Współczesne systemy polityczne

5 ocen

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

65,55  69,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 41,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe uzupełnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika prezentującego współczesne systemy polityczne. Głównym celem książki jest przedstawienie zasad, instytucji ustrojowych i mechanizmów funkcjonowania współczesnych państw demokratycznych na przykładzie: Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Omówione zostały: - rozwiązania instytucjonalno-prawne, - ewolucja systemu politycznego wybranych państw, - konstytucja oraz zasady ustrojowe, - władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, system partyjny. Książka z serii politologicznej dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki, dziennikarstwa, nauk społecznych, a także dla wszystkich zawodowo zainteresowanych polityką.


Rok wydania2013
Liczba stron248
KategoriaPolitologia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17712-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  1. System polityczny i jego klasyfikacje Małgorzata Podolak, Marek Żmigrodzki    11
  1.1. Pojęcie systemu politycznego     11
  1.2. Klasyfikacja systemów politycznych     14
  1.2.1. Podział ze względu na typ reżimu politycznego     14
  1.2.2. Podział ze względu na zasady organizacji aparatu państwowego     18
  1.2.3. Podział ze względu na strukturę terytorialną państwa     19
  Literatura     22
  
  2. Zasady konstytucyjno-prawne państw demokratycznych Tomasz Bichta, Małgorzata Podolak, Marek Żmigrodzki    25
  2.1. Konstytucja i jej cechy szczególne     25
  2.2. Zasada suwerenności narodu     27
  2.3. Zasada przedstawicielstwa     28
  2.4. Zasada państwa prawa     29
  2.5. Zasada podziału władzy     30
  2.6. Zasada gwarancji praw i wolności obywatelskich     31
  2.7. Zasada pluralizmu politycznego     32
  2.8. Zasada większości     33
  Literatura     34
  
  3. Instytucje demokratycznych systemów politycznych Bożena Dziemidok–Olszewska, Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki    35
  3.1. Władza ustawodawcza – parlament     35
  3.1.1. Struktura, funkcjonowanie i organizacja wewnętrzna parlamentu     36
  3.1.2. Funkcje parlamentu     40
  3.2. Władza wykonawcza     43
  3.2.1. Głowa państwa     43
  3.2.2. Rząd     44
  3.2.3. Odpowiedzialność władzy wykonawczej     45
  3.3. Partie polityczne     47
  3.4. System partyjny     50
  3.5. System wyborczy     52
  Literatura     56
  
  4. System polityczny V Republiki Francuskiej Bożena Dziemidok-Olszewska    57
  4.1. Ewolucja systemu politycznego     57
  4.2. Konstytucja V Republiki Francuskiej     60
  4.2.1. Tryb przygotowania i przyjęcia konstytucji z 1958 r.     60
  4.2.2. Charakterystyka konstytucji     60
  4.2.3. Zasady ustroju politycznego     61
  4.2.4. Zmiana konstytucji     62
  4.2.5. Praktyka konstytucyjna     62
  4.3. Prezydent V Republiki Francuskiej     63
  4.3.1. Pozycja ustrojowo-polityczna     63
  4.3.2. Sposób wyboru     64
  4.3.3. Kompetencje     64
  4.3.4. Odpowiedzialność     67
  4.4. Rząd     68
  4.4.1. Pozycja ustrojowa     68
  4.4.2. Sposób powoływania i skład     68
  4.4.3. Kompetencje     68
  4.5. Parlament     69
  4.5.1. Struktura i system wyborczy     69
  4.5.2. Pozycja ustrojowa     70
  4.5.3. Tryb funkcjonowania i organizacja wewnętrzna     72
  4.5.4. Kompetencje     72
  4.6. Rada Konstytucyjna     74
  4.7. System partyjny     74
  Literatura     76
  
  5. System polityczny Hiszpanii Barbara Grylak-Gabriel, Marta Michalczuk-Wlizło    79
  5.1. Ewolucja systemu politycznego     79
  5.2. Konstytucja i zasady ustrojowe     81
  5.3. Głowa państwa     83
  5.4. Parlament     84
  5.4.1. Zasady prawa wyborczego     84
  5.4.2. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania     85
  5.5. Rząd     90
  5.6. Sądownictwo konstytucyjne     93
  5.7. System partyjny     93
  Literatura     99
  
  6. System polityczny Republiki Federalnej Niemiec Monika Kowalska    103
  6.1. Geneza systemu politycznego Niemiec     103
  6.2. Zasady ustroju państwowego Niemiec     105
  6.3. Organy ustawodawcze     107
  6.3.1. Parlament Związkowy (Bundestag)     108
  6.3.2. Rada Związkowa (Bundesrat)     113
  6.4. Prezydent federalny     116
  6.5. Kanclerz i rząd federalny     119
  6.6. Federalny Trybunał Konstytucyjny     121
  6.7. System partyjny     122
  Literatura     124
  
  7. System polityczny Federacji Rosyjskiej Monika Kowalska    127
  7.1. Ewolucja systemu politycznego     127
  7.2. Konstytucja i zasady ustrojowe     129
  7.3. Główne instytucje ustrojowe     131
  7.4. Prezydent     133
  7.5. Parlament     138
  7.6. Rząd     142
  7.7. Władza sądownicza     143
  7.8. System partyjny     145
  Literatura     147
  
  8. System polityczny Stanów Zjednoczonych Bożena Dziemidok-Olszewska    149
  8.1. Konstytucja Stanów Zjednoczonych i jej naczelne zasady     149
  8.1.1. Konstytucja Stanów Zjednoczonych     149
  8.1.2. Zasady konstytucji     151
  8.2. Ewolucja systemu politycznego     153
  8.3. Kongres USA     154
  8.3.1. Sposób wyboru     154
  8.3.2. Organizacja i funkcjonowanie     154
  8.3.3. Funkcje Kongresu     155
  8.4. Prezydent USA     158
  8.4.1. Pozycja ustrojowa prezydenta     158
  8.4.2. Wybory prezydenta     159
  8.4.3. Funkcje prezydenta     161
  8.5. Władza sądownicza     163
  8.6. Partie i system partyjny     164
  Literatura     166
  
  9. System polityczny Szwajcarii Małgorzata Podolak    169
  9.1. Ewolucja systemu politycznego     169
  9.2. Konstytucja i zasady ustrojowe     170
  9.3. Parlament     174
  9.3.1. Struktura i wybory     174
  9.3.2. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania     175
  9.3.3. Kompetencje     176
  9.4. Prezydent     179
  9.4.1. Pozycja ustrojowa     179
  9.4.2. Sposób wyboru     179
  9.4.3. Kompetencje     180
  9.5. Rząd     180
  9.5.1. Pozycja ustrojowa     180
  9.5.2. Sposób powoływania     181
  9.5.3. Kompetencje     182
  9.5.4. Odpowiedzialność     183
  9.6. Sądownictwo konstytucyjne     184
  9.7. System partyjny     185
  Literatura     186
  
  10. System polityczny Szwecji Marta Michalczuk-Wlizło    187
  10.1. Konstytucja i jej zasady     187
  10.2. Głowa państwa     188
  10.3. Parlament     189
  10.4. Rząd     191
  10.5. Ochrona praw konstytucyjnych     193
  10.6. System partyjny     193
  Literatura     194
  
  11. System polityczny Wielkiej Brytanii Małgorzata Podolak    197
  11.1. Ewolucja systemu politycznego     197
  11.2. Konstytucja i zasady ustrojowe     198
  11.3. Parlament     200
  11.3.1. Struktura i wybory     200
  11.3.2. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania     201
  11.3.3. Kompetencje     204
  11.4. Głowa państwa     206
  11.4.1. Pozycja ustrojowa     206
  11.4.2. Sposób wyboru     207
  11.4.3. Kompetencje     207
  11.4.4. Odpowiedzialność     207
  11.5. Rząd     208
  11.5.1. Pozycja ustrojowa     208
  11.5.2. Sposób powoływania i skład     208
  11.5.3. Kompetencje     210
  11.5.4. Odpowiedzialność     211
  11.6. System partyjny     212
  Literatura     213
  
  12. System polityczny Włoch Wojciech Sokół
  12.1. Kształtowanie się ustroju politycznego     215
  12.2. Ogólna charakterystyka ustroju politycznego     217
  12.3. Parlament     221
  12.3.1. System wyborczy     221
  12.3.2. Funkcje parlamentu     225
  12.3.2.1. Funkcja ustawodawcza     225
  12.3.2.2. Funkcja kontrolna     226
  12.4. Prezydent Republiki     227
  12.4.1. Funkcje prezydenta     228
  12.5. Rada Ministrów     230
  12.5.1. Konstytucyjne organy pomocnicze Rady Ministrów     235
  12.6. System partyjny     236
  Literatura     243
  
  Indeks nazwisk     245
RozwińZwiń