Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji. Tom 1 i 2

Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji. Tom 1 i 2

1 opinia

Redakcja:

Waldemar Janiec

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

104,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny podręcznik, który spełnia europejskie wymogi nauczania farmakologii. Przedstawiono w nim aktualną wiedzę z zakresu farmakologii, farmakokinetyki, farmakogenetyki i chronofarmakologii. Osobny rozdział poświęcono klasyfikacji receptorów i mechanizmom ich działania. Zwięzły opis właściwości farmakodynamicznych leków, obejmujący wszystkie grupy terapeutyczne (z uwzględnieniem leków najnowszych), został podany w usystematyzowanej formie, co ułatwia przyswojenie wiadomości.


Książka jest adresowana do studentów farmacji i medycyny. Może być również wykorzystana w stałym dokształcaniu się magistrów farmacji i lekarzy.


Liczba stron1360
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3245-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wiadomości ogólne – Włodzimierz Buczko     1
  
  1.1. Pochodzenie leków     1
  1.2. Nazewnictwo leków     1
  1.3. Mechanizmy działania leków     4
  1.4. Czynniki wpływające na działanie leków     7
  1.4.1. Budowa chemiczna a działanie leków     7
  1.4.2. Wrażliwość gatunkowa i rasowa     8
  1.4.3. Stany fizjologiczne, wiek, płeć     8
  1.4.4. Stany patologiczne     9
  1.5. Dawki i dawkowanie leków     9
  1.6. Wskazania i przeciwwskazania     10
  1.7. Interakcje leków     11
  1.8. Nadużywanie leków i polipragmazja     13
  1.9. Wpływ leków na wyniki badań diagnostycznych     14
  1.9.1. Krew     14
  1.9.2. Mocz     16
  
  2. Farmakokinetyka – Roman Kaliszan, Michał J. Markuszewski, Tomasz Bączek, Paweł Wiczling, Danuta Siluk, Małgorzata Waszczuk-Jankowska     18
  
  2.1. Wstęp do farmakokinetyki     18
  2.1.1. Procesy LADME     19
  2.1.2. Modele farmakokinetyczne     24
  2.2. Przenikanie leków przez błony biologiczne     25
  2.3. Otwarty model jednokompartmentowy – jednorazowe podanie dożylne     27
  2.4. Otwarty model dwukompartmentowy – jednorazowe podanie dożylne     30
  2.5. Wlew dożylny     32
  2.6. Farmakokinetyka podania pozanaczyniowego leków     34
  2.6.1. Czynniki wpływające na wchłanianie leków     34
  2.6.2. Absorpcja leków według kinetyki pierwszego rzędu     35
  2.7. Wielokrotne podanie leku     37
  2.7.1. Wielokrotne podanie dożylne     37
  2.7.2. Wielokrotne podanie pozanaczyniowe     38
  2.8. Farmakokinetyka nieliniowa     39
  2.9. Dystrybucja leków i ich wiązanie z białkami     43
  2.10. Eliminacja leków     45
  2.11. Biodostępność i biorównoważność leków     46
  2.11.1. Dostępność biologiczna względna i bezwzględna     47
  2.11.2. Biorównoważność     50
  2.12. Farmakokinetyka kliniczna     50
  2.13. Znaczenie farmakogenetyki w farmakokinetyce     51
  2.14. Współczynnik terapeutyczny     52
  2.15. Chronofarmakologia i zmiany wrażliwości organizmu na lek w ciągu doby    53
  
  3. Podstawowe mechanizmy działania leków na procesy czynnościowe i metaboliczne komórek – Waldemar Janiec     58
  
  3.1. Oddziaływanie leków na transportery błonowe     58
  3.1.1. Transportery     58
  3.2. Działanie leków przez receptory     60
  3.2.1. Receptory błonowe     60
  3.2.2. Receptory wewnątrzkomórkowe (cytoplazmatyczne)     64
  3.2.3. Receptory jądrowe     65
  3.3. Oddziaływanie leków z receptorami     67
  
  4. Farmakogenetyka – Bogusław Hładoń     69
  
  4.1. Dziedziczne zdeterminowanie działania farmakodynamicznego leków     69
  4.1.1. Genotypowo zależna modyfikacja odpowiedzi organizmu na lek     70
  4.1.2. Molekularne mechanizmy polimorfizmu genetycznego metabolizmu leków – podstawy różnic w skutkach działania leków     70
  4.1.3. Polimorfizm genetyczny białek i enzymów biorących udział w transporcie, dystrybucji i biotransformacji leków     71
  4.1.4. Charakterystyka najważniejszych izoform klasy CYP i ich znaczenie dla efektu terapeutycznego leków     75
  4.2. Najczęstsze enzymopatie uwarunkowane genetycznie – modyfikacja odpowiedzi na lek     77
  4.3. Polimorfizm genetyczny receptorów, enzymów i białek transportujących leki – wpływ na farmakodynamikę leków oraz implikacje kliniczne     78
  4.4. Terapia genowa     79
  4.4.1. Definicja i założenia terapii genowej     79
  4.4.2. Sposoby realizacji terapii genowej i podstawowe elementy strategii     80
  4.4.3. Praktyczne aspekty terapii genowej – zastosowanie kliniczne     84
  
  5. Toksykologia ogólna – Anna Wiela-Hojeńska     90
  
  5.1. Niepożądane działania leków     90
  5.2. Zatrucia oraz ich rodzaje     94
  5.2.1. Uzależnienia     95
  5.2.2. Postępowanie w zatruciach     96
  5.2.3. Ogólne zasady zapobiegania zatruciom     104
  5.2.4. Metodyka badań toksykologicznych     104
  
  6. Farmakodynamika autonomicznego (wegetatywnego) układu nerwowego – Anna Szadowska, Dorota Górska     111
  
  6.1. Zarys fizjologii układu autonomicznego     111
  6.2. Leki układu współczulnego     114
  6.2.1. Leki pobudzające układ współczulny     118
  6.2.2. Leki hamujące układ współczulny     129
  6.3. Leki układu przywspółczulnego     140
  6.3.1. Leki pobudzające układ przywspółczulny     142
  6.3.2. Leki hamujące układ przywspółczulny     147
  6.4. Leki działające na zwoje układu autonomicznego     152
  6.4.1. Leki ganglioplegiczne     153
  
  7. Farmakodynamika leków wpływających na przekaźnictwo nerwowo- -mięśniowe i mięśnie szkieletowe – Danuta Malec, Waldemar Janiec     154
  
  7.1. Leki hamujące płytkę nerwowo-mięśniową     157
  7.1.1. Leki porażające presynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych .    157
  7.1.2. Leki hamujące postsynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych .    158
  7.2. Leki stosowane w stanach spastycznych mięśni szkieletowych     166
  7.2.1. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN .    168
  7.2.2. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN i rdzenia kręgowego łącznie     168
  7.2.3. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie rdzenia kręgowego     169
  
  8. Farmakodynamika leków działających na zakończenia czuciowe – Danuta Malec     171
  
  8.1. Wstęp     171
  8.1.1. Rodzaje i właściwości zakończeń i włókien czuciowych     171
  8.1.2. Mechanizmy przekazywania bólu     172
  8.1.3. Rodzaje znieczulenia miejscowego     173
  8.2. Środki znieczulające miejscowo     174
  8.2.1. Podział środków znieczulających miejscowo     176
  8.3. Środki drażniące zakończenia czuciowe     182
  
  9. Leki spazmolityczne i wpływające na czynność macicy – Włodzimierz Buczko     184
  
  9.1. Leki spazmolityczne     184
  9.2. Leki wpływające na czynność skurczową macicy     186
  9.2.1. Leki oksytotyczne     186
  9.2.2. Leki tokolityczne     190
  
  10. Leki psychotropowe – Elżbieta Czarnecka, Bogusława Pietrzak, Remigiusz Zięba     193
  
  10.1. Wstęp     193
  10.2. Leki neuroleptyczne (przeciwpsychotyczne)     193
  10.2.1. Mechanizm działania neuroleptyków     194
  10.2.2. Podział neuroleptyków     196
  10.2.3. Problemy terapeutyczne związane ze stosowaniem neuroleptyków     204
  10.3. Leki przeciwlękowe (anksjolityczne)     205
  10.3.1. Wstęp     205
  10.3.2. Pochodne benzodiazepiny (BZD)     206
  10.3.3. Pochodne azaspironu     213
  10.3.4. Pochodne difenylometanu     214
  10.3.5. Standardy w leczeniu zaburzeń lękowych     214
  10.4. Leki przeciwdepresyjne     215
  10.4.1. Wstęp     215
  10.4.2. Podział leków przeciwdepresyjnych     216
  10.4.3. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NA) i serotoniny (5-HT) .    217
  10.4.4. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego jednej aminy     221
  10.4.5. Leki o przeważającym wpływie na receptor α2     224
  10.4.6. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)     225
  10.4.7. Leki o nietypowym mechanizmie działania     227
  10.4.8. Leki przeciwdepresyjne w okresie ciąży i karmienia piersią     227
  10.5. Leki normotymiczne     228
  10.6. Środki psychozomimetyczne     229
  
  11. Leki stosowane w zaburzeniach snu – Waldemar Janiec, Henryk Ireneusz Trzeciak     232
  
  11.1. Leki stosowane w leczeniu bezsenności     233
  11.1.1. Pochodne benzodiazepiny     234
  11.1.2. Pochodne cyklopirolonu     238
  11.1.3. Pochodne pirazolopirymidyny     240
  11.1.4. Pochodne imidazolopirydyny     241
  11.1.5. Pochodne tetrahydroindenofuranu     242
  11.1.6. Inne leki stosowane w leczeniu bezsenności     242
  11.2. Leki stosowane w narkolepsji oraz w zespołach śródsennych i zaburzeniach przysennych     243
  11.2.1. Narkolepsja     243
  11.2.2. Zespoły śródsenne     244
  11.2.3. Zaburzenia przysenne     245
  11.3. Leki uspokajające     245
  
  12. Leki przeciwpadaczkowe – Sylwia Fidecka     247
  
  12.1. Ogólna charakterystyka padaczki     247
  12.2. Leki stosowane w leczeniu padaczki     249
  12.2.1. Klasyczne leki przeciwpadaczkowe     249
  12.2.2. Nowe leki przeciwpadaczkowe     255
  
  13. Leki stosowane w leczeniu chorób spowodowanych zmianami neurodegeneracyjnymi w ośrodkowym układzie nerwowym – Waldemar Janiec     258
  
  13.1. Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona     258
  13.1.1. Leki zwiększające wytwarzanie dopaminy w części neuronalnej     260
  13.1.2. Leki zwiększające uwalnianie dopaminy z części neuronalnej     262
  13.1.3. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie monoaminooksydazy typu B (MAO-B)     263
  13.1.4. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie katecholo-O-metylotransferazy (COMT)     265
  13.1.5. Leki pobudzające receptory dopaminergiczne w części postsynaptycznej .    266
  13.1.6. Leki cholinolityczne     270
  13.2. Leki stosowane w leczeniu choroby Huntingtona     273
  13.3. Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera     273
  
  14. Farmakodynamika leków stosowanych w regulacji zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej – Waldemar Janiec     277
  
  14.1. Charakterystyka gospodarki wodno-elektrolitowej     277
  14.1.1. Bilans wodny     278
  14.2. Charakterystyka zaburzeń wodno-elektrolitowych     279
  14.3. Leki stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej     279
  14.3.1. Płyny do wlewów     279
  14.3.2. Leki moczopędne     289
  14.4. Podstawy stosowania leków w zaburzeniach wodno-elektrolitowych     310
  14.4.1. Leki stosowane w leczeniu zaburzeń izowolemii i izotonii     310
  14.4.2. Środki stosowane w zaburzeniach izojonii     312
  14.4.3. Środki stosowane w leczeniu zaburzeń izohydrii     313
  14.5. Leki stosowane w profilaktyce i leczeniu nadmiernego wzrostu poziomu kwasu moczowego we krwi (hiperurikemii) spowodowanego podawaniem cytostatyków     314
  14.6. Leki stosowane w hiperfosfatemii     315
  14.7. Leki stosowane w zaburzeniach wodno-elektrolitowych spowodowanych nieprawidłowym wydzielaniem wazopresyny     316
  14.7.1. Akwaretyki stosowane w zespole niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespole SIADH)     316
  14.7.2. Leki stosowane w leczeniu moczówki prostej     318
  14.8. Leki stosowane w zaburzeniach oddawania moczu     320
  14.8.1. Leki stosowane przy utrudnionym oddawaniu moczu z powodu przerostu gruczołu krokowego     320
  14.8.2. Leki stosowane przy nietrzymaniu moczu     322
  
  15. Środki znieczulenia ogólnego – Sylwia Fidecka     325
  
  15.1. Znieczulenie ogólne wziewne     325
  15.2. Farmakologiczne przygotowanie znieczulenia ogólnego – premedykacja     328
  15.3. Znieczulenie ogólne dożylne     329
  15.4. Neuroleptoanalgezja     332
  
  16. Alkohol etylowy – Sylwia Fidecka     335
  
  16.1. Alkohol etylowy – zastosowanie w medycynie     335
  16.2. Alkohol etylowy – wpływ na organizm człowieka     335
  16.3. Alkohol etylowy – uzależnienie i jego leczenie     337
  
  17. Histamina i leki przeciwhistaminowe – Robert Janiec     339
  
  17.1. Histamina     339
  17.1.1. Uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących przez przeciwciała IgE    340
  17.1.2. Uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących przez czynniki niezależne od przeciwciał IgE     340
  17.2. Leki przeciwhistaminowe     342
  17.2.1. Leki hamujące syntezę histaminy     343
  17.2.2. Leki blokujące uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących mastocytów i granulocytów zasadochłonnych     343
  17.3. Leki blokujące receptory histaminowe     344
  17.3.1. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory histaminowe H1     344
  17.3.2. Leki I generacji blokujące receptory histaminowe H1     344
  17.3.3. Leki II generacji blokujące receptory histaminowe H1     351
  17.3.4. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory histaminowe H2     357
  
  18. Farmakodynamika leków wpływających na naczynia krwionośne – Waldemar Janiec     358
  
  18.1. Wstęp     358
  18.2. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego     361
  18.2.1. Stosowanie leków moczopędnych w leczeniu nadciśnienia tętniczego     363
  18.2.2. Stosowanie leków β-adrenolitycznych w leczeniu nadciśnienia tętniczego .    363
  18.2.3. Leki hamujące wytwarzanie i działanie angiotensyny II     366
  18.2.4. Leki blokujące kanały wapniowe     384
  18.2.5. Leki hipotensyjne działające na OUN     401
  18.2.6. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie zwojów autonomicznych     405
  18.2.7. Leki hipotensyjne o obwodowym działaniu sympatykolitycznym     406
  18.2.8. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie receptorów α1-adrenergicznych     407
  18.2.9. Leki hipotensyjne rozkurczające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych     408
  18.2.10. Leki hipotensyjne aktywujące kanały jonów potasu     410
  
  19. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia – Waldemar Janiec     417
  
  19.1. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego     417
  19.1.1. Wstęp     417
  19.1.2. Leki hamujące receptory α-adrenergiczne     418
  19.1.3. Leki pobudzające receptory β-adrenergiczne     419
  19.1.4. Analogi prostacyklin     420
  19.1.5. Pochodne kwasu nikotynowego     421
  19.1.6. Metyloksantyny     422
  19.1.7. Inne leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego     423
  19.2. Leki stosowane w chorobach naczyń mózgowych     424
  19.2.1. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez blokowanie receptorów α-adrenergicznych     425
  19.2.2. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez blokowanie działania serotoniny    425
  19.2.3. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez niewybiórcze blokowanie kanałów wapniowych     426
  19.2.4. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez rozkurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych     427
  19.3. Prostaglandyny     428
  19.4. Leki stosowane w zaburzeniach wzwodu     429
  19.4.1. Inhibitory fosfodiesterazy     430
  
  20. Leki stosowane w leczeniu migreny – Waldemar Janiec     434
  
  20.1. Zastosowanie alkaloidów sporyszu w leczeniu migreny     435
  20.2. Zastosowanie leków blokujących receptory serotoninowe w leczeniu migreny    436
  20.3. Zastosowanie leków pobudzających receptory serotoninowe 5-HT1 w leczeniu migreny     437
  20.4. Zastosowanie leków hamujących łącznie receptory serotoninowe, histaminowe H1 i muskarynowe w leczeniu migreny     440
  
  21. Leki hamujące angiogenezę warunkowaną przez naczyniowo- -śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) – Waldemar Janiec     441
  
  21.1. Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu – VEGF, i angiogeneza     441
  21.2. Leki hamujące działanie VEGF stosowane w leczeniu zmian degeneracyjnych w siatkówce i plamce żółtej     444
  21.3. Leki hamujące VEGF stosowane w leczeniu nowotworów     445
  
  22. Farmakodynamika leków kardiotropowych – Waldemar Janiec     448
  
  22.1. Wstęp     448
  22.2. Leki przeciwarytmiczne     448
  22.2.1. Przebieg pobudzenia w układzie bodźcoprzewodzącym serca     449
  22.2.2. Przebieg pobudzenia w komórkach mięśniowych serca     449
  22.2.3. Działanie jonów na czynność serca     451
  22.2.4. Regulacja nerwowa czynności serca     452
  22.2.5. Zaburzenia rytmu serca     452
  22.2.6. Klasyfikacja leków przeciwarytmicznych     454
  22.3. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego     476
  22.3.1. Leki stosowane w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego     477
  22.3.2. Glikozydy nasercowe     477
  22.3.3. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego przez hamowanie aktywności fosfodiesterazy-3     484
  22.3.4. Leki sensytyzujące mięsień sercowy (zwiększające wrażliwość) na działanie jonów wapnia     486
  22.3.5. Leki polepszające pracę serca przez zmniejszenie oporu przepływu krwi w naczyniach płuc     487
  22.3.6. Przedsionkowe peptydy natriuretyczne     487
  22.3.7. Inne leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego     489
  22.3.8. Leki kardioprotekcyjne (osłaniające mięsień sercowy)     490
  22.4. Leki zwiększające przepływ wieńcowy     490
  22.4.1. Azotany i azotyny     493
  22.4.2. Zastosowanie leków β-adrenolitycznych w chorobie wieńcowej     497
  22.4.3. Zastosowanie leków blokujących kanały wapniowe w chorobie wieńcowej    500
  22.4.4. Leki otwierające kanały potasowe stosowane w leczeniu choroby wieńcowej    503
  22.4.5. Inne leki stosowane w chorobie wieńcowej     504
  
  23. Leki stosowane we wstrząsie – Konstanty Wiśniewski, Róża Wiśniewska     506
  
  23.1. Wstrząs     506
  23.2. Postępowanie w zwalczaniu wstrząsu     507
  
  24. Farmakodynamika leków wpływających na układ krzepnięcia krwi – Konstanty Wiśniewski, Róża Wiśniewska i Waldemar Janiec     509
  
  24.1. Mechanizmy krzepnięcia krwi     509
  24.1.1. Czynniki krzepnięcia krwi     509
  24.1.2. Płytki krwi     510
  24.1.3. Proces krzepnięcia krwi     511
  24.2. Leki hamujące krzepliwość krwi (antykoagulanty)     513
  24.2.1. Heparyna i jej pochodne     513
  24.2.2. Leki hamujące aktywność trombiny     518
  24.2.3. Leki hamujące agregację płytek krwi     521
  24.2.4. Leki hamujące wytwarzanie płytek krwi     525
  24.2.5. Antagoniści witaminy K     526
  24.2.6. Leki defibrynujące     528
  24.3. Leki trombolityczne     529
  24.3.1. Proteazy hamujące krzepnięcie krwi stosowane w posocznicy lub wstrząsie septycznym     531
  24.4. Środki hamujące krzepnięcie krwi stosowane in vitro     532
  24.5. Leki zwiększające krzepliwość krwi     532
  24.5.1. Leki zwiększające krzepliwość krwi działające ogólnie     533
  24.5.2. Preparaty zwiększające krzepliwość krwi do stosowania miejscowego     538
  
  25. Leki wpływające na układ krwiotwórczy – Waldemar Janiec     539
  
  25.1. Wstęp     539
  25.2. Erytropoetyna (EPO) i epoetyny     540
  25.3. Cytokiny pobudzające wzrost kolonii komórek układu granulocytów     542
  25.3.1. Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów (G-CSF)     542
  25.3.2. Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF)     544
  25.3.3. Czynnik pobudzający wzrost kolonii makrofagów (M-CSF)     545
  25.3.4. Czynnik pobudzający wzrost megakariocytów (IL-11)     545
  25.4. Leki stosowane w niedokrwistości z niedoboru żelaza     545
  25.5. Leki stosowane w hemosyderozie     547
  25.6. Leki stosowane w niedokrwistościach megaloblastycznych     549
  25.7. Leki stosowane do zapobiegania występowaniu napadowej nocnej hemoglobinurii     551
  
  26. Farmakodynamika leków układu oddechowego – Waldemar Janiec     552
  
  26.1. Wstęp     552
  26.2. Zastosowanie farmakoterapii w niewydolności oddechowej     553
  26.3. Farmakologiczne właściwości tlenu i dwutlenku węgla     553
  26.3.1. Oddziaływanie tlenu na organizm człowieka     553
  26.3.2. Farmakologiczne właściwości dwutlenku węgla     555
  26.4. Leki wpływające na rytm oddychania     556
  26.4.1. Leki pobudzające rytm oddychania     556
  26.4.2. Leki zwalniające rytm oddychania     558
  26.5. Leki przeciwkaszlowe     558
  26.5.1. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym     558
  26.5.2. Nieopioidowe leki przeciwkaszlowe działające ośrodkowo     563
  26.5.3. Leki przeciwkaszlowe działające obwodowo     567
  26.6. Leki wykrztuśne     569
  26.6.1. Pochodne gwaiakolu     570
  26.6.2. Olejki eteryczne     572
  26.6.3. Alkaloidy     572
  26.6.4. Sole organiczne     573
  26.6.5. Balsamy     573
  26.6.6. Saponiny     574
  26.6.7. Solne środki wykrztuśne     574
  26.6.8. Leki o działaniu mukolitycznym     575
  26.7. Farmakodynamika leków stosowanych w leczeniu dychawicy oskrzelowej    580
  26.7.1. Leki pobudzające receptory β-adrenergiczne stosowane w dychawicy oskrzelowej     581
  26.7.2. Metyloksantyny     585
  26.7.3. Leki cholinolityczne     586
  26.7.4. Glikokortykosteroidy stosowane w dychawicy oskrzelowej     587
  26.7.5. Leki zapobiegające występowaniu napadów dychawicy oskrzelowej     590
  26.7.6. Antagoniści i inhibitory leukotrienów w leczeniu dychawicy oskrzelowej    592
  26.7.7. Przeciwciała monoklonalne (anty IgE) w leczeniu astmy     595
  26.8. Surfaktanty     596
  26.9. Leki stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc     597
  26.10. Leki wpływające na krążenie krwi w płucach     599
  26.10.1. Regulacja krążenia krwi w płucach     599
  26.10.2. Regulacja ciśnienia w naczyniach włosowatych płuc     600
  26.10.3. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia w krążeniu płucnym     601
  26.10.4. Leki stosowane w obrzęku płuc     605
  26.11. Farmakologiczna regulacja transportu tlenu     606
  
  27. Farmakodynamika leków wpływających na czynność przewodu pokarmowego – Witold S. Gumułka     608
  
  27.1. Wstęp     608
  27.2. Sok żołądkowy     608
  27.2.1. Środki pobudzające wydzielanie soku żołądkowego lub mające go zastąpić    609
  27.2.2. Środki zobojętniające kwas solny     611
  27.2.3. Środki osłaniające     616
  27.2.4. Środki ściągające     617
  27.3. Leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej     618
  27.3.1. Uwagi ogólne     618
  27.3.2. Przegląd leków     619
  27.3.3. Znaczenie zwalczania Helicobacter pylori w leczeniu choroby wrzodowej    625
  27.3.4. Leki cholinolityczne i rozkurczające mięśnie gładkie przewodu pokarmowego     628
  27.3.5. Inne środki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej     630
  27.4. Środki wymiotne     632
  27.5. Leki przeciwwymiotne     632
  27.6. Leki żółciotwórcze i żółciopędne     637
  27.6.1. Leki żółciotwórcze     638
  27.6.2. Leki żółciopędne     641
  27.6.3. Leki stosowane w uszkodzeniach komórki wątrobowej     642
  27.7. Leki stosowane w zewnątrzpochodnej niewydolności trzustki     643
  27.8. Środki przeczyszczające     644
  27.8.1. Środki poślizgowe     645
  27.8.2. Środki zwiększające objętość kału     646
  27.8.3. Środki działające drażniąco     647
  27.8.4. Inne środki przeczyszczające     649
  27.8.5. Przeciwwskazania ogólne     649
  27.8.6. Nadużywanie środków przeczyszczających     650
  27.8.7. Leki stosowane w zespole drażliwego jelita     650
  27.8.8. Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelit     651
  27.9. Środki przeciwbiegunkowe     652
  
  Skorowidz I
  
  TOM    2
  
  28. Farmakodynamika hormonów i leków działających na czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego – Waldemar Janiec     657
  
  28.1. Zagadnienia wstępne. Rodzaje receptorów     657
  28.2. Hormony podwzgórza     659
  28.2.1. Hormony podwzgórza pobudzające w przysadce wydzielanie ACTH     661
  28.2.2. Hormony podwzgórza pobudzające w przysadce wydzielanie hormonów gonadotropowych     661
  28.2.3. Hormon podwzgórza pobudzający w przysadce wydzielanie hormonu wzrostu     667
  28.2.4. Hormon podwzgórza pobudzający w przysadce wydzielanie hormonu tyreotropowego     668
  28.2.5. Hormon podwzgórza hamujący w przysadce wydzielanie hormonu wzrostu    668
  28.3. Hormony przysadki i obwodowych gruczołów wydzielania wewnętrznego .    672
  28.3.1. Tyreotropina, hormony gruczołu tarczowego i leki stosowane w nadczynności gruczołu tarczowego     672
  28.3.2. Kortykotropina (ACTH) i hormony kory nadnerczy     681
  28.3.3. Hormony kory nadnerczy     685
  28.3.4. Gonadotropiny     693
  28.3.5. Leki hamujące wydzielanie gonadotropin w przysadce     697
  28.3.6. Żeńskie hormony płciowe     698
  28.3.7. Estrogeny syntetyczne niesteroidowe     706
  28.3.8. Selektywne modulatory receptora estrogenowego     708
  28.3.9. Leki przeciwestrogenowe hamujące aktywność aromatazy     712
  28.3.10. Progesteron i gestageny     716
  28.3.11. Męskie hormony płciowe     724
  28.3.12. Leki hamujące aktywność 5α-reduktazy testosteronu     730
  28.3.13. Leki hamujące działanie androgenów     730
  28.4. Leki anaboliczne     732
  28.4.1. Leki anaboliczne pochodne testosteronu     733
  28.4.2. Leki anaboliczne pochodne androsteronu     733
  28.4.3. Leki anaboliczne pochodne 19-norsteroidów     734
  28.5. Leki o łącznym działaniu estrogennym, gestagennym i androgennym     736
  28.6. Prolaktyna     737
  28.6.1. Leki stosowane w nadmiernym wydzielaniu prolaktyny     738
  28.7. Somatotropina     738
  28.7.1. Insulinopodobne czynniki wzrostu IGF-1 i IGF-2 (somatomedyny)     740
  28.8. Hormony tylnego płata przysadki     744
  28.8.1. Oksytocyna     744
  28.8.2. Leki blokujące działanie oksytocyny     745
  28.8.3. Hormon antydiuretyczny (wazopresyna)     746
  28.8.4. Analogi wazopresyny działające na receptory V1     747
  28.8.5. Analogi wazopresyny działające pobudzająco na receptory V2     749
  
  29. Farmakodynamika leków wpływających na metabolizm węglowodanów – Waldemar Janiec     750
  
  29.1. Wstęp – przemiany metaboliczne węglowodanów     750
  29.2. Klasyfikacja cukrzycy     751
  29.2.1. Ogólne zasady leczenia cukrzycy     752
  29.3. Podział leków stosowanych w leczeniu cukrzycy     754
  29.4. Insulina     754
  29.4.1. Preparaty insuliny     758
  29.4.2. Nowe preparaty insulin     762
  29.5. Doustne leki przeciwcukrzycowe zmniejszające stężenie glukozy we krwi (leki hipoglikemizujące)     765
  29.5.1. Pochodne sulfonylomocznika     766
  29.5.2. Doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych tiazolidynedionów (glitazony)     769
  29.5.3. Inkretyny (Exenatyd)     772
  29.5.4. Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4     773
  29.6. Doustne leki przeciwcukrzycowe zapobiegające wystąpieniu zwiększonego stężenia glukozy we krwi (leki przeciwhiperglikemiczne)     775
  29.6.1. Pochodne biguanidu     775
  29.6.2. Meglitinidy (glinidy)     776
  29.6.3. Inhibitory reduktazy aldolazy     778
  29.6.4. Inhibitory α-glukozydazy     779
  29.6.5. Związki hamujące wchłanianie glukozy     780
  29.7. Glukagon     780
  
  30. Farmakodynamika związków wpływających na przemianę materii – Waldemar Janiec     782
  
  30.1. Witaminy     782
  30.1.1. Wstęp     782
  30.1.2. Witamina A     783
  30.1.3. Witamina D     789
  30.1.4. Witamina E     789
  30.1.5. Witaminy K     791
  30.1.6. Witamina B1     793
  30.1.7. Witamina B2     794
  30.1.8. Kwas pantotenowy     795
  30.1.9. Witamina B6     796
  30.1.10. Witamina B12     797
  30.1.11. Witamina C     797
  30.1.12. Witamina P     799
  30.1.13. Witamina PP     800
  30.1.14. Witamina H     800
  30.1.15. Kwas foliowy     801
  30.1.16. Witamina F     802
  30.1.17. Leczenie wielowitaminowe     802
  30.2. Białka i aminokwasy     803
  30.2.1. Niedożywienie i preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym     805
  30.3. Leki wpływające na przemianę puryn     810
  30.3.1. Leki przerywające napady dny     811
  30.3.2. Leki hamujące wytwarzanie kwasu moczowego     813
  30.3.3. Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem     814
  30.4. Farmakodynamika leków wpływających na przemianę lipidów     817
  30.4.1. Ogólna charakterystyka przemian kwasów tłuszczowych, triglicerydów i cholesterolu     817
  30.4.2. Hiperlipoproteinemie     820
  30.5. Leki stosowane w leczeniu choroby Gauchera     835
  30.6. Leki stosowane w leczeniu choroby Pompego     838
  30.6.1. Aglukozydaza alfa     839
  30.7. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydoz     839
  30.7.1. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu I     840
  30.7.2. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu II     841
  30.7.3. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI     841
  30.8. Leki stosowane w leczeniu choroby Wilsona     842
  30.9. Leki stosowane w leczeniu choroby Fabry’ego     843
  30.10. Leki stosowane w leczeniu tyrozynemii     844
  30.11. Leki stosowane w leczeniu fenyloketonurii     846
  
  31. Leki stosowane w terapii otyłości i zaburzeń odżywiania – Elżbieta Czarnecka, Remigiusz Zięba     848
  
  31.1. Wstęp     848
  31.2. Fizjologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka     849
  31.3. Leki stosowane w terapii otyłości     851
  31.3.1. Leki zmniejszające łaknienie     851
  31.3.2. Leki zmniejszające przyswajanie tłuszczu z przewodu pokarmowego     853
  31.3.3. Leki zwiększające wydatek energetyczny ustroju (działające termogenicznie)     854
  31.3.4. Inne leki     855
  31.4. Leki stosowane w terapii zaburzeń odżywiania     856
  
  32. Farmakodynamika leków wpływających na układ kostny – Waldemar Janiec     858
  
  32.1. Budowa, funkcje i metabolizm kości     858
  32.2. Leki wpływające na procesy metaboliczne w kościach     864
  32.2.1. Wpływ hormonów na procesy metaboliczne w kościach     864
  32.2.2. Wpływ witamin na procesy metaboliczne w kościach     877
  32.2.3. Wpływ prostaglandyn na procesy metaboliczne w kościach     886
  32.2.4. Wpływ bisfosfonianów na procesy metaboliczne w kościach     886
  32.2.5. Fluorek sodu     894
  32.3. Wchłanianie i wydalanie wapnia z organizmu     897
  32.3.1. Wpływ leków na wchłanianie wapnia w jelitach     898
  32.3.2. Leki wpływające na wydalanie wapnia z moczem     903
  32.4. Leki stosowane w leczeniu osteoporozy     904
  32.4.1. Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy     905
  32.4.2. Zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej w leczeniu osteoporozy     906
  32.4.3. Zastosowanie selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych w leczeniu osteoporozy     907
  32.4.4. Zastosowanie kalcytoniny w leczeniu osteoporozy     908
  32.4.5. Zastosowanie w leczeniu osteoporozy leków powodujących uzupełnianie niedoboru wapnia w kościach     908
  32.4.6. Zastosowanie statyn w leczeniu osteoporozy     908
  
  33. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwgorączkowe i leki przeciwreumatyczne – Waldemar Janiec, Ryszard Czarnecki     909
  
  33.1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne     909
  33.1.1. Mechanizmy rozwoju stanu zapalnego     909
  33.1.2. Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych     915
  33.1.3. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych na syntezę prostaglandyn    916
  33.1.4. Działanie przeciwbólowe niesteroidowych leków przeciwzapalnych     919
  33.1.5. Działanie antyagregacyjne niesteroidowych leków przeciwzapalnych     920
  33.1.6. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w okulistyce     921
  33.1.7. Działania niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych     921
  33.1.8. Podział NLPZ w zależności od budowy chemicznej     922
  33.1.9. NLPZ – pochodne kwasów karboksylowych     923
  33.1.10. NLPZ – pochodne kwasów enolowych     940
  33.1.11. NLPZ niebędące kwasami karboksylowymi     944
  33.2. Leki przeciwreumatyczne     949
  33.2.1. Podział leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów     949
  33.2.2. Leki modyfikujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów     949
  33.3. Leki przeciwgorączkowe     958
  33.3.1. Mechanizmy regulacji temperatury     958
  33.3.2. Kwas acetylosalicylowy jako lek przeciwgorączkowy     959
  33.3.3. Pochodne p-aminofenolu     960
  33.3.4. Pochodne pirazolonu     963
  
  34. Opioidowe leki przeciwbólowe i ich antagoniści – Waldemar Janiec, Henryk Ireneusz Trzeciak     965
  
  34.1. Leki przeciwbólowe działające na receptory opioidowe     968
  34.2. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe     969
  34.2.1. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenantrenu     969
  34.2.2. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenylheptylaminy     976
  34.2.3. Leki działające agonistycznie na receptory opioidowe, pochodne fenylopiperydyny     977
  34.2.4. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne morfinianu     980
  34.3. Opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym    980
  34.3.1. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne fenantrenu     981
  34.3.2. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne morfinianu     982
  34.3.3. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne benzomorfanu     983
  34.4. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe     985
  34.4.1. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenantrenu     985
  34.4.2. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe, pochodne morfinianu     988
  
  35. Leki stosowane w leczeniu nowotworów – Krystyna Orzechowska-Juzwenko     989
  
  35.1. Podstawy teoretyczne działania leków przeciwnowotworowych. Zasady współczesnej chemioterapii nowotworów     989
  35.2. Leki przeciwnowotworowe     994
  35.2.1. Leki alkilujące     994
  35.2.2. Antymetabolity     1003
  35.2.3. Topoizomerazo-aktywne leki     1014
  35.2.4. Antybiotyki cytostatyczne     1017
  35.2.5. Alkaloidy     1023
  35.2.6. Taksany     1025
  35.2.7. Epotilony     1027
  35.2.8. Lignany     1027
  35.2.9. Enzymy     1029
  35.2.10. Hormony     1030
  35.2.11. Inne leki przeciwnowotworowe     1032
  35.3. Wielolekowa chemioterapia nowotworów     1040
  35.4. Immunoterapia nowotworów     1040
  35.5. Terapia genowa     1045
  35.6. Leki wspomagające leczenie nowotworów     1045
  
  36. Farmakodynamika leków immunotropowych – Waldemar Janiec, Maria Pytlik     1047
  
  36.1. Wstęp     1047
  36.2. Immunoglobuliny     1049
  36.2.1. Immunoglobuliny klasy A (IgA)     1050
  36.2.2. Immunoglobuliny klasy D (IgD)     1051
  36.2.3. Immunoglobuliny klasy E (IgE)     1051
  36.2.4. Immunoglobuliny klasy G (IgG)     1051
  36.2.5. Immunoglobuliny klasy M (IgM)     1052
  36.2.6. Skład immunoglobulin we krwi     1052
  36.2.7. Produkty lecznicze immunoglobulin     1053
  36.2.8. Immunoglobulina Rh0(D)     1054
  36.2.9. Przeciwciała przeciwko glikozydom naparstnicy     1055
  36.2.10. Przeciwciała monoklonalne     1056
  36.3. Cytokiny     1060
  36.3.1. Interleukiny     1060
  36.3.2. Interferony     1063
  36.4. Leki immunosupresyjne     1068
  36.4.1. Procesy immunologiczne warunkujące odrzucanie przeszczepu     1068
  36.4.2. Glikokortykosteroidy     1070
  36.4.3. Cyklosporyna     1071
  36.4.4. Związki makrolidowe     1072
  36.4.5. Cytostatyki     1074
  36.4.6. Inne leki immunosupresyjne     1074
  36.4.7. Przeciwciała monoklonalne stosowane do hamowania odrzucania przeszczepów     1077
  36.4.8. Leki immunotropowe stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego     1078
  36.5. Szczepionki     1081
  36.6. Środki stosowane do immunomodulacji     1085
  36.6.1. Związki otrzymane syntetycznie (nieswoiste syntetyczne immunostymulatory)     1085
  36.6.2. Związki wyodrębnione z mikroorganizmów i roślin     1085
  36.7. Leki wykazujące dodatkowo pobudzające działanie na układ immunologiczny     1086
  36.8. Hormony grasicy     1086
  
  37. Farmakodynamika leków stosowanych w zakażeniach i chorobach inwazyjnych – Witold S. Gumułka     1087
  
  37.1. Farmakodynamika antybiotyków     1087
  37.1.1. Chemioterapia chorób bakteryjnych     1087
  37.1.2. Antybiotyki β-laktamowe     1099
  37.1.3. Antybiotyki aminoglikozydowe     1129
  37.1.4. Tetracykliny     1133
  37.1.5. Chloramfenikol     1139
  37.1.6. Antybiotyki makrolidowe     1141
  37.1.7. Antybiotyki peptydowe     1146
  37.1.8. Rifamycyny     1149
  37.1.9. Linkosamidy     1150
  37.1.10. Wankomycyna i teikoplanina     1151
  37.1.11. Inne antybiotyki glikopeptydowe     1153
  37.1.12. Glikolipodepsipeptydy     1154
  37.1.13. Lipopeptydy     1154
  37.1.14. Kwas fusydowy     1155
  37.1.15. Streptograminy     1156
  37.2. Sulfonamidy     1157
  37.2.1. Mechanizm działania     1157
  37.2.2. Zakres działania     1158
  37.2.3. Farmakokinetyka     1158
  37.2.4. Działania niepożądane     1160
  37.2.5. Przeciwwskazania     1160
  37.2.6. Zastosowanie     1161
  37.2.7. Trimetoprim i skojarzenia sulfonamidów z trimetoprimem     1162
  37.3. Pochodne 4-chinolonu (inhibitory gyrazy)     1164
  37.3.1. Kwas nalidyksowy i jego pochodne stosowane w zakażeniach dróg moczowych     1165
  37.3.2. Pochodne fluorochinolonu     1165
  37.4. Nowobiocyna     1170
  37.5. Pochodne oksazolidinonu     1170
  37.6. Chemioterapeutyki stosowane w zakażeniach dróg moczowych     1171
  37.6.1. Pochodne nitrofuranu     1171
  37.6.2. Metenamina     1172
  37.7. Leki stosowane w leczeniu gruźlicy     1173
  37.7.1. Zasady leczenia gruźlicy     1173
  37.7.2. Leki stosowane w gruźlicy     1175
  37.8. Leki przeciwtrądowe     1178
  37.9. Mupirocyna (kwas pseudomonowy A)     1178
  37.10. Leki przeciwgrzybicze     1179
  37.11. Leki przeciwwirusowe     1189
  37.11.1. Grypa, jej zapobieganie i leczenie     1189
  37.11.2. Leki działające na inne rodzaje wirusów     1193
  37.11.3. Leki stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby typu B     1202
  37.12. Leki stosowane w AIDS     1204
  37.12.1. Pochodne 2',3'-dideoksynukleozydów     1208
  37.12.2. Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy     1211
  37.12.3. Inhibitory proteazy     1212
  37.12.4. Leki blokujące wnikanie wirusa HIV-1 do komórki     1214
  37.12.5. Ogólne uwagi dotyczące stosowanych w AIDS schematów leczenia     1215
  37.12.6. Zapobieganie i leczenie zapaleń płuc wywołanych przez Pneumocystis carinii     1216
  37.13. Leki przeciwpierwotniakowe     1218
  37.13.1. Leki przeciwzimnicze     1218
  37.13.2. Leki stosowane w leczeniu rzęsistkowicy     1225
  37.13.3. Leki stosowane w zakażeniach pełzakiem czerwonki (Entameba histolytica)     1226
  37.13.4. Leki stosowane w zakażeniach świdrowcami     1228
  37.13.5. Leki stosowane w leiszmaniozach     1229
  37.13.6. Leczenie toksoplazmozy     1230
  37.13.7. Leki stosowane w giardiazie (lambliozie)     1230
  37.14. Środki przeciwrobacze     1231
  37.14.1. Środki stosowane w tasiemczycy     1231
  37.14.2. Środki stosowane w inwazji robakami obłymi     1233
  37.15. Chemioterapeutyki a ciąża     1236
  
  Skorowidz I
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia