Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym

10 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

89,40  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 149,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 89,40 zł  


89,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym została oparta na bogatym doświadczeniu praktycznym Autora i wszechstronnej analizie najnowszego światowego piśmiennictwa. Podjęto tu kwestie interdyscyplinarne, m.in. o charakterze epidemiologicznym, fizjologicznym, gerontologicznym, edukacji zdrowotnej, żywienia, teorii aktywności fizycznej, psychologicznym czy socjologicznym, koncentrując się na zagadnieniach, które mogą służyć bezpośrednio praktyce. W przejrzysty i uporządkowany sposób przedstawiono rozmaite testy sprawności. Szeroko potraktowano kwestię tworzenia programów ćwiczeń dla osób starszych, podając konkretne przykłady ćwiczeń oporowych, gibkościowych czy równoważnych, ilustrowane bogatym materiałem fotograficznym. Nie pominięto również związków między aktywnością fizyczną a wybranymi uwarunkowaniami zdrowotnymi w okresie starzenia się.


Publikacja jest odpowiedź na potrzebę systematycznego kształcenia niezbędnych kadr instruktorów aktywności fizycznej osób starszych. Może stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów fizjoterapii, wychowania fizycznego, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego czy turystyki i rekreacji. Będzie również źródłem praktycznych wskazówek dla wszystkich zainteresowanych realizacją programów aktywności fizycznej w wieku starszym, a w szczególności instruktorów, fizjoterapeutów i specjalistów w zakresie rekreacji, lekarzy (w tym geriatrów), gerontologów oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie stosownych koncepcji, strategii i programów aktywizacji ludzi starszych.


Rok wydania2015
Liczba stron285
KategoriaFizjoterapia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5111-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp IX
  
  1. PROCESY STARZENIA SIĘ I POTRZEBA ROZWIJANIA GEROKINEZJOLOGII     1
  
  1.1. Starzenie się ludności – ocena zjawiska i konsekwencje    1
  1.2. Prognozowanie pomyślnego starzenia się    5
  1.3. Dziedziczność a starzenie się    8
  1.4. Wskazania do podejmowania aktywności fizycznej przez osoby starsze    10
  1.5. Gerokinezjologia – obszar badań naukowych i wyzwania    14
  
  2. PROMOCJA ORAZ SPOŁECZNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH    19
  
  2.1. Rola promocji i wspierania aktywności fizycznej    19
  2.2. Reguły postępowania w kształtowaniu postaw prosomatycznych i prozdrowotnych    24
  2.3. Społeczne i organizacyjne aspekty w programie aktywności fizycznej    30
  2.3.1. Działania wspierające aktywność fizyczną na poziomie Unii Europejskiej    30
  2.3.2. Dyskryminacja ze względu na wiek oraz bariery uczestnictwa w aktywności fizycznej    31
  2.3.3. Organizacyjne i instytucjonalne aspekty rozwoju aktywności fizycznej osób starszych    33
  2.4. W trosce o zintegrowane programy aktywności fizycznej starszych osób    37
  
  3. PODSTAWY TWORZENIA PROGRAMÓW ĆWICZEŃ DLA OSÓB STARSZYCH    40
  
  3.1. Wielostronne znaczenie aktywności fizycznej dla osób w starszym wieku    40
  3.2. Odrębność celów oraz indywidualne fizyczne i fizjologiczne progi sprawności    43
  3.3. Specyficzne potrzeby i zasady stosowania ćwiczeń    45
  3.4 Zalecenia dotyczące doboru form aktywności fizycznej i jej intensywności    47
  3.5. Wstępna ocena stanu zdrowia i kondycji fizycznej oraz kwalifikacja do programu    56
  3.6. Podstawowe wskazania żywieniowe    62
  
  4. POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNO-EWALUACYJNE W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I FUNKCJONALNEJ ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ    68
  
  4.1. Diagnoza i ewaluacja w programie aktywności fizycznej osób starszych     68
  4.2. Koncepcja health-related fitness (H-RF) jako teoretyczna podstawa programu aktywności fizycznej osób w starszym wieku    72
  4.3. Znaczenie poszczególnych komponentów w ramach koncepcji H-RF    75
  4.4. Pojęcie i koncepcja struktury sprawności funkcjonalnej    79
  4.5. Pomiary i testy sprawności fizycznej oraz sprawności funkcjonalnej w aktywności fizycznej osób starszych    83
  4.5.1. Pytania i w diagnozowaniu oraz ewaluacji sprawności fizycznej i funkcjonalnej    83
  4.5.2. Test sprawności ukierunkowanej na zdrowie „Eurofit dla dorosłych”    86
  4.5.3. Test sprawności funkcjonalnej osób starszych (Senior Fitness Test)    86
  4.5.3.1. Opis i przebieg testu    88
  4.5.3.2. Poszczególne elementy testu (wg [110])    89
  4.5.4. Testy oceny podstawowych i instrumentalnych czynności życia codziennego    90
  4.6. Definicja aktywności fizycznej i metody jej oceny    92
  4.6.1. Metody pomiaru oparte na obserwacji i kwestionariuszach    94
  4.6.2. Mechaniczne i elektroniczne mierniki ruchu    96
  4.6.3. Metody oparte na pomiarze reakcji fizjologicznej    98
  
  5. TRENING WYDOLNOŚCIOWY (AEROBOWY)    103
  
  5.1. Troska o zjologiczne aspekty zdrowego starzenia się jako podstawa treningu wydolnościowego    103
  5.2. Znaczenie oraz pojęcie wydolności i zdolności wytrzymałościowych    107
  5.3. Specyfika przemian i klasyfikacja wysiłków wytrzymałościowych    110
  5.4. Ocena wydolności oraz zdolności wytrzymałościowych    113
  5.5. Podstawowe wskazania do kształcenia zdolności aerobowych – częstotliwość, intensywność, czas oraz typ treningu    115
  5.6. Typ (forma) aktywności fizycznej    120
  
  6. TRENING OPOROWY (SIŁOWY)    123
  
  6.1. Potrzeby, korzyści i ogólne wskazania do treningu oporowego    123
  6.2. Rodzaje skurczów oraz zagadnienie pomiaru siły mięśniowej    127
  6.3. Zagadnienia adaptacji oraz wielostronnych efektów treningu oporowego    129
  6.4. Wielkość obciążenia w treningu oporowym    131
  6.5. Ustalenie programu i różne typy treningu oporowego    134
  6.6. Bezpieczeństwo i środki ostrożności    139
  6.7. Przykłady ćwiczeń oporowych (siłowych)    141
  
  ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA WZMACNIANIE SIŁY MIĘŚNI    142
  
  A. Przysiady do pozycji siedzenia na krześle    142
  B. „Pompki” przy ścianie    143
  C. Ugięcia kończyn górnych z utrzymywaniem ciężarków    144
  D. Wchodzenie na stopień    144
  E. Wyciskanie ciężarka nad głową    145
  F. Odwodzenie w stawie biodrowym    146
  G. Wspięcia na palce    147
  H. Prostowanie kończyn dolnych w stawie kolanowym w pozycji siedzącej    147
  I. Ugięcia kończyn dolnych w stawie kolanowym w pozycji stojącej    149
  J. Spinanie miednicy     149
  K. Wznosy ramion i nóg w leżeniu    150
  
  7. KSZTAŁTOWANIE GIBKOŚCI CIAŁA    151
  
  7.1. Zmiany zachodzące w procesie starzenia oraz potrzeby kształtowania ruchomości    151
  7.2. Pomiar gibkości ciała    154
  7.3. Wskazania i metody treningu gibkości ciała    155
  7.4. Przykłady ćwiczeń gibkościowych    160
  
  ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ GIBKOŚCI CIAŁA    161
  
  A. Rozciąganie mięśnia czworogłowego uda    161
  B. Rozciąganie mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia dwugłowego uda    161
  C. Rozciąganie mięśni ramion i klatki piersiowej    162
  D. Rozciąganie mięśni górnej części grzbietu i barków    163
  E. Rozciąganie mięśni ramion i piersiowej    163
  F. Rozciąganie mięśnia trójgłowego ramienia    164
  G. Rozciąganie talii    164
  H. Rozciąganie mięśni grzbietu    165
  I. „Wspinanie” po ścianie    165
  J. Rozciąganie mięśni pośladkowych, bioder i tylnej części nóg    167
  K. Rozciąganie mięśni bocznej części tułowia, mięśni brzucha i bioder    167
  L. Rozciąganie mięśni pośladkowych, dwugłowych uda i brzuchatych łydki    167
  Ł. Plecy wypukłe – plecy wklęsłe    168
  M. Rozciąganie grzbietu    168
  N. Rozciąganie mięśni stawu skokowego i stopy    168
  O. Rozciąganie mięśni ramion i obręczy barkowej    168
  
  8. KSZTAŁTOWANIE RÓWNOWAGI ORAZ ZAPOBIEGANIE UPADKOM    170
  
  8.1. Uwarunkowania stabilności postawy w starszym wieku    170
  8.2. Zwiększające się ryzyko upadków    172
  8.3. Ocena stabilności posturalnej    175
  8.3.1. Kliniczne testy oceny stabilności posturalnej    176
  8.3.1.1. Test „wstań i idź” (ang. Timed Up and Go, TUG Test)    176
  8.3.1.2. Funkcjonalna Skala Równowagi Berga (ang. Berg Functional Balance Scale, BFBS)    176
  8.3.1.3. Testy oceny równowagi grupy Kellog    176
  8.3.1.4. Skala równowagi oraz chodu Tinetti    177
  8.3.1.5. Skala poziomu równowagi Fullerton (ang. Fullerton Advanced Balance, FAB)    178
  8.3.1.6. Tor przeszkód Meansa jako test sprawności ruchowej i równowagi osób starszych    179
  8.3.2. Laboratoryjne pomiary stabilności posturalnej    180
  8.3.3. Pomiary koordynacyjnych zdolności motorycznych    181
  8.4. Program ukierunkowany na poprawę równowagi oraz zapobieganie upadkom    182
  8.5. Przykłady ćwiczeń równowagi    185
  
  ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ RÓWNOWAGI CIAŁA    186
  
  A. Ćwiczenie równowagi i koordynacji w pozycji siedzącej    186
  B. Stanie jednonóż przy krześle     186
  C. Stanie jednonóż bez pomocy    187
  D. Wstawanie z klęku    187
  E. Chodzenie po linii    189
  F. Pokonywanie przeszkody    189
  G. W pozycji klęku podpartego naprzemienny wznos ramion i nóg    189
  H. W klęku podpartego równoczesny wznos ramion i    189
  
  9. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY I SKUTKI AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH    192
  
  9.1. Zmiany funkcji poznawczych i neurologicznych w wieku starszym    192
  9.2. Aktywność fizyczna a stan psychicznego dobrostanu    195
  9.3. Mózg – korzyści wynikające z ćwiczeń    197
  9.4. Aktywność fizyczna a jakość życia w starszym wieku    199
  9.5. Mity i stereotypy związane z aktywnością fizyczną osób starszych    201
  
  10. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A WYBRANE UWARUNKOWANIA ZDROWOTNE W OKRESIE STARZENIA SIĘ    203
  
  10.1. Aktywność fizyczna w chorobach układu sercowo-naczyniowego (choroba wieńcowa serca, nadciśnienie, udar mózgu)    205
  10.1.1. Choroba wieńcowa serca    208
  10.1.2. Nadciśnienie    212
  10.1.3. Udar mózgu    215
  10.2. Aktywność fizyczna w płuc i układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)    217
  10.2.1. Astma    218
  10.2.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc    219
  10.3. Aktywność fizyczna w cukrzycy    220
  10.4. Uwarunkowania mięśniowo-szkieletowe (osteoporoza, zwyrodnieniowe reumatoidalne zmiany stawów, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa)    223
  10.4.1. Osteoporoza    223
  10.4.2. Zwyrodnienie i reumatoidalne zmiany stawów    230
  10.4.3. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa    232
  10.5. Aktywność fizyczna osób ze schorzeniami neurologicznymi i w sferze poznawczej (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane)    234
  10.5.1. Choroba Parkinsona    235
  10.5.2. Choroba Alzheimera    236
  10.5.3. Stwardnienie rozsiane    238
  
  11. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA PROGRAMU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTRUKTORA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB STARSZYCH    239
  
  11.1. Przygotowanie oraz cechy osobowości instruktora aktywności fizycznej osób starszych    239
  11.2. Umiejętności i postępowanie instruktora aktywności fizycznej osób starszych    244
  11.3. Kształcenie i wymagania dotyczące instruktorów aktywności fizycznej osób starszych    248
  
  Piśmiennictwo    252
  Skorowidz    267
RozwińZwiń