Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,40  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

53,4089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Antropomotoryka” to kompendium wiedzy na temat motoryczności człowieka. Publikacja omawia przede wszystkim procesy i mechanizmy leżące u podstaw motorycznego zachowania człowieka, dokonuje analizy czynności motorycznej jako celowego zachowania i motorycznych kompetencji, przedstawia nowe teorie i modele z tego zakresu. Podręcznik przeznaczony jest głównie dla doktorantów, studentów, a także wykładowców akademii wychowania fizycznego oraz wydziałów wychowania fizycznego innych uczelni. Może być użyteczny również dla nauczycieli, trenerów i instruktorów.


Liczba stron338
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5695-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Motoryczność człowieka jako swoisty przedmiot poznania naukowego     1
   .1. Podstawy wyodrębniania problematyki motoryczności z całości aspektów poznania człowieka     1
   1.2. Antropomotoryka jako dyscyplina naukowa oraz przedmiot dydaktyki akademickiej     3
   1.3. Miejsce antropomotoryki w strukturze nauk o kulturze fizycznej     6
  2. Teoretyczna koncepcja motoryczności człowieka     9
   2.1. Podstawowe pojęcia i zakres ich interpretacji     9
   2.2. Strukturalny model motoryczności człowieka     12
  3. Uwarunkowania motoryczności     17
   3.1. Znamiona motoryczne - teoretyczne założenia i kryteria podziału     18
   3.2. Zdolności motoryczne     20
   3.2.1. Istota zdolności motorycznych - pojęcie, definicja     21
   3.2.2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy wyodrębnienia zdolności motorycznych     23
   3.2.3. Klasyfikacja zdolności motorycznych     24
   3.3. Umiejętności ruchowe     33
   3.3.1. Istota, pojęcie, definicja     33
   3.3.2. Podział umiejętności ruchowych     34
   3.3.3. Strategie porządkowania umiejętności sportowych     35
   3.4. Zdolności motoryczne a umiejętności ruchowe     36
   3.5. Koncepcja zdolności motorycznych - wątpliwości i uwagi krytyczne     38
   3.6. Nowe koncepcje ujęcia uwarunkowań motorycznych     40
   3.6.1. Moduły motoryczne     41
   3.6.2. Motoryczne kompetencje i ekspertyzy     43
  4. Przejawy motoryczności     51
   4.1. Cechy ruchu     51
   4.1.1. Koncepcje systematyzacji cech ruchu     52
   • Cechy mechaniczne     52
   • Cechy morfologiczne     53
   4.1.2. Cechy ruchu - problemy i kontrowersje     59
   4.2. Sprawność motoryczna     62
  5. Ruch jako podstawowa forma czynności człowieka     67
   5.1. Podstawowe założenia teorii czynności     67
   5.2. Zarys systematyki zachowań ruchowych człowieka     70
   5.3. Istota czynności ruchowej     71
   5.3.1. Czynność ruchowa jako proces systemowy     71
   5.3.2. Czynność ruchowa jako proces optymalizacji sytuacji     73
   5.3.3. Czynność ruchowa jako intencjonalna organizacja zachowania     74
   5.4. Kryteria czynności ruchowej     76
   5.4.1. Cel czynności ruchowej     77
   5.4.2. Plan czynności ruchowej     78
   5.4.3. Kontrola i ocena czynności ruchowej     79
   5.5. Struktura czynności ruchowej     80
   5.5.1. Formalna struktura czynności     80
   5.5.2. Funkcjonalna struktura czynności     82
   • Subsystemy czynności - struktury regulacyjne     82
   • Poziomy regulacyjne - struktura hierarchiczna     84
   • Fazy czynności - struktura czasowa     87
   • Zintegrowane ujęcie struktury funkcjonalnej czynności     89
   5.6. Zasady organizacji czynności ruchowej     90
   5.7. Problemy i uwagi krytyczne     91
   5.8. Czynność motoryczna a cechy ruchu     91
  6. Koordynacja motoryczna człowieka     95
   6.1. Istota i funkcje koordynacji motorycznej     96
   6.2. Znaczenie koordynacji motorycznej człowieka     99
   6.3. Teoretyczne problemy koordynacji motorycznej     100
   6.4. Neurofizjologiczne mechanizmy koordynacji motorycznej     103
  7. Teorie i modele kontroli motorycznej     109
   7.1. Podstawy wyodrębnienia i rozwoju teorii kontroli motorycznej     110
   7.2. Koncepcje mechanistyczno-cybernetyczne (preskryptywne)     111
   7.2.1. Teorie reaferentnej kontroli motorycznej (regulacji)     113
   • Modele regulacji ruchu     114
   - Zasada reaferencji (v. Holst, Mittelstaedt)     114
   - Model funkcjonalny (Anochin)     116
   - Model pierścienia ruchowego (Bernstein)     117
   - Model „dwupierścieniowy" regulacji ruchów (Czchaidze)     119
   - Model koordynacji ruchu (Schnabel)     121
   - Teoria „poziomów budowy ruchów" (Bernstein)     121
   - Model „zamkniętej pętli" (Adams)     126
   - Kompleksowy model regulacji czynności ruchowej     127
   7.2.2. Teorie programowej kontroli motorycznej (sterowania)     129
   • Koncepcje wewnętrznych reprezentacji ruchowych     130
   - Programy motoryczne     132
   - Teoria uogólnionych programów motorycznych (Schmidt)     135
   - Teoria schematów (Schmidt)     138
   • Modyfikacje oraz nowe ujęcia koncepcji programów i schematów     144
   - Dwustopniowy model (Roth)     145
   - Schemat motoryczny (Munzert)     145
   - Hipoteza punktu równowagi - przestrzenna reprezentacja ruchu     146
   7.2.3. Ogólne uwagi o koncepcjach mechanistyczno-cybernetycznych     149
   7.3. Koncepcje dynamiczno-systemowe (emergentne)     150
   7.3.1. Teorie ekologiczne     153
   7.3.2. Teorie synergetyczne     157
   7.3.3. Modele kontroli motorycznej - ujęcia sformalizowane     171
   • Modele koneksyjne     171
   - Wewnętrzne modele kontroli     174
   - Model prosty     173
   - Model odwrotny     173
   - Modele kombinowane     174
   - Koncepcja wielokrotnych połączeń modeli prostych i odwrotnych     175
   - Model budowy ruchów MOSAIC     177
   7.3.4. Nowe narzędzia opisu kontroli motorycznej     182
   • Koncepcja niekontrolowanej rozmaitości     182
   • Kontrola w optymalnym sprzężeniu zwrotnym     184
   7.3.5. Ogólne uwagi o koncepcjach dynamiczno-systemowych     187
   7.4. Rozbieżności między mechanistyczno-cybernetycznymi a dynamiczno -systemowymi koncepcjami kontroli motorycznej     188
   7.5. Próby integracji koncepcji kontroli motorycznej     190
  8. Motoryczne uczenie się     195
   8.1. Uczenie się - istota, definicje     196
   8.2. Pamięć - przechowywanie wyników uczenia się     198
   8.2.1. Procesy, rodzaje i systemy pamięci     198
   8.2.2. Anatomiczne i neurofizjologiczne podstawy pamięci     201
   8.3. Teoretyczne podstawy motorycznego uczenia się     204
   8.3.1. Ustalenia terminologiczne     204
   8.3.2. Teorie i modele motorycznego uczenia się     207
   8.4. Motoryczne uczenie się z punktu widzenia teorii czynności     212
   8.5. Strukturyzacja procesu motorycznego uczenia się     213
   8.5.1. Trójfazowe modele motorycznego uczenia się     215
   • Model Fittsa/Posnera     215
   • Model Meinela/Schnabla     215
   • Model Bernsteina     216
   8.5.2. Dwufazowe modele motorycznego uczenia się     218
   • Model Rüssela     218
   • Model Müllera Model Müllera
   8.5.3. Model „spiralny" (Pöhlmann)     220
   8.5.4. Przebieg i kryteria oceny procesu motorycznego uczenia się     223
   • Krzywe uczenia się     223
   • Kryteria i wskaźniki motorycznego uczenia się     224
   8.6. Kompleksowy charakter motorycznego uczenia się     225
   8.7. Wnioski dydaktyczne wynikające z teorii motorycznego uczenia się     227
  9. Rozwój motoryczny człowieka - problemy teoretyczne i metodologiczne     231
   9.1. Rozwój - istota i definicje oraz zakres analizy problemu     231
   9.2. Współczesne koncepcje rozwoju człowieka     234
   9.3. Podstawowe aspekty określające rozwój człowieka     239
   9.3.1. Otwartość rozwoju     239
   9.3.2. Wielość stopni swobody rozwoju     240
   9.3.3. Wielorakość i różnorodność rozwoju     240
   9.3.4. Nieliniowość rozwoju     240
   9.3.5. Plastyczność rozwoju     240
   9.3.6. Własna dynamika przebiegu rozwoju     241
   9.3.7. Zmienność oraz stałość rozwoju     241
   9.4. Specyficzne problemy ontogenezy motorycznej     243
   9.4.1. Ontogeneza motoryczna jako rozwój kompetencji i jej zasobów     243
   9.4.2. Inter- i intraindywidualne zróżnicowanie rozwoju motorycznego     246
   9.4.3. Interkulturowe zróżnicowanie rozwoju motorycznego     253
   9.4.4. Aspekty stabilności w rozwoju motorycznym     258
   9.4.5. Strategia stymulacji motorycznej w rozwoju ontogenetycznym     263
   9.4.6. Rozwój a problem motorycznego uczenia się     271
   9.4.7. Tendencje zmian w rozwoju sprawności motorycznej     274
   9.4.8. Ogólne refleksje     280
  10. Problemy badawcze w antropomotoryce     281
   10.1. Poznanie naukowe w antropomotoryce - ustalenia metodologiczne     282
   10.2. Aktualne trendy w badaniach antropomotorycznych     284
   10.3. Problemy związane z wykorzystaniem metod i narzędzi w badaniach antropomotorycznych     286
  Podsumowanie     293
  Podstawowe terminy i definicje     295
  Piśmiennictwo     319
  Skorowidz
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia