Rehabilitacja w chirurgii

Rehabilitacja w chirurgii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

54,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik z zakresu rehabilitacji medycznej stosowanej u chorych leczonych chirurgicznie. W publikacji przedstawiono różnorodne formy rehabilitacji w tzw. chirurgii miękkiej przed operacją, po operacji, a także ćwiczenia wykonywane przez pacjenta w domu, po opuszczeniu szpitala. W treści uwzględniono zarówno ogólne zasady rehabilitacji przedoperacyjnej i pooperacyjnej, jak i zabiegi usprawniające, charakterystyczne dla danego przypadku leczniczego. Szczególnie ważny jest rozdział poświęcony rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zalecenia dotyczące rehabilitacji zostały bogato zilustrowane przejrzystymi schematami i zdjęciami. Podręcznik jest przeznaczony dla praktykujących chirurgów wszystkich specjalności, rehabilitantów i pielęgniarek. Stanowi również niezastąpione źródło wiedzy dla studentów medycyny, rehabilitacji medycznej i pielęgniarstwa.


Liczba stron248
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4278-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy    2
  Przedmowa    5
  1. Rehabilitacja w chirurgiizagadnienia ogólne, Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz    13
    1.1. Wstęp, Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej    13
    1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii    15
      1.2.1. Charakterystyka leczenia chirurgicznego    15
      1.2.2. Następstwa leczenia chirurgicznego dla funkcji organizmu    17
      1.2.3. Krążeniowe powikłania pooperacyjne    20
      1.2.4. Czynniki ryzyka u pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu    21
      1.2.5. Organizacja rehabilitacji w chirurgii    23
      1.2.6. Cele i zadania rehabilitacji w chirurgii    24
      1.2.7. Kinezyterapia    25
      1.2.8. Fizykoterapia    34
      1.2.9. Masaż    37
      1.2.10. Zewnętrzny ucisk    38
    1.3. Rehabilitacja w okresie przedoperacyjnym    41
    1.4. Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym    43
      1.4.1. Rehabilitacja wczesna    43
      1.4.2. Rehabilitacja w przypadku pooperacyjnych powikłań płucnych    48
      1.4.3. Rehabilitacja w przypadku pooperacyjnych powikłań naczyniowych    48
        1.4.3.1. Metody zapobiegania pooperacyjnej zakrzepicy żył głębokich    49
    1.5. Odleżyny, Maciej Mraz    52
  Piśmiennictwo    56
  2. Rehabilitacja w torakochirurgii, Marek Marciniak, Maciej Mraz    58
    2.1. Anatomia topograficzna    58
    2.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego    61
      2.2.1. Rak płuca    61
      2.2.2. Rak przełyku    61
      2.2.3. Guzy śródpiersia    62
      2.2.4. Zniekształcenia klatki piersiowej    62
      2.2.5. Następstwa urazów klatki piersiowej    63
      2.2.6. Odma opłucnej    63
    2.3. Dostępy operacyjne    64
      2.3.1. Otwarcie klatki piersiowej – torakotomia    64
      2.3.2. Przecięcie mostka – sternotomia    65
      2.3.3. Wziernikowanie śródpiersia – mediastinoskopia    65
      2.3.4. Przymostkowe nacięcie śródpiersia – mediastinotomia przymostkowa    65
      2.3.5. Wziernikowanie jamy opłucnej – torakoskopia    66
      2.3.6. Dostęp piersiowo-brzuszny – torakolaparotomia    66
    2.4. Rodzaje i sposoby leczenia operacyjnego    66
      2.4.1. Operacyjne leczenie raka płuca    66
      2.4.2. Operacyjne leczenie raka przełyku    67
      2.4.3. Operacyjne leczenie narządów śródpiersia    67
      2.4.4. Operacyjna korekcja zniekształceń klatki piersiowej    67
    2.5. Rehabilitacja    68
      2.5.1. Psychoterapia    68
    2.6. Rehabilitacja przedoperacyjna    69
      2.6.1. Ćwiczenia oddechowe    69
      2.6.2. Efektywny kaszel    73
      2.6.3. Pozycje drenażowe    74
      2.6.4. Nauka stabilizacji rany pooperacyjnej    75
      2.6.5. Ćwiczenia przeciwzakrzepowe    75
      2.6.6. Ćwiczenia ogólnousprawniające i kondycyjne    75
    2.7. Rehabilitacja pooperacyjna    79
      2.7.1. Doba zerowa    79
      2.7.2. Pierwsza doba pooperacyjna    81
      2.7.3. Stabilizacja rany pooperacyjnej    84
      2.7.4. Zabiegi wspomagające efektywny kaszel    87
      2.7.5. Ćwiczenia ogólnousprawniające    90
      2.7.6. Pionizacja    91
    2.8. Rehabilitacja po resekcji przełyku    96
    2.9. Rehabilitacja po korekcji zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej    97
      2.9.1. Rehabilitacja po operacji metodą Ravitcha    98
        2.9.1.1. Doba zerowa    99
        2.9.1.2. Pierwsza doba pooperacyjna    100
      2.9.2. Rehabilitacja po operacji metodą Nussa    101
    2.10. Rehabilitacja w przypadku odmy opłucnej    103
  Piśmiennictwo    107
  3. Rehabilitacja w kardiochirurgii, Wojciech Kustrzycki, Grażyna Dąbrowska    109
    3.1. Anatomia i fizjologia    109
    3.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego    110
      3.2.1. Choroba wieńcowa    110
      3.2.2. Leczenie operacyjne    110
      3.2.3. Leczenie powikłań zawału serca    114
      3.2.4. Nabyte wady zastawkowe    114
      3.2.5. Inne schorzenia serca leczone chirurgicznie    115
    3.3. Rehabilitacja    115
    3.4. Rehabilitacja w okresie przedoperacyjnym    117
    3.5. Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym    119
      3.5.1. Rehabilitacja poszpitalna wczesna    123
      3.5.2. Rehabilitacja poszpitalna późna    126
    3.6. Rehabilitacja pacjentów po transplantacji serca    129
  Piśmiennictwo    131
  4. Rehabilitacja w angiochirurgii, Piotr Szyber, Grażyna Dąbrowska, Marek Woźniewski    133
    4.1. Anatomia układu naczyniowego    133
    4.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego    134
      4.2.1. Choroby układu tętniczego    134
      4.2.2. Choroby układu żylnego    134
      4.2.3. Choroby układu chłonnego    135
    4.3. Leczenie operacyjne chorób układu naczyniowego    136
      4.3.1. Leczenie operacyjne chorób układu tętniczego    136
      4.3.2. Leczenie operacyjne chorób układu żylnego    137
      4.3.3. Leczenie chirurgiczne chorób układu chłonnego    138
    4.4. Rehabilitacja    138
    4.5. Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu chorób tętnic    139
      4.5.1. Rehabilitacja przedoperacyjna    140
      4.5.2. Trening marszowy    140
      4.5.3. Przerywana kompresja pneumatyczna    141
      4.5.4. Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym    142
        4.5.4.1. Okres szpitalny    143
        4.5.4.2. Okres pooperacyjny późny (ambulatoryjny, sanatoryjny)    143
    4.6. Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu chorób żył    147
    4.7. Rehabilitacja po operacjach naczyniowych chorych z obrzękami chłonnymi kończyn    149
  Piśmiennictwo    152
  5. Rehabilitacja w chirurgii jamy brzusznej, Roman Rutowski, Maciej Mraz    154
    5.1. Anatomia topograficzna    154
    5.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego z uwzględnieniem urazów    156
    5.3. Dostępy operacyjne    158
    5.4. Rodzaje leczenia operacyjnego    159
    5.5. Rehabilitacja    160
    5.6. Rehabilitacja przedoperacyjna    160
      5.6.1. Ćwiczenia oddechowe    161
      5.6.2. Nauka efektywnego kaszlu    165
      5.6.3. Nauka stabilizacji okolicy przyszłej rany operacyjnej    165
      5.6.4. Nauka ćwiczeń przeciwzakrzepowych    167
      5.6.5. Ćwiczenia ogólnousprawniające i kondycyjne    168
    5.7. Rehabilitacja pooperacyjna    168
      5.7.1. Doba zerowa    169
      5.7.2. Pierwsza doba pooperacyjna    170
      5.7.3. Trudności prowadzenia rehabilitacji po niektórych operacjach    174
    5.8. Rehabilitacja po operacjach przepuklin    175
    5.9. Rehabilitacja po operacjach z wyłonieniem przetoki kałowej    177
    5.10. Rehabilitacja po operacjach odbytu    180
  Piśmiennictwo    180
  6. Rehabilitacja w ginekologii, Jan Kornafel, Rafał Matkowski, Renata Markowska    182
    6.1. Anatomia topograficzna    182
    6.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego    184
    6.3. Dostępy operacyjne    186
    6.4. Leczenie chirurgiczne    187
    6.5. Rehabilitacja    190
    6.6. Rehabilitacja przedoperacyjna    191
    6.7. Rehabilitacja pooperacyjna    192
    6.8. Rehabilitacja po zabiegach metodą przezpochwową    193
    6.9. Rehabilitacja po laparotomii    197
    6.10. Leczenie balneoklimatyczne    201
    6.11. Nietrzymanie moczu    202
      6.11.1. Biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback)    203
      6.11.2. Elektrostymulacja    204
      6.11.3. Metoda behawioralna    204
  Piśmiennictwo    205
  7. Rehabilitacja w neurochirurgii, Włodzimierz Jarmundowicz, Małgorzata Mraz    206
    7.1. Anatomia topograficzna    206
    7.2. Choroby wymagające leczenia chirurgicznego    207
      7.2.1. Choroby i urazowe uszkodzenia mózgowia    207
      7.2.2. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego    208
        7.2.2.1. Dostępy operacyjne    210
        7.2.2.2. Leczenie operacyjne    210
      7.2.3. Nowotwory kręgosłupa i rdzenia kręgowego    213
        7.2.3.1. Leczenie operacyjne    215
      7.2.4. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa    215
        7.2.4.1. Leczenie operacyjne    216
      7.2.5. Urazowe uszkodzenia obwodowego układu nerwowego    216
        7.2.5.1. Leczenie operacyjne    218
    7.3. Rehabilitacja    218
    7.4. Rehabilitacja wczesna    220
    7.5. Rehabilitacja chorych nieprzytomnych    222
    7.6. Rehabilitacja przyłóżkowa chorych z ustępującymi objawami uszkodzenia układu nerwowego    226
      7.6.1. Pozycje ułożeniowe    228
      7.6.2. Ćwiczenia oddechowe    230
    7.7. Usprawnianie ruchowe i przygotowanie do pionizacji – wczesna rehabilitacja funkcjonalna    232
    7.8. Rehabilitacja przyłóżkowa chorych bez objawów deficytu neurologicznego    234
    7.9. Pionizacja i uruchomienie chorych na choroby układu nerwowego    236
    7.10. Odległa rehabilitacja funkcjonalna chorych na choroby układu nerwowego i rehabilitacja adaptacyjna    238
    7.11. Rehabilitacja chorych po chirurgicznym leczeniu choroby Parkinsona    238
    7.12. Rehabilitacja po chirurgicznym leczeniu uszkodzeń nerwów obwodowych    239
      7.12.1. Okres pierwszy    239
      7.12.2. Okres drugi    240
      7.12.3. Okres trzeci    240
  Piśmiennictwo    241
  Skorowidz    243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia