Kardiologia

Kardiologia

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

74,25

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Choroby serca i układu krążenia należą wciąż do głównych przyczyn zagrożenia życia Polaków, a zapotrzebowanie na publikacje podejmujące tę problematykę systematycznie wzrasta. Nowe, uaktualnione, II wydanie Kardiologii dla internistów i lekarzy rodzinnych jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Książka, której autorami są wybitni kardiolodzy wywodzący się z różnych ośrodków naukowych w kraju, ukazuje się w Złotej Serii Interny Polskiej.


Liczba stron645
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-912-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Podstawy rozpoznawania chorób serca - Michał Tendera, Maciej Sosnowski     19
   1.1. Badanie kliniczne     19
   1.1.1. Badanie podmiotowe     19
   1.1.1.1. Bóle w klatce piersiowej     20
   1.1.1.2. Duszność     21
   1.1.1.3. Kołatanie serca     23
   1.1.1.4. Krótkotrwałe utraty świadomości     24
   1.1.1.5. Inne dane z wywiadu     25
   1.1.2. Badanie przedmiotowe     25
   1.1.2.1. Ocena ogólnego stanu chorego     25
   1.1.2.2. Serce     25
   1.1.2.2.1. Oglądanie i badanie palpacyjne okolicy przedsercowej     25
   1.1.2.2.2. Opukiwanie     26
   1.1.2.2.3. Osłuchiwanie     26
   1.1.2.3. Ocena tętna tętniczego i żylnego     32
   1.1.2.3.1. Tętno tętnicze     32
   1.1.2.3.2. Tętno żylne     34
   1.2. Badanie dodatkowe     35
   1.2.1. Badanie elektrokardiograficzne     35
   1.2.1.1. Metody elektrokardiograficzne     35
   1.2.1.2. Elektrokardiografia w diagnostyce kardiologicznej     37
   1.2.1.2.1. Rozpoznanie oparte na badaniu elektrokardiograficznym (jednostki nozologiczne)     37
   1.2.1.2.2. Rzadkie wysoce specyficzne objawy elektrokardiograficzne znamionujące chorobę serca     37
   1.2.1.2.3. Zespoły elektrokardiograficzne     38
   1.2.1.3. Inne techniki rejestracji i analizy elektrokardiogramu     41
   1.2.1.4. Elektrokardiografia w interpretacji wybranych objawów klinicznych     42
   1.2.1.4.1. Utrata przytomności     42
   1.2.1.4.2. Ból w klatce piersiowej     43
   1.2.1.5. Zmiany elektrokardiograficzne pomocne w ocenie rozległości zajęcia serca i monitorowaniu leczenia     46
   1.2.1.5.1. Zawał serca     46
   1.2.1.5.2. Niestabilna choroba wieńcowa     48
   1.2.1.5.3. Nadciśnienie tętnicze systemowe     48
   1.2.1.5.4. Kardiomiopatia przerostowa     49
   1.2.1.5.5. Kardiomiopatia rozstrzeniowa     49
   1.2.1.5.6. Wady serca     49
   1.2.1.5.7. Zaburzenia rytmu serca     49
   1.2.1.6. Zmiany elektrokardiograficzne w ocenie rokowania     49
   1.2.1.6.1. Świeży zawał serca     49
   1.2.1.6.2. Późny okres zawału serca     50
   1.2.1.6.3. Niewydolność serca     51
   1.2.2. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa     51
   1.2.3. Badanie radiologiczne klatki piersiowej     55
   1.2.3.1. Tomografia komputerowa     58
   1.2.4. Echokardiografia     58
   1.2.4.1. Badanie z dostępu przez klatkę piersiową     58
   1.2.4.2. Badanie echokardiograficzne metodą Dopplera     63
   1.2.4.3. Echokardiografia przezprzełykowa     64
   1.2.4.4. Echokardiografia czynnościowa     65
   1.2.4.5. Echokardiografia kontrastowa     66
   1.2.4.6. Echokardiografia wewnątrznaczyniowa     66
   1.2.5. Badania izotopowe     66
   1.2.5.1. Pozytronowa (pozytonowa) tomografia emisyjna     68
   1.2.6. Rezonans magnetyczny     69
   1.2.7. Interpretacja wyników badań nieinwazyjnych     69
   1.2.8. Cewnikowanie serca i angiokardiografia     72
   1.2.8.1. Ocena parametrów hemodynamicznych     74
   1.2.8.2. Badania kontrastowe     76
   1.2.8.2.1. Wentrykulografia lewostronna     76
   1.2.8.2.2. Koronarografia     77
   1.2.8.3. Biopsja endomiokardialna     77
   1.2.8.4. Badania elektrofizjologiczne     79
   1.2.9. Badania genetyczne w kardiologii     79
   Piśmiennictwo     80
  2. Niewydolność serca. Zastoinowa niewydolność serca - Leszek Giec     82
   2.1. Uwagi wstępne. Definicja, etiopatogeneza, symptomatologia     82
   2.2. Patofizjologia     89
   2.2.1. Mechanizmy hemodynamiczne     90
   2.2.2. Rola układu neurohumoralnego i hormonalnego     95
   2.2.2.1. Rola baro- i chemoreceptorów     95
   2.2.2.2. Stymulacja adrenergiczna     96
   2.2.2.3. Rola nerek i układu renina-angiotensyna-aldosteron     96
   2.2.2.4. Rola cytokin prozapalnych     100
   2.2.2.5. Rola peptydów natriuretycznych     100
   2.2.3. Podsumowanie     101
   2.3. Epidemiologia niewydolności serca. Stan obecny i prognozy na najbliższe lata     101
   2.4. Przebieg kliniczny i objawy zastoinowej niewydolności serca     102
   2.4.1. Przewlekła i ostra zastoinowa niewydolność serca     102
   2.4.2. Klasyfikacja niewydolności serca     104
   2.4.3. Rozpoznanie niewydolności serca i jej pierwotnej przyczyny     105
   2.4.3.1. Wywiad lekarski     106
   2.4.3.2. Badanie fizykalne (przedmiotowe)     109
   2.4.3.3. Badania dodatkowe     111
   2.4.3.4. Interpretacja wyników badań niezbędnych dla rozpoznania lub wykluczenia niewydolności serca     114
   2.4.3.5. Rozpoznanie choroby podstawowej oraz ocena zaawansowania i rokowania w niewydolności serca     115
   2.5. Metody leczenia zastoinowej niewydolności serca     117
   2.5.1. Cele i ogólne zasady leczenia     117
   2.5.2. Leki stosowane w leczeniu zastoinowej niewydolności serca     121
   2.5.2.1. Inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptorów angiotensyny II     121
   2.5.2.2. Leki moczopędne i antagoniści receptorów aldosteronu     125
   2.5.2.3. Antagoniści receptorów beta-adrenergicznych (leki beta-adrenolityczne)     127
   2.5.2.4. Glikozydy nasercowe     130
   2.5.2.5. Leki o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne ("wazodylatatory")     134
   2.5.2.6. „Nienaparstnicowe” leki o działaniu inotropowo dodatnim     135
   2.5.2.7. Leki przeciwarytmiczne     137
   2.5.2.8. Leki przeciwzakrzepowe     139
   2.5.3. Niefarmakologiczne metody wspomagające leczenie niewydolności serca     140
   2.5.3.1. Leczenie chirurgiczne     140
   2.5.3.2. Urządzenia wspomagające pracę serca     140
   2.5.3.3. Elektroterapia serca     141
   2.5.3.4. Przeszczepienie serca     141
   2.6. Leczenie przewlekłej zastoinowej niewydolności serca     142
   2.6.1. Zalecenia związane z niefarmakologicznym postępowaniem leczniczym     142
   2.6.2. Leczenie farmakologiczne i zabiegowe     144
   2.7. Ostry sercopochodny (kardiogenny) obrzęk płuc. Ostra niewydolność serca lewego     150
   2.8. Dysfunkcja rozkurczowa komór     152
   Piśmiennictwo     154
  3. Wstrząs kardiogenny - Tadeusz Mandecki, Andrzej Szulc     156
   3.1. Uwagi wstępne     156
   3.2. Definicja i rozpoznanie     157
   3.3. Kryteria rozpoznania     157
   3.4. Etiopatogeneza i częstość występowania     158
   3.5. Obraz kliniczny     161
   3.6. Badania dodatkowe     162
   3.7. Rokowanie     164
   3.8. Leczenie     165
   Piśmiennictwo     170
  4. Zaburzenia rytmu i przewodzenia - Tadeusz Mandecki     171
   4.1. Uwagi wstępne     171
   4.2. Rozpoznanie     173
   4.3. Rokowanie     175
   4.4. Leczenie     175
   4.4.1. Ogólne zasady leczenia     175
   4.4.2. Leki przeciwarytmiczne     175
   4.4.2.1. Leki przeciwarytmiczne klasy I     178
   4.4.2.1.1. Leki klasy I A     178
   4.4.2.1.2. Leki klasy I B     180
   4.4.2.1.3. Leki klasy I C     182
   4.4.2.2. Leki przeciwarytmiczne klasy II - leki blokujące zakończenia beta-adrenergiczne     183
   4.4.2.3. Leki przeciwarytmiczne klasy III     186
   4.4.2.4. Leki przeciwarytmiczne klasy IV - antagoniści wapnia     191
   4.4.2.5. Leki przeciwarytmiczne nieobjęte klasyfikacją Vaughana-Williamsa     192
   4.5. Rodzaje zaburzeń rytmu serca     193
   4.5.1. Przyspieszenie zatokowe     193
   4.5.2. Bradykardia zatokowa     193
   4.5.3. Niemiarowość oddechowa     195
   4.5.4. Dodatkowe pobudzenia przedsionkowe     195
   4.5.5. Migotanie przedsionków     195
   4.5.6. Trzepotanie przedsionków     204
   4.5.7. Napadowy częstoskurcz przedsionkowy z blokiem     206
   4.5.8. Wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy     206
   4.5.9. Nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-węzłowy     208
   4.5.10. Zaburzenia rytmu związane z dodatkowymi szlakami przewodzenia     209
   4.5.11. Dodatkowe pobudzenia komorowe     216
   4.5.12. Częstoskurcz komorowy     220
   4.5.13. Torsade de pointes ("balet serca")     226
   4.5.14. Migotanie i trzepotanie komór     228
   4.5.15. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego     229
   4.5.15.1. Blok przedsionkowo-komorowy I° (blok utajony)     231
   4.5.15.2. Blok przedsionkowo-komorowy II°     231
   4.5.15.3. Blok przedsionkowo-komorowy III° (blok całkowity)     232
   4.5.16. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego     235
   4.5.16.1. Bloki odnóg pęczka Hisa     235
   4.5.16.2. Bloki wiązek (hemibloki)     235
   4.5.17. Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego (sick sinus syndrome)     239
   Piśmiennictwo     241
  5. Choroba niedokrwienna serca - Andrzej Cieśliński     243
   5.1. Uwagi wstępne     243
   5.2. Etiopatogeneza     243
   5.3. Podział kliniczny     249
   5.4. Dławica piersiowa stabilna     250
   5.4.1. Rozpoznanie i różnicowanie     250
   5.4.2. Leczenie     270
   5.4.2.1. Zalecenia ogólne     271
   5.4.2.2. Leczenie farmakologiczne     271
   5.4.2.2.1. Azotany     271
   5.4.2.2.2. Leki beta-adrenolityczne     274
   5.4.2.2.3. Antagoniści wapnia     277
   5.4.2.2.4. Leki przeciwpłytkowe     279
   5.4.2.3. Rewaskularyzacja     283
   5.4.2.3.1. Angioplastyka tętnic wieńcowych     283
   5.4.2.3.2. Rewaskularyzacja chirurgiczna     285
   5.4.2.3.3. Inne metody leczenia     286
   5.5. Dławica piersiowa niestabilna     286
   5.5.1. Patogeneza     287
   5.5.2. Rozpoznanie     287
   5.5.3. Leczenie     288
   5.5.3.1. Leki przeciwzakrzepowe     290
   5.5.3.2. Leki przeciwdławicowe     292
   5.5.3.3. Leczenie inwazyjne     292
   5.5.4. Podsumowanie     293
   5.6. Inne postacie niedokrwienia serca     294
   5.6.1. Dławica odmienna Prinzmetala     294
   5.6.2. Kardiologiczny zespół X     295
   5.6.3. Hibernacja, ogłuszenie, żywotne miokardium     296
   5.6.4. Prekondycjonowanie niedokrwienne     298
   5.6.5. Nieme niedokrwienie     299
   5.6.6. Kardiomiopatia niedokrwienna     302
   5.6.7. Choroba niedokrwienna serca u kobiet – odrębności kliniczne     303
   5.6.7.1. Kliniczna ocena kobiet z bólem w klatce piersiowej     303
   5.6.7.2. Hormonalna terapia zastępcza     304
   Piśmiennictwo     304
  6. Zawał serca - Jerzy Kuch     306
   6.1. Uwagi wstępne     306
   6.2. Etiopatogeneza     307
   6.3. Diagnostyka ostrego zawału serca     310
   6.3.1. Obraz kliniczny – bóle wieńcowe     310
   6.3.2. Enzymy tkankowe     310
   6.3.3. Badanie elektrokardiograficzne     312
   6.4. Leczenie ostrego zawału serca     314
   6.4.1. Postępowanie lecznicze w okresie przedszpitalnym     314
   6.4.2. Leczenie w okresie szpitalnym     315
   6.4.2.1. Zawał niepowikłany     316
   6.4.2.2. Zawał powikłany     316
   6.4.2.3. Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST     316
   6.4.2.3.1. Leczenie reperfuzyjne     317
   6.4.2.3.2. Leczenie zachowawcze     319
   6.4.2.4. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST     325
   6.5. Postępowanie lecznicze po przebytym zawale serca     326
   6.5.1. Prognozowanie dotyczące dalszego przebiegu zawału     326
   6.5.2. Prewencja wtórna i leczenie farmakologiczne dusznicy bolesnej     327
   6.5.3. Leczenie inwazyjne w zawale serca     332
   6.5.4. Rehabilitacja po przebytym zawale serca     336
   Piśmiennictwo     642
  7. Wady zastawkowe serca nabyte - Jacek S. Dubiel     344
   7.1. Wprowadzenie     344
   7.2. Zwężenie lewego ujścia żylnego (mitralnego)     344
   7.2.1. Etiologia i patologia     344
   7.2.2. Patofizjologia     345
   7.2.3. Obraz kliniczny i rozpoznanie     347
   7.2.4. Badania dodatkowe     348
   7.2.5. Leczenie     350
   7.2.6. Przebieg naturalny     352
   7.3. Wady zastawki trójdzielnej     352
   7.3.1. Etiologia i patogeneza     352
   7.3.2. Niedomykalność zastawki trójdzielnej     352
   7.3.2.1. Patofizjologia     353
   7.3.2.2. Obraz kliniczny     354
   7.3.2.3. Badania dodatkowe     354
   7.3.2.4. Leczenie     354
   7.3.2.5. Przebieg naturalny     355
   7.3.3. Zwężenie prawego ujścia żylnego     355
   7.3.3.1. Patofizjologia     355
   7.3.3.2. Obraz kliniczny     356
   7.3.3.3. Badania dodatkowe     356
   7.3.3.4. Przebieg i rokowanie     358
   7.3.3.5. Leczenie chirurgiczne     358
   7.4. Zwężenie lewego ujścia tętniczego (aortalnego)     358
   7.4.1. Etiologia i patogeneza     358
   7.4.2. Patofizjologia     359
   7.4.3. Obraz kliniczny     361
   7.4.4. Badania dodatkowe     362
   7.4.5. Leczenie     364
   7.4.6. Przebieg naturalny i rokowanie     365
   7.5. Niedomykalność zastawki mitralnej     365
   7.5.1. Etiologia i patogeneza     365
   7.5.2. Patofizjologia     367
   7.5.3. Obraz kliniczny     368
   7.5.4. Badania dodatkowe     369
   7.5.5. Leczenie     370
   7.5.6. Przebieg naturalny i rokowanie     371
   7.6. Wypadanie płatka zastawki mitralnej     371
   7.6.1. Etiologia i patogeneza     371
   7.6.2. Patofizjologia     372
   7.6.3. Obraz kliniczny i rozpoznanie     372
   7.6.4. Badania dodatkowe     373
   7.6.5. Leczenie     374
   7.6.6. Przebieg naturalny     375
   7.7. Niedomykalność zastawki aorty     375
   7.7.1. Etiologia i patogeneza     375
   7.7.2. Patofizjologia     376
   7.7.3. Obraz kliniczny i rozpoznanie     378
   7.7.4. Badania dodatkowe     380
   7.7.5. Leczenie     381
   7.7.6. Przebieg naturalny     382
   Piśmiennictwo     383
  8. Wady wrodzone serca u dorosłych - Jacek S. Dubiel     384
   8.1. Wprowadzenie     384
   8.2. Klasyfikacja wad wrodzonych     385
   8.3. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej     387
   8.3.1. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ostium secundum     387
   8.3.1.1. Patofizjologia     387
   8.3.1.2. Obraz kliniczny     387
   8.3.1.3. Badania dodatkowe     388
   8.3.1.4. Rozpoznanie na podstawie cewnikowania     389
   8.3.1.5. Leczenie     389
   8.3.1.6. Rokowanie i powikłania     389
   8.3.2. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ostium primum     390
   8.4. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej     390
   8.4.1. Patofizjologia     391
   8.4.2. Obraz kliniczny     392
   8.4.3. Badania dodatkowe     392
   8.4.4. Leczenie i rokowanie     393
   8.5. Przetrwały przewód tętniczy     394
   8.5.1. Patofizjologia     394
   8.5.2. Obraz kliniczny     394
   8.5.3. Badania dodatkowe     395
   8.5.4. Różnicowanie     395
   8.5.5. Leczenie     396
   8.6. Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty)     396
   8.6.1. Patofizjologia     397
   8.6.2. Obraz kliniczny     397
   8.6.3. Badania dodatkowe     398
   8.6.4. Leczenie     398
   8.7. Tetralogia Fallota     398
   8.7.1. Obraz kliniczny     399
   8.7.2. Leczenie     400
   Piśmiennictwo     400
  9. Choroby mięśnia sercowego - Jan Wodniecki     401
   9.1. Wprowadzenie i klasyfikacja     401
   9.2. Kardiomiopatie (pierwotne)     402
   9.2.1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa     402
   9.2.1.1. Etiopatogeneza     402
   9.2.1.2. Obraz kliniczny i badania dodatkowe     403
   9.2.1.3. Leczenie     403
   9.2.2. Kardiomiopatia przerostowa     404
   9.2.2.1. Etiopatogeneza     404
   9.2.2.2. Obraz kliniczny     405
   9.2.2.3. Badania dodatkowe     407
   9.2.2.4. Leczenie     407
   9.2.3. Kardiomiopatia restrykcyjna     408
   9.2.3.1. Etiopatogeneza     408
   9.2.3.2. Obraz kliniczny i badania dodatkowe     408
   9.2.3.3. Leczenie     409
   9.2.4. Arytmogenna dysplazja prawej komory     409
   9.2.4.1. Etiopatogeneza     409
   9.2.4.2. Obraz kliniczny i badania dodatkowe     409
   9.2.4.3. Leczenie     409
   9.3. Swoiste choroby mięśnia sercowego     410
   9.3.1. Kardiomiopatia w przebiegu chorób tkanki łącznej     410
   9.3.2. Kardiomiopatia w przebiegu sarkoidozy     410
   9.3.3. Kardiomiopatia w przebiegu hemochromatozy     411
   9.3.4. Kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy     411
   9.3.5. Kardiomiopatia w przebiegu chorób układu nerwowo-mięśniowego     411
   9.3.6. Kardiomiopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego     412
   9.3.7. Kardiomiopatia połogowa     413
   9.3.8. Kardiomiopatia alkoholowa     413
   9.3.9. Kardiomiopatia cukrzycowa     413
   9.3.10. Zmiany w mięśniu sercowym w przebiegu AIDS     414
   9.3.11. Zmiany w mięśniu sercowym spowodowane długotrwałym stosowaniem narkotyków     414
   9.3.12. Zmiany w mięśniu sercowym spowodowane niedoborami pokarmowymi     414
   9.3.13. Zapalenie mięśnia sercowego (myocarditis, kardiomiopatia zapalna)     415
   9.3.13.1. Etiopatogeneza     415
   9.3.13.2. Problemy diagnostyczne     416
   9.3.13.3. Obraz kliniczny     417
   9.3.13.4. Badania dodatkowe     417
   9.3.13.5. Leczenie     418
   9.3.14. Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego     419
   Piśmiennictwo     419
  10. Choroby osierdzia - Jan Wodniecki     421
   10.1. Wprowadzenie     421
   10.2. Ostre zapalenie osierdzia     421
   10.2.1. Etiopatogeneza     421
   10.2.2. Obraz kliniczny     422
   10.2.3. Badania dodatkowe     423
   10.3. Przewlekłe zapalenie osierdzia     424
   10.3.1. Zaciskające zapalenie osierdzia     424
   10.3.1.1. Etiopatogeneza     425
   10.3.1.2. Obraz kliniczny     425
   10.3.1.3. Badania dodatkowe     426
   10.4. Leczenie zapalenia osierdzia     426
   10.5. Inne najczęściej występujące postacie zapalenia osierdzia     428
   10.5.1. Odczyn osierdziowy w przebiegu zawału serca     428
   10.5.2. Mocznicowe zapalenie osierdzia     428
   10.5.3. Nowotworowe zapalenie osierdzia     428
   10.5.4. Popromienne zapalenie osierdzia     429
   10.5.5. Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób tkanki łącznej     429
   10.5.6. Polekowe zapalenie osierdzia     430
   10.5.7. Zespół pokardiotomijny     430
   10.5.8. Pourazowe zapalenie osierdzia     430
   Piśmiennictwo     431
  11. Zapalenie wsierdzia - Jan Wodniecki     432
   11.1. Wprowadzenie     432
   11.2. Reumatyczne zapalenie wsierdzia     433
   11.2.1. Etiopatogeneza     433
   11.2.2. Obraz kliniczny     433
   11.2.3. Leczenie     434
   11.3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia     434
   11.3.1. Etiopatogeneza     434
   11.3.2. Obraz kliniczny     435
   11.3.3. Leczenie     438
   11.4. Inne postaci zapalenia wsierdzia (nieinfekcyjne zapalenia wsierdzia)     440
   Piśmiennictwo     441
  12. Nadciśnienie tętnicze - Kalina Kawecka-Jaszcz, Józef Kocemba     442
   12.1. Wprowadzenie     442
   12.2. Etiopatomechanizm nadciśnienia pierwotnego     443
   12.2.1. Czynniki genetyczne     447
   12.2.2. Otyłość     448
   12.2.3. Alkohol     449
   12.3. Rozpoznawanie oraz przebieg nadciśnienia pierwotnego     450
   12.3.1. Przerost lewej komory serca     453
   12.3.2. Choroba niedokrwienna serca     457
   12.3.3. Niewydolność serca     458
   12.3.4. Uszkodzenia naczyń     458
   12.3.5. Encefalopatia     459
   12.3.6. Udar mózgu     459
   12.3.7. Niewydolność nerek     460
   12.3.8. Retinopatia     461
   12.4. Nadciśnienie tętnicze u osób młodych     461
   12.5. Nadciśnienie u kobiet w ciąży     463
   12.6. Nadciśnienie u chorych na cukrzycę     464
   12.6.1. Leczenie     465
   12.7. Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym     466
   12.7.1. Leczenie     468
   12.8. Nadciśnienie wtórne     469
   12.9. Postępowanie lecznicze w nadciśnieniu tętniczym     477
   12.9.1. Leczenie niefarmakologiczne     479
   12.9.2. Farmakoterapia przeciwnadciśnieniowa     482
   12.9.3. Prowadzenie farmakoterapii     498
   12.9.4. Stany naglące i pilne     501
   Piśmiennictwo     502
  13. Nadciśnienie płucne - Lech Poloński i Tadeusz Zębik     503
   13.1. Uwagi wstępne     503
   13.2. Nadciśnienie płucne tętnicze     505
   13.2.1. Pierwotne nadciśnienie płucne     506
   13.2.1.1. Etiopatogeneza     506
   13.2.1.2. Obraz kliniczny     508
   13.2.1.3. Badania dodatkowe     510
   13.2.1.4. Różnicowanie     512
   13.2.1.5. Powikłania     512
   13.2.1.6. Rokowanie     512
   13.2.1.7. Leczenie     513
   13.3. Nadciśnienie płucne żylne     515
   13.3.1. Hemodynamiczna ocena nadciśnienia płucnego     517
   13.3.2. Nadciśnienie płucne a transplantacja serca     517
   13.3.3. Rola wazodylatatorów w stratyfikacji ryzyka transplantacji serca     519
   13.4. Nadciśnienie płucne związane z chorobami układu oddechowego i(lub) hipoksją     521
   13.4.1. Etiopatogeneza     521
   13.4.2. Obraz kliniczny     524
   13.4.3. Badania dodatkowe     524
   13.4.5. Rokowanie     527
   13.4.4. Powikłania     526
   13.4.6. Leczenie     527
   13.5. Nadciśnienie płucne związane z przewlekłą chorobą zakrzepową i(lub) zatorową     529
   13.5.1. Etiopatogeneza     530
   13.5.2. Obraz kliniczny     531
   13.5.3. Badania dodatkowe     533
   13.5.4. Różnicowanie     536
   13.5.5. Rokowanie     537
   13.5.6. Leczenie     537
   Piśmiennictwo     541
  14. Nowotwory serca - Tadeusz Mandecki, Andrzej Szulc     543
   14.1. Nowotwory pierwotne     543
   14.1.1. Uwagi ogólne     543
   14.1.2. Obraz kliniczny     543
   14.1.3. Łagodne nowotwory pierwotne     546
   14.1.4. Złośliwe nowotwory pierwotne serca     549
   14.2. Wtórne nowotwory serca     550
   Piśmiennictwo     550
  15. Sztuczne rozruszniki serca - Włodzimierz Kargul     551
   15.1. Rys historyczny     551
   15.2. Kod stymulacyjny oraz sposoby i rodzaje elektrostymulacji stałej     552
   15.3. Układ stymulujący, budowa rozrusznika, jego podstawowe parametry, funkcje i tryby stymulacji     554
   15.3.1. Stymulatory jednojamowe i ich podstawowe parametry     555
   15.3.2. Stymulatory dwujamowe, podstawowe parametry i funkcje     557
   15.3.2.1. Stymulatory dwujamowe dwuelektrodowe – DDD     557
   15.3.2.2. Funkcje przeciwarytmiczne nowoczesnego stymulatora DDD     558
   15.3.2.3. Funkcje diagnostyczne – pamięć holterowska     560
   15.3.2.4. Stymulatory dwujamowe jednoelektrodowe, VDD     560
   15.4. Stymulatory z adaptowaną częstością typu „R” (rate responsive)     560
   15.5. Badanie diagnostyczne, wybór rodzaju i trybu stymulacji, wskazania do długotrwałej elektrostymulacji serca     561
   15.5.1. Badania diagnostyczne     561
   15.5.2. Wybór rodzaju i trybu stymulacji     562
   15.5.3. Wskazania do długotrwałej elektrostymulacji serca     562
   15.5.3.1. Nabyte bloki przedsionkowo-komorowe u dorosłych     562
   15.5.3.2. Przewlekły blok dwupęczkowy lub trójpęczkowy     563
   15.5.3.3. Bloki przedsionkowo-komorowe po przebytym zawale serca     563
   15.5.3.4. Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego (sick sinus syndrome, SSS)     564
   15.5.3.5. Napadowe częstoskurcze     565
   15.5.3.5.1. Przerywanie     565
   15.5.3.5.2. Zapobieganie     566
   15.5.3.5.3. Dobór stymulatora w przerywaniu napadowych częstoskurczów nadkomorowych i komorowych oraz zapobieganiu im     566
   15.5.3.6. Utrwalone migotanie przedsionków     567
   15.5.3.7. Zespoły kardioneurogenne     568
   15.5.3.7.1. Nadwrażliwość zatok tętnic szyjnych oraz omdlenia wazowagalne     568
   15.5.3.8. Nietypowe wskazania do zastosowania rozrusznika     568
   15.5.3.8.1. Kardiomiopatia przerostowa     568
   15.5.3.9. Kardiomiopatia rozstrzeniowa     569
   15.6. Technika implantacji układu stymulującego i najczęstsze wczesne powikłania     570
   15.7. Badania kontrolne i prowadzenie ambulatoryjne chorych z rozrusznikiem serca     571
   15.7.1. Badania dodatkowe wykonywane w czasie kontroli chorego z rozrusznikiem serca     572
   15.7.2. Telemetria i programowanie wszczepialnych stymulatorów serca     573
   15.7.3. Najczęstsze objawy kliniczne u chorych ze wszczepionym układem stymulującym oraz zapis lektrokardiograficzny typowych zaburzeń tego układu     573
   15.8. Wszczepialne kardiowertery–defibrylatory serca     576
   15.8.1. Rys historyczny     576
   15.8.2. Budowa i podstawowe funkcje     576
   15.8.3. Badania diagnostyczne, wskazania, procedura implantacyjna oraz kontrola ambulatoryjna chorych ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem     579
   Piśmiennictwo     581
  16. Chirurgia serca i dużych naczyń - Stanisław Woś     583
   16.1. Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych serca u dorosłych     583
   16.1.1. Wady niesinicze     583
   16.1.1.1. Wady zastawkowe     584
   16.1.1.2. Połączenia na poziomie przedsionków     584
   16.1.1.3. Ubytek przegrody międzykomorowej     585
   16.1.1.4. Przetrwały przewód tętniczy     586
   16.1.1.5. Koarktacja aorty     586
   16.1.2. Wady sinicze     587
   16.2. Leczenie chirurgiczne choroby niedokrwiennej serca     587
   16.2.1. Wstęp     587
   16.2.2. Metody kardioprotekcji     590
   16.2.3. Pomostowanie tętnic wieńcowych materiałem tętniczym     591
   16.2.4. Ponowne operacje tętnic wieńcowych     592
   16.2.5. Małoinwazyjna chirurgia tętnic wieńcowych     593
   16.2.6. Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego     596
   16.2.7. Powikłania chirurgiczne zawału serca i ich leczenie     597
   16.3. Leczenie chirurgiczne nabytych wad zastawkowych     598
   16.3.1. Chirurgia zastawki aorty     598
   16.3.1.1. Wskazania do operacji     598
   16.3.1.2. Operacje rekonstrukcyjne     599
   16.3.1.3. Protezy zastawkowe     600
   16.3.1.4. Powikłania pooperacyjne     601
   16.3.1.5. Wąski pierścień aorty     602
   16.3.1.6. Autoprzeszczep zastawki pnia płucnego - operacja Rossa     603
   16.3.1.7. Implantacja homogennej zastawki aorty     604
   16.3.1.8. Zastawki biologiczne stentowe     604
   16.3.1.9. Zastawki biologiczne bezstentowe     605
   16.3.2. Chirurgia zastawki mitralnej     606
   16.3.2.1. Zwężenie lewego ujścia żylnego     606
   16.3.2.1.1. Leczenie chirurgiczne     606
   16.3.2.1.2. Powikłania pooperacyjne     609
   16.3.2.2. Niedomykalność zastawki mitralnej     610
   16.3.2.2.1. Leczenie chirurgiczne     613
   16.4. Leczenie chirurgiczne zaburzeń rytmu serca     616
   16.4.1. Leczenie chirurgiczne utrwalonego migotania przedsionków     617
   16.5. Leczenie chirurgiczne guzów serca     618
   16.5.1. Łagodne guzy serca     618
   16.5.1.1. Śluzak lewego i prawego przedsionka     618
   16.5.2. Guzy złośliwe serca     619
   16.5.3. Nowotwory osierdzia     620
   16.6. Leczenie chirurgiczne chorób osierdzia     620
   16.6.1. Tamponada serca     620
   16.6.2. Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia     521
   16.7. Leczenie chirurgiczne rozwarstwienia aorty     621
   16.8. Transplantacje serca     625
   Piśmiennictwo     626
  Skorowidz
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia