Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych

4 oceny

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, która prezentuje aktualną wiedzę z zakresu rehabilitacji i pielęgnowania osób niepełnosprawnych. W książce skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach przydatnych w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Poszczególne rozdziały omawiają pielęgnowanie i usprawnianie osób dorosłych oraz dzieci z niepełnosprawnością, np. po urazach, amputacjach. Publikacja zawiera również ryciny ilustrujące przykłady zabiegów usprawniających oraz udogodnień technicznych, związanych m.in. z przenoszeniem i asekuracją osób niepełnosprawnych.
Książka skierowana jest do pielęgniarek, studentów pielęgniarstwa, a także do osób sprawujących opiekę nad pacjentami niepełnosprawnymi.


Rok wydania2013
Liczba stron320
KategoriaPielęgniarstwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4481-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy     5
  Przedmowa     11
  
  1. Wprowadzenie do zagadnień niepełnosprawnościAnna Kotlarska-Michalska     13
  
  Trudności terminologiczne i problemy definicyjne związane z niepełnosprawnością     13
  Niepełnosprawność dziecka     17
  Niepełnosprawność osoby dorosłej     22
  Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych     26
  
  2. Metody oceny potrzeb, stanu funkcjonalnego i jakości życia osób niepełnosprawnychDorota Talarska     31
  
  Charakterystyka najczęściej stosowanych skal podczas oceny zakresu funkcjonowania     33
  Jakość życia     37
  Rola pielęgniarki w procesie rehabilitacji i opieki nad osobą niepełnosprawną     39
    Wykaz opisywanych skal     42
  
  3. Adaptacja psychiczna, fizyczna i społeczna chorego do stanu niepełnosprawnościJoanna Czarnota-Chlewicka     50
  
  4. Zapobieganie powikłaniom z unieruchomienia – rola pielęgniarkiTeresa Stawińska     60
  
  Wpływ ruchu i bezruchu na organizm człowieka     60
  Wpływ unieruchomienia na poszczególne układy     61
    Odleżyny – postępowanie profilaktyczne i zadania pielęgniarki     62
    Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – postępowanie profilaktyczne i zadania pielęgniarki     72
    Powikłania ze strony układu oddechowego – postępowanie profilaktyczne i zadania pielęgniarki     74
    Powikłania ze strony układu kostno-stawowego i mięśniowego – postępowanie profilaktyczne i zadania pielęgniarki     76
    Powikłania ze strony układu moczowego – postępowanie profilaktyczne i zadania pielęgniarki     78
    Powikłania ze strony układu pokarmowego – postępowanie profilaktyczne i zadania pielęgniarki     79
    Powikłania ze strony układu nerwowego – postępowanie profilaktyczne i zadania pielęgniarki     80
  Edukacja pacjenta i jego rodziny     81
  
  5. Zasady przenoszenia i asekuracji osób niepełnosprawnychMarian Majchrzycki     83
  
  Obracanie pacjenta w łóżku     86
  Sadzanie pacjenta     87
  Poruszanie się pacjenta w łóżku     88
  Przemieszczanie/przesadzanie pacjenta     89
  
  6. Zabiegi z zakresu fizjoterapiiWanda Stryła, Adam Maksymilian Pogorzała     99
  
  Kinezyterapia     99
  Fizykoterapia     101
    Ciepło- i zimnolecznictwo     102
    Hydroterapia (wodolecznictwo)     106
    Elektroterapia     109
    Pole elektromagnetyczne     113
    Mikrofale     115
    Ultradźwięki     115
    Pole magnetyczne     117
    Laseroterapia     118
    Światłolecznictwo     119
    Masaż leczniczy     122
    Kompresoterapia (mechanoterapia)     123
  
  7. Udział pielęgniarki w opiece nad osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu     125
    
    7.1. Pielęgnowanie i usprawnianie chorego z chorobą zwyrodnieniową stawów i reumatoidalnym zapaleniem stawówMagdalena Strugała, Dorota Warzecha     125
    Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawów     125
    Rehabilitacja reumatologiczna     131
    
    7.2. Pielęgnowanie i usprawnianie chorego po endoprotezoplastyceAleksandra Zielińska, Patryk Nikratowicz     141
    Endoprotezoplastyka stawu biodrowego     141
    Endoprotezoplastyka stawu kolanowego     144
    
    7.3. Pielęgnowanie i usprawnianie chorego po amputacji kończynMagdalena Strugała, Dorota Warzecha     152
    Rehabilitacja w amputacjach kończyn dolnych     152
  
  8. Pielęgnowanie, usprawnianie i adaptacja do życia osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowegoLech Furmaniuk, Aleksandra Zielińska     165
  
  Mechanizmy złamań kręgosłupa     165
  Zaburzenia oddychania     167
  Autonomiczna dysrefleksja     167
  Neurogenna dysfunkcja opróżniania pęcherza moczowego     168
  Uszkodzenie autonomicznego ośrodka termoregulacji     170
  Skostnienia okołostawowe     170
  Ilościowa i jakościowa ocena urazu rdzenia kręgowego     171
  Ocena funkcjonalna pacjenta     171
  Rehabilitacja osób po urazie rdzenia kręgowego     172
  Aktywna Rehabilitacja     173
  
  9. Udział pielęgniarki w opiece nad osobą z niepełnosprawnością ze strony układu nerwowegoMarcelina Skrzypek-Czerko     181
  
    9.1. Pielęgnowanie i usprawnianie chorego ze stwardnieniem rozsianym     181
    Epidemiologia     181
    Obraz kliniczny     182
    Leczenie     182
    Usprawnianie chorego ze stwardnieniem rozsianym     183
  
    9.2. Pielęgnowanie i usprawnianie chorego po udarze mózgu     191
    Epidemiologia     191
    Obraz kliniczny     191
    Czynniki ryzyka i prewencja udaru mózgu     192
    Leczenie     192
    Usprawnianie chorego po udarze mózgu     193
    
    9.3. Pielęgnowanie i usprawnianie chorego z chorobą Parkinsona     205
    Epidemiologia     205
    Etiologia     205
    Obraz kliniczny     205
    Leczenie     207
    Usprawnianie chorego z chorobą Parkinsona     207
  
  10. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnymWojciech Kułak, Katarzyna Kamińska, Anna Karwowska     215
  
    10.1. Rehabilitacja i pielęgnacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz)     215
    Przyczyny MPDz     215
    Klasyfikacja MPDz wg Ingrama     216
    Rehabilitacja dzieci z MPDz     217
  
    10.2. Rehabilitacja i pielęgnacja dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową     227
  
    10.3. Rehabilitacja i pielęgnacja dziecka z zespołem Downa     239
  
  11. Udział pielęgniarki w opiece nad osobą z niepełnosprawnością sensorycznąMagdalena Płoucha     247
  
  Niepełnosprawność wzrokowa     247
  Niepełnosprawność słuchowa     252
  Głuchoniewidomi     255
  Zaburzenia mowy     258
    Komunikacja alternatywna     258
  
  12. Pielęgnowanie i usprawnianie chorego z POChP i mukowiscydoząHalina Doroszkiewicz     263
  
  Etiologia POChP     263
  Obraz kliniczny     263
  Rehabilitacja w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc     264
    Zastosowanie zabiegów fizykalnych u chorych z POChP     265
    Kinezyterapia     265
  Opieka pielęgniarska i usprawnianie chorego z mukowiscydozą     270
  
  13. Udział pielęgniarki w rehabilitacji geriatrycznejAdrianna Maria Borowicz     275
  
  Czynność: kąpiel     276
  Czynność: ubieranie się     277
  Czynność: toaleta     278
  Czynność: kontrolowanie zwieraczy     279
  Czynność: spożywanie posiłków     279
  Czynność: poruszanie się     280
  
  14. Sprzęt ułatwiający samoobsługę i pielęgnowanie niepełnosprawnychMagdalena Strugała     284
  
  Sprzęt ułatwiający pielęgnację osoby leżącej     285
  Sprzęt ułatwiający korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych     287
  Sprzęt ułatwiający korzystanie osobie niepełnosprawnej z prysznica lub z wanny     288
  Sprzęt pomocniczy do przemieszczania pacjenta     290
  Środki pomocnicze ułatwiające utrzymanie higieny     292
  Sprzęt ułatwiający samodzielne spożywanie posiłków     294
  Sprzęt ułatwiający przyjmowanie leków doustnych     299
  Sprzęt ułatwiający pozostałe czynności samoobsługowe     299
  Sprzęt ułatwiający lokomocję     303
  Rozwiązania architektoniczne i transportowe pomagające zmniejszać problemy z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu publicznym     310
  Przykłady rozwiązań technicznych i modyfikacji w samochodzie     312
  Sprzęt ułatwiający porozumiewanie się     313
  
  Skorowidz     315
RozwińZwiń