Kardiologia dla lekarzy rodzinnych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,40  69,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 69,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 41,40 zł  


41,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka przeznaczona jest dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy chorób wewnętrznych nieposiadających specjalizacji kardiologicznej. Przedstawiono w niej nowoczesne, powszechnie zaakceptowane standardy postępowania z osobami chorymi na serce, za podstawowe źródło informacji przyjmując zasady medycyny opartej na dowodach naukowych. W publikacji omówiono najważniejsze problemy, jakie mogą pojawić się u pacjenta z zaburzeniami układu krążenia. Uwzględniono w niej specyfikę pracy polskiej przychodni rejonowej oraz realną dostępność metod diagnostycznych.


Rok wydania2006
Liczba stron340
KategoriaKardiologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6392-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     11
  1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi     13
   Najważniejsze problemy diagnostyczne     13
   Ból w klatce piersiowej     14
   Ostry ból w klatce piersiowej     14
   Przewlekłe bóle w klatce piersiowej     21
   Duszność     26
   Nagła duszność     26
   Przewlekła duszność     28
   Kołatanie serca     34
   Omdlenia     36
   Wywiady rodzinne     40
   Badanie fizykalne     41
   Wygląd ogólny i zachowanie pacjenta     41
   Skóra, tkanka podskórna i kończyny     43
   Głowa i szyja     47
   Płuca     48
   Jama brzuszna     48
   Badanie żył szyjnych     49
   Badanie tętnic     51
   Badanie okolicy przedsercowej     54
   Osłuchiwanie serca     56
   Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego     65
   Prewencja wtórna     66
   Choroba niedokrwienna serca     67
   Inne postaci miażdżycy     67
   Choroba tętnic obwodowych     67
   Choroby tętnic ośrodkowego układu nerwowego     68
   Miażdżyca w badaniach obrazowych     69
   Ryzyko sercowo-naczyniowe     70
   Ocena łącznego ryzyka sercowo-naczyniowego w wyborze dalszego postępowania     71
   Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego     71
   Zespół metaboliczny     82
   Częstotliwość badań przesiewowych     84
   Obliczanie ryzyka sercowo-naczyniowego – system SCORE     86
   Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego     88
   Klasyfikacja ryzyka     90
  2. Podstawowe kardiologiczne zespoły chorobowe     93
   Nadciśnienie tętnicze     93
   Epidemiologia nadciśnienia tętniczego     93
   Pomiar ciśnienia tętniczego     94
   Dodatkowe pomiary     96
   Inne metody diagnostyczne     97
   Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego     97
   Samodzielne pomiary ciśnienia tętniczego     97
   „Nadciśnienie białego fartucha”     98
   Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego     98
   Ocena kliniczna     100
   Wtórne nadciśnienie tętnicze     102
   Schemat diagnostyki chorego z nadciśnieniem tętniczym     106
   Wywiad     106
   Badanie fizykalne     106
   Badania pomocnicze     107
   Leczenie nadciśnienia tętniczego     111
   Cel leczenia     111
   Pożądane wartości ciśnienia     112
   Niedociśnienie pozycyjne     113
   Leczenie niefarmakologiczne     113
   Leczenie farmakologiczne     116
   Wybór leku     143
   Choroby współistniejące i sytuacje szczególne w leczeniu nadciśnienia tętniczego     146
   Choroba wieńcowa     146
   Zaburzenia rytmu serca     146
   Miażdżyca tętnic ośrodkowego układu nerwowego     146
   Miażdżyca tętnic obwodowych     147
   Podeszły wiek     147
   Ciąża     148
   Laktacja     149
   Monoterapia czy leczenie skojarzone?     150
   Monoterapia     150
   Leczenie skojarzone     150
   Oporność na leczenie     152
   Stosowanie się pacjenta do zaleceń     154
   Choroba wieńcowa     154
   Rozpoznanie stabilnej choroby wieńcowej     155
   Leczenie farmakologiczne stabilnej choroby wieńcowej     164
   Leki beta-adrenolityczne     165
   Azotany     165
   Antagoniści wapnia     168
   Leki metaboliczne     168
   Leczenie skojarzone     168
   Leki przeciwzakrzepowe     169
   Statyny     170
   Inhibitory konwertazy angiotensyny     170
   Leczenie zabiegowe choroby wieńcowej     171
   Przebyty ostry zespół wieńcowy     173
   Niewydolność serca     176
   Leczenie niewydolności serca     180
   Leczenie niefarmakologiczne     183
   Leczenie farmakologiczne     183
   Wady serca     195
   Wady serca nabyte     195
   Zwężenie zastawki mitralnej     198
   Niedomykalność zastawki mitralnej     200
   Zwężenie zastawki aorty     202
   Niedomykalność zastawki aorty     204
   Opieka nad chorym z protezą zastawki serca     207
   Wady serca wrodzone     210
   Dwupłatkowa zastawka aorty     211
   Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej     212
   Ubytek w przegrodzie międzykomorowej     214
   Przetrwały przewód tętniczy     215
   Zwężenie zastawki pnia płucnego     217
   Koarktacja aorty     218
   Anomalia Ebsteina     219
   Chorzy z korygowanymi operacyjnie wrodzonymi wadami serca     221
   Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia     223
   Zaburzenia rytmu serca     228
   Zasady leczenia zaburzeń rytmu serca     230
   Główne leki antyarytmiczne     231
   Leki beta-adrenolityczne     234
   Sotalol     234
   Amiodaron     235
   Werapamil i diltiazem     238
   Digoksyna     238
   Leki antyarytmiczne I grupy     238
   Najczęściej spotykane zaburzenia rytmu serca     240
   Przyspieszony rytm zatokowy     240
   Zwolniony rytm zatokowy     240
   Niemiarowość zatokowa     241
   Zahamowanie zatokowe     242
   Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego (tachykardia-bradykardia)     242
   Pobudzenia przedwczesne nadkomorowe     243
   Częstoskurcz nadkomorowy     244
   Migotanie przedsionków     245
   Zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego     253
   Zespół preekscytacji     259
   Zaburzenia przewodzenia     261
   Opieka nad chorymi z wszczepionym układem stymulującym serce     264
  3.Wybrane zagadnienia terapeutyczne     267
   Prewencja chorób układu krążenia     267
   Zmniejszenie masy ciała     269
   Zmiana sposobu żywienia     277
   Ograniczenie spożycia soli     282
   Regularna aktywność fizyczna     283
   Zaniechanie palenia tytoniu     287
   Spożycie alkoholu     292
   Leczenie zaburzeń lipidowych     294
   Rozpoznawanie zaburzeń lipidowych     294
   Leczenie niefarmakologiczne     297
   Leczenie farmakologiczne     297
   Statyny     297
   Kwas nikotynowy     303
   Fibraty     304
   Skojarzone leczenie zaburzeń lipidowych     305
   Wskazania i cele leczenia zaburzeń lipidowych     306
   Strategia leczenia zaburzeń lipidowych     309
   Leczenie przeciwzakrzepowe     312
   Kwas acetylosalicylowy (ASA)     312
   Pochodne tienopirydyny     314
   Doustne antykoagulanty     316
   Leczenie przeciwzakrzepowe podczas ciąży     322
   Heparyny drobnocząsteczkowe     323
  Skorowidz     328
RozwińZwiń