Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,84  71,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,8471,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Antropomotoryka” to kompendium wiedzy na temat motoryczności człowieka. Publikacja omawia przede wszystkim procesy i mechanizmy leżące u podstaw motorycznego zachowania człowieka, dokonuje analizy czynności motorycznej jako celowego zachowania i motorycznych kompetencji, przedstawia nowe teorie i modele z tego zakresu. Podręcznik przeznaczony jest głównie dla doktorantów, studentów, a także wykładowców akademii wychowania fizycznego oraz wydziałów wychowania fizycznego innych uczelni. Może być użyteczny również dla nauczycieli, trenerów i instruktorów.


Liczba stron338
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5695-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Motoryczność człowieka jako swoisty przedmiot poznania naukowego    1
[] .. Podstawy wyodrębniania problematyki motoryczności z całości aspektów poznania człowieka    1
   1.2. Antropomotoryka jako dyscyplina naukowa oraz przedmiot dydaktyki akademickiej    3
   1.3. Miejsce antropomotoryki w strukturze nauk o kulturze fizycznej    6
  2. Teoretyczna koncepcja motoryczności człowieka    9
   2.1. Podstawowe pojęcia i zakres ich interpretacji    9
   2.2. Strukturalny model motoryczności człowieka    12
  3. Uwarunkowania motoryczności    17
   3.1. Znamiona motoryczne - teoretyczne założenia i kryteria podziału    18
   3.2. Zdolności motoryczne    20
   3.2.1. Istota zdolności motorycznych - pojęcie, definicja    21
   3.2.2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy wyodrębnienia zdolności motorycznych    23
   3.2.3. Klasyfikacja zdolności motorycznych    24
   3.3. Umiejętności ruchowe    33
   3.3.1. Istota, pojęcie, definicja    33
   3.3.2. Podział umiejętności ruchowych    34
   3.3.3. Strategie porządkowania umiejętności sportowych    35
   3.4. Zdolności motoryczne a umiejętności ruchowe    36
   3.5. Koncepcja zdolności motorycznych - wątpliwości i uwagi krytyczne    38
   3.6. Nowe koncepcje ujęcia uwarunkowań motorycznych    40
   3.6.1. Moduły motoryczne    41
   3.6.2. Motoryczne kompetencje i ekspertyzy    43
  4. Przejawy motoryczności    51
   4.1. Cechy ruchu    51
   4.1.1. Koncepcje systematyzacji cech ruchu    52
   • Cechy mechaniczne    52
   • Cechy morfologiczne    53
   4.1.2. Cechy ruchu - problemy i kontrowersje    59
   4.2. Sprawność motoryczna    62
  5. Ruch jako podstawowa forma czynności człowieka    67
   5.1. Podstawowe założenia teorii czynności    67
   5.2. Zarys systematyki zachowań ruchowych człowieka    70
   5.3. Istota czynności ruchowej    71
   5.3.1. Czynność ruchowa jako proces systemowy    71
   5.3.2. Czynność ruchowa jako proces optymalizacji sytuacji    73
   5.3.3. Czynność ruchowa jako intencjonalna organizacja zachowania    74
   5.4. Kryteria czynności ruchowej    76
   5.4.1. Cel czynności ruchowej    77
   5.4.2. Plan czynności ruchowej    78
   5.4.3. Kontrola i ocena czynności ruchowej    79
   5.5. Struktura czynności ruchowej    80
   5.5.1. Formalna struktura czynności    80
   5.5.2. Funkcjonalna struktura czynności    82
   • Subsystemy czynności - struktury regulacyjne    82
   • Poziomy regulacyjne - struktura hierarchiczna    84
   • Fazy czynności - struktura czasowa    87
   • Zintegrowane ujęcie struktury funkcjonalnej czynności    89
   5.6. Zasady organizacji czynności ruchowej    90
   5.7. Problemy i uwagi krytyczne    91
   5.8. Czynność motoryczna a cechy ruchu    91
  6. Koordynacja motoryczna człowieka    95
   6.1. Istota i funkcje koordynacji motorycznej    96
   6.2. Znaczenie koordynacji motorycznej człowieka    99
   6.3. Teoretyczne problemy koordynacji motorycznej    100
   6.4. Neurofizjologiczne mechanizmy koordynacji motorycznej    103
  7. Teorie i modele kontroli motorycznej    109
   7.1. Podstawy wyodrębnienia i rozwoju teorii kontroli motorycznej    110
   7.2. Koncepcje mechanistyczno-cybernetyczne (preskryptywne)    111
   7.2.1. Teorie reaferentnej kontroli motorycznej (regulacji)    113
   • Modele regulacji ruchu    114
   - Zasada reaferencji (v. Holst, Mittelstaedt)    114
   - Model funkcjonalny (Anochin)    116
   - Model pierścienia ruchowego (Bernstein)    117
   - Model „dwupierścieniowy" regulacji ruchów (Czchaidze)    119
   - Model koordynacji ruchu (Schnabel)    121
   - Teoria „poziomów budowy ruchów" (Bernstein)    121
   - Model „zamkniętej pętli" (Adams)    126
   - Kompleksowy model regulacji czynności ruchowej    127
   7.2.2. Teorie programowej kontroli motorycznej (sterowania)    129
   • Koncepcje wewnętrznych reprezentacji ruchowych    130
   - Programy motoryczne    132
   - Teoria uogólnionych programów motorycznych (Schmidt)    135
   - Teoria schematów (Schmidt)    138
   • Modyfikacje oraz nowe ujęcia koncepcji programów i schematów    144
   - Dwustopniowy model (Roth)    145
   - Schemat motoryczny (Munzert)    145
   - Hipoteza punktu równowagi - przestrzenna reprezentacja ruchu    146
   7.2.3. Ogólne uwagi o koncepcjach mechanistyczno-cybernetycznych    149
   7.3. Koncepcje dynamiczno-systemowe (emergentne)    150
   7.3.1. Teorie ekologiczne    153
   7.3.2. Teorie synergetyczne    157
   7.3.3. Modele kontroli motorycznej - ujęcia sformalizowane    171
   • Modele koneksyjne    171
   - Wewnętrzne modele kontroli    174
   - Model prosty    173
   - Model odwrotny    173
   - Modele kombinowane    174
   - Koncepcja wielokrotnych połączeń modeli prostych i odwrotnych    175
   - Model budowy ruchów MOSAIC    177
   7.3.4. Nowe narzędzia opisu kontroli motorycznej    182
   • Koncepcja niekontrolowanej rozmaitości    182
   • Kontrola w optymalnym sprzężeniu zwrotnym    184
   7.3.5. Ogólne uwagi o koncepcjach dynamiczno-systemowych    187
   7.4. Rozbieżności między mechanistyczno-cybernetycznymi a dynamiczno -systemowymi koncepcjami kontroli motorycznej    188
   7.5. Próby integracji koncepcji kontroli motorycznej    190
  8. Motoryczne uczenie się    195
   8.1. Uczenie się - istota, definicje    196
   8.2. Pamięć - przechowywanie wyników uczenia się    198
   8.2.1. Procesy, rodzaje i systemy pamięci    198
   8.2.2. Anatomiczne i neurofizjologiczne podstawy pamięci    201
   8.3. Teoretyczne podstawy motorycznego uczenia się    204
   8.3.1. Ustalenia terminologiczne    204
   8.3.2. Teorie i modele motorycznego uczenia się    207
   8.4. Motoryczne uczenie się z punktu widzenia teorii czynności    212
   8.5. Strukturyzacja procesu motorycznego uczenia się    213
   8.5.1. Trójfazowe modele motorycznego uczenia się    215
   • Model Fittsa/Posnera    215
   • Model Meinela/Schnabla    215
   • Model Bernsteina    216
   8.5.2. Dwufazowe modele motorycznego uczenia się    218
   • Model Rüssela    218
   8.5.3. Model „spiralny" (Pöhlmann)    220
   8.5.4. Przebieg i kryteria oceny procesu motorycznego uczenia się    223
   • Krzywe uczenia się    223
   • Kryteria i wskaźniki motorycznego uczenia się    224
   8.6. Kompleksowy charakter motorycznego uczenia się    225
   8.7. Wnioski dydaktyczne wynikające z teorii motorycznego uczenia się    227
  9. Rozwój motoryczny człowieka - problemy teoretyczne i metodologiczne    231
   9.1. Rozwój - istota i definicje oraz zakres analizy problemu    231
   9.2. Współczesne koncepcje rozwoju człowieka    234
   9.3. Podstawowe aspekty określające rozwój człowieka    239
   9.3.1. Otwartość rozwoju    239
   9.3.2. Wielość stopni swobody rozwoju    240
   9.3.3. Wielorakość i różnorodność rozwoju    240
   9.3.4. Nieliniowość rozwoju    240
   9.3.5. Plastyczność rozwoju    240
   9.3.6. Własna dynamika przebiegu rozwoju    241
   9.3.7. Zmienność oraz stałość rozwoju    241
   9.4. Specyficzne problemy ontogenezy motorycznej    243
   9.4.1. Ontogeneza motoryczna jako rozwój kompetencji i jej zasobów    243
   9.4.2. Inter- i intraindywidualne zróżnicowanie rozwoju motorycznego    246
   9.4.3. Interkulturowe zróżnicowanie rozwoju motorycznego    253
   9.4.4. Aspekty stabilności w rozwoju motorycznym    258
   9.4.5. Strategia stymulacji motorycznej w rozwoju ontogenetycznym    263
   9.4.6. Rozwój a problem motorycznego uczenia się    271
   9.4.7. Tendencje zmian w rozwoju sprawności motorycznej    274
   9.4.8. Ogólne refleksje    280
  10. Problemy badawcze w antropomotoryce    281
   10.1. Poznanie naukowe w antropomotoryce - ustalenia metodologiczne    282
   10.2. Aktualne trendy w badaniach antropomotorycznych    284
   10.3. Problemy związane z wykorzystaniem metod i narzędzi w badaniach antropomotorycznych    286
  Podsumowanie    293
  Podstawowe terminy i definicje    295
  Piśmiennictwo    319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia