Obraz cyfrowy

Obraz cyfrowy

Podstawy JPEG MPEG

157 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

29,93

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik podstawowy, kompleksowo ujmujący zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne związane z obrazem cyfrowym, a zwłaszcza z obrazami ruchomymi. Książka przedstawia uzyskiwanie cyfrowych obrazów i cyfrowych sygnałów wizyjnych, rodzaje reprezentacji takich sygnałów, kompresję obrazów nieruchomych i ruchomych, podstawowe operacje przetwarzania obrazów oraz zawiera krótkie wprowadzenie do zagadnień opisu treści obrazów i umieszczania znaków wodnych w obrazach. Omawia sygnały wizyjne spotykane w telewizji cyfrowej standardowej (SDTV) oraz wysokiej jakości (HDTV), a także sygnały stereowizyjne i wielowidokowe. Omawiając aktualnie stosowane rozwiązania techniczne autor uwzględniał również najnowsze osiągnięcia naukowe. Dużo uwagi poświęcił standardom międzynarodowym, w tym przede wszystkim standardom kompresji JPEG, JPEG-LS, JPEG 2000, JPEG-XR, H.263, MPEG-2 oraz MPEG-4, w tym AVC, SVC i MVC. Podręcznik odnosi się też do innych standardów, na przykład dotyczących formatów obrazów i sygnałów wizyjnych lub opisu treści obrazu (MPEG-7). Sposób wykładu ułatwia poznanie podstaw techniki obrazu cyfrowego, które mają zastosowanie między innymi w telewizji cyfrowej, w systemach nadzoru wizyjnego i w przetwarzaniu obrazów dla zastosowań przemysłowych i biomedycznych.
Odbiorcy: studenci kierunków elektronika, telekomunikacja, informatyka, automatyka i robotyka wyższych uczelni technicznych i innych.


Liczba stron653
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1908-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Ważniejsze oznaczenia    14
  Spis skrótów i akronimów    15
  Wstęp    21
  W.1. Obraz naturalny i cyfrowe przetwarzanie obrazów    21
  W.2. Technika obrazu    24
  W.3. Normalizacja w zakresie obrazu cyfrowego    26
  1. Podstawy teorii sygnałów wielowymiarowych    58
  1.1. Pojęcie sygnału wielowymiarowego    58
  1.2. Częstotliwości przestrzenne    63
  1.3. Przekształcenie Fouriera sygnałów wielowymiarowych    65
  1.3.1. Wielowymiarowe przekształcenie Fouriera    65
  1.3.2. Dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera    67
  1.3.3. Właściwości dwuwymiarowego przekształcenia Fouriera    67
  1.3.4. Interpretacja częstotliwości przestrzennych w obrazach    79
  1.4. Próbkowanie obrazu    81
  1.4.1. Próbkowanie prostokątne    81
  1.4.2. Próbkowanie z dowolną geometrią próbkowania    85
  1.5. Dyskretne dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera    88
  1.5.1. Definicja i właściwości    88
  1.5.2. Obliczanie dyskretnych dwuwymiarowych transformat Fouriera    93
  1.5.3. Dyskretne dwuwymiarowe transformaty Fouriera obrazów    96
  1.6. Dwuwymiarowe dyskretne przekształcenie kosinusowe    100
  1.6.1. Jednowymiarowe dyskretne przekształcenie kosinusowe    100
  1.6.2. Dwuwymiarowe dyskretne przekształcenie kosinusowe - określenie    102
  1.6.3. Wyznaczanie dwuwymiarowych dyskretnych transformat kosinusowych obrazów    105
  1.7. Dwuwymiarowe przekształcenie Z    107
  1.8. Dwuwymiarowe dyskretne układy liniowe    110
  1.8.1. Podstawowe pojęcia    110
  1.8.2. Dwuwymiarowe układy LSI - opis w dziedzinie przestrzennej    112
  1.8.3. Dwuwymiarowe układy LSI - opis w dziedzinie częstotliwości    116
  1.8.4. Stabilność dwuwymiarowych systemów liniowych    121
  1.9. Dwuwymiarowe dyskretne przekształcenie falkowe    124
  1.9.1. Analiza i synteza subpasmowa    124
  1.9.2. Zespoły filtrów analizy i syntezy    129
  1.9.3. Implementacje zespołów filtrów    134
  1.9.4. Przekształcenie falkowe proste i odwrotne    139
  1.10. Predykcja    142
  1.11. Kwantowanie    147
  1.11.1. Kwantowanie skalarne    147
  1.11.2. Kwantowanie wektorowe    149
  2. Cyfrowe reprezentacje obrazów    151
  2.1. Światło widzialne i jego percepcja przez człowieka    151
  2.1.1. System wzrokowy człowieka    151
  2.1.2. Fotometria    152
  2.1.3. Percepcja światła przez człowieka    155
  2.2. Cyfrowe reprezentacje obrazu monochromatycznego    156
  2.3. Korekcja kontrastu - korekcja gamma    159
  2.4. Barwy i ich reprezentacje    164
  2.4.1. Światło barwne i jego percepcja    164
  2.4.2. Reprezentacja światła barwnego za pomocą trzech składowych podstawowych    166
  2.4.3. Układ RGB i jego odmiany    168
  2.4.4. Luminancja i chrominancje    175
  2.4.5. Inne układy współrzędnych barw    182
  2.4.6. Indeksowanie kolorów    185
  2.4.7. Zarządzanie kolorami    189
  2.4.8. Wielozakresowe reprezentacje barw    191
  2.5. Analogowe ciągłe sygnały wizyjne    192
  2.5.1. Sygnały z wybieraniem międzyliniowym i kolejnoliniowym    192
  2.5.2. Całkowity sygnał wizyjny monochromatyczny    193
  2.5.3. Sygnały wizyjne barwne    196
  2.5.4. Przegląd analogowych sygnałów wizyjnych    198
  2.6. Cyfrowe sygnały wizyjne    201
  2.6.1. Kwantowanie próbek sygnałów wizyjnych    201
  2.6.2. Proporcje rozmiarów obrazu    202
  2.6.3. Próbkowanie ciągłych sygnałów wizyjnych    203
  2.6.4. Formaty obrazu - SDTV i HDTV    208
  2.6.5. Próbkowanie chrominancji    210
  2.6.6. Interfejsy cyfrowych sygnałów wizyjnych bez kompresji    214
  2.7. Ocena jakości obrazu    216
  2.7.1. Wprowadzenie    216
  2.7.2. Subiektywna ocena jakości obrazu    217
  2.7.3. Ocena jakości obrazu za pomocą wskaźnika PSNR    221
  2.7.4. Metody automatycznej oceny jakości obrazu    225
  2.7.5. Podsumowanie    228
  3. Kamery i monitory    229
  3.1. Kamery    229
  3.1.1. Budowa kamery    229
  3.1.2. Próbkowanie w czasie    233
  3.1.3. Próbkowanie przestrzenne    236
  3.1.4. Kamery do akwizycji obrazów barwnych    238
  3.1.5. Wielkości charakteryzujące kamery    240
  3.1.6. Sygnały wyjściowe z kamer    243
  3.2. Monitory    243
  4. Podstawowe operacje przetwarzania obrazów    249
  4.1. Operacje punktowe    249
  4.1.1. Określenie operacji punktowych    249
  4.1.2. Histogramy    252
  4.1.3. Poprawa kontrastu za pomocą operacji punktowych    254
  4.1.4. Binaryzacja obrazów    256
  4.2. Operacje algebraiczne na obrazach    257
  4.3. Dwuwymiarowa liniowa filtracja nierekursywna    257
  4.4. Dwuwymiarowa liniowa filtracja rekursywna    270
  4.5. Decymacja i interpolacja obrazu    275
  4.6. Nieliniowa filtracja obrazu    278
  4.7. Przekształcenia geometryczne obrazu    284
  4.8. Podsumowanie    284
  5. Wprowadzenie do przetwarzania sekwencji wizyjnych    286
  5.1. Estymacja ruchu    286
  5.1.1. Charakterystyka zadania    286
  5.1.2. Metody wykorzystujące zasadę przepływu optycznego    290
  5.1.3. Metody pasowania bloków    293
  5.2. Filtracja w dziedzinie czasu z kompensacją ruchu    302
  5.3. Konwersje reprezentacji sekwencji wizyjnych    304
  5.4. Nadrozdzielczość    306
  5.5. Analiza sekwencji wizyjnych    306
  6. Wprowadzenie do kompresji obrazów    310
  6.1. Zagadnienia ogólne    310
  6.1.1. Znaczenie kompresji obrazów    310
  6.1.2. Nadmiarowość reprezentacji obrazu    313
  6.1.3. Kodowanie i dekodowanie obrazów    316
  6.1.4. Porównywanie efektywności kompresji    319
  6.1.5. Kodeki bezstratne    322
  6.1.6. Kodeki stratne    323
  6.1.7. Kodowanie wewnątrzobrazowe i międzyobrazowe    326
  6.1.8. Przetwarzanie wstępne i końcowe    328
  6.1.9. Normalizacja w zakresie kompresji    329
  6.1.10. Kodowanie skalowalne    330
  6.1.11. Transkodowanie    333
  6.1.12. Literatura na temat kompresji    334
  6.2. Kodowanie entropijne    334
  6.2.1. Wprowadzenie do kodowania entropijnego    335
  6.2.2. Kody Huffmana    336
  6.2.3. Kody Golomba i ich odmiany    341
  6.2.4. Kodowanie arytmetyczne    344
  6.2.5. Kodowanie słownikowe    348
  6.3. Kodowanie ciągów    349
  7. Kompresja wewnątrzobrazowa    351
  7.1. Kodowanie transformatowe i standard JPEG    351
  7.1.1. Stratne kodowanie transformatowe obrazów nieruchomych    352
  7.1.2. Bezstratne kodowanie obrazów nieruchomych wykorzystujące predykcję wewnątrzobrazową    357
  7.1.3. Standard JPEG (JPEG-1)    358
  7.1.4. Tryb sekwencyjny transformatowy    359
  7.1.5. Binarne kodowanie arytmetyczne w standardzie JPEG    367
  7.1.6. Tryb progresywny transformatowy    368
  7.1.7. Tryb hierarchiczny    368
  7.1.8. Tryb bezstratny    371
  7.1.9. Składnia danych reprezentujących obraz skomprymowany    371
  7.1.10. Rozszerzenia standardu JPEG    374
  7.2. Kodowanie falkowe i standard JPEG 2000    374
  7.2.1. Wprowadzenie    374
  7.2.2. Technika kompresji w standardzie JPEG 2000    376
  7.2.3. Przetwarzanie wstępne    376
  7.2.4. Kodowanie falkowe    378
  7.2.5. Adaptacyjne binarne kodowanie arytmetyczne    381
  7.2.6. Składnia danych reprezentujących obraz skomprymowany    382
  7.2.7. Podsumowanie    384
  7.3. JPEG XR    385
  7.4. Efektywność stratnych kodeków JPEG, JPEG 2000 i JPEG XR    388
  7.5. Inne techniki kompresji stratnej    393
  7.6. Kompresja bezstratna i prawie bezstratna w standardzie JPEG-LS    394
  7.7. Przegląd technik kompresji bezstratnej    396
  8. Międzyobrazowa kompresja sekwencji wizyjnych    399
  8.1. Kodowanie hybrydowe cyfrowych sekwencji wizyjnych    399
  8.1.1. Wprowadzenie    399
  8.1.2. Adaptacyjny charakter kodowania hybrydowego    401
  8.1.3. Kodowanie wewnątrzobrazowe sekwencji wizyjnych    403
  8.1.4. Predykcja międzyobrazowa z kompresją ruchu    404
  8.1.5. Obrazy typu B    409
  8.1.6. Kwantowanie wpółczynników transformaty    413
  8.1.7. Hierarchiczna struktura strumienia zakodowanych danych    413
  8.1.8. Sterowanie pracą kodera hybrydowego    416
  8.1.9. Zniekształcenia obrazu wprowadzane przez hybrydowe kodowanie blokowe    419
  8.2. Przegląd standardów kompresji cyfrowych sekwencji wizyjnych    420
  8.3. Kompresja sekwencji wizyjnych zgodna ze standardem MPEG-2    426
  8.3.1. Standard MPEG-2    427
  8.3.2. Strumień transportowy MPEG-2    427
  8.3.3. Kompresja obrazu w standardzie MPEG-2    430
  8.3.4. Technika kompresji według profilu głównego    432
  8.3.5. Kodowanie według profilu 4:2:2    438
  8.3.6. Narzędzia kompresji obrazów z wybieraniem międzyliniowym    438
  8.3.7. Strumień wizyjny standardu MPEG-2    445
  8.3.8. Sterowanie prędkością bitową    460
  8.3.9. Efektywność kompresji kodeków MPEG-2    466
  8.3.10. Podsumowanie    469
  8.4. Inne standardy pierwszej i drugiej generacji    470
  8.4.1. Standardy pierwszej generacji    470
  8.4.2. Kodowanie sekwencji wizyjnych zgodnie z zaleceniem ITU-T H.263    473
  8.4.3. Standard MPEG-4    477
  8.5. Zaawansowane Kodowanie Sygnału Wizyjnego – MPEG-4 AVC/H.264    483
  8.5.1. Wprowadzenie    483
  8.5.2. Profile i poziomy standardu AVC    485
  8.5.3. Zaawansowane narzędzia kompresji według standardu AVC    488
  8.5.4. Struktura danych wytwarzanych przez koder AVC    509
  8.5.5. Kodowanie entropijne UVLC/CAVLC    515
  8.5.6. Adaptacyjne binarne kodowanie arytmetyczne CABAC    518
  8.5.7. Sterowanie koderami AVC    522
  8.5.8. Efektywność kompresji MPEG-4AVC    525
  8.5.9. Transkodowanie strumieni AVC    530
  8.5.10. Skalowalne Kodowanie Sekwencji Wizyjnych SVC    531
  8.5.11. Podsumowanie zagadnień dotyczących standardu AVC    532
  8.6. Inne techniki kompresji obrazu ruchomego trzeciej generacji    533
  8.6.1. Standard VC-1    533
  8.6.2. Standard AVS    538
  8.6.3. Kodek VP8    538
  8.7. Technika kompresji czwartej generacji - HEVC    539
  8.8. Inne rozwojowe techniki kompresji obrazów ruchomych    540
  8.9. Podsumowanie    542
  9. Obrazy stereoskopowe i trójwymiarowe    543
  9.1 Widzenie przestrzenne i obrazy stereoskopowe    543
  9.1.1. Dwuoczne wskazówki głębi    544
  9.1.2. Wytwarzanie dwuocznych wskazówek głębi na płaskich ekranach    545
  9.1.3. Jednooczne wskazówki głębi    548
  9.1.4. Wykorzystanie jednoocznych wskazówek głębi w systemach technicznych    549
  9.1.5. Praktyka wyświetlania obrazów stereoskopowych na płaskich ekranach    550
  9.1.6. Podsumowanie    552
  9.2. Prezentacja obrazów stereoskopowych    553
  9.2.1. Wprowadzenie    553
  9.2.2. Urządzenia wykorzystujące separację barw    554
  9.2.3. Urządzenia migawkowe    556
  9.2.4. Urządzenia polaryzacyjne    558
  9.2.5. Monitory autostereoskopowe    560
  9.2.6. Podsumowanie    564
  9.3. Systemy kamerowe do akwizycji obrazów stereoskopowych    564
  9.4. Kompatybilne formaty ramek z obrazami stereoskopowymi    568
  9.5. Kompresja obrazów stereoskopowych    573
  9.6. Systemy z obrazami stereoskopowymi i trójwymiarowymi    576
  9.7. Obrazy wielowidokowe i trójwymiarowe    578
  10. Opis treści obrazu    584
  10.1. Wyszukiwanie treści obrazowych    584
  10.2. Normalizacja metadanych    587
  10.3. Deskryptory obrazu w standardzie MPEG-7    589
  10.4. Podsumowanie    596
  11. Znaki wodne w obrazach    597
  11.1. Wiadomości ogólne    597
  11.2. Przykłady wykorzystania znakowania wodnego    601
  11.3. Podstawowe warianty technik znakowania wodnego    603
  11.4. Przykładowe techniki znakowania wodnego    605
  Literatura    611
  Skorowidz    637
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia