Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych

Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,38

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii przedstawiono wykorzystanie stochastycznych strumieni zdarzeń do opisu właściwości ruchu telekomunikacyjnego przekazywanego w sieciach pakietowych z uwzględnieniem strumieni: odnowy, markowowskich, regresyjnych oraz samopodobnych. Omówiono mechanizmy zapobiegania przeciążeniom w sieciach: X.25, Frame Relay, Asynchronous Transfer Mode, TCP/IP i rozładowywania już istniejących przeciążeń.


Liczba stron248
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1879-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SŁOWO WSTĘPNE    9
  Część I RUCH TELEKOMUNIKACYJNY    16
    1. WPROWADZENIE    17
      1.1. Modelowanie systemów telekomunikacyjnych    17
      1.2. Modelowanie strumieni zdarzeń    18
      1.3. Paradoks wyprzedzania    19
      1.4. Zwielokrotnianie statystyczne    20
    2. ZAPIS MODELU RUCHU    25
      2.1. Zapis strumienia zdarzeń    25
      2.2. Charakterystyki probabilistyczne    29
    3. STRUMIEŃ ODNOWY    31
      3.1. Proces Poissona    32
        3.1.1. Rozkład liczby zdarzeń    32
        3.1.2. Rozkład odstępów pomiędzy zdarzeniami    34
        3.1.3. Składanie oraz rozkładanie strumieni Poissona    36
        3.1.4. Strumień dwumianowy    37
      3.2. Strumienie wielofazowe    38
        3.2.1. Uogólniony rozkład Erlanga    38
        3.2.2. Rozkład hiperwykładniczy    40
        3.2.3. Rozkład Coxa    41
      3.3. Strumień odnowy    42
      3.4. Zastosowania    46
    4. STRUMIENIE MARKOWOWSKIE    47
      4.1. Nieregularna struktura ruchu telekomunikacyjnego    47
      4.2. Miary korelacji    48
      4.3. Proces Markowa    52
        4.3.1. Charakterystyki probabilistyczne    52
        4.3.2. Proces Markowa jako strumień zdarzeń    53
        4.3.3. Korelacja procesu Markowa    55
      4.4. Modyfikacje procesu Markowa    56
        4.4.1. Markowowski proces odnowy    56
        4.4.2. Strumień zdarzeń z modulacją markowowską    57
        4.4.3. Strumień zdarzeń IPP, SPP oraz ON-OFF    61
      4.5. Zastosowania procesów Markowa    62
    5. STRUMIENIE REGRESYJNE    64
      5.1. Strumień autoregresyjny    64
      5.2. Strumień TES    67
        5.2.1. Algorytm TES    68
        5.2.2. Korelacja strumienia TES    70
        5.2.3. Zasady modelowania TES    76
      5.3. Zastosowania modeli autoregresyjnych    76
    6. MODELE PRZEPŁYWOWE    78
      6.1. Aproksymacja gaussowska    78
      6.2. Markowowskie modele przepływowe    83
    7. SAMOPODOBNE STRUMIENIE ZDARZEŃ    84
      7.1. Czasowe skalowanie strumienia zdarzeń    84
      7.2. Korelacja dalekosiężna    88
      7.3. Samopodobieństwo    90
      7.4. Miara samopodobieństwa    91
        7.4.1. Wykładnik Horsta    91
        7.4.2. Samopodobieństwo procesów losowych z ciągłym czasem    92
        7.4.3. Estymacja wykładnika Horsta    94
      7.5. Modele samopodobnych strumieni zdarzeń    98
        7.5.1. Ułamkowy ruch Browna    98
        7.5.2. Modele Pareto    103
        7.5.3. Multipleksacja strumieni ON-OFF    105
        7.5.4. Ułamkowy model autoregresyjny    106
        7.5.5. Właściwości fraktalne samopodobnych strumieni zdarzeń    107
    LITERATURA    109
    WYKAZ OZNACZEŃ    116
  Część II PRZECIĄŻENIA SIECI PAKIETOWYCH    120
    8. WPROWADZENIE    121
      8.1. Ruch telefoniczny oraz ruch transmisji danych    121
        8.1.1. Sieci z komutacją łączy    122
        8.1.2. Komutacja wiadomości    123
        8.1.3. Komutacja pakietów    124
      8.2. Komputerowe systemy otwarte – architektura OSI-ISO    126
      8.3. Zasady współpracy jednostek warstw OSI-ISO    132
      8.4. Specyfikacja usług - prymitywy modelu OSI-ISO    133
        8.4.1. Adresacja    133
        8.4.2. Prymitywy    134
        8.4.3. Współdziałanie w warstwie oraz pomiędzy warstwami    135
      8.5. Intersieci – architektura warstwowa TCP/IP    137
        8.5.1. Zestaw protokołów TCP    137
        8.5.2. Warstwa sieciowa    140
        8.5.3. Warstwa transportowa    142
        8.5.4. Warstwa aplikacji    143
    9. SIECI X.25    145
      9.1. Ogólna charakterystyka zalecenia X.25    145
        9.1.1. Procedury i funkcje dostępu X.25    146
        9.1.2. Kanał logiczny oraz połączenie wirtualne    147
        9.1.3. Warstwowa architektura zalecenia X.25    149
      9.2. Poziom pakietowy zalecenia X.25    150
        9.2.1. Praca sieci w trybie połączeniowym oraz bezpołączeniowym    150
        9.2.2. Usługi oferowane z poziomu pakietowego    151
        9.2.3. Budowa pakietu X.25    154
        9.2.4. Wymiana danych oraz sterowanie przepływem    158
      9.3. Przeciwdziałanie przeciążeniom w sieci X.    166
        9.3.1. Sterowanie ruchem w sieci pakietowej    166
        9.3.2. Metody przeciwdziałania przeciążeniom    168
      9.4. Podsumowanie    171
    10. FRAME RELAY    173
      10.1. Ogólna charakterystyka protokołu Frame Relay    173
      10.2. Architektura protokołu Frame Relay    175
        10.2.1. Płaszczyzna sterowania    176
        10.2.2. Płaszczyzna użytkownika    176
        10.2.3. Porównanie Frame Relay oraz X.25    177
      10.3. Połączenia wirtualne w sieci Frame Relay    178
      10.4. Budowa ramki Frame Relay    179
        10.4.1. Format podstawowy ramki Frame Relay    179
        10.4.2. Adresacja w sieci Frame Relay    181
        10.4.3. Rozszerzenie pola adresowego    182
      10.5. Przeciwdziałanie przeciążeniom w sieci Frame Relay    183
        10.5.1. Usuwanie ramek    184
        10.5.2. Sygnalizacja przeciążenia    187
    11. ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE    188
      11.1. Ogólna charakterystyka sieci Asynchronous Transfer Mode    189
      11.2. Architektura standardu ATM    190
        11.2.1. Warstwa fizyczna PHY    192
        11.2.2. Warstwa ATM    193
        11.2.3. Warstwa adaptacji AAL    198
      11.3. Sterowanie ruchem oraz rozładowanie przeciążeń w sieciach ATM    201
        11.3.1. Zasady ogólne    201
        11.3.2. Kategorie usług warstwy ATM    203
        11.3.3. Parametry ruchowe źródeł    204
        11.3.4. Parametry jakości usług QoS    205
        11.3.5. Kontrakt ruchowy    209
        11.3.6. Procedury sterowania ruchem w sieci ATM    210
        11.3.7. Procedury rozładowania przeciążeń w sieci ATM    214
    12. SIECI TCP/IP    216
      12.1. Sterowanie przepływem TCP    216
      12.2. Przeciwdziałanie przeciążeniom TCP    219
        12.2.1. Zarządzanie zwłoką czasową retransmisji    220
        12.2.2. Zarządzanie oknem nadawczym    222
        12.2.3. Przeciwdziałanie przeciążeniom TCP/ATM    225
      12.3. Architektura Integrated Services    229
        12.3.1. Ogólna charakterystyka architektury Integrated Services    230
        12.3.2. Definicja usług    230
        12.3.3. Przyjmowanie zgłoszeń oraz rezerwacja zasobów    232
        12.3.4. Dyscyplina szeregowania pakietów IP w ruterach    233
        12.3.5. Wyprzedzające usuwanie pakietów    234
        12.3.6. Wady i zalety architektury Integrated Services    234
      12.4. Architektura Differentiated Services    235
        12.4.1. Ogólna charakterystyka architektury Differentiated Services    236
        12.4.2. Definicja klas ruchu    237
    13. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG (QoS) ORAZ PRZECIĄŻENIAMI    239
  LITERATURA    241
  WYKAZ SKRÓTÓW    245
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia