Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Poglądy, oceny, opinie

Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Poglądy, oceny, opinie

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kontakty Polaków z Włochami mają wielowiekową tradycję. Ich losy łączyły się - celowo lub przypadkiem - w różnych okresach historii i na wielu płaszczyznach: kulturalnej, naukowej, politycznej, gospodarczej, religijnej. Ile przetrwało z tego kulturowego bagażu polsko-włoskich doświadczeń - do dzisiaj? Z czym Polska i Polacy kojarzą się współczesnym Włochom? Z jakich elementów złożony jest dzisiejszy obraz naszego kraju i jego obywateli - w Italii? Które aspekty polskości najwyraźniej zarysowują się we włoskim społeczeństwie i we włoskiej kulturze?


Książka ma charakter szkicu socjologiczno-kulturoznawczego i dotyczy współczesnych wyobrażeń o Polsce i Polakach we Włoszech. Sięga jednak również do historycznych relacji polsko-włoskich. Badania autorki koncentrują się na trzech różnych źródłach: opiniach ekspertów do spraw polskich we Włoszech, artykułach z włoskich gazet oraz wybranych włoskich dziełach literackich i filmowych. Na tle kontaktów polsko-włoskich ostatnich dziesięcioleci zaznaczają się główne przełomy i towarzyszące im przemiany w postrzeganiu „dalekiego kraju ze Wschodu” i jego mieszkańców. Powojenne doświadczenia polskich żołnierzy na włoskiej ziemi, stosunek Włochów do polskiego komunizmu i „Solidarności”, zaskakujący wybór Karola Wojtyły na papieża i jego konsekwencje, Polak-lavavetri i Polka-badante oraz inne fenomeny związane z polską imigracją w Italii, popularność Wałęsy, Bońka i Kapuścińskiego, zmiany w postrzeganiu Polski po wejściu do UE, pozycja naszego kraju na tle innych państw zza byłej „żelaznej kurtyny – to tylko niektóre z różnych odcieni złożonego obrazu Polski i Polaków we Włoszech, którym poświęcona jest książka.


Rok wydania2010
Liczba stron368
KategoriaAntropologia kulturowa
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2910-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  
  Rozdział I. Stereotyp – wyobrażenie społeczne – obraz    13
    1. Teoria stereotypów narodowych    16
      1.1. Stereotyp i pojęcia pokrewne – definicje i wskazanie różnic    16
      1.2. Zjawisko stereotypu    18
      1.3. Typy stereotypów    21
      1.4. Funkcje stereotypów    22
      1.5. Geneza stereotypów    24
      1.6. Źródła stereotypów    25
    2. Teoria „wyobrażeń społecznych” w ujęciu Serge’a Moscoviciego    28
      2.1. Czym są wyobrażenia społeczne? Definicja i założenia wstępne    29
      2.2. Standaryzujący i preskryptywny charakter wyobrażeń społecznych    30
      2.3. Symboliczna i dynamiczna natura wyobrażeń społecznych    31
      2.4. Podstawowe funkcje wyobrażeń społecznych    32
      2.5. Zakotwiczanie    32
      2.6. Obiektyfikacja    34
    3. Obraz. Propozycja syntetycznego ujęcia    35
  
  Rozdział II. Poszukiwania „polskości” na włoskim terenie... O metodzie i technikach badań empirycznych    44
    1. Opis metody badawczej    47
      1.1. Periodyzacja okresu powojennego i różne obszary analizy    47
      1.2. Wybór metody badawczej    50
    2. Technika badawcza – źródła oraz wybór próby badawczej    51
      2.1. Organizacja i realizacja pogłębionych wywiadów z ekspertami    52
      2.2. Analiza treści artykułów prasowych    55
      2.3. Gromadzenie informacji na temat wątków polskich we włoskiej literaturze i we włoskim filmie    56
      2.4. Obserwacja uczestnicząca    56
  
  Rozdział III. Geneza obrazu Polski i Polaków we Włoszech na tle historii kontaktów polsko-włoskich (do 1945 roku)    58
    1. Kontakty akademickie i naukowe    62
    2. Kontakty artystyczne i kulturalne    68
    3. Kontakty polityczne i wspólne walki wyzwoleńcze    88
  
  Rozdział IV. Obraz Polski i Polaków w opiniach ekspertów    100
    1. Żołnierze generała Andersa na włoskiej ziemi    104
      1.1. Dlaczego polscy żołnierze nie wracali do domu?    106
      1.2. Polscy żołnierze we Włoszech – wspomnienia po latach    110
    2. Kraj za żelazną kurtyną – stosunek Włochów do polskiego komunizmu oraz do przełomu „solidarnościowego”    112
      2.1. Silna Włoska Partia Komunistyczna vs. Polska jako główny sprawca upadku mitu ZSRR    112
      2.2. Kontakty polsko-włoskie w czasach PRL. Nastawienie Włochów do przełomów 1956 i 1968    114
      2.3. Włosi solidarni z „Solidarnością”? Kwestia Madonny na bramie Stoczni Gdańskiej    118
      2.4. Stan wojenny w Polsce. Reakcje społeczeństwa włoskiego    122
      2.5. Sentyment do komunizmu i ZSRR we współczesnych Włoszech    122
    3. Obraz polskiej imigracji we Włoszech w latach 80. i 90. XX wieku    123
    4. Obraz polskiej imigracji we Włoszech – współcześnie    129
      4.1. Polacy jako pracownicy    130
      4.2. Polscy „niewolnicy” w obozach pracy w Apulii    132
      4.3. Od polskiego robotnika do polskiego przedsiębiorcy?    133
      4.4. Polacy, którzy powoli zaczynają wierzyć w swoje możliwości    136
      4.5. Relacje Polaków z innymi grupami imigranckimi we Włoszech    137
      4.6. Pracowici i przedsiębiorczy vs. pijacy i bezdomni    138
    5. Karol Wojtyła – Polak, Słowianin, Europejczyk. Postać papieża Jana Pawła II a obraz Polski i Polaków we Włoszech    141
      5.1. Wojtyła – papa z dalekiego kraju    141
      5.2. Wojtyła i Ratzinger. O stosunku Włochów do dwóch papieży. Próba porównania    142
      5.3. Santo subito, ale nie według wszystkich. Krytyka Jana Pawła II we Włoszech    144
      5.4. „Polacy osieroceni”. Co się zmieniło w obrazie Polaków po śmierci Jana Pawła II    146
      5.5. Wpływ papieża Jana Pawła II na postrzeganie Polaków we Włoszech    148
    6. Współczesny obraz polskiego Kościoła we Włoszech    149
    7. Kultura polska we Włoszech    151
      7.1. Działalność Instytutu Polskiego w opiniach ekspertów    153
      7.2. Znane nazwiska polskich twórców kultury    155
      7.3. Współczesna kondycja polskiej kultury. W poszukiwaniu „mocnego punktu”    157
      7.4. Polska kultura we Włoszech w latach 80. XX wieku    161
      7.5. Polska kultura w mediach włoskich    162
    8. Zainteresowanie Włochów Polską na tle zainteresowania innymi krajami    163
    9. Najpopularniejsze stereotypy Polaków we Włoszech. Próba
RozwińZwiń