Publikacje Obcojęzyczne

Pełna lista książek

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
The research related to the Asia and Pacific region conducted by the Wrocław University of Economics yielded the second area-specific volume for Asian Studies as a part of the Economics series, which this time is published in English. This will... więcej

Management Sciences 5

 
Redakcja: Grzegorz Bełz, Jan Skalik

Formaty plików: ibuk

Our call for papers for this issue resulted in many articles sent by authors from the majority of Polish universities of economics, from which we have selected twenty. They are presented in this issue in three groups. The first group focuses on... więcej

Advanced Information Technologies for Management AITM 2010

 
Redakcja: Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski

Formaty plików: ibuk

We are presenting to our valued readers the ninth volume in the series of monographs entitled Advanced Information Technologies for Management. The series was initiated in 2001 and a new volume is produced each year. The purpose of this... więcej
Praca porusza problemy wieloaspektowego pomiaru dokonań, a także zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw. Zagadnienia te pojawiły się stosunkowo niedawno w literaturze dotyczącej rachunkowości. Ważne jest rozróżnienie obu pojęć, jako... więcej
The years 2008-2009 have been considered as the most difficult ones for most companies for many decades. The global financial crisis has influenced all economic players: multinational corporations such as the former biggest car producer General... więcej
 Publikacja w języku angielskim, której celem jest wymiana doświadczeń, wyników badań, idei i koncepcji oraz dyskusja między naukowcami, badaczami oraz praktykami w zakresie marketingu i biznesu międzynarodowego na rynkach Europy... więcej

Econometrics 28. Forecasting

 
Redakcja: Paweł Dittmann

Formaty plików: ibuk

ISSN 1899-3192 Ekonometria 28 jest zbiorem artykułów koncentrujących się na tematyce prognozowania i ekonometrii. więcej

Advanced Information Technologies for Management-AITM 2011

 
Redakcja: Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski

Formaty plików: ibuk

We are presenting to our readers the tenth volume in the series of monographs entitled Advanced Information Technologies for Management. The series was initiated in 2001 and a new volume is produced each year. The purpose of this initiative has... więcej
Czasopismo Argumenta Oeconomica Cracoviensia powstało w celu prezentacji i upowszechniania dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Publikowane są w nim artykuły w języku angielskim... więcej
Czasopismo Argumenta Oeconomica Cracoviensia powstało w celu prezentacji i upowszechniania dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Publikowane są w nim artykuły w języku angielskim... więcej

Global and regional implications of the euro area crisis

 
Redakcja: Edward Molendowski, Piotr Stanek

Formaty plików: ibuk

The contemporary world economy is full of contradictions, which for some are an impulse to perform various analyses indicating the future directions for the entire world, and for others constitute a basis for debating the dangers and negative... więcej
W książce zaprezentowano prace z zakresu czterech powiązanych ze sobą obszarów badawczych: badań ekonomicznych i ekonometrycznych procesów makroekonomicznych, metod ekonometrii przestrzennej oraz analiz regionalnych, demograficznych... więcej
Ongoing, global insecure economic situation and intensive changes on market put numerous challenges in front of Human Resources departments in companies. Following handbook aims at describing, in possibly simple way, the introduction to the wide... więcej

Multiple Criteria Decision Making '12

 
Redakcja: Tadeusz Trzaskalik, Tomasz Wachowicz

Formaty plików: pdfibuk

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) journal was founded at the University of Economics in Katowice in 2011. It is a double-blinded-reviewed annual that explores the entire process or the selected elements of the multiple criteria decision... więcej

Foreign Direct Investment by Polish Companies

 
Redakcja: Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek, Marcin Kuzel, Małgorzata Szałucka, Aneta Szóstek

Formaty plików: pdfibuk

The past two decades, and the beginning of the current, have been a period in which capital, the most powerful player on the world’s economic stage to an extent incomparably greater than ever before, explored the world in search of the best... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: