Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Od teorii do zastosowań

50 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,13

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce w sposób przystępny dokonano przejścia od matematycznych podstaw teorii sygnałów analogowych do współczesnych zastosowań analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych. Niezbędne rozważania matematyczne zilustrowano licznymi przykładami obliczeniowymi, rysunkami oraz programami komputerowymi, napisanymi w języku Matlab. Poza klasycznymi tematami, takimi jak filtracja analogowa i cyfrowa oraz ciągła i dyskretna transformacja Fouriera, opisano także zagadnienia bardziej zaawansowane: filtrację adaptacyjną, estymację rekursywną oraz nowoczesne metody analizy częstotliwościowej i czasowo-częstotliwościowej sygnałów, w tym transformację falkową i zespoły filtrów. Podano również podstawy: kodowania i rozpoznawania sygnału mowy, kompresji MP3 sygnału audio, analizy i przetwarzania obrazów oraz cyfrowej modulacji wielotonowej, stosowanej m.in. w szybkich telefonicznych modemach ADSL oraz w lokalnych bezprzewodowych sieciach komputerowych typu Wi-Fi. Książka jest podręcznikiem akademickim. W zamierzeniu autora każdy z rozdziałów stanowi zamkniętą całość, odpowiednią do oddzielnej lektury, dlatego część przedstawionego materiału będzie się w niewielkim stopniu powtarzać, ale zazwyczaj w nieco innej formie. Książka jest adresowana do pracowników naukowych wyższych uczelni, słuchaczy studiów doktoranckich, studentów zgłębiających tajniki cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz praktykujących inżynierów zainteresowanych własnym rozwojem.


Liczba stron832
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1866-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  Wykaz oznaczeń XIII
  Wykaz skrótów XV
  1. Sygnały i ich parametry    1
    1.1. Pojęcia podstawowe    1
    1.2. Klasyfikacja sygnałów    2
    1.3. Sygnały deterministyczne    4
      1.3.1. Parametry    4
      1.3.2. Przykłady    7
      1.3.3. Sygnały zespolone    13
      1.3.4. Rozkład sygnałów na składowe    14
      1.3.5. Funkcja korelacji własnej i wzajemnej    14
      1.3.6. Splot sygnałów    17
      1.3.7. Transformacja Fouriera    22
    1.4. Sygnały losowe    24
      1.4.1. Zmienne losowe    24
      1.4.2. Procesy losowe, stacjonarność, ergodyczność    26
      1.4.3. Funkcje korelacji i kowariancji, gęstość widmowa mocy    28
      1.4.4. Estymatory parametrów i funkcji    30
      1.4.5. Filtracja sygnałów losowych    34
    1.5. Przykład ćwiczenia komputerowego    35
  2. Podstawy matematyczne analizy sygnałów deterministycznych    39
    2.1. Przestrzenie sygnałów deterministycznych    39
    2.2. Dyskretne reprezentacje ciągłych sygnałów deterministycznych    41
    2.3. Ciągłe reprezentacje ciągłych sygnałów deterministycznych - przekształcenia całkowe    47
    2.4. Reprezentacje sygnałów dyskretnych - przestrzenie wektorowe    50
    2.5. Przykład ćwiczenia komputerowego    60
  3. Szereg Fouriera    63
    3.1. Ortogonalne funkcje bazowe    63
    3.2. Harmoniczne zespolone funkcje bazowe    65
    3.3. Harmoniczne rzeczywiste funkcje bazowe    66
    3.4. Przykład obliczeniowy    67
    3.5. Przykład ćwiczenia komputerowego    68
    3.6. Szereg Fouriera sygnałów dyskretnych - dyskretne przekształcenie Fouriera    71
  4. Całkowe przekształcenie Fouriera    74
    4.1. Definicja    74
    4.2. Podstawowe właściwości    75
    4.3. Transformaty Fouriera wybranych sygnałów    79
    4.4. Widmo iloczynu i splotu dwóch sygnałów    87
    4.5. Twierdzenie o próbkowaniu    93
    4.6. Widmo sygnału spróbkowanego    97
    4.7. Przykład ćwiczenia komputerowego    101
  5. Układy analogowe    103
    5.1. Analogowe układy LTI    103
    5.2. Transmitancja układu analogowego, zera i bieguny    107
    5.3. Przekształcenie Laplace'a, transmitancja Laplace'a    112
    5.4. Wykresy Bodego    116
    5.5. Złożone układy analogowe LTI    118
    5.6. Analiza matematyczna wybranych układów    120
    5.7. Przykłady projektowania    124
    5.8. Przykład ćwiczenia komputerowego    129
  6. Analogowe filtry Butterwortha i Czebyszewa    131
    6.1. Ogólne zasady projektowania filtrów analogowych    132
    6.2. Transformacja częstotliwości    139
    6.3. Filtry Butterwortha    146
    6.4. Filtry Czebyszewa typu I    157
    6.5. Filtry Czebyszewa typu II    161
    6.6. Sprzętowa implementacja filtrów analogowych    165
  7. Dyskretyzacja sygnałów analogowych    173
    7.1. Podstawy    173
    7.2. Przetworniki analogowo-cyfrowe    179
    7.3. Przetworniki cyfrowo-analogowe    184
    7.4. Tor przetwarzania analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego    185
  8. Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych    192
    8.1. Widmo Fouriera sygnałów dyskretnych    192
      8.1.1. Przekształcenie Fouriera dla sygnałów ciągłych    193
      8.1.2. Szereg Fouriera dla sygnałów ciągłych    193
      8.1.3. Przekształcenie Fouriera dla sygnałów dyskretnych    194
      8.1.4. Szereg Fouriera dla sygnałów dyskretnych, czyli dyskretne przekształcenie Fouriera    198
    8.2. Przykłady dyskretnych transformat Fouriera sygnałów    202
    8.3. Interpretacja dyskretnego przekształcenia Fouriera    206
    8.4. Tor przetwarzania sygnałów podczas analizy częstotliwościowej    210
    8.5. Dyskretne okna czasowe    212
      8.5.1. Okna nieparametryczne    212
      8.5.2. Okna parametryczne    217
    8.6. Przykłady analizy częstotliwościowej z wykorzystaniem funkcji okien;    220
    8.7. Szybkie wyznaczanie funkcji autokorelacji i funkcji gęstości widmowej mocy    226
  9. Algorytmy wyznaczania dyskretnej transformacji Fouriera    231
    9.1. Metoda bezpośrednia    231
    9.2. Algorytm Goertzela    234
    9.3. Rekurencyjne wyznaczanie sekwencji dyskretnych transformat Fouriera    236
    9.4. Transformacja świergotowa - lupa w dziedzinie częstotliwości    239
    9.5. Szybka transformacja Fouriera - algorytmy radix-2    241
      9.5.1. Podział w dziedzinie czasu - DIT (Decimation in Time)    241
      9.5.2. Podział w dziedzinie częstotliwości - DIF (Decimation in Frequency)    252
    9.6. Szybka transformacja Fouriera dla sygnałów rzeczywistych    255
    9.7. Dwuwymiarowa dyskretna transformacja Fouriera    257
    9.8. Wyznaczanie DCT metodą szybkiej transformacji Fouriera    258
  10. Układy dyskretne    260
    10.1. Układy dyskretne LTI    260
    10.2. Algorytm filtracji sygnałów za pomocą dyskretnych układów LTI    265
    10.3. Transformacja Z    267
    10.4. Odwrotna transformacja Z    270
    10.5. Właściwości transformacji Z    274
    10.6. Transmitancja układów dyskretnych    275
    10.7. Przykłady projektowania układów dyskretnych metodą "zer i biegunów"    280
    10.8. Przykład ćwiczenia komputerowego    284
  11. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych    288
    11.1. Wymagania stawiane filtrom cyfrowym    289
    11.2. Metoda Yule’a-Walkera    291
    11.3. Metoda niezmienności odpowiedzi impulsowej    291
    11.4. Metoda dopasowanej transformacji Z    293
    11.5. Metoda transformacji bilingowej    293
    11.6. Przykłady projektowania filtrów w języku Matlak    297
    11.7. Przykład ćwiczenia komputerowego;    304
  12. Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych    307
    12.1. Wprowadzenie    308
    12.2. Metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości    313
    12.3. Metoda optymalizacji średniokwadratowej    317
    12.4. Metoda aproksymacji Czebyszewa (algorytm Remeza)    321
    12.5. Metoda okien    325
    12.6. Filtry specjalne    339
      12.6.1. Filtr Gilberta    339
      12.6.2. Filtr różniczkujący    345
      12.6.3. Filtr interpolatora i decymatora cyfrowego    347
      12.6.4. Przykład ćwiczenia komputerowego    351
    12.7. Synchronizacja próbek wejściowych i wyjściowych filtra    353
  13. Algorytmy filtracji cyfrowej    356
    13.1. Klasyczne struktury filtrów cyfrowych    356
    13.2. Struktura zmiennych stanu    361
    13.3. Inne struktury filtrów cyfrowych;    363
    13.4. Splot liniowy i kołowy    364
    13.5. Algorytmy szybkiego splotu sygnałów dyskretnych    371
    13.6. Algorytmy sekcjonowanego szybkiego splotu sygnałów dyskretnych    373
    13.7. Przykład ćwiczenia komputerowego    376
  14. Filtry adaptacyjne    379
    14.1. Wprowadzenie    379
    14.2. Podstawy filtracji adaptacyjnej    380
    14.3. Filtracja optymalna - filtr Wienera    382
    14.4. Gradientowe filtry adaptacyjne    384
    14.5. Filtry adaptacyjne LSM - bez pamięci    386
    14.6. Filtry adaptacyjne LS (RLS) - filtry z pamięcią    388
    14.7. Przykłady zastosowań    391
    14.8. Przykład ćwiczenia komputerowego - filtr adaptacyjny (N)LMS    394
  15. Liniowa estymacja rekursywna    399
    15.1. Metoda najmniejszych kwadratów. Filtry RLS i WRLS    399
    15.2. Metoda minimalno-średniokwadratowa. Filtr Kalmana    408
  16. Zaawansowane metody analizy częstotliwościowej sygnałów    420
    16.1. Wprowadzenie    420
    16.2. Modelowanie parametryczne AR, MA i ARMA    423
      16.2.1. Podstawy    423
      16.2.2. Model AR    426
      16.2.3. Model MA    427
      16.2.4. Model ARMA    429
      16.2.5. Podsumowanie    430
    16.3. Metody podprzestrzeni    430
      16.3.1. Podstawy    430
      16.3.2. Metoda Pisarenki    432
      16.3.3. Metody pochodne: MUSIC, EV i MV    435
      16.3.4. Metoda ESPRIT    437
      16.3.5. Metody podprzestrzeni sygnału (składowych głównych)    439
    16.4. Przykład ćwiczenia komputerowego    440
  17. Metody czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów    443
    17.1. Problem analizy czasowo-częstotliwościowej    444
    17.2. Transformacja Gabora    450
    17.3. Krótkoczasowa transformacja Fouriera STFT    455
    17.4. Transformacja falkowa    459
    17.5. Transformacja Wignera-Ville’a    427
    17.6. Reprezentacje czasowo-częstotliwościowe z klasy Cohena    477
    17.7. Przykłady zastosowań    486
    17.8. Przykład ćwiczenia komputerowego    493
  18. Zespoły filtrów    496
    18.1. Wprowadzenie    496
    18.2. Pojęcia podstawowe    500
      18.2.1. Decymator i interpolator    500
      18.2.2. Dekompozycja polifazowa sygnałów    503
      18.2.3. Decymator i interpolator w zapisie polifagowym    506
    18.3. Opis matematyczny zespołu filtrów    507
      18.3.1. Analiza jednej gałęzi    507
      18.3.2. Analiza wszystkich gałęzi    511
      18.3.3. Zapis polifazowy zespołu filtrów    512
      18.3.4. Warunek perfekcyjnej rekonstrukcji    514
    18.4. Zespoły filtrów z modulacją zespoloną    515
      18.4.1. DFT jako modulowany zespół filtrów    516
      18.4.2. Krótkoczasowa transformacja Fouriera; STFT jako modulowany zespół filtrów    518
      18.4.3. Uogólniony modulowany zespół filtrów oparty na DFT    519
    18.5. Zespoły filtrów z modulacją kosinusową    527
      18.5.1. Równania, budowa    527
      18.5.2. Projektowanie filtrów prototypowych    533
    18.6. Implementacja programowa zespołu filtrów standardu MPEG audio    539
  19. Projekt LPC-10: podstawy kompresji i rozpoznawania sygnału mowy    545
    19.1. Wprowadzenie    545
    19.2. Model generacji sygnału mowy    549
    19.3. Układ decyzyjny "mowa dźwięczna/bezdźwięczna"    551
    19.4. Wyznaczanie filtra traktu głosowego    557
    19.5. Algorytm kodera i dekodera mowy standardu LPC-10    563
    19.6. Przykład programu komputerowego    566
    19.7. Od kodowania do rozpoznawania mowy    569
  20. Projekt LPC-10: kompresja sygnału mowy - metody zaawansowane    577
    20.1. Metoda Durbina-Levinsona    577
    20.2. Filtry kratowe    581
    20.3. Przykładowy program komputerowy    590
  21. Projekt MPEG AUDIO: psychoakustyczna kompresja dźwięku    592
    21.1. Wprowadzenie do standardu MPEG audio    593
    21.2. Podstawy modelowania psychoakustycznego    594
    21.3. Modele psychoakustyczne standardu MPEG audio    603
      21.3.1. Model psychoakustyczny I    603
      21.3.2. Model psychoakustyczny II    604
      21.3.3. Program komputerowy    612
    21.4. Zespoły filtrów w standardzie MPEG audio    618
    21.5. Kodowanie dźwięku na poziomach MP1 i MP2    631
      21.5.1. Algorytm kompresji i dekompresji    631
      21.5.2. Program komputerowy    638
  22. Projekt OBRAZ: podstawy analizy i przetwarzania sygnałów dwuwymiarowych    647
    22.1. Wprowadzenie do świata 2D i 3D    649
    22.2. Transformacje ortogonalne 2D obrazów    658
      22.2.1. Dyskretna transformacja Fouriera    658
      22.2.2. Dyskretna transformacja kosinusowa    663
      22.2.3. Dowolna transformacja ortogonalna - interpretacja współczynników    665
      22.3.4. Program komputerowy    668
    22.3. Filtracja 2D obrazów    670
      22.3.1. Splot 2D    670
      22.3.2. Projektowanie filtrów 2D    674
      22.3.3. Przykładowe filtry 2D    683
      22.3.4. Program komputerowy    686
    22.4. Falkowa dekompozycja 2D obrazów    690
      22.4.1. Jednowymiarowa predykcyjna transformacja falkowa    691
      22.4.2. Związki pomiędzy klasyczną a predykcyjną transformacją falkową    697
      22.4.3. Program komputerowy do falkowej dekompozycji obrazów    700
    22.5. Przykłady zastosowań    707
      22.5.1. Kompresja JPEG i MPEG    707
      22.5.2. Znaki wodne w obrazach    715
      22.5.3. Dopasowywanie do siebie obrazów cyfrowych    718
      22.5.4. Detekcja linii w inżynierii materiałowej - transformacja Hougha    730
      22.2.5. Algorytmiczna stabilizacja obrazu w zastosowaniach medycznych    733
      22.5.6. Systemy nawigacji wspomagające zabiegi medyczne    737
  23. Projekt MODEM ADSL: szybki dostęp do Internetu po linii telefonicznej    740
    23.1 Podstawy modulacji    741
    23.2. Cyfrowe modulacje wielotonowe    745
    23.3. Standard ADSL    748
    23.4. Modulator-demodulator DMT    751
    23.5. Źródła zniekształceń i zakłóceń    754
    23.6. Wybrane zagadnienia implementacyjne    759
      23.6.1. Identyfikacja odpowiedzi impulsowej kanału    759
      23.6.2. Korekcja czasowa kanału - skracanie czasu trwania odpowiedzi impulsowej    764
      23.6.3. Synchronizacja blokowa    767
      23.6.4. Korekcja częstotliwościowa kanału    769
      23.6.5. Estymacja przepływności bitowej    770
      23.6.6. Właściwy dobór korektora czasowego    773
    23.7. Przykład ćwiczenia komputerowego;    773
  24. Projekt FAZA: estymacja chwilowego przesunięcia fazowego    778
    24.1. Estymatory proste    778
    24.2. Estymatory złożone    781
    24.3. Przykłady algorytmów    782
    24.4. Przykładowy program komputerowy    786
  25. EPILOG: implementacja algorytmów DSP na procesorach sygnałowych    787
    25.1. Wprowadzenie do budowy i programowania procesorów DSP    788
    25.2. Splot sygnałów na procesorze DSP    791
    25.3. Wybrane zagadnienia implementacyjne    796
      25.3.1. Specyfika budowy i zastosowań procesorów sygnałowych    796
      25.3.2. Podstawy pisania i uruchamiania programów    800
      25.3.3. Zaawansowane narzędzia    803
      25.3.4. Przykład projektowania filtra IIR    805
    25.4. Przykładowa aplikacja procesora DSP    807
    25.5. Procesory DSP a układy programowalne FPGA    808
    25.6. Przyszłość - czy jesteśmy trendy?    810
  Literatura    813
  Dodatki    823
    D.1. Wykaz programów    823
    D.2. Wersja elektroniczna programów    824
  Skorowidz    825
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia