Rehabilitacja w chirurgii

Rehabilitacja w chirurgii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

54,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik z zakresu rehabilitacji medycznej stosowanej u chorych leczonych chirurgicznie. W publikacji przedstawiono różnorodne formy rehabilitacji w tzw. chirurgii miękkiej przed operacją, po operacji, a także ćwiczenia wykonywane przez pacjenta w domu, po opuszczeniu szpitala. W treści uwzględniono zarówno ogólne zasady rehabilitacji przedoperacyjnej i pooperacyjnej, jak i zabiegi usprawniające, charakterystyczne dla danego przypadku leczniczego. Szczególnie ważny jest rozdział poświęcony rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zalecenia dotyczące rehabilitacji zostały bogato zilustrowane przejrzystymi schematami i zdjęciami. Podręcznik jest przeznaczony dla praktykujących chirurgów wszystkich specjalności, rehabilitantów i pielęgniarek. Stanowi również niezastąpione źródło wiedzy dla studentów medycyny, rehabilitacji medycznej i pielęgniarstwa.


Rok wydania2006
Liczba stron248
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4278-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy     2
  Przedmowa     5
  
  1. Rehabilitacja w chirurgiizagadnienia ogólne, Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz     13
  
    1.1. Wstęp, Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej     13
    1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii     15
      1.2.1. Charakterystyka leczenia chirurgicznego     15
      1.2.2. Następstwa leczenia chirurgicznego dla funkcji organizmu     17
      1.2.3. Krążeniowe powikłania pooperacyjne     20
      1.2.4. Czynniki ryzyka u pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu     21
      1.2.5. Organizacja rehabilitacji w chirurgii     23
      1.2.6. Cele i zadania rehabilitacji w chirurgii     24
      1.2.7. Kinezyterapia     25
      1.2.8. Fizykoterapia     34
      1.2.9. Masaż     37
      1.2.10. Zewnętrzny ucisk     38
    1.3. Rehabilitacja w okresie przedoperacyjnym     41
    1.4. Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym     43
      1.4.1. Rehabilitacja wczesna     43
      1.4.2. Rehabilitacja w przypadku pooperacyjnych powikłań płucnych     48
      1.4.3. Rehabilitacja w przypadku pooperacyjnych powikłań naczyniowych     48
        1.4.3.1. Metody zapobiegania pooperacyjnej zakrzepicy żył głębokich     49
    1.5. Odleżyny, Maciej Mraz     52
  Piśmiennictwo     56
  
  2. Rehabilitacja w torakochirurgii, Marek Marciniak, Maciej Mraz     58
  
    2.1. Anatomia topograficzna     58
    2.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego     61
      2.2.1. Rak płuca     61
      2.2.2. Rak przełyku     61
      2.2.3. Guzy śródpiersia     62
      2.2.4. Zniekształcenia klatki piersiowej     62
      2.2.5. Następstwa urazów klatki piersiowej     63
      2.2.6. Odma opłucnej     63
    2.3. Dostępy operacyjne     64
      2.3.1. Otwarcie klatki piersiowej – torakotomia     64
      2.3.2. Przecięcie mostka – sternotomia     65
      2.3.3. Wziernikowanie śródpiersia – mediastinoskopia     65
      2.3.4. Przymostkowe nacięcie śródpiersia – mediastinotomia przymostkowa     65
      2.3.5. Wziernikowanie jamy opłucnej – torakoskopia     66
      2.3.6. Dostęp piersiowo-brzuszny – torakolaparotomia     66
    2.4. Rodzaje i sposoby leczenia operacyjnego     66
      2.4.1. Operacyjne leczenie raka płuca     66
      2.4.2. Operacyjne leczenie raka przełyku     67
      2.4.3. Operacyjne leczenie narządów śródpiersia     67
      2.4.4. Operacyjna korekcja zniekształceń klatki piersiowej     67
    2.5. Rehabilitacja     68
      2.5.1. Psychoterapia     68
    2.6. Rehabilitacja przedoperacyjna     69
      2.6.1. Ćwiczenia oddechowe     69
      2.6.2. Efektywny kaszel     73
      2.6.3. Pozycje drenażowe     74
      2.6.4. Nauka stabilizacji rany pooperacyjnej     75
      2.6.5. Ćwiczenia przeciwzakrzepowe     75
      2.6.6. Ćwiczenia ogólnousprawniające i kondycyjne     75
    2.7. Rehabilitacja pooperacyjna     79
      2.7.1. Doba zerowa     79
      2.7.2. Pierwsza doba pooperacyjna     81
      2.7.3. Stabilizacja rany pooperacyjnej     84
      2.7.4. Zabiegi wspomagające efektywny kaszel     87
      2.7.5. Ćwiczenia ogólnousprawniające     90
      2.7.6. Pionizacja     91
    2.8. Rehabilitacja po resekcji przełyku     96
    2.9. Rehabilitacja po korekcji zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej     97
      2.9.1. Rehabilitacja po operacji metodą Ravitcha     98
        2.9.1.1. Doba zerowa     99
        2.9.1.2. Pierwsza doba pooperacyjna     100
      2.9.2. Rehabilitacja po operacji metodą Nussa     101
    2.10. Rehabilitacja w przypadku odmy opłucnej     103
  Piśmiennictwo     107
  
  3. Rehabilitacja w kardiochirurgii, Wojciech Kustrzycki, Grażyna Dąbrowska     109
  
    3.1. Anatomia i fizjologia     109
    3.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego     110
      3.2.1. Choroba wieńcowa     110
      3.2.2. Leczenie operacyjne     110
      3.2.3. Leczenie powikłań zawału serca     114
      3.2.4. Nabyte wady zastawkowe     114
      3.2.5. Inne schorzenia serca leczone chirurgicznie     115
    3.3. Rehabilitacja     115
    3.4. Rehabilitacja w okresie przedoperacyjnym     117
    3.5. Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym     119
      3.5.1. Rehabilitacja poszpitalna wczesna     123
      3.5.2. Rehabilitacja poszpitalna późna     126
    3.6. Rehabilitacja pacjentów po transplantacji serca     129
  Piśmiennictwo     131
  
  4. Rehabilitacja w angiochirurgii, Piotr Szyber, Grażyna Dąbrowska, Marek Woźniewski     133
  
    4.1. Anatomia układu naczyniowego     133
    4.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego     134
      4.2.1. Choroby układu tętniczego     134
      4.2.2. Choroby układu żylnego     134
      4.2.3. Choroby układu chłonnego     135
    4.3. Leczenie operacyjne chorób układu naczyniowego     136
      4.3.1. Leczenie operacyjne chorób układu tętniczego     136
      4.3.2. Leczenie operacyjne chorób układu żylnego     137
      4.3.3. Leczenie chirurgiczne chorób układu chłonnego     138
    4.4. Rehabilitacja     138
    4.5. Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu chorób tętnic     139
      4.5.1. Rehabilitacja przedoperacyjna     140
      4.5.2. Trening marszowy     140
      4.5.3. Przerywana kompresja pneumatyczna     141
      4.5.4. Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym     142
        4.5.4.1. Okres szpitalny     143
        4.5.4.2. Okres pooperacyjny późny (ambulatoryjny, sanatoryjny)     143
    4.6. Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu chorób żył     147
    4.7. Rehabilitacja po operacjach naczyniowych chorych z obrzękami chłonnymi kończyn     149
  Piśmiennictwo     152
  
  5. Rehabilitacja w chirurgii jamy brzusznej, Roman Rutowski, Maciej Mraz     154
  
    5.1. Anatomia topograficzna     154
    5.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego z uwzględnieniem urazów     156
    5.3. Dostępy operacyjne     158
    5.4. Rodzaje leczenia operacyjnego     159
    5.5. Rehabilitacja     160
    5.6. Rehabilitacja przedoperacyjna     160
      5.6.1. Ćwiczenia oddechowe     161
      5.6.2. Nauka efektywnego kaszlu     165
      5.6.3. Nauka stabilizacji okolicy przyszłej rany operacyjnej     165
      5.6.4. Nauka ćwiczeń przeciwzakrzepowych     167
      5.6.5. Ćwiczenia ogólnousprawniające i kondycyjne     168
    5.7. Rehabilitacja pooperacyjna     168
      5.7.1. Doba zerowa     169
      5.7.2. Pierwsza doba pooperacyjna     170
      5.7.3. Trudności prowadzenia rehabilitacji po niektórych operacjach     174
    5.8. Rehabilitacja po operacjach przepuklin     175
    5.9. Rehabilitacja po operacjach z wyłonieniem przetoki kałowej     177
    5.10. Rehabilitacja po operacjach odbytu     180
  Piśmiennictwo     180
  
  6. Rehabilitacja w ginekologii, Jan Kornafel, Rafał Matkowski, Renata Markowska     182
  
    6.1. Anatomia topograficzna     182
    6.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego     184
    6.3. Dostępy operacyjne     186
    6.4. Leczenie chirurgiczne     187
    6.5. Rehabilitacja     190
    6.6. Rehabilitacja przedoperacyjna     191
    6.7. Rehabilitacja pooperacyjna     192
    6.8. Rehabilitacja po zabiegach metodą przezpochwową     193
    6.9. Rehabilitacja po laparotomii     197
    6.10. Leczenie balneoklimatyczne     201
    6.11. Nietrzymanie moczu     202
      6.11.1. Biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback)     203
      6.11.2. Elektrostymulacja     204
      6.11.3. Metoda behawioralna     204
  Piśmiennictwo     205
  
  7. Rehabilitacja w neurochirurgii, Włodzimierz Jarmundowicz, Małgorzata Mraz     206
  
    7.1. Anatomia topograficzna     206
    7.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego     207
      7.2.1. Choroby i urazowe uszkodzenia mózgowia     207
      7.2.2. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego     208
        7.2.2.1. Dostępy operacyjne     210
        7.2.2.2. Leczenie operacyjne     210
      7.2.3. Nowotwory kręgosłupa i rdzenia kręgowego     213
        7.2.3.1. Leczenie operacyjne     215
      7.2.4. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa     215
        7.2.4.1. Leczenie operacyjne     216
      7.2.5. Urazowe uszkodzenia obwodowego układu nerwowego     216
        7.2.5.1. Leczenie operacyjne     218
    7.3. Rehabilitacja     218
    7.4. Rehabilitacja wczesna     220
    7.5. Rehabilitacja chorych nieprzytomnych     222
    7.6. Rehabilitacja przyłóżkowa chorych z ustępującymi objawami uszkodzenia układu nerwowego     226
      7.6.1. Pozycje ułożeniowe     228
      7.6.2. Ćwiczenia oddechowe     230
    7.7. Usprawnianie ruchowe i przygotowanie do pionizacji – wczesna rehabilitacja funkcjonalna     232
    7.8. Rehabilitacja przyłóżkowa chorych bez objawów deficytu neurologicznego     234
    7.9. Pionizacja i uruchomienie chorych na choroby układu nerwowego     236
    7.10. Odległa rehabilitacja funkcjonalna chorych na choroby układu nerwowego i rehabilitacja adaptacyjna     238
    7.11. Rehabilitacja chorych po chirurgicznym leczeniu choroby Parkinsona     238
    7.12. Rehabilitacja po chirurgicznym leczeniu uszkodzeń nerwów obwodowych     239
      7.12.1. Okres pierwszy     239
      7.12.2. Okres drugi     240
      7.12.3. Okres trzeci     240
  Piśmiennictwo     241
  Skorowidz     243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia