Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji. Tom 1 i 2

-20%

Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji. Tom 1 i 2

1 opinia

Redakcja:

Waldemar Janiec

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

75,1893,98

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny podręcznik, który spełnia europejskie wymogi nauczania farmakologii. Przedstawiono w nim aktualną wiedzę z zakresu farmakologii, farmakokinetyki, farmakogenetyki i chronofarmakologii. Osobny rozdział poświęcono klasyfikacji receptorów i mechanizmom ich działania. Zwięzły opis właściwości farmakodynamicznych leków, obejmujący wszystkie grupy terapeutyczne (z uwzględnieniem leków najnowszych), został podany w usystematyzowanej formie, co ułatwia przyswojenie wiadomości.


Książka jest adresowana do studentów farmacji i medycyny. Może być również wykorzystana w stałym dokształcaniu się magistrów farmacji i lekarzy.


Liczba stron1360
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3245-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wiadomości ogólne – Włodzimierz Buczko    1
[].. Pochodzenie leków    1
[].2. Nazewnictwo leków    1
  1.3. Mechanizmy działania leków    4
  1.4. Czynniki wpływające na działanie leków    7
  1.4.1. Budowa chemiczna a działanie leków    7
  1.4.2. Wrażliwość gatunkowa i rasowa    8
  1.4.3. Stany fizjologiczne, wiek, płeć    8
  1.4.4. Stany patologiczne    9
  1.5. Dawki i dawkowanie leków    9
  1.6. Wskazania i przeciwwskazania    10
  1.7. Interakcje leków    11
  1.8. Nadużywanie leków i polipragmazja    13
  1.9. Wpływ leków na wyniki badań diagnostycznych    14
  1.9.1. Krew    14
  1.9.2. Mocz    16
  2. Farmakokinetyka – Roman Kaliszan, Michał J. Markuszewski, Tomasz Bączek, Paweł Wiczling, Danuta Siluk, Małgorzata Waszczuk-Jankowska    18
  2.1. Wstęp do farmakokinetyki    18
  2.1.1. Procesy LADME    19
  2.1.2. Modele farmakokinetyczne    24
  2.2. Przenikanie leków przez błony biologiczne    25
  2.3. Otwarty model jednokompartmentowy – jednorazowe podanie dożylne    27
  2.4. Otwarty model dwukompartmentowy – jednorazowe podanie dożylne    30
  2.5. Wlew dożylny    32
  2.6. Farmakokinetyka podania pozanaczyniowego leków    34
  2.6.1. Czynniki wpływające na wchłanianie leków    34
  2.6.2. Absorpcja leków według kinetyki pierwszego rzędu    35
  2.7. Wielokrotne podanie leku    37
  2.7.1. Wielokrotne podanie dożylne    37
  2.7.2. Wielokrotne podanie pozanaczyniowe    38
  2.8. Farmakokinetyka nieliniowa    39
  2.9. Dystrybucja leków i ich wiązanie z białkami    43
  2.10. Eliminacja leków    45
  2.11. Biodostępność i biorównoważność leków    46
  2.11.1. Dostępność biologiczna względna i bezwzględna    47
  2.11.2. Biorównoważność    50
  2.12. Farmakokinetyka kliniczna    50
  2.13. Znaczenie farmakogenetyki w farmakokinetyce    51
  2.14. Współczynnik terapeutyczny    52
  2.15. Chronofarmakologia i zmiany wrażliwości organizmu na lek w ciągu doby    53
  3. Podstawowe mechanizmy działania leków na procesy czynnościowe i metaboliczne komórek – Waldemar Janiec    58
  3.1. Oddziaływanie leków na transportery błonowe    58
  3.1.1. Transportery    58
  3.2. Działanie leków przez receptory    60
  3.2.1. Receptory błonowe    60
  3.2.2. Receptory wewnątrzkomórkowe (cytoplazmatyczne)    64
  3.2.3. Receptory jądrowe    65
  3.3. Oddziaływanie leków z receptorami    67
  4. Farmakogenetyka – Bogusław Hładoń    69
  4.1. Dziedziczne zdeterminowanie działania farmakodynamicznego leków    69
  4.1.1. Genotypowo zależna modyfikacja odpowiedzi organizmu na lek    70
  4.1.2. Molekularne mechanizmy polimorfizmu genetycznego metabolizmu leków – podstawy różnic w skutkach działania leków    70
  4.1.3. Polimorfizm genetyczny białek i enzymów biorących udział w transporcie, dystrybucji i biotransformacji leków    71
  4.1.4. Charakterystyka najważniejszych izoform klasy CYP i ich znaczenie dla efektu terapeutycznego leków    75
  4.2. Najczęstsze enzymopatie uwarunkowane genetycznie – modyfikacja odpowiedzi na lek    77
  4.3. Polimorfizm genetyczny receptorów, enzymów i białek transportujących leki – wpływ na farmakodynamikę leków oraz implikacje kliniczne    78
  4.4. Terapia genowa    79
  4.4.1. Definicja i założenia terapii genowej    79
  4.4.2. Sposoby realizacji terapii genowej i podstawowe elementy strategii    80
  4.4.3. Praktyczne aspekty terapii genowej – zastosowanie kliniczne    84
  5. Toksykologia ogólna – Anna Wiela-Hojeńska    90
  5.1. Niepożądane działania leków    90
  5.2. Zatrucia oraz ich rodzaje    94
  5.2.1. Uzależnienia    95
  5.2.2. Postępowanie w zatruciach    96
  5.2.3. Ogólne zasady zapobiegania zatruciom    104
  5.2.4. Metodyka badań toksykologicznych    104
  6. Farmakodynamika autonomicznego (wegetatywnego) układu nerwowego – Anna Szadowska, Dorota Górska    111
  6.1. Zarys fizjologii układu autonomicznego    111
  6.2. Leki układu współczulnego    114
  6.2.1. Leki pobudzające układ współczulny    118
  6.2.2. Leki hamujące układ współczulny    129
  6.3. Leki układu przywspółczulnego    140
  6.3.1. Leki pobudzające układ przywspółczulny    142
  6.3.2. Leki hamujące układ przywspółczulny    147
  6.4. Leki działające na zwoje układu autonomicznego    152
  6.4.1. Leki ganglioplegiczne    153
  7. Farmakodynamika leków wpływających na przekaźnictwo nerwowo- -mięśniowe i mięśnie szkieletowe – Danuta Malec, Waldemar Janiec    154
  7.1. Leki hamujące płytkę nerwowo-mięśniową    157
  7.1.1. Leki porażające presynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych .    157
  7.1.2. Leki hamujące postsynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych .    158
  7.2. Leki stosowane w stanach spastycznych mięśni szkieletowych    166
  7.2.1. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN .    168
  7.2.2. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN i rdzenia kręgowego łącznie    168
  7.2.3. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie rdzenia kręgowego    169
  8. Farmakodynamika leków działających na zakończenia czuciowe – Danuta Malec    171
  8.1. Wstęp    171
  8.1.1. Rodzaje i właściwości zakończeń i włókien czuciowych    171
  8.1.2. Mechanizmy przekazywania bólu    172
  8.1.3. Rodzaje znieczulenia miejscowego    173
  8.2. Środki znieczulające miejscowo    174
  8.2.1. Podział środków znieczulających miejscowo    176
  8.3. Środki drażniące zakończenia czuciowe    182
  9. Leki spazmolityczne i wpływające na czynność macicy – Włodzimierz Buczko    184
  9.1. Leki spazmolityczne    184
  9.2. Leki wpływające na czynność skurczową macicy    186
  9.2.1. Leki oksytotyczne    186
  9.2.2. Leki tokolityczne    190
  10. Leki psychotropowe – Elżbieta Czarnecka, Bogusława Pietrzak, Remigiusz Zięba    193
  10.1. Wstęp    193
  10.2. Leki neuroleptyczne (przeciwpsychotyczne)    193
  10.2.1. Mechanizm działania neuroleptyków    194
  10.2.2. Podział neuroleptyków    196
  10.2.3. Problemy terapeutyczne związane ze stosowaniem neuroleptyków    204
  10.3. Leki przeciwlękowe (anksjolityczne)    205
  10.3.1. Wstęp    205
  10.3.2. Pochodne benzodiazepiny (BZD)    206
  10.3.3. Pochodne azaspironu    213
  10.3.4. Pochodne difenylometanu    214
  10.3.5. Standardy w leczeniu zaburzeń lękowych    214
  10.4. Leki przeciwdepresyjne    215
  10.4.1. Wstęp    215
  10.4.2. Podział leków przeciwdepresyjnych    216
  10.4.3. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NA) i serotoniny (5-HT) .    217
  10.4.4. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego jednej aminy    221
  10.4.5. Leki o przeważającym wpływie na receptor α2    224
  10.4.6. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)    225
  10.4.7. Leki o nietypowym mechanizmie działania    227
  10.4.8. Leki przeciwdepresyjne w okresie ciąży i karmienia piersią    227
  10.5. Leki normotymiczne    228
  10.6. Środki psychozomimetyczne    229
  11. Leki stosowane w zaburzeniach snu – Waldemar Janiec, Henryk Ireneusz Trzeciak    232
  11.1. Leki stosowane w leczeniu bezsenności    233
  11.1.1. Pochodne benzodiazepiny    234
  11.1.2. Pochodne cyklopirolonu    238
  11.1.3. Pochodne pirazolopirymidyny    240
  11.1.4. Pochodne imidazolopirydyny    241
  11.1.5. Pochodne tetrahydroindenofuranu    242
  11.1.6. Inne leki stosowane w leczeniu bezsenności    242
  11.2. Leki stosowane w narkolepsji oraz w zespołach śródsennych i zaburzeniach przysennych    243
  11.2.1. Narkolepsja    243
  11.2.2. Zespoły śródsenne    244
  11.2.3. Zaburzenia przysenne    245
  11.3. Leki uspokajające    245
  12. Leki przeciwpadaczkowe – Sylwia Fidecka    247
  12.1. Ogólna charakterystyka padaczki    247
  12.2. Leki stosowane w leczeniu padaczki    249
  12.2.1. Klasyczne leki przeciwpadaczkowe    249
  12.2.2. Nowe leki przeciwpadaczkowe    255
  13. Leki stosowane w leczeniu chorób spowodowanych zmianami neurodegeneracyjnymi w ośrodkowym układzie nerwowym – Waldemar Janiec    258
  13.1. Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona    258
  13.1.1. Leki zwiększające wytwarzanie dopaminy w części neuronalnej    260
  13.1.2. Leki zwiększające uwalnianie dopaminy z części neuronalnej    262
  13.1.3. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie monoaminooksydazy typu B (MAO-B)    263
  13.1.4. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie katecholo-O-metylotransferazy (COMT)    265
  13.1.5. Leki pobudzające receptory dopaminergiczne w części postsynaptycznej .    266
  13.1.6. Leki cholinolityczne    270
  13.2. Leki stosowane w leczeniu choroby Huntingtona    273
  13.3. Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera    273
  14. Farmakodynamika leków stosowanych w regulacji zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej – Waldemar Janiec    277
  14.1. Charakterystyka gospodarki wodno-elektrolitowej    277
  14.1.1. Bilans wodny    278
  14.2. Charakterystyka zaburzeń wodno-elektrolitowych    279
  14.3. Leki stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej    279
  14.3.1. Płyny do wlewów    279
  14.3.2. Leki moczopędne    289
  14.4. Podstawy stosowania leków w zaburzeniach wodno-elektrolitowych    310
  14.4.1. Leki stosowane w leczeniu zaburzeń izowolemii i izotonii    310
  14.4.2. Środki stosowane w zaburzeniach izojonii    312
  14.4.3. Środki stosowane w leczeniu zaburzeń izohydrii    313
  14.5. Leki stosowane w profilaktyce i leczeniu nadmiernego wzrostu poziomu kwasu moczowego we krwi (hiperurikemii) spowodowanego podawaniem cytostatyków    314
  14.6. Leki stosowane w hiperfosfatemii    315
  14.7. Leki stosowane w zaburzeniach wodno-elektrolitowych spowodowanych nieprawidłowym wydzielaniem wazopresyny    316
  14.7.1. Akwaretyki stosowane w zespole niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespole SIADH)    316
  14.7.2. Leki stosowane w leczeniu moczówki prostej    318
  14.8. Leki stosowane w zaburzeniach oddawania moczu    320
  14.8.1. Leki stosowane przy utrudnionym oddawaniu moczu z powodu przerostu gruczołu krokowego    320
  14.8.2. Leki stosowane przy nietrzymaniu moczu    322
  15. Środki znieczulenia ogólnego – Sylwia Fidecka    325
  15.1. Znieczulenie ogólne wziewne    325
  15.2. Farmakologiczne przygotowanie znieczulenia ogólnego – premedykacja    328
  15.3. Znieczulenie ogólne dożylne    329
  15.4. Neuroleptoanalgezja    332
  16. Alkohol etylowy – Sylwia Fidecka    335
  16.1. Alkohol etylowy – zastosowanie w medycynie    335
  16.2. Alkohol etylowy – wpływ na organizm człowieka    335
  16.3. Alkohol etylowy – uzależnienie i jego leczenie    337
  17. Histamina i leki przeciwhistaminowe – Robert Janiec    339
  17.1. Histamina    339
  17.1.1. Uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących przez przeciwciała IgE    340
  17.1.2. Uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących przez czynniki niezależne od przeciwciał IgE    340
  17.2. Leki przeciwhistaminowe    342
  17.2.1. Leki hamujące syntezę histaminy    343
  17.2.2. Leki blokujące uwalnianie histaminy z ziarnistości magazynujących mastocytów i granulocytów zasadochłonnych    343
  17.3. Leki blokujące receptory histaminowe    344
  17.3.1. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory histaminowe H1    344
  17.3.2. Leki I generacji blokujące receptory histaminowe H1    344
  17.3.3. Leki II generacji blokujące receptory histaminowe H1    351
  17.3.4. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory histaminowe H2    357
  18. Farmakodynamika leków wpływających na naczynia krwionośne – Waldemar Janiec    358
  18.1. Wstęp    358
  18.2. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego    361
  18.2.1. Stosowanie leków moczopędnych w leczeniu nadciśnienia tętniczego    363
  18.2.2. Stosowanie leków β-adrenolitycznych w leczeniu nadciśnienia tętniczego .    363
  18.2.3. Leki hamujące wytwarzanie i działanie angiotensyny II    366
  18.2.4. Leki blokujące kanały wapniowe    384
  18.2.5. Leki hipotensyjne działające na OUN    401
  18.2.6. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie zwojów autonomicznych    405
  18.2.7. Leki hipotensyjne o obwodowym działaniu sympatykolitycznym    406
  18.2.8. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie receptorów α1-adrenergicznych    407
  18.2.9. Leki hipotensyjne rozkurczające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych    408
  18.2.10. Leki hipotensyjne aktywujące kanały jonów potasu    410
  19. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia – Waldemar Janiec    417
  19.1. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego    417
  19.1.1. Wstęp    417
  19.1.2. Leki hamujące receptory α-adrenergiczne    418
  19.1.3. Leki pobudzające receptory β-adrenergiczne    419
  19.1.4. Analogi prostacyklin    420
  19.1.5. Pochodne kwasu nikotynowego    421
  19.1.6. Metyloksantyny    422
  19.1.7. Inne leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego    423
  19.2. Leki stosowane w chorobach naczyń mózgowych    424
  19.2.1. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez blokowanie receptorów α-adrenergicznych    425
  19.2.2. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez blokowanie działania serotoniny    425
  19.2.3. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez niewybiórcze blokowanie kanałów wapniowych    426
  19.2.4. Leki zwiększające ukrwienie OUN przez rozkurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych    427
  19.3. Prostaglandyny    428
  19.4. Leki stosowane w zaburzeniach wzwodu    429
  19.4.1. Inhibitory fosfodiesterazy    430
  20. Leki stosowane w leczeniu migreny – Waldemar Janiec    434
  20.1. Zastosowanie alkaloidów sporyszu w leczeniu migreny    435
  20.2. Zastosowanie leków blokujących receptory serotoninowe w leczeniu migreny    436
  20.3. Zastosowanie leków pobudzających receptory serotoninowe 5-HT1 w leczeniu migreny    437
  20.4. Zastosowanie leków hamujących łącznie receptory serotoninowe, histaminowe H1 i muskarynowe w leczeniu migreny    440
  21. Leki hamujące angiogenezę warunkowaną przez naczyniowo- -śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) – Waldemar Janiec    441
  21.1. Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu – VEGF, i angiogeneza    441
  21.2. Leki hamujące działanie VEGF stosowane w leczeniu zmian degeneracyjnych w siatkówce i plamce żółtej    444
  21.3. Leki hamujące VEGF stosowane w leczeniu nowotworów    445
  22. Farmakodynamika leków kardiotropowych – Waldemar Janiec    448
  22.1. Wstęp    448
  22.2. Leki przeciwarytmiczne    448
  22.2.1. Przebieg pobudzenia w układzie bodźcoprzewodzącym serca    449
  22.2.2. Przebieg pobudzenia w komórkach mięśniowych serca    449
  22.2.3. Działanie jonów na czynność serca    451
  22.2.4. Regulacja nerwowa czynności serca    452
  22.2.5. Zaburzenia rytmu serca    452
  22.2.6. Klasyfikacja leków przeciwarytmicznych    454
  22.3. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego    476
  22.3.1. Leki stosowane w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego    477
  22.3.2. Glikozydy nasercowe    477
  22.3.3. Leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego przez hamowanie aktywności fosfodiesterazy-3    484
  22.3.4. Leki sensytyzujące mięsień sercowy (zwiększające wrażliwość) na działanie jonów wapnia    486
  22.3.5. Leki polepszające pracę serca przez zmniejszenie oporu przepływu krwi w naczyniach płuc    487
  22.3.6. Przedsionkowe peptydy natriuretyczne    487
  22.3.7. Inne leki zwiększające kurczliwość mięśnia sercowego    489
  22.3.8. Leki kardioprotekcyjne (osłaniające mięsień sercowy)    490
  22.4. Leki zwiększające przepływ wieńcowy    490
  22.4.1. Azotany i azotyny    493
  22.4.2. Zastosowanie leków β-adrenolitycznych w chorobie wieńcowej    497
  22.4.3. Zastosowanie leków blokujących kanały wapniowe w chorobie wieńcowej    500
  22.4.4. Leki otwierające kanały potasowe stosowane w leczeniu choroby wieńcowej    503
  22.4.5. Inne leki stosowane w chorobie wieńcowej    504
  23. Leki stosowane we wstrząsie – Konstanty Wiśniewski, Róża Wiśniewska    506
  23.1. Wstrząs    506
  23.2. Postępowanie w zwalczaniu wstrząsu    507
  24. Farmakodynamika leków wpływających na układ krzepnięcia krwi – Konstanty Wiśniewski, Róża Wiśniewska i Waldemar Janiec    509
  24.1. Mechanizmy krzepnięcia krwi    509
  24.1.1. Czynniki krzepnięcia krwi    509
  24.1.2. Płytki krwi    510
  24.1.3. Proces krzepnięcia krwi    511
  24.2. Leki hamujące krzepliwość krwi (antykoagulanty)    513
  24.2.1. Heparyna i jej pochodne    513
  24.2.2. Leki hamujące aktywność trombiny    518
  24.2.3. Leki hamujące agregację płytek krwi    521
  24.2.4. Leki hamujące wytwarzanie płytek krwi    525
  24.2.5. Antagoniści witaminy K    526
  24.2.6. Leki defibrynujące    528
  24.3. Leki trombolityczne    529
  24.3.1. Proteazy hamujące krzepnięcie krwi stosowane w posocznicy lub wstrząsie septycznym    531
  24.4. Środki hamujące krzepnięcie krwi stosowane in vitro    532
  24.5. Leki zwiększające krzepliwość krwi    532
  24.5.1. Leki zwiększające krzepliwość krwi działające ogólnie    533
  24.5.2. Preparaty zwiększające krzepliwość krwi do stosowania miejscowego    538
  25. Leki wpływające na układ krwiotwórczy – Waldemar Janiec    539
  25.1. Wstęp    539
  25.2. Erytropoetyna (EPO) i epoetyny    540
  25.3. Cytokiny pobudzające wzrost kolonii komórek układu granulocytów    542
  25.3.1. Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów (G-CSF)    542
  25.3.2. Czynniki pobudzające wzrost kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF)    544
  25.3.3. Czynnik pobudzający wzrost kolonii makrofagów (M-CSF)    545
  25.3.4. Czynnik pobudzający wzrost megakariocytów (IL-11)    545
  25.4. Leki stosowane w niedokrwistości z niedoboru żelaza    545
  25.5. Leki stosowane w hemosyderozie    547
  25.6. Leki stosowane w niedokrwistościach megaloblastycznych    549
  25.7. Leki stosowane do zapobiegania występowaniu napadowej nocnej hemoglobinurii    551
  26. Farmakodynamika leków układu oddechowego – Waldemar Janiec    552
  26.1. Wstęp    552
  26.2. Zastosowanie farmakoterapii w niewydolności oddechowej    553
  26.3. Farmakologiczne właściwości tlenu i dwutlenku węgla    553
  26.3.1. Oddziaływanie tlenu na organizm człowieka    553
  26.3.2. Farmakologiczne właściwości dwutlenku węgla    555
  26.4. Leki wpływające na rytm oddychania    556
  26.4.1. Leki pobudzające rytm oddychania    556
  26.4.2. Leki zwalniające rytm oddychania    558
  26.5. Leki przeciwkaszlowe    558
  26.5.1. Leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym    558
  26.5.2. Nieopioidowe leki przeciwkaszlowe działające ośrodkowo    563
  26.5.3. Leki przeciwkaszlowe działające obwodowo    567
  26.6. Leki wykrztuśne    569
  26.6.1. Pochodne gwaiakolu    570
  26.6.2. Olejki eteryczne    572
  26.6.3. Alkaloidy    572
  26.6.4. Sole organiczne    573
  26.6.5. Balsamy    573
  26.6.6. Saponiny    574
  26.6.7. Solne środki wykrztuśne    574
  26.6.8. Leki o działaniu mukolitycznym    575
  26.7. Farmakodynamika leków stosowanych w leczeniu dychawicy oskrzelowej    580
  26.7.1. Leki pobudzające receptory β-adrenergiczne stosowane w dychawicy oskrzelowej    581
  26.7.2. Metyloksantyny    585
  26.7.3. Leki cholinolityczne    586
  26.7.4. Glikokortykosteroidy stosowane w dychawicy oskrzelowej    587
  26.7.5. Leki zapobiegające występowaniu napadów dychawicy oskrzelowej    590
  26.7.6. Antagoniści i inhibitory leukotrienów w leczeniu dychawicy oskrzelowej    592
  26.7.7. Przeciwciała monoklonalne (anty IgE) w leczeniu astmy    595
  26.8. Surfaktanty    596
  26.9. Leki stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc    597
  26.10. Leki wpływające na krążenie krwi w płucach    599
  26.10.1. Regulacja krążenia krwi w płucach    599
  26.10.2. Regulacja ciśnienia w naczyniach włosowatych płuc    600
  26.10.3. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia w krążeniu płucnym    601
  26.10.4. Leki stosowane w obrzęku płuc    605
  26.11. Farmakologiczna regulacja transportu tlenu    606
  27. Farmakodynamika leków wpływających na czynność przewodu pokarmowego – Witold S. Gumułka    608
  27.1. Wstęp    608
  27.2. Sok żołądkowy    608
  27.2.1. Środki pobudzające wydzielanie soku żołądkowego lub mające go zastąpić    609
  27.2.2. Środki zobojętniające kwas solny    611
  27.2.3. Środki osłaniające    616
  27.2.4. Środki ściągające    617
  27.3. Leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej    618
  27.3.1. Uwagi ogólne    618
  27.3.2. Przegląd leków    619
  27.3.3. Znaczenie zwalczania Helicobacter pylori w leczeniu choroby wrzodowej    625
  27.3.4. Leki cholinolityczne i rozkurczające mięśnie gładkie przewodu pokarmowego    628
  27.3.5. Inne środki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej    630
  27.4. Środki wymiotne    632
  27.5. Leki przeciwwymiotne    632
  27.6. Leki żółciotwórcze i żółciopędne    637
  27.6.1. Leki żółciotwórcze    638
  27.6.2. Leki żółciopędne    641
  27.6.3. Leki stosowane w uszkodzeniach komórki wątrobowej    642
  27.7. Leki stosowane w zewnątrzpochodnej niewydolności trzustki    643
  27.8. Środki przeczyszczające    644
  27.8.1. Środki poślizgowe    645
  27.8.2. Środki zwiększające objętość kału    646
  27.8.3. Środki działające drażniąco    647
  27.8.4. Inne środki przeczyszczające    649
  27.8.5. Przeciwwskazania ogólne    649
  27.8.6. Nadużywanie środków przeczyszczających    650
  27.8.7. Leki stosowane w zespole drażliwego jelita    650
  27.8.8. Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelit    651
  27.9. Środki przeciwbiegunkowe    652
  TOM    2
  28. Farmakodynamika hormonów i leków działających na czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego – Waldemar Janiec    657
  28.1. Zagadnienia wstępne. Rodzaje receptorów    657
  28.2. Hormony podwzgórza    659
  28.2.1. Hormony podwzgórza pobudzające w przysadce wydzielanie ACTH    661
  28.2.2. Hormony podwzgórza pobudzające w przysadce wydzielanie hormonów gonadotropowych    661
  28.2.3. Hormon podwzgórza pobudzający w przysadce wydzielanie hormonu wzrostu    667
  28.2.4. Hormon podwzgórza pobudzający w przysadce wydzielanie hormonu tyreotropowego    668
  28.2.5. Hormon podwzgórza hamujący w przysadce wydzielanie hormonu wzrostu    668
  28.3. Hormony przysadki i obwodowych gruczołów wydzielania wewnętrznego .    672
  28.3.1. Tyreotropina, hormony gruczołu tarczowego i leki stosowane w nadczynności gruczołu tarczowego    672
  28.3.2. Kortykotropina (ACTH) i hormony kory nadnerczy    681
  28.3.3. Hormony kory nadnerczy    685
  28.3.4. Gonadotropiny    693
  28.3.5. Leki hamujące wydzielanie gonadotropin w przysadce    697
  28.3.6. Żeńskie hormony płciowe    698
  28.3.7. Estrogeny syntetyczne niesteroidowe    706
  28.3.8. Selektywne modulatory receptora estrogenowego    708
  28.3.9. Leki przeciwestrogenowe hamujące aktywność aromatazy    712
  28.3.10. Progesteron i gestageny    716
  28.3.11. Męskie hormony płciowe    724
  28.3.12. Leki hamujące aktywność 5α-reduktazy testosteronu    730
  28.3.13. Leki hamujące działanie androgenów    730
  28.4. Leki anaboliczne    732
  28.4.1. Leki anaboliczne pochodne testosteronu    733
  28.4.2. Leki anaboliczne pochodne androsteronu    733
  28.4.3. Leki anaboliczne pochodne 19-norsteroidów    734
  28.5. Leki o łącznym działaniu estrogennym, gestagennym i androgennym    736
  28.6. Prolaktyna    737
  28.6.1. Leki stosowane w nadmiernym wydzielaniu prolaktyny    738
  28.7. Somatotropina    738
  28.7.1. Insulinopodobne czynniki wzrostu IGF-1 i IGF-2 (somatomedyny)    740
  28.8. Hormony tylnego płata przysadki    744
  28.8.1. Oksytocyna    744
  28.8.2. Leki blokujące działanie oksytocyny    745
  28.8.3. Hormon antydiuretyczny (wazopresyna)    746
  28.8.4. Analogi wazopresyny działające na receptory V1    747
  28.8.5. Analogi wazopresyny działające pobudzająco na receptory V2    749
  29. Farmakodynamika leków wpływających na metabolizm węglowodanów – Waldemar Janiec    750
  29.1. Wstęp – przemiany metaboliczne węglowodanów    750
  29.2. Klasyfikacja cukrzycy    751
  29.2.1. Ogólne zasady leczenia cukrzycy    752
  29.3. Podział leków stosowanych w leczeniu cukrzycy    754
  29.4. Insulina    754
  29.4.1. Preparaty insuliny    758
  29.4.2. Nowe preparaty insulin    762
  29.5. Doustne leki przeciwcukrzycowe zmniejszające stężenie glukozy we krwi (leki hipoglikemizujące)    765
  29.5.1. Pochodne sulfonylomocznika    766
  29.5.2. Doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych tiazolidynedionów (glitazony)    769
  29.5.3. Inkretyny (Exenatyd)    772
  29.5.4. Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4    773
  29.6. Doustne leki przeciwcukrzycowe zapobiegające wystąpieniu zwiększonego stężenia glukozy we krwi (leki przeciwhiperglikemiczne)    775
  29.6.1. Pochodne biguanidu    775
  29.6.2. Meglitinidy (glinidy)    776
  29.6.3. Inhibitory reduktazy aldolazy    778
  29.6.4. Inhibitory α-glukozydazy    779
  29.6.5. Związki hamujące wchłanianie glukozy    780
  29.7. Glukagon    780
  30. Farmakodynamika związków wpływających na przemianę materii – Waldemar Janiec    782
  30.1. Witaminy    782
  30.1.1. Wstęp    782
  30.1.2. Witamina A    783
  30.1.3. Witamina D    789
  30.1.4. Witamina E    789
  30.1.5. Witaminy K    791
  30.1.6. Witamina B1    793
  30.1.7. Witamina B2    794
  30.1.8. Kwas pantotenowy    795
  30.1.9. Witamina B6    796
  30.1.10. Witamina B12    797
  30.1.11. Witamina C    797
  30.1.12. Witamina P    799
  30.1.13. Witamina PP    800
  30.1.14. Witamina H    800
  30.1.15. Kwas foliowy    801
  30.1.16. Witamina F    802
  30.1.17. Leczenie wielowitaminowe    802
  30.2. Białka i aminokwasy    803
  30.2.1. Niedożywienie i preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym    805
  30.3. Leki wpływające na przemianę puryn    810
  30.3.1. Leki przerywające napady dny    811
  30.3.2. Leki hamujące wytwarzanie kwasu moczowego    813
  30.3.3. Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem    814
  30.4. Farmakodynamika leków wpływających na przemianę lipidów    817
  30.4.1. Ogólna charakterystyka przemian kwasów tłuszczowych, triglicerydów i cholesterolu    817
  30.4.2. Hiperlipoproteinemie    820
  30.5. Leki stosowane w leczeniu choroby Gauchera    835
  30.6. Leki stosowane w leczeniu choroby Pompego    838
  30.6.1. Aglukozydaza alfa    839
  30.7. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydoz    839
  30.7.1. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu I    840
  30.7.2. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu II    841
  30.7.3. Leki stosowane w leczeniu mukopolisacharydozy typu VI    841
  30.8. Leki stosowane w leczeniu choroby Wilsona    842
  30.9. Leki stosowane w leczeniu choroby Fabry’ego    843
  30.10. Leki stosowane w leczeniu tyrozynemii    844
  30.11. Leki stosowane w leczeniu fenyloketonurii    846
  31. Leki stosowane w terapii otyłości i zaburzeń odżywiania – Elżbieta Czarnecka, Remigiusz Zięba    848
  31.1. Wstęp    848
  31.2. Fizjologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka    849
  31.3. Leki stosowane w terapii otyłości    851
  31.3.1. Leki zmniejszające łaknienie    851
  31.3.2. Leki zmniejszające przyswajanie tłuszczu z przewodu pokarmowego    853
  31.3.3. Leki zwiększające wydatek energetyczny ustroju (działające termogenicznie)    854
  31.3.4. Inne leki    855
  31.4. Leki stosowane w terapii zaburzeń odżywiania    856
  32. Farmakodynamika leków wpływających na układ kostny – Waldemar Janiec    858
  32.1. Budowa, funkcje i metabolizm kości    858
  32.2. Leki wpływające na procesy metaboliczne w kościach    864
  32.2.1. Wpływ hormonów na procesy metaboliczne w kościach    864
  32.2.2. Wpływ witamin na procesy metaboliczne w kościach    877
  32.2.3. Wpływ prostaglandyn na procesy metaboliczne w kościach    886
  32.2.4. Wpływ bisfosfonianów na procesy metaboliczne w kościach    886
  32.2.5. Fluorek sodu    894
  32.3. Wchłanianie i wydalanie wapnia z organizmu    897
  32.3.1. Wpływ leków na wchłanianie wapnia w jelitach    898
  32.3.2. Leki wpływające na wydalanie wapnia z moczem    903
  32.4. Leki stosowane w leczeniu osteoporozy    904
  32.4.1. Zastosowanie bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy    905
  32.4.2. Zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej w leczeniu osteoporozy    906
  32.4.3. Zastosowanie selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych w leczeniu osteoporozy    907
  32.4.4. Zastosowanie kalcytoniny w leczeniu osteoporozy    908
  32.4.5. Zastosowanie w leczeniu osteoporozy leków powodujących uzupełnianie niedoboru wapnia w kościach    908
  32.4.6. Zastosowanie statyn w leczeniu osteoporozy    908
  33. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwgorączkowe i leki przeciwreumatyczne – Waldemar Janiec, Ryszard Czarnecki    909
  33.1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne    909
  33.1.1. Mechanizmy rozwoju stanu zapalnego    909
  33.1.2. Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych    915
  33.1.3. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych na syntezę prostaglandyn    916
  33.1.4. Działanie przeciwbólowe niesteroidowych leków przeciwzapalnych    919
  33.1.5. Działanie antyagregacyjne niesteroidowych leków przeciwzapalnych    920
  33.1.6. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w okulistyce    921
  33.1.7. Działania niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych    921
  33.1.8. Podział NLPZ w zależności od budowy chemicznej    922
  33.1.9. NLPZ – pochodne kwasów karboksylowych    923
  33.1.10. NLPZ – pochodne kwasów enolowych    940
  33.1.11. NLPZ niebędące kwasami karboksylowymi    944
  33.2. Leki przeciwreumatyczne    949
  33.2.1. Podział leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów    949
  33.2.2. Leki modyfikujące przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów    949
  33.3. Leki przeciwgorączkowe    958
  33.3.1. Mechanizmy regulacji temperatury    958
  33.3.2. Kwas acetylosalicylowy jako lek przeciwgorączkowy    959
  33.3.3. Pochodne p-aminofenolu    960
  33.3.4. Pochodne pirazolonu    963
  34. Opioidowe leki przeciwbólowe i ich antagoniści – Waldemar Janiec, Henryk Ireneusz Trzeciak    965
  34.1. Leki przeciwbólowe działające na receptory opioidowe    968
  34.2. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe    969
  34.2.1. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenantrenu    969
  34.2.2. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenylheptylaminy    976
  34.2.3. Leki działające agonistycznie na receptory opioidowe, pochodne fenylopiperydyny    977
  34.2.4. Leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym na receptory opioidowe, pochodne morfinianu    980
  34.3. Opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym    980
  34.3.1. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne fenantrenu    981
  34.3.2. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne morfinianu    982
  34.3.3. Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, pochodne benzomorfanu    983
  34.4. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe    985
  34.4.1. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe, pochodne fenantrenu    985
  34.4.2. Leki o działaniu antagonistycznym na receptory opioidowe, pochodne morfinianu    988
  35. Leki stosowane w leczeniu nowotworów – Krystyna Orzechowska-Juzwenko    989
  35.1. Podstawy teoretyczne działania leków przeciwnowotworowych. Zasady współczesnej chemioterapii nowotworów    989
  35.2. Leki przeciwnowotworowe    994
  35.2.1. Leki alkilujące    994
  35.2.2. Antymetabolity    1003
  35.2.3. Topoizomerazo-aktywne leki    1014
  35.2.4. Antybiotyki cytostatyczne    1017
  35.2.5. Alkaloidy    1023
  35.2.6. Taksany    1025
  35.2.7. Epotilony    1027
  35.2.8. Lignany    1027
  35.2.9. Enzymy    1029
  35.2.10. Hormony    1030
  35.2.11. Inne leki przeciwnowotworowe    1032
  35.3. Wielolekowa chemioterapia nowotworów    1040
  35.4. Immunoterapia nowotworów    1040
  35.5. Terapia genowa    1045
  35.6. Leki wspomagające leczenie nowotworów    1045
  36. Farmakodynamika leków immunotropowych – Waldemar Janiec, Maria Pytlik    1047
  36.1. Wstęp    1047
  36.2. Immunoglobuliny    1049
  36.2.1. Immunoglobuliny klasy A (IgA)    1050
  36.2.2. Immunoglobuliny klasy D (IgD)    1051
  36.2.3. Immunoglobuliny klasy E (IgE)    1051
  36.2.4. Immunoglobuliny klasy G (IgG)    1051
  36.2.5. Immunoglobuliny klasy M (IgM)    1052
  36.2.6. Skład immunoglobulin we krwi    1052
  36.2.7. Produkty lecznicze immunoglobulin    1053
  36.2.8. Immunoglobulina Rh0(D)    1054
  36.2.9. Przeciwciała przeciwko glikozydom naparstnicy    1055
  36.2.10. Przeciwciała monoklonalne    1056
  36.3. Cytokiny    1060
  36.3.1. Interleukiny    1060
  36.3.2. Interferony    1063
  36.4. Leki immunosupresyjne    1068
  36.4.1. Procesy immunologiczne warunkujące odrzucanie przeszczepu    1068
  36.4.2. Glikokortykosteroidy    1070
  36.4.3. Cyklosporyna    1071
  36.4.4. Związki makrolidowe    1072
  36.4.5. Cytostatyki    1074
  36.4.6. Inne leki immunosupresyjne    1074
  36.4.7. Przeciwciała monoklonalne stosowane do hamowania odrzucania przeszczepów    1077
  36.4.8. Leki immunotropowe stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego    1078
  36.5. Szczepionki    1081
  36.6. Środki stosowane do immunomodulacji    1085
  36.6.1. Związki otrzymane syntetycznie (nieswoiste syntetyczne immunostymulatory)    1085
  36.6.2. Związki wyodrębnione z mikroorganizmów i roślin    1085
  36.7. Leki wykazujące dodatkowo pobudzające działanie na układ immunologiczny    1086
  36.8. Hormony grasicy    1086
  37. Farmakodynamika leków stosowanych w zakażeniach i chorobach inwazyjnych – Witold S. Gumułka    1087
  37.1. Farmakodynamika antybiotyków    1087
  37.1.1. Chemioterapia chorób bakteryjnych    1087
  37.1.2. Antybiotyki β-laktamowe    1099
  37.1.3. Antybiotyki aminoglikozydowe    1129
  37.1.4. Tetracykliny    1133
  37.1.5. Chloramfenikol    1139
  37.1.6. Antybiotyki makrolidowe    1141
  37.1.7. Antybiotyki peptydowe    1146
  37.1.8. Rifamycyny    1149
  37.1.9. Linkosamidy    1150
  37.1.10. Wankomycyna i teikoplanina    1151
  37.1.11. Inne antybiotyki glikopeptydowe    1153
  37.1.12. Glikolipodepsipeptydy    1154
  37.1.13. Lipopeptydy    1154
  37.1.14. Kwas fusydowy    1155
  37.1.15. Streptograminy    1156
  37.2. Sulfonamidy    1157
  37.2.1. Mechanizm działania    1157
  37.2.2. Zakres działania    1158
  37.2.3. Farmakokinetyka    1158
  37.2.4. Działania niepożądane    1160
  37.2.5. Przeciwwskazania    1160
  37.2.6. Zastosowanie    1161
  37.2.7. Trimetoprim i skojarzenia sulfonamidów z trimetoprimem    1162
  37.3. Pochodne 4-chinolonu (inhibitory gyrazy)    1164
  37.3.1. Kwas nalidyksowy i jego pochodne stosowane w zakażeniach dróg moczowych    1165
  37.3.2. Pochodne fluorochinolonu    1165
  37.4. Nowobiocyna    1170
  37.5. Pochodne oksazolidinonu    1170
  37.6. Chemioterapeutyki stosowane w zakażeniach dróg moczowych    1171
  37.6.1. Pochodne nitrofuranu    1171
  37.6.2. Metenamina    1172
  37.7. Leki stosowane w leczeniu gruźlicy    1173
  37.7.1. Zasady leczenia gruźlicy    1173
  37.7.2. Leki stosowane w gruźlicy    1175
  37.8. Leki przeciwtrądowe    1178
  37.9. Mupirocyna (kwas pseudomonowy A)    1178
  37.10. Leki przeciwgrzybicze    1179
  37.11. Leki przeciwwirusowe    1189
  37.11.1. Grypa, jej zapobieganie i leczenie    1189
  37.11.2. Leki działające na inne rodzaje wirusów    1193
  37.11.3. Leki stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby typu B    1202
  37.12. Leki stosowane w AIDS    1204
  37.12.1. Pochodne 2',3'-dideoksynukleozydów    1208
  37.12.2. Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy    1211
  37.12.3. Inhibitory proteazy    1212
  37.12.4. Leki blokujące wnikanie wirusa HIV-1 do komórki    1214
  37.12.5. Ogólne uwagi dotyczące stosowanych w AIDS schematów leczenia    1215
  37.12.6. Zapobieganie i leczenie zapaleń płuc wywołanych przez Pneumocystis carinii    1216
  37.13. Leki przeciwpierwotniakowe    1218
  37.13.1. Leki przeciwzimnicze    1218
  37.13.2. Leki stosowane w leczeniu rzęsistkowicy    1225
  37.13.3. Leki stosowane w zakażeniach pełzakiem czerwonki (Entameba histolytica)    1226
  37.13.4. Leki stosowane w zakażeniach świdrowcami    1228
  37.13.5. Leki stosowane w leiszmaniozach    1229
  37.13.6. Leczenie toksoplazmozy    1230
  37.13.7. Leki stosowane w giardiazie (lambliozie)    1230
  37.14. Środki przeciwrobacze    1231
  37.14.1. Środki stosowane w tasiemczycy    1231
  37.14.2. Środki stosowane w inwazji robakami obłymi    1233
  37.15. Chemioterapeutyki a ciąża    1236
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia