wykłady z fizyki. Tom 2.1. Elektryczność i magnetyzm, elektrodynamika

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

85,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 85,00 zł  


85,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, następnie przekształcony przez współpracowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa, w najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany. Jego oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez szczególną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i termodynamikę wykłady te są pomnikiem jasności wykładu oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi, wciąga czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.


Ta książka to rodzaj podstawowego przewodnika po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.


Obecne, nowe wydanie milenijne oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzowane przez Kalifornijski Instytut Technologiczny (szczegóły można znaleźć na stronie www.feynmanlectures.info).


Richard P. Feynman był profesorem fizyki w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym od 1951 do 1988 roku. W 1965 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wkład w rozwój elektrodynamiki kwantowej. Dzięki swoim popularnym książkom stał się jedną z najbardziej lubianych postaci XX stulecia.


Robert B. Leighton był fizykiem i astronomem, cenionym wykładowcą i autorem podręczników, wieloletnim profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego.


Matthew Sands był profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, zastępcą dyrektora Stanford Accelerator Center i prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Stanął na czele programu reform studiów licencjackich w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym i doprowadził do powstania Feynmana wykładów z fizyki.


Rok wydania2014
Liczba stron406
KategoriaElektrodynamika
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22165-2
Numer wydania7
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis rzeczy części 2 tomu II IX
  
  O Richardzie P. Feynmanie XI
  
  Przedmowa do Nowego wydania milenijnego XIII
  Wspomnienie o wykładach Feynmana XIV
  Historia erraty XV
  Jak powstało to Nowe wydanie milenijne XVII
  Podziękowania XVIII
  
  Przedmowa Feynmana XXI
  
  Słowo wstępne XXV
  
  Od wydawnictwa (do wydań z lat 1968, 2001, 2007) XXVII
  
  Od wydawnictwa do Nowego wydania milenijnego XXIX
  
  1. Elektromagnetyzm 1
  
  1.1 Siły elektryczne 1
  1.2 Pola elektryczne i magnetyczne 5
  1.3 Wielkości charakteryzujące pola wektorowe 6
  1.4 Prawa elektromagnetyzmu 8
  1.5 Czym są pola? 12
  1.6 Elektromagnetyzm w nauce i technice 14
  
  2. Rachunek różniczkowy pól wektorowych 16
  
  2.1 Co to znaczy „rozumieć” w fizyce 16
  2.2 Pola skalarne i wektorowe – T i h 17
  2.3 Pochodne pól – gradient 20
  2.4 Operator ∇ 23
  2.5 Operacje algebraiczne z operatorem ∇ 24
  2.6 Równanie różniczkowe przepływu ciepła 26
  2.7 Drugie pochodne pól wektorowych 27
  2.8 Pułapki 30
  
  3. Rachunek całkowy wektorów 32
  
  3.1 Całki wektorowe; całka krzywoliniowa z ∇ѱ 32
  3.2 Strumień pola wektorowego 34
  3.3 Strumień wypływający z kostki; twierdzenie Gaussa 37
  3.4 Przewodnictwo cieplne; równanie dyfuzji 39
  3.5 Krążenie pola wektorowego 42
  3.6 Krążenie po obwodzie kwadratu; twierdzenie Stokesa 44
  3.7 Pola bezwirowe i bezzródłowe 46
  3.8 Streszczenie 48
  
  4. Elektrostatyka 49
  
  4.1 Statyka 49
  4.2 Prawo Coulomba; zasada superpozycji 51
  4.3 Potencjał elektryczny 54
  4.4 E= –∇ 57
  4.5 Strumień wektora E 58
  4.6 Prawo Gaussa; dywergencja pola E 61
  4.7 Pole ładunku kulistego 63
  4.8 Linie sił pola; powierzchnie ekwipotencjalne 64
  
  5. Zastosowanie prawa Gaussa 66
  
  5.1 Elektrostatyka – to prawo Gaussa plus 66
  5.2 Równowaga w polu elektrostatycznym 66
  5.3 Równowaga przewodników 68
  5.4 Trwałość atomów 69
  5.5 Pole ładunku liniowego 69
  5.6 Warstwa naładowana; pole pomiędzy dwiema warstwami 71
  5.7 Kula naładowana; warstwa kulista 72
  5.8 Czy pole ładunku punktowego jest dokładnie opisane przez funkcję 1/r2? 73
  5.9 Pola przewodnika 76
  5.10 Pole we wnęce przewodnika 78
  
  6. Pole elektryczne w różnych warunkach (I) 80
  
  6.1 Równania potencjału elektrostatycznego 80
  6.2 Dipol elektryczny 81
  6.3 Uwagi dotyczące równań wektorowych 84
  6.4 Potencjał dipolowy jako gradient 85
  6.5 Przybliżenie dipolowe dla dowolnego rozkładu ładunków 87
  6.6 Pola przewodników naładowanych 89
  6.7 Metoda obrazów 90
  6.8 Ładunek punktowy w pobliżu płaszczyzny przewodzącej 91
  6.9 Ładunek punktowy w pobliżu kuli przewodzącej 93
  6.10 Kondensatory; płyty równoległe 95
  6.11 Wyładowania wysokiego napięcia 97
  6.12 Jonowy mikroskop polowy 98
  
  7. Pole elektryczne w różnych warunkach (II) 100
  
  7.1 Metody znajdowania pola elektrostatycznego 100
  7.2 Pola dwuwymiarowe; funkcje zmiennej zespolonej 102
  7.3 Oscylacje plazmy 105
  7.4 Cząstki koloidalne w elektrolicie 109
  7.5 Pole elektrostatyczne siatki przewodzącej 112
  
  8. Energia elektrostatyczna 114
  
  8.1 Energia elektrostatyczna ładunków. Kula jednorodna 114
  8.2 Energia kondensatora. Siły działające na naładowane przewodniki 116
  8.3 Energia elektrostatyczna kryształu jonowego 119
  8.4 Energia elektrostatyczna w jądrze atomowym 122
  8.5 Energia w polu elektrostatycznym 126
  8.6 Energia ładunku punktowego 130
  
  9. Elektryczność w atmosferze 131
  
  9.1 Gradient potencjału elektrycznego atmosfery 131
  9.2 Prądy elektryczne w atmosferze 132
  9.3 Pochodzenie prądów elektrycznych w atmosferze 135
  9.4 Burze 137
  9.5 Mechanizm separacji ładunku 140
  9.6 Błyskawica 145
  
  10. Dielektryki 148
  
  10.1 Stała dielektryczna 148
  10.2 Wektor polaryzacji P 150
  10.3 Ładunki polaryzacyjne 152
  10.4 Równania elektrostatyki dla pól z dielektrykami 155
  10.5 Pola i siły w dielektrykach 157
  
  11. Wewnątrz dielektryków 161
  
  11.1 Dipole cząsteczkowe 161
  11.2 Polaryzacja elektronowa 162
  11.3 Cząsteczki polarne; orientacja polaryzacji 165
  11.4 Pola elektryczne we wnękach dielektryka 167
  11.5 Stała dielektryczna cieczy; równanie Clausiusa–Mossottiego 170
  11.6 Dielektryki stałe 171
  11.7 Ferroelektryczność; BaTiO3 172
  
  12. Analogie do elektrostatyki 178
  
  12.1 Takie same równania mają takie same rozwiązania 178
  12.2 Przepływ ciepła; ładunek punktowy w pobliżu nieskończonej płaszczyzny ograniczającej 179
  12.3 Napięta membrana 184
  12.4 Dyfuzja neutronów; jednorodne źródło kuliste w jednorodnym ośrodku 186
  12.5 Bezwirowy przepływ cieczy; opływanie kuli 189
  12.6 Jednorodne oświetlenie płaszczyzny 192
  12.7 „Podstawowa jedność” przyrody 194
  
  13. Magnetostatyka 197
  
  13.1 Pole magnetyczne 197
  13.2 Prąd elektryczny; zasada zachowania ładunku 198
  13.3 Siła magnetyczna działająca na prąd 199
  13.4 Pole magnetyczne prądu stałego; prawo Ampère’a 200
  13.5 Pole magnetyczne przewodu prostoliniowego oraz solenoidu; prądy atomowe 203
  13.6 Względność pól magnetycznego i elektrycznego 205
  13.7 Przekształcenie prądów i ładunków 211
  13.8 Zasada superpozycji; reguła prawej reki 213
  
  14. Różne przykłady pola magnetycznego 214
  
  14.1 Potencjał wektorowy 214
  14.2 Potencjał wektorowy znanych prądów 218
  14.3 Przewód prostoliniowy 219
  14.4 Długi solenoid 220
  14.5 Pole małej pętli; dipol magnetyczny 223
  14.6 Potencjał wektorowy obwodu 225
  14.7 Prawo Biota–Savarta 226
  
  15. Potencjał wektorowy 228
  
  15.1 Siły działające na pętlę z prądem; energia dipola 228
  15.2 Energia mechaniczna i elektryczna 231
  15.3 Energia prądów stałych 235
  15.4 Pole B a pole A 236
  15.5 Potencjał wektorowy a mechanika kwantowa 239
  15.6 To, co jest słuszne w statyce, nie jest słuszne w dynamice 247
  
  16. Prądy indukowane 251
  
  16.1 Silniki i prądnice 251
  16.2 Transformatory i indukcyjności 255
  16.3 Siły działające na prądy indukowane 257
  16.4 Elektrotechnika 261
  
  17. Prawa indukcji 265
  
  17.1 Fizyka indukcji 265
  17.2 Wyjątki od „reguły strumienia” 267
  17.3 Przyspieszanie cząstek w indukowanym polu elektrycznym; betatron 269
  17.4 Pewien paradoks 271
  17.5 Prądnica prądu zmiennego 273
  17.6 Indukcja wzajemna 276
  17.7 Samoindukcja 279
  17.8 Indukcyjność a energia magnetyczna 281
  
  18. Równania Maxwella 286
  
  18.1 Równania Maxwella 286
  18.2 Jaki sens ma nowy wyraz 289
  18.3 Całość fizyki klasycznej 292
  18.4 Podróżujące pole 293
  18.5 Prędkość światła 297
  18.6 Rozwiązywanie równań Maxwella; potencjały i równanie falowe 299
  
  19. Zasada najmniejszego działania 303
  
  19.1 Wykład specjalny 303
  19.2 Uwaga dodana po wykładzie 322
  
  20. Rozwiązania równań Maxwella w próżni 324
  
  20.1 Fale w próżni; fale płaskie 324
  20.2 Fale trójwymiarowe 333
  20.3 Wyobraźnia naukowa 336
  20.4 Fale kuliste 339
  
  21. Rozwiązania równań Maxwella z ładunkami i prądami 344
  
  21.1 Światło a fale elektromagnetyczne 344
  21.2 Fale kuliste pochodzące ze źródła punktowego 346
  21.3 Ogólne rozwiązanie równań Maxwella 349
  21.4 Pola oscylującego dipola 350
  21.5 Potencjały poruszającego się ładunku; ogólne rozwiązanie Lienarda i Wiecherta 356
  21.6 Potencjały dla ładunku poruszającego się ze stałą prędkością. Wzór Lorentza 360
  
  Wykaz oznaczeń 363
  Skorowidz nazwisk 367
  Skorowidz rzeczowy 369
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia