Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Tom 1 i 2

Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Tom 1 i 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

97,60

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku omówiono podstawy teoretyczne działania zabiegów fizjoterapeutycznych, sposoby ich wykonywania, dawkowanie, wskazania i przeciwwskazania do nich. Przedstawiono wszystkie metody stosowane w fizjoterapii, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z tej dziedziny. Szczegółowo opisano zastosowanie metod fizjoterapeutycznych w leczeniu chorób układu krążenia, oddechowego, układu ruchu, w leczeniu dzieci i osób starszych. Podano wykaz polskich uzdrowisk i ich profil leczniczy.


Odbiorcy: studenci wydziałów fizjoterapii AWF i szkół licencjackich, lekarze rodzinni, lekarze uzdrowiskowi, fizjoterapeuci, specjaliści odnowy biologicznej


Liczba stron1002
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3454-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Podstawy fizjoterapii    1
[]Istota fizjoterapii    1
  Problemy terminologiczne    2
  Charakterystyka fizjoterapii    5
  Cele fizjoterapii    6
  mechanizmów homeostazy    7
  Działanie ogólne zabiegów fizjoterapeutycznych    9
  Podstawowe wiadomości o pobudliwości tkanek i bodźcach    10
  Podstawy dawkowania zabiegów fizjoterapeutycznych    11
        Czynniki determinujące reakcje na bodziec (odczyny)    11
        Zdolność reagowania na bodźce    16
        Typy reagowania na bodźce    19
        Fizjoterapia jako metoda rozwoju adaptacji    20
        Zasady ogólne dawkowania zabiegów fizjoterapeutycznych    23
  Zasady ogólne obowiązujące w fizjoterapii    24
        Co powinno zawierać zlecenie lekarskie na zabiegi    25
  Skóra jako narząd bezpośredniego odbioru bodźców fizjoterapeutycznych    25
        Budowa skóry    25
        Skóra jako bariera rozdzielająca dwa środowiska    26
        Skóra jako narząd zmysłowy    27
        Skóra jako narząd wydzielniczo-wydalniczy    27
        Skóra a procesy odpornościowe    28
        Skóra a wchłanianie niektórych składników wody kąpielowej    28
        Skóra jako narząd termoregulacji    30
        Odczyn skóry na bodźce fizyczne    30
  Mechanizmy fizjologicznego działania zabiegów fizjoterapeutycznych    31
        Reakcje miejscowe    31
        Reakcje ogólne    34
  2. Termoterapia    37
  Regulacja temperatury ciała    38
        Energia cieplna    38
        Termoregulacja    39
        Miejscowe i ogólne działanie zimna    45
        Miejscowe i ogólne działanie ciepła    48
  Lecznicze stosowanie ciepła    50
        Terapeutycznie pożądane działanie ciepła    50
        Terapeutycznie niepożądane działanie ciepła    52
        Wskazania do stosowania ciepła    52
        Przeciwwskazania do stosowania ciepła    52
        Zabiegi z zastosowaniem ciepła suchego    53
        Zabiegi z zastosowaniem ciepła wilgotnego    56
        Zabiegi parafinowe    56
  Lecznicze stosowanie zimna    61
        Krótka historia    61
        Działanie biologiczne zimna    63
        Zabiegi zimnolecznicze    66
        Istota krioterapii    66
        Podział zabiegów krioterapeutycznych    67
        Zabiegi krioterapeutyczne miejscowe    68
        Krioterapia ogólnoustrojowa    80
        Zabiegi krioterapeutyczne całego ciała    83
  3. Wodolecznictwo    86
  Krótka historia    86
  Istota współczesnego wodolecznictwa    89
  Woda    90
        Właściwości fizyczne wody    91
  Działanie fizjologiczne zabiegów wodoleczniczych    99
        Termiczny komponent zabiegów wodoleczniczych    100
        Fizjologiczne mechanizmy wyrównawcze w zanurzeniu ciała w wodzie    101
  Działanie ogólne zabiegów wodoleczniczych    107
  Zasady dawkowania zabiegów wodoleczniczych    109
        Czynniki wpływające na siłę działania zabiegów wodoleczniczych    109
        Zasady zwiększania dawki zabiegów wodoleczniczych    111
  Podział zabiegów wodoleczniczych według siły ich działania    112
  Urządzenia do wodolecznictwa    113
        Wanny    113
        Pomieszczenia zabiegowe    115
        Baseny kąpielowe do hydrogimnastyki    116
  Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodoleczniczych    117
  Zasady kwalifikowania chorych do zabiegów wodoleczniczych    121
  Zasady wykonywania zabiegów wodoleczniczych    123
  Warunki wykonywania zabiegów wodoleczniczych    124
  Nieprawidłowe odczyny naczyniowe na bodźce wodolecznicze    124
        Spaczony odczyn tętniczy    124
        Spaczony odczyn żylny    125
        Spaczony odczyn tętniczo-żylny    125
        Paradoksalna reakcja naczyniowa    125
        Niewłaściwa reakcja ogólna    126
  Wodolecznictwo kneippowskie    126
        Fizjoterapia kneippowska    129
        Fizjoterapia kneippowska dzieci    133
        Hartowanie metodą Kneippa    134
  Wodolecznictwo według Żniniewicza    136
  Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody    139
        Kąpiele w zwykłej wodzie    139
        Kąpiele z dodatkami gazowymi    178
        Kąpiele z dodatkami roślinnymi (aromatyczne)    181
        Podwodne płukanie jelita grubego metodą Broscha    190
  Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrodynamicznego wody    190
        Polewania    190
        Natryski    206
  Zabiegi wodolecznicze za pośrednictwem tkaniny    216
        Zmywania    216
        Nacierania    221
        Oklepywanie    224
        Szczotkowanie    224
        Zawijania    226
        Okłady i kompresy    239
  Zabiegi wodolecznicze bez ciśnienia wody    250
        Sauna    250
        Kąpiele parowe    264
  4. Światłolecznictwo    272
  Krótka historia    272
  Istota światłolecznictwa    273
  Światło widzialne    275
        Światło czerwone i purpurowe    276
        Światło niebieskie i fioletowe    277
        Światło żółte i pomarańczowe    277
        Światło zielone    277
  Promieniowanie podczerwone (IR)    277
        Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego    278
        Aparatura do leczniczego stosowania promieni podczerwonych    279
        Zasady wykonywania naświetlań promieniami podczerwonymi    283
  Promieniowanie nadfioletowe (UV)    285
        Wnikanie promieniowania nadfioletowego do skóry    288
        Reakcje skóry na promieniowanie słoneczne    292
        Sztuczne źródła promieniowania nadfioletowego    299
        Zasady naświetlania sztucznymi promieniami nadfioletowymi    302
        Zasady dawkowania naświetlania promieniami nadfioletowymi    304
        Wskazania do stosowania promieni nadfioletowych    309
        Przeciwwskazania do stosowania promieni nadfioletowych    310
        Podsumowanie zasad postępowania przy naświetlaniu promieniami nadfioletowymi    310
  Zasady organizacji działu światłolecznictwa    313
  Zagrożenia zdrowia podczas zabiegów światłoleczniczych    314
  Kąpiele słoneczne    319
  Solaria    323
  5. Laseroterapia    325
  Podstawy fizyczne powstawania światła laserowego    325
  Działanie promieniowania laserowego na tkanki    328
        Efekty biologiczne wywołane promieniowaniem laserowym małej mocy    329
        Lasery stosowane w medycynie    330
  6. Elektrolecznictwo    338
  Krótka historia    338
  Aparaty do elektrolecznictwa i elektrodiagnostyki    339
  Działanie biologiczne prądów stosowanych w elektroterapii    341
  Fizyczne podstawy elektryczności    343
        Budowa atomu    343
        Elektryczność    344
        Prąd elektryczny    345
  Rodzaje prądów stosowane w elektrolecznictwie    348
  Niebezpieczeństwa przy stosowaniu prądów w elektrolecznictwie    349
  Ogólne przeciwwskazania do elektrolecznictwa    349
  Prąd stały, czyli galwaniczny    350
        Działanie prądu stałego na organizm    350
        Procesy elektrochemiczne    355
        Działanie cieplne prądu stałego    357
        Działanie zabiegów elektroleczniczych przy użyciu prądu stałego    358
        Galwanizacja    360
        Elektroliza    380
        Kąpiele elektryczno-wodne    380
        Jonoforeza    391
        Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu zabiegów z użyciem prądu stałego    412
  Prądy impulsowe małej częstotliwości    413
        Wskazania ogólne do stosowania prądów impulsowych    416
        Przeciwwskazania ogólne do stosowania prądów impulsowych    416
        Podstawowe cechy prądów impulsowych małej częstotliwości    417
        Podstawowy podział prądów impulsowych małej częstotliwości    420
        Działanie bodźcowe prądów impulsowych małej częstotliwości    422
        Działanie prądów impulsowych małej częstotliwości na organizm    429
        Zasady wykonywania zabiegów przy użyciu prądów impulsowych    431
        Zasady dawkowania prądów impulsowych    433
        Prądy impulsowe małej częstotliwości stosowane do zabiegów    435
        Elektrostymulacja    455
  Prądy impulsowe średniej częstotliwości    488
        Kombinacja prądu średniej częstotliwości zprądem galwanicznym    491
        Modulacja prądów średniej częstotliwości    491
        Obrzmiewające prądy średniej częstotliwości    494
        Prądy interferencyjne powstające w tkankach, czyli prądy Nemeca    495
        Prądy stereointerferencyjne    503
        Prądy z zewnętrznie (w aparacie) modulowaną amplitudą    503
        Korzyści wynikające ze stosowania zmodulowanych prądów zmiennych średniej częstotliwości    507
  Zagrożenia przy wykonywaniu zabiegów elektroleczniczych i elektrodiagnostycznych oraz zasady bhp    508
  częstotliwości    509
  Prądy wielkiej częstotliwości    511
        Promieniowanie elektromagnetyczne    511
        Działanie fizjologiczne prądów wielkiej częstotliwości    513
        Rodzaje pola prądu elektrycznego wielkiej częstotliwości    514
        Metody przenoszenia energii elektromagnetycznej z aplikatora do tkanek    514
        Mechanizm powstawania ciepła    515
        Diatermia krótkofalowa    516
        Przerywane (impulsowe) fale elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (pulsujące fale krótkie)    532
        Mikrofale i fale decymetrowe    536
        Mikrofale    538
        Fale decymetrowe    542
        Lecznicze stosowanie prądów wielkiej częstotliwości – uwagi końcowe    543
        Zagrożenia podczas zabiegów prądami wielkiej częstotliwości    544
        Zasady bhp dotyczące stosowania prądów wielkiej częstotliwości    545
  7. Wolnozmienne pola magnetyczne    548
  Działanie biofizyczne pola magnetycznego    550
  Działanie biologiczne pola magnetycznego    551
  Zmienne pole magnetyczne o dużej indukcyjności (magnetoterapia)    553
  Zmienne pola magnetyczne o małej indukcyjności (magnetostymulacja)    560
  Jednoczesne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i monochromatycznego promieniowania podczerwonego (nielaserowego)    562
  8. Ultradźwięki    565
  Właściwości fizyczne ultradźwięków    565
  Działanie biofizyczne ultradźwięków    570
  Zagadnienia techniczne    574
  Wykonanie zabiegów    578
  Rodzaje zabiegów    584
  Wskazania do stosowania ultradźwięków    592
  Przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków    593
  Zasady bhp    594
  Ultradźwięki małej częstotliwości    597
  9.Badanie pacjenta    599
  Uwagi ogólne    599
  Badanie podmiotowe – wywiad    601
  Badanie przedmiotowe    604
        Oglądanie    605
        Badanie palpacyjne    606
  10. Zasady oceny układu krążenia w fizjoterapii – Ewa Straburzyńska-Migaj    612
  Badanie chorego kwalifikowanego do ćwiczeń fizycznych    613
        Technika i znaczenie badań    613
        Testy wysiłkowe    618
        Test spiroergometryczny    632
        Test 6-minutowego marszu    635
  Ocena ryzyka wystąpienia powikłań podczas ćwiczeń fizycznych    635
  Ustalanie obciążeń treningowych    638
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w przebiegu ćwiczeń    641
  11. Elektrodiagnostyka    644
  Podstawy fizjologiczne elektrodiagnostyki    644
  Uszkodzenie pierwszego, górnego neuronu ruchowego (ośrodkowego)    645
  Uszkodzenie drugiego, dolnego neuronu ruchowego (obwodowego)    645
  Uszkodzenia nerwów obwodowych    646
  Prawa skurczu mięśnia    647
  Ocena jakościowa układu nerwowo-mięśniowego    648
  Ocena przewodnictwa i pobudliwości obwodowych nerwów ruchowych    649
        Metoda badania    650
        Ocena wyników badania    651
  Elektrodiagnostyczne metody ilościowe    653
        Reobaza    654
        Chronaksja    654
        Krzywa it    655
        Iloraz akomodacji mięśnia (współczynnik akomodacji mięśnia, wartość alfa)    658
        Iloraz akomodacji mięśnia według Jantscha    659
        Próg galwaniczny skurczu tężcowego (galvanotetanus)    659
        Odczyn miasteniczny Jolly’ego    660
        Odczyn miotoniczny    660
  12. Podstawy leczniczego stosowania ruchu    661
  Morfologiczne podstawy wysiłku fizycznego    661
  Odruchy    664
  Wysiłek dynamiczny i statyczny    665
  Energetyka skurczu mięśnia    666
  Wpływ treningu fizycznego na organizm    667
        Trening fizyczny a mięśnie szkieletowe    667
        Wysiłek fizyczny a czynność układu krążenia    668
        Wysiłek fizyczny a czynność układu oddechowego    669
        Trening fizyczny a autonomiczny układ nerwowy    669
        Trening fizyczny a podnoszenie sprawności organizmu    669
  Ocena wielkości obciążenia wysiłkiem fizycznym    671
  Zmęczenie i wypoczynek    671
  Wydolność fizyczna    672
  Rodzaje treningu    674
  Wpływ niedostatku ruchu na organizm    675
  Zapobieganie chorobom rozwijającym się na podłożu niedostatku ruchu    675
  Zasady przeprowadzania treningu zdrowotnego    675
  Kontrola reakcji organizmu na wysiłek fizyczny    678
  Trening wytrzymałościowy    679
        Marsz i turystyka piesza    679
        Biegi    680
        Pływanie    681
        Jazda na rowerze    681
        Trening na ergometrze rowerowym    682
        Gimnastyka    682
        Tenis stołowy    682
        Tenis ziemny    683
        Bieg na nartach    683
        Wysiłek fizyczny w starszym wieku    683
        Gimnastyka lecznicza    684
  Zasady leczniczego stosowania ruchu    685
  13. Masaż leczniczy    686
  Krótka historia    686
  Rodzaje masażu    687
        Masaż klasyczny    687
        Drenaż chłonny tkanek    700
        Masaż segmentowy    702
        Masaż tkanki łącznej    707
        Masaż okostnej    708
        Masaż podciśnieniem (próżniowy)    709
        Masaż nadciśnieniem    710
  14. Balneologia i balneoterapia    712
  Wody lecznicze    713
        Charakterystyka wód leczniczych    714
        Mikroflora wód mineralnych    714
        Powstawanie wód i gazów leczniczych    715
        Nazwy wód leczniczych    716
        Występowanie wód leczniczych w Polsce    717
        Rodzaje zabiegów przy użyciu wód leczniczych    718
        Działanie biologiczne wód leczniczych    718
        Kąpiele w wodach leczniczych    724
  Gazy lecznicze    732
        Dwutlenek węgla    732
        Siarkowodór    741
        Radon    747
  Peloidy    754
        Muły    755
        Borowina (torf leczniczy)    756
        Inne peloidy    776
  Kąpiele medyczne sztuczne    781
  Kuracja pitna wodami mineralnymi    787
        Działanie mineralnych wód leczniczych    788
        Niemiecka klasyfikacja wód leczniczych pod kątem wskazań do ich stosowania .    791
        Wskazania do kuracji pitnych wodami mineralnymi    792
        Ogólne zasady przeprowadzania kuracji pitnej wodami mineralnymi    794
        Przeciwwskazania do kuracji pitnej    795
  15. Wziewania – inhalacje    796
  Podział i charakterystyka aerozoli    796
  Czynniki wpływające na działanie biologiczne aerozoli    800
  Wytwarzanie aerozoli do celów leczniczych    803
        Aparaty do inhalacji    804
        Technika posługiwania się inhalatorami    807
  Działanie i cele inhalacji    808
        Środki lecznicze stosowane w inhalacjach    809
        Inhalacje wód mineralnych    809
        Inhalacje roztworów soli kuchennej    809
        Temperatura roztworu inhalacyjnego    810
        Dawkowanie inhalacji    810
        Wskazania do inhalacji    810
        Przeciwwskazania do inhalacji    811
  Zasady bhp przy stosowaniu aerozoloterapii    812
  Aerozole specjalne    813
        Elektroaerozole    813
        Aerozole wibracyjne    813
        Aerozole z nadciśnieniem    813
  Inhalacje naturalne    813
        Inhalacje aerozolu morskiego    813
        Inhalacje okołotężniowe    814
        Subterraneoterapia    815
        Jonizacja powietrza    815
  16. Podstawy klimatoterapii uzdrowiskowej    817
  Klimat i pogoda    817
        Przyczyny zróżnicowania klimatu    818
        Klimat Polski    818
  Leczniczy wpływ klimatu    821
  Formy klimatoterapii    822
  Wrażliwość na pogodę (meteorotropizm)    823
        Zapobieganie reakcjom meteorotropowym    825
  Zabiegi klimatoterapeutyczne    826
  Kąpiele powietrzne    826
  Talasoterapia (leczenie morzem)    828
  17. Leczenie uzdrowiskowe    836
  Krótka historia    836
  Zmiany w koncepcji i działaniu uzdrowisk w XX wieku    839
  Charakterystyka leczenia uzdrowiskowego    843
  Cele i zadania leczenia uzdrowiskowego    847
  Zasady leczenia uzdrowiskowego    851
        Okresy kuracji uzdrowiskowej    852
        Zmiany reaktywności organizmu w przebiegu leczenia uzdrowiskowego    853
        Odczyn uzdrowiskowy    854
        Leczenie uzdrowiskowe metodą Kneippa    855
  Rola i znaczenie leczenia uzdrowiskowego we współczesnej medycynie    856
  Zasady kwalifikowania chorych do leczenia uzdrowiskowego    858
  Typowe błędy lekarza prowadzącego leczenie uzdrowiskowe    860
  Wskazania ogólne do leczenia uzdrowiskowego    861
  Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego    861
  Organizacja polskiego lecznictwa uzdrowiskowego – stan w 2006 roku    864
  18. Fizjoterapia w chorobach układu ruchu    888
  Choroby reumatyczne    889
        Reumatoidalne zapalenie stawów    890
        Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa    894
  Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych    898
  Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa    901
  Bolesny bark, łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka    904
  Stany po urazach narządu ruchu    906
        Urazy sportowe    906
        Skręcenie, zwichnięcie kończyny    907
        Zapalenie pochewek ścięgien    909
        Naderwanie i rozerwanie ścięgien lub więzadeł    909
        Naciągnięcie, naderwanie i rozerwanie włókien mięśnia    910
        Krwiaki mięśni    910
  Kurcze mięśni    911
  Przykurcze mięśni    911
  Bóle mięśni    913
  Osteoporoza    913
  19. Fizjoterapia w wieku podeszłym i starczym    916
  Termoterapia    919
  Hydroterapia    919
  Elektroterapia    922
  Masaż    922
  Ćwiczenia ruchowe    924
  Leczenie klimatyczne i uzdrowiskowe    925
  20. Fizjoterapia w wieku rozwojowym    926
  Wodolecznictwo    928
  Krioterapia    930
  Elektroterapia    930
  Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia    931
  21. Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego    932
  Zapalenia dróg oddechowych i przeziębienie    934
        Nieżyt nosa    936
        Ostre zapalenie oskrzeli    936
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc    937
  Rozedma płuc    939
  Astma oskrzelowa    940
  22. Fizjoterapia w chorobach serca i układu krążenia    942
  Choroba niedokrwienna serca    942
        Ruch    943
        Wodolecznictwo    944
  Zawał mięśnia sercowego    944
        Mała hydroterapia    945
        Sauna    947
  Nadciśnienie tętnicze    947
        Ruch    948
        Wodolecznictwo    949
        Sauna    949
        Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia    950
  Niskie ciśnienie tętnicze    950
        Wodolecznictwo    951
        Leczenie uzdrowiskowe    951
        Ruch    952
  Choroba Raynauda    952
        Wodolecznictwo    952
        Elektroterapia    953
        Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia    953
        Ruch    953
  Organiczne zaburzenia krążenia obwodowego    954
        Wodolecznictwo    954
        Masaż i elektroterapia    956
        Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia    956
        Ruch    956
  Żylaki kończyn dolnych    958
        Wodolecznictwo    958
        Elektroterapia    959
        Sauna    959
        Ruch    960
  Żylakowy zespół pozakrzepowy    960
        Wodolecznictwo    960
        Elektroterapia    960
  Wybrane piśmiennictwo    961
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia