Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Tom 1 i 2

Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Tom 1 i 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

97,60

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku omówiono podstawy teoretyczne działania zabiegów fizjoterapeutycznych, sposoby ich wykonywania, dawkowanie, wskazania i przeciwwskazania do nich. Przedstawiono wszystkie metody stosowane w fizjoterapii, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z tej dziedziny. Szczegółowo opisano zastosowanie metod fizjoterapeutycznych w leczeniu chorób układu krążenia, oddechowego, układu ruchu, w leczeniu dzieci i osób starszych. Podano wykaz polskich uzdrowisk i ich profil leczniczy.


Odbiorcy: studenci wydziałów fizjoterapii AWF i szkół licencjackich, lekarze rodzinni, lekarze uzdrowiskowi, fizjoterapeuci, specjaliści odnowy biologicznej


Rok wydania2008
Liczba stron1002
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3454-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TOM 1
  
  1. Podstawy fizjoterapii     1
  
  Istota fizjoterapii     1
  Problemy terminologiczne     2
  Charakterystyka fizjoterapii     5
  Cele fizjoterapii     6
  Fizjoterapia jako metoda wywoływania reakcji na bodziec i usprawniania
  mechanizmów homeostazy     7
  Działanie ogólne zabiegów fizjoterapeutycznych     9
  Podstawowe wiadomości o pobudliwości tkanek i bodźcach     10
  Podstawy dawkowania zabiegów fizjoterapeutycznych     11
        Czynniki determinujące reakcje na bodziec (odczyny)     11
        Zdolność reagowania na bodźce     16
        Typy reagowania na bodźce     19
        Fizjoterapia jako metoda rozwoju adaptacji     20
        Zasady ogólne dawkowania zabiegów fizjoterapeutycznych     23
  Zasady ogólne obowiązujące w fizjoterapii     24
        Co powinno zawierać zlecenie lekarskie na zabiegi     25
  Skóra jako narząd bezpośredniego odbioru bodźców fizjoterapeutycznych     25
        Budowa skóry     25
        Skóra jako bariera rozdzielająca dwa środowiska     26
        Skóra jako narząd zmysłowy     27
        Skóra jako narząd wydzielniczo-wydalniczy     27
        Skóra a procesy odpornościowe     28
        Skóra a wchłanianie niektórych składników wody kąpielowej     28
        Skóra jako narząd termoregulacji     30
        Odczyn skóry na bodźce fizyczne     30
  Mechanizmy fizjologicznego działania zabiegów fizjoterapeutycznych     31
        Reakcje miejscowe     31
        Reakcje ogólne     34
  
  2. Termoterapia     37
  
  Regulacja temperatury ciała     38
        Energia cieplna     38
        Termoregulacja     39
        Miejscowe i ogólne działanie zimna     45
        Miejscowe i ogólne działanie ciepła     48
  Lecznicze stosowanie ciepła     50
        Terapeutycznie pożądane działanie ciepła     50
        Terapeutycznie niepożądane działanie ciepła     52
        Wskazania do stosowania ciepła     52
        Przeciwwskazania do stosowania ciepła     52
        Zabiegi z zastosowaniem ciepła suchego     53
        Zabiegi z zastosowaniem ciepła wilgotnego     56
        Zabiegi parafinowe     56
  Lecznicze stosowanie zimna     61
        Krótka historia     61
        Działanie biologiczne zimna     63
        Zabiegi zimnolecznicze     66
        Istota krioterapii     66
        Podział zabiegów krioterapeutycznych     67
        Zabiegi krioterapeutyczne miejscowe     68
        Krioterapia ogólnoustrojowa     80
        Zabiegi krioterapeutyczne całego ciała     83
  
  3. Wodolecznictwo     86
  
  Krótka historia     86
  Istota współczesnego wodolecznictwa     89
  Woda     90
        Właściwości fizyczne wody     91
  Działanie fizjologiczne zabiegów wodoleczniczych     99
        Termiczny komponent zabiegów wodoleczniczych     100
        Fizjologiczne mechanizmy wyrównawcze w zanurzeniu ciała w wodzie     101
  Działanie ogólne zabiegów wodoleczniczych     107
  Zasady dawkowania zabiegów wodoleczniczych     109
        Czynniki wpływające na siłę działania zabiegów wodoleczniczych     109
        Zasady zwiększania dawki zabiegów wodoleczniczych     111
  Podział zabiegów wodoleczniczych według siły ich działania     112
  Urządzenia do wodolecznictwa     113
        Wanny     113
        Pomieszczenia zabiegowe     115
        Baseny kąpielowe do hydrogimnastyki     116
  Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wodoleczniczych     117
  Zasady kwalifikowania chorych do zabiegów wodoleczniczych     121
  Zasady wykonywania zabiegów wodoleczniczych     123
  Warunki wykonywania zabiegów wodoleczniczych     124
  Nieprawidłowe odczyny naczyniowe na bodźce wodolecznicze     124
        Spaczony odczyn tętniczy     124
        Spaczony odczyn żylny     125
        Spaczony odczyn tętniczo-żylny     125
        Paradoksalna reakcja naczyniowa     125
        Niewłaściwa reakcja ogólna     126
  Wodolecznictwo kneippowskie     126
        Fizjoterapia kneippowska     129
        Fizjoterapia kneippowska dzieci     133
        Hartowanie metodą Kneippa     134
  Wodolecznictwo według Żniniewicza     136
  Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody     139
        Kąpiele w zwykłej wodzie     139
        Kąpiele z dodatkami gazowymi     178
        Kąpiele z dodatkami roślinnymi (aromatyczne)     181
        Podwodne płukanie jelita grubego metodą Broscha     190
  Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrodynamicznego wody     190
        Polewania     190
        Natryski     206
  Zabiegi wodolecznicze za pośrednictwem tkaniny     216
        Zmywania     216
        Nacierania     221
        Oklepywanie     224
        Szczotkowanie     224
        Zawijania     226
        Okłady i kompresy     239
  Zabiegi wodolecznicze bez ciśnienia wody     250
        Sauna     250
        Kąpiele parowe     264
  
  4. Światłolecznictwo     272
  
  Krótka historia     272
  Istota światłolecznictwa     273
  Światło widzialne     275
        Światło czerwone i purpurowe     276
        Światło niebieskie i fioletowe     277
        Światło żółte i pomarańczowe     277
        Światło zielone     277
  Promieniowanie podczerwone (IR)     277
        Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego     278
        Aparatura do leczniczego stosowania promieni podczerwonych     279
        Zasady wykonywania naświetlań promieniami podczerwonymi     283
  Promieniowanie nadfioletowe (UV)     285
        Wnikanie promieniowania nadfioletowego do skóry     288
        Reakcje skóry na promieniowanie słoneczne     292
        Sztuczne źródła promieniowania nadfioletowego     299
        Zasady naświetlania sztucznymi promieniami nadfioletowymi     302
        Zasady dawkowania naświetlania promieniami nadfioletowymi     304
        Wskazania do stosowania promieni nadfioletowych     309
        Przeciwwskazania do stosowania promieni nadfioletowych     310
        Podsumowanie zasad postępowania przy naświetlaniu promieniami nadfioletowymi    310
  Zasady organizacji działu światłolecznictwa     313
  Zagrożenia zdrowia podczas zabiegów światłoleczniczych     314
  Kąpiele słoneczne     319
  Solaria     323
  
  5. Laseroterapia     325
  
  Podstawy fizyczne powstawania światła laserowego     325
  Działanie promieniowania laserowego na tkanki     328
        Efekty biologiczne wywołane promieniowaniem laserowym małej mocy     329
        Lasery stosowane w medycynie     330
  
  6. Elektrolecznictwo     338
  
  Krótka historia     338
  Aparaty do elektrolecznictwa i elektrodiagnostyki     339
  Działanie biologiczne prądów stosowanych w elektroterapii     341
  Fizyczne podstawy elektryczności     343
        Budowa atomu     343
        Elektryczność     344
        Prąd elektryczny     345
  Rodzaje prądów stosowane w elektrolecznictwie     348
  Niebezpieczeństwa przy stosowaniu prądów w elektrolecznictwie     349
  Ogólne przeciwwskazania do elektrolecznictwa     349
  Prąd stały, czyli galwaniczny     350
        Działanie prądu stałego na organizm     350
        Procesy elektrochemiczne     355
        Działanie cieplne prądu stałego     357
        Działanie zabiegów elektroleczniczych przy użyciu prądu stałego     358
        Galwanizacja     360
        Elektroliza     380
        Kąpiele elektryczno-wodne     380
        Jonoforeza     391
        Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu zabiegów z użyciem prądu stałego     412
  Prądy impulsowe małej częstotliwości     413
        Wskazania ogólne do stosowania prądów impulsowych     416
        Przeciwwskazania ogólne do stosowania prądów impulsowych     416
        Podstawowe cechy prądów impulsowych małej częstotliwości     417
        Podstawowy podział prądów impulsowych małej częstotliwości     420
        Działanie bodźcowe prądów impulsowych małej częstotliwości     422
        Działanie prądów impulsowych małej częstotliwości na organizm     429
        Zasady wykonywania zabiegów przy użyciu prądów impulsowych     431
        Zasady dawkowania prądów impulsowych     433
        Prądy impulsowe małej częstotliwości stosowane do zabiegów     435
        Elektrostymulacja     455
  Prądy impulsowe średniej częstotliwości     488
        Kombinacja prądu średniej częstotliwości zprądem galwanicznym     491
        Modulacja prądów średniej częstotliwości     491
        Obrzmiewające prądy średniej częstotliwości     494
        Prądy interferencyjne powstające w tkankach, czyli prądy Nemeca     495
        Prądy stereointerferencyjne     503
        Prądy z zewnętrznie (w aparacie) modulowaną amplitudą     503
        Korzyści wynikające ze stosowania zmodulowanych prądów zmiennych średniej częstotliwości     507
  Zagrożenia przy wykonywaniu zabiegów elektroleczniczych i elektrodiagnostycznych oraz zasady bhp     508
  Działania niepożądane prądu galwanicznego oraz prądów małej i średniej
  częstotliwości     509
  Prądy wielkiej częstotliwości     511
        Promieniowanie elektromagnetyczne     511
        Działanie fizjologiczne prądów wielkiej częstotliwości     513
        Rodzaje pola prądu elektrycznego wielkiej częstotliwości     514
        Metody przenoszenia energii elektromagnetycznej z aplikatora do tkanek     514
        Mechanizm powstawania ciepła     515
        Diatermia krótkofalowa     516
        Przerywane (impulsowe) fale elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (pulsujące fale krótkie)     532
        Mikrofale i fale decymetrowe     536
        Mikrofale     538
        Fale decymetrowe     542
        Lecznicze stosowanie prądów wielkiej częstotliwości – uwagi końcowe     543
        Zagrożenia podczas zabiegów prądami wielkiej częstotliwości     544
        Zasady bhp dotyczące stosowania prądów wielkiej częstotliwości     545
  
  7. Wolnozmienne pola magnetyczne     548
  
  Działanie biofizyczne pola magnetycznego     550
  Działanie biologiczne pola magnetycznego     551
  Zmienne pole magnetyczne o dużej indukcyjności (magnetoterapia)     553
  Zmienne pola magnetyczne o małej indukcyjności (magnetostymulacja)     560
  Jednoczesne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i monochromatycznego promieniowania podczerwonego (nielaserowego)     562
  
  8. Ultradźwięki     565
  
  Właściwości fizyczne ultradźwięków     565
  Działanie biofizyczne ultradźwięków     570
  Zagadnienia techniczne     574
  Wykonanie zabiegów     578
  Rodzaje zabiegów     584
  Wskazania do stosowania ultradźwięków     592
  Przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków     593
  Zasady bhp     594
  Ultradźwięki małej częstotliwości     597
  
  Skorowidz I
  
  TOM 2
  
  9.Badanie pacjenta     599
  
  Uwagi ogólne     599
  Badanie podmiotowe – wywiad     601
  Badanie przedmiotowe     604
        Oglądanie     605
        Badanie palpacyjne     606
  
  10. Zasady oceny układu krążenia w fizjoterapii – Ewa Straburzyńska-Migaj     612
  
  Badanie chorego kwalifikowanego do ćwiczeń fizycznych     613
        Technika i znaczenie badań     613
        Testy wysiłkowe     618
        Test spiroergometryczny     632
        Test 6-minutowego marszu     635
  Ocena ryzyka wystąpienia powikłań podczas ćwiczeń fizycznych     635
  Ustalanie obciążeń treningowych     638
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w przebiegu ćwiczeń     641
  
  11. Elektrodiagnostyka     644
  
  Podstawy fizjologiczne elektrodiagnostyki     644
  Uszkodzenie pierwszego, górnego neuronu ruchowego (ośrodkowego)     645
  Uszkodzenie drugiego, dolnego neuronu ruchowego (obwodowego)     645
  Uszkodzenia nerwów obwodowych     646
  Prawa skurczu mięśnia     647
  Ocena jakościowa układu nerwowo-mięśniowego     648
  Ocena przewodnictwa i pobudliwości obwodowych nerwów ruchowych     649
        Metoda badania     650
        Ocena wyników badania     651
  Elektrodiagnostyczne metody ilościowe     653
        Reobaza     654
        Chronaksja     654
        Krzywa it     655
        Iloraz akomodacji mięśnia (współczynnik akomodacji mięśnia, wartość alfa)     658
        Iloraz akomodacji mięśnia według Jantscha     659
        Próg galwaniczny skurczu tężcowego (galvanotetanus)     659
        Odczyn miasteniczny Jolly’ego     660
        Odczyn miotoniczny     660
  
  12. Podstawy leczniczego stosowania ruchu     661
  
  Morfologiczne podstawy wysiłku fizycznego     661
  Odruchy     664
  Wysiłek dynamiczny i statyczny     665
  Energetyka skurczu mięśnia     666
  Wpływ treningu fizycznego na organizm     667
        Trening fizyczny a mięśnie szkieletowe     667
        Wysiłek fizyczny a czynność układu krążenia     668
        Wysiłek fizyczny a czynność układu oddechowego     669
        Trening fizyczny a autonomiczny układ nerwowy     669
        Trening fizyczny a podnoszenie sprawności organizmu     669
  Ocena wielkości obciążenia wysiłkiem fizycznym     671
  Zmęczenie i wypoczynek     671
  Wydolność fizyczna     672
  Rodzaje treningu     674
  Wpływ niedostatku ruchu na organizm     675
  Zapobieganie chorobom rozwijającym się na podłożu niedostatku ruchu     675
  Zasady przeprowadzania treningu zdrowotnego     675
  Kontrola reakcji organizmu na wysiłek fizyczny     678
  Trening wytrzymałościowy     679
        Marsz i turystyka piesza     679
        Biegi     680
        Pływanie     681
        Jazda na rowerze     681
        Trening na ergometrze rowerowym     682
        Gimnastyka     682
        Tenis stołowy     682
        Tenis ziemny     683
        Bieg na nartach     683
        Wysiłek fizyczny w starszym wieku     683
        Gimnastyka lecznicza     684
  Zasady leczniczego stosowania ruchu     685
  
  13. Masaż leczniczy     686
  
  Krótka historia     686
  Rodzaje masażu     687
        Masaż klasyczny     687
        Drenaż chłonny tkanek     700
        Masaż segmentowy     702
        Masaż tkanki łącznej     707
        Masaż okostnej     708
        Masaż podciśnieniem (próżniowy)     709
        Masaż nadciśnieniem     710
  
  14. Balneologia i balneoterapia     712
  
  Wody lecznicze     713
        Charakterystyka wód leczniczych     714
        Mikroflora wód mineralnych     714
        Powstawanie wód i gazów leczniczych     715
        Nazwy wód leczniczych     716
        Występowanie wód leczniczych w Polsce     717
        Rodzaje zabiegów przy użyciu wód leczniczych     718
        Działanie biologiczne wód leczniczych     718
        Kąpiele w wodach leczniczych     724
  Gazy lecznicze     732
        Dwutlenek węgla     732
        Siarkowodór     741
        Radon     747
  Peloidy     754
        Muły     755
        Borowina (torf leczniczy)     756
        Inne peloidy     776
  Kąpiele medyczne sztuczne     781
  Kuracja pitna wodami mineralnymi     787
        Działanie mineralnych wód leczniczych     788
        Niemiecka klasyfikacja wód leczniczych pod kątem wskazań do ich stosowania .    791
        Wskazania do kuracji pitnych wodami mineralnymi     792
        Ogólne zasady przeprowadzania kuracji pitnej wodami mineralnymi     794
        Przeciwwskazania do kuracji pitnej     795
  
  15. Wziewania – inhalacje     796
  
  Podział i charakterystyka aerozoli     796
  Czynniki wpływające na działanie biologiczne aerozoli     800
  Wytwarzanie aerozoli do celów leczniczych     803
        Aparaty do inhalacji     804
        Technika posługiwania się inhalatorami     807
  Działanie i cele inhalacji     808
        Środki lecznicze stosowane w inhalacjach     809
        Inhalacje wód mineralnych     809
        Inhalacje roztworów soli kuchennej     809
        Temperatura roztworu inhalacyjnego     810
        Dawkowanie inhalacji     810
        Wskazania do inhalacji     810
        Przeciwwskazania do inhalacji     811
  Zasady bhp przy stosowaniu aerozoloterapii     812
  Aerozole specjalne     813
        Elektroaerozole     813
        Aerozole wibracyjne     813
        Aerozole z nadciśnieniem     813
  Inhalacje naturalne     813
        Inhalacje aerozolu morskiego     813
        Inhalacje okołotężniowe     814
        Subterraneoterapia     815
        Jonizacja powietrza     815
  
  16. Podstawy klimatoterapii uzdrowiskowej     817
  
  Klimat i pogoda     817
        Przyczyny zróżnicowania klimatu     818
        Klimat Polski     818
  Leczniczy wpływ klimatu     821
  Formy klimatoterapii     822
  Wrażliwość na pogodę (meteorotropizm)     823
        Zapobieganie reakcjom meteorotropowym     825
  Zabiegi klimatoterapeutyczne     826
  Kąpiele powietrzne     826
  Talasoterapia (leczenie morzem)     828
  
  17. Leczenie uzdrowiskowe     836
  
  Krótka historia     836
  Zmiany w koncepcji i działaniu uzdrowisk w XX wieku     839
  Charakterystyka leczenia uzdrowiskowego     843
  Cele i zadania leczenia uzdrowiskowego     847
  Zasady leczenia uzdrowiskowego     851
        Okresy kuracji uzdrowiskowej     852
        Zmiany reaktywności organizmu w przebiegu leczenia uzdrowiskowego     853
        Odczyn uzdrowiskowy     854
        Leczenie uzdrowiskowe metodą Kneippa     855
  Rola i znaczenie leczenia uzdrowiskowego we współczesnej medycynie     856
  Zasady kwalifikowania chorych do leczenia uzdrowiskowego     858
  Typowe błędy lekarza prowadzącego leczenie uzdrowiskowe     860
  Wskazania ogólne do leczenia uzdrowiskowego     861
  Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego     861
  Organizacja polskiego lecznictwa uzdrowiskowego – stan w 2006 roku     864
  
  18. Fizjoterapia w chorobach układu ruchu     888
  
  Choroby reumatyczne     889
        Reumatoidalne zapalenie stawów     890
        Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa     894
  Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych     898
  Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa     901
  Bolesny bark, łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka     904
  Stany po urazach narządu ruchu     906
        Urazy sportowe     906
        Skręcenie, zwichnięcie kończyny     907
        Zapalenie pochewek ścięgien     909
        Naderwanie i rozerwanie ścięgien lub więzadeł     909
        Naciągnięcie, naderwanie i rozerwanie włókien mięśnia     910
        Krwiaki mięśni     910
  Kurcze mięśni     911
  Przykurcze mięśni     911
  Bóle mięśni     913
  Osteoporoza     913
  
  19. Fizjoterapia w wieku podeszłym i starczym     916
  
  Termoterapia     919
  Hydroterapia     919
  Elektroterapia     922
  Masaż     922
  Ćwiczenia ruchowe     924
  Leczenie klimatyczne i uzdrowiskowe     925
  
  20. Fizjoterapia w wieku rozwojowym     926
  
  Wodolecznictwo     928
  Krioterapia     930
  Elektroterapia     930
  Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia     931
  
  21. Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego     932
  
  Zapalenia dróg oddechowych i przeziębienie     934
        Nieżyt nosa     936
        Ostre zapalenie oskrzeli     936
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc     937
  Rozedma płuc     939
  Astma oskrzelowa     940
  
  22. Fizjoterapia w chorobach serca i układu krążenia     942
  
  Choroba niedokrwienna serca     942
        Ruch     943
        Wodolecznictwo     944
  Zawał mięśnia sercowego     944
        Mała hydroterapia     945
        Sauna     947
  Nadciśnienie tętnicze     947
        Ruch     948
        Wodolecznictwo     949
        Sauna     949
        Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia     950
  Niskie ciśnienie tętnicze     950
        Wodolecznictwo     951
        Leczenie uzdrowiskowe     951
        Ruch     952
  Choroba Raynauda     952
        Wodolecznictwo     952
        Elektroterapia     953
        Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia     953
        Ruch     953
  Organiczne zaburzenia krążenia obwodowego     954
        Wodolecznictwo     954
        Masaż i elektroterapia     956
        Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia     956
        Ruch     956
  Żylaki kończyn dolnych     958
        Wodolecznictwo     958
        Elektroterapia     959
        Sauna     959
        Ruch     960
  Żylakowy zespół pozakrzepowy     960
        Wodolecznictwo     960
        Elektroterapia     960
  
  Wybrane piśmiennictwo     961
  Skorowidz I
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia