Kardiologia interwencyjna

Kardiologia interwencyjna

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

78,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest pierwszą polską publikacją obejmującą całościowo problematykę kardiologii interwencyjnej. Omówione zostały zagadnienia diagnostyczne precyzujące wskazania do leczenia inwazyjnego w chorobie wieńcowej, angioplastyki wieńcowej, leczenia ostrych zespołów wieńcowych i restenozy. Szeroko omówiono techniki leczenia stosowane w chorobach serca i dużych naczyń oraz wad wrodzonych i nabytych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Uwzględniono zagadnienia związane z najnowocześniejszymi kierunkami leczenia – metody pobudzania angiogenezy, przeszczepy komórkowe, brachyterapia.


Książka przeznaczona jest dla kardiologów, kardiochirurgów (pracujących specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji) oraz internistów zatrudnionych na oddziałach kardiologicznych i wewnętrznych. Omawiane zagadnienia są objęte programem specjalizacji z kardiologii, część z nich programem specjalizacji z chorób wewnętrznych i programem wyższych szkół medycznych.


Liczba stron788
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3329-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy V
  
  Przedmowa IX
  
  Wstęp i rys historycznyMarek Dąbrowski, Witold Rużyłło XIX
  
  Rozwój kardiologii interwencyjnej w świecie XIX
  Rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce XXV
  Organizacja kardiologii interwencyjnej w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego XXX
  Dokonania pierwszych polskich ośrodków w okresie powstawania i rozwoju kardiologii interwencyjnej XXXI
  Piśmiennictwo XXXIV
  
  Część I – Badania diagnostyczneMarek Dąbrowski 1
  
  ROZDZIAŁ 1. Kwalifikacja do leczenia inwazyjnego na podstawie koronarografiiMarek Dąbrowski 3
  1.1. Wprowadzenie 3
  1.2. Uwagi techniczne 3
  1.3. Kwalifikacja do koronarografii 7
  1.4. Koronarografia ilościowa 11
  1.5. Morfologia blaszki miażdżycowej 13
  1.6. Ocena przepływu w koronarografii 14
  1.7. Ograniczenia koronarografii 15
  1.8. Podsumowanie 17
  Piśmiennictwo 18
  
  ROZDZIAŁ 2. Ocena rezerwy wieńcowej w badaniu metodą DoppleraAndrzej Ciszewski 21
  2.1. Podstawy metody 21
  2.2. Koncepcja rezerwy wieńcowej 23
  2.3. Wpływ angioplastyki na zmiany przepływu wieńcowego 24
  2.4. Wpływ zaburzeń gospodarki węglowodanowej na rezerwę wieńcową 25
  2.5. Rezerwa wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych 25
  Piśmiennictwo 26
  
  ROZDZIAŁ 3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowaJózef M. Jodkowski 29
  3.1. Wprowadzenie 29
  3.2. Technika badania 30
  3.3. Ocena obrazu IVUS 31
  3.4. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa a zmiany graniczne 32
  3.5. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa a stenty 33
  3.6. Histologia wirtualna 34
  3.7. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa w pracowni hemodynamicznej 35
  Piśmiennictwo 35
  
  ROZDZIAŁ 4. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływuKrzysztof Reczuch 39
  4.1. Wprowadzenie 39
  4.2. Ograniczenia koronarografii w ocenie zwężeń tętnic wieńcowych 39
  4.3. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu – istota metody 41
  4.4. Sposób wykonania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu 43
  4.5. Uzyskanie maksymalnej hiperemii 43
  4.6. Przydatność pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w ocenie wskazań do rewaskularyzacji zwężeń granicznych 44
  4.7. Inne zastosowania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu 46
  4.8. Podsumowanie 46
  Piśmiennictwo 46
  
  ROZDZIAŁ 5. Wielorzędowa tomografia komputerowa w diagnostyce choroby niedokrwiennej sercaMagdalena Zagrodzka 51
  5.1. Wprowadzenie 51
  5.2. Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania badania kardio-TK 51
  5.3. Technika badania 52
  5.4. Analiza uzyskanych obrazów – „postprocesing” 53
  5.5. Wskazania do wykonania badania serca za pomocą tomografii komputerowej 55
  5.6. Ocena wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych 60
  5.7. Spojrzenie w przyszłość 63
  Piśmiennictwo 66
  
  Część II – Angioplastyka wieńcowaAdam Witkowski 67
  
  ROZDZIAŁ 6. Wskazania i ogólne zasady wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowejAdam Witkowski 69
  6.1. Wprowadzenie 69
  6.2. Założenia rewaskularyzacji 70
  6.3. Definicje używanych pojęć 72
  6.4. Wyniki bezpośrednie i odległe zabiegów angioplastyki wieńcowej 72
  6.5. Wskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej 72
  6.6. Przeciwwskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej 76
  6.7. Opieka ambulatoryjna nad chorym po zabiegu angioplastyki wieńcowej 77
  Piśmiennictwo 77
  
  ROZDZIAŁ 7. Angioplastyka wieńcowa u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcowąRobert J. Gil, Aneta I. Gziut 81
  7.1. Wprowadzenie 81
  7.2. Wybór metody leczenia u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową 81
  7.3. Wybrane sytuacje kliniczne u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddawanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej 88
  7.4. Wybór metody terapeutycznej u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową 92
  7.5. Metodyka leczenia przezskórnego u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową 93
  7.6. Leczenie farmakologiczne chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej 93
  7.7. Opieka kardiologiczna nad chorymi z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanymi przezskórnej angioplastyce wieńcowej 93
  7.8. Aspekt ekonomiczny leczenia przezskórnego chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową 94
  7.9. Podsumowanie 94
  Piśmiennictwo 95
  
  ROZDZIAŁ 8. Porównanie skuteczności zabiegów angioplastyki z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym w chorobie wieńcowej jednonaczyniowejJarosław Wójcik 99
  8.1. Wprowadzenie 99
  8.2. Badania z ery klasycznej angioplastyki balonowej (POBA) 100
  8.3. Badania z ery stentów 100
  Piśmiennictwo 102
  
  ROZDZIAŁ 9. Udrażnianie przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowychLeszek Bryniarski 107
  9.1. Wprowadzenie 107
  9.2. Histologia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej 107
  9.3. Wskazania do udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych 108
  9.4. Zabieg udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej 108
  9.5. Powikłania udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych 114
  9.6. Podsumowanie 115
  Piśmiennictwo 116
  
  ROZDZIAŁ 10. Przezskórne interwencje wieńcowe w wybranych sytuacjach anatomicznychJacek Legutko, Dariusz Dudek 119
  10.1. Zwężenie rozwidlenia tętnicy wieńcowej 119
  10.2. Zwężenie ujścia tętnicy wieńcowej 132
  10.3. Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej 135
  Piśmiennictwo 140
  
  ROZDZIAŁ 11. Przezskórne interwencje u pacjentów po operacyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej sercaMaciej Lesiak, Tadeusz Przewłocki 145
  11.1. Choroba żylnych pomostów aortalno-wieńcowych 145
  11.2. Leczenie interwencyjne pacjentów po CABG 147
  11.3. Rokowanie odległe 153
  Piśmiennictwo 153
  
  ROZDZIAŁ 12. Zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej o podwyższonym ryzykuPaweł Buszman 157
  12.1. Wprowadzenie 157
  12.2. Rozpoznanie i określenie stopnia ryzyka zabiegu 157
  12.3. Technika zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji oraz strategia postępowania okołooperacyjnego u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (protokół REHEAT) 159
  Piśmiennictwo 162
  
  ROZDZIAŁ 13. Zabiegi angioplastyki wieńcowej u pacjentów po przeszczepach sercaMichał Zakliczyński, Lech Poloński, Marian Zembala 165
  13.1. Choroba tętnic wieńcowych przeszczepionego serca 165
  Piśmiennictwo 170
  
  ROZDZIAŁ 14. Rodzaje i właściwości stentówŁukasz Rzeszutko, Grzegorz Heba, Rafał Depukat, Dariusz Dudek 173
  14.1. Wprowadzenie 173
  14.2. Rodzaje stentów 173
  14.3. Stenty metalowe 173
  14.4. Stenty samorozprężalne 181
  14.5. Wskazania do implantacji stentów 182
  14.6. Powikłania po zabiegu implantacji stentu 183
  14.7. Stenty pokrywane lekami 185
  14.8. Podsumowanie 203
  Piśmiennictwo 204
  
  ROZDZIAŁ 15. Aterektomia kierunkowa i rotacyjnaMarek Dąbrowski 209
  15.1. Wprowadzenie 209
  15.2. Aterektomia kierunkowa 209
  15.3. Rotablacja 218
  Piśmiennictwo 221
  
  ROZDZIAŁ 16. Inne urządzenia stosowane w zabiegach angioplastyki wieńcowejTadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka 223
  16.1. Balon tnący 223
  16.2. Wieńcowa angioplastyka laserowa 226
  Piśmiennictwo 230
  
  ROZDZIAŁ 17. Zasady postępowania w okresie okołozabiegowymKrzysztof Żmudka, Wojciech Zajdel 233
  17.1. Wprowadzenie 233
  17.2. Kwalifikacja do przezskórnej rewaskularyzacji serca 233
  17.3. Przygotowanie pacjentów 234
  17.4. Przygotowanie farmakologiczne do zabiegu przezskórnego 236
  17.5. Zasady opieki bezpośrednio po zabiegu interwencyjnym 237
  17.6. Podsumowanie 238
  Piśmiennictwo 238
  
  ROZDZIAŁ 18. Sposoby zapobiegania powikłaniom okołozabiegowym: embolizacji obwodowej i zawałowi sercaPiotr Musiałek, Piotr Pieniążek 241
  18.1. Miejsce embolizacji obwodowej wśród powikłań okołozabiegowych współczesnej angioplastyki wieńcowej 241
  18.2. Czynniki predysponujące do embolizacji obwodowej i mechanizmy okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego. Ocena ryzyka embolizacji 242
  18.3. Obrazowanie i ocena okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego 245
  18.4. Protekcja aktywna: wybór strategii zabiegu PCI 246
  18.5. Protekcja farmakologiczna: przygotowanie chorego do zabiegu PCI 248
  18.6. Protekcja przyrządowa: trombektomia i urządzenia zapobiegające embolizacji obwodowej 251
  18.7. Podsumowanie 266
  Piśmiennictwo 268
  
  Część III – Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowychWitold Rużyłło 271
  
  Wprowadzenie do części IIIWitold Rużyłło, Maciej Karcz 273
  
  ROZDZIAŁ 19. Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka STMaciej Karcz, Witold Rużyłło 277
  19.1. Wprowadzenie 277
  19.2. Rys historyczny 277
  19.3. Wskazania do pierwotnej angioplastyki wieńcowej 278
  19.4. Przeciwwskazania do pierwotnej angioplastyki wieńcowej 287
  19.5. Technika pierwotnej angioplastyki wieńcowej 289
  19.6. Kryteria skuteczności zabiegu 295
  19.7. Wyniki angiograficzne i kliniczne 297
  19.8. Zabiegi uzupełniające pierwotną angioplastykę wieńcową 298
  19.9. Możliwe trudności w czasie zabiegu i powikłania pierwotnej angioplastyki wieńcowej 299
  19.10. Sytuacje szczególne 309
  19.11. Modyfikacje techniki zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej – protekcja i trombektomia 318
  19.12. Rola kardiochirurga w leczeniu pacjentów ze STEMI 320
  19.13. Logistyka leczenia za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej 323
  19.14. Ułatwiona/torowana angioplastyka wieńcowa 331
  19.15. Ratunkowa angioplastyka wieńcowa 332
  19.16. Angioplastyka po leczeniu fibrynolitycznym (podejście farmakomechaniczne) 333
  19.17. Wyniki zabiegowego leczenia pacjentów ze STEMI w świetle dużych badań 334
  19.18. Wymogi stawiane pracowniom hemodynamiki mającym prowadzić 24-godzinny dyżur pierwotnej angioplastyki 336
  19.19. Obecny stan interwencyjnego leczenia STEMI w Polsce i jego perspektywy 336
  19.20. Podsumowanie 337
  Piśmiennictwo 338
  
  ROZDZIAŁ 20. Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka STWitold Rużyłło, Maciej Karcz 343
  20.1. Wprowadzenie 343
  20.2. Heterogenność NSTE-ACS i odrębności od STEMI 343
  20.3. Propozycje podziału pacjentów z NSTE-ACS 345
  20.4. Stratyfikacja ryzyka 347
  20.5. Wskazania do leczenia zabiegowego 349
  20.6. Przeciwwskazania do leczenia zabiegowego 361
  20.7. Technika zabiegowa ad hoc PCI w NSTE-ACS 363
  20.8. Swoiste sytuacje kliniczne 364
  20.9. Zagadnienia logistyczne 364
  20.10. Wyniki leczenia 365
  20.11. Bieżąca sytuacja w Polsce i perspektywy 366
  20.12. Podsumowanie 366
  Piśmiennictwo 367
  
  ROZDZIAŁ 21. Farmakoterapia towarzysząca interwencyjnemu leczeniu ostrych zespołów wieńcowychWitold Rużyłło, Maciej Karcz 371
  21.1. Wprowadzenie 371
  21.2. Doustne leki przeciwpłytkowe 371
  21.3. Leki przeciwkrzepliwe (głównie antytrombinowe) 374
  21.4. Inhibitory receptora glikoproteinowego Ilb/IIIa 378
  21.5. Leki stosowane w zespole „no-reflow” 380
  Piśmiennictwo 380
  
  Część IV – Zapobieganie i leczenie restenozyAdam Witkowski 383
  
  ROZDZIAŁ 22. Biologiczne podstawy nawrotu zwężenia po zabiegach angioplastyki wieńcowejMonika Prochorec-Sobieszek, Stefan Grajek 385
  22.1. Restenoza i jej mechanizmy 385
  22.2. Patologia nawrotowego zwężenia tętnic 386
  22.3. Różnice w procesie restenozy po angioplastyce balonowej i stentach metalowych 389
  22.4. Molekularne mechanizmy restenozy 389
  22.5. Mechanizmy restenozy po stentach wydzielających leki 390
  22.6. Biologiczne czynniki ryzyka restenozy. Dysfunkcja śródbłonka 390
  Piśmiennictwo 392
  
  ROZDZIAŁ 23. Metody zmniejszania częstości nawrotu zwężenia po zabiegach angioplastyki wieńcowejAndrzej Ochała 395
  23.1. Wprowadzenie 395
  23.2. Miejscowe podawanie substancji hamujących restenozę 396
  23.3. Ogólnoustrojowe stosowanie leków 400
  23.4. Działania mechaniczne 400
  23.5. Podsumowanie 401
  Piśmiennictwo 401
  
  ROZDZIAŁ 24. Leczenie restenozy w stencie 405
  24.1. Leczenie restenozy w stencie za pomocą klasycznych urządzeń rewaskularyzacyjnych – Robert J. Gil, Tomasz Pawłowski 405
  Piśmiennictwo 413
  24.2. Leczenie restenozy w stencie za pomocą brachyterapii – Adam Witkowski 416
  Piśmiennictwo 418
  24.3. Leczenie restenozy w stencie za pomocą stentów uwalniających leki – Marek Koziński, Jacek Kubica 419
  Piśmiennictwo 429
  
  Część V – Interwencje w wadach serca i dużych naczyń u dorosłych – Witold Rużyłło 431
  
  ROZDZIAŁ 25. Ubytek międzyprzedsionkowy typu IIMarcin Demkow, Witold Rużyłło 433
  25.1. Wprowadzenie 433
  25.2. Okluder Amplatza 433
  25.3. Wskazania oraz kwalifikacja do zabiegu przeznaczyniowego zamknięcia ubytku międzyprzedsionkowego typu II 434
  25.4. Zabieg przeznaczyniowego zamknięcia ubytku międzyprzedsionkowego typu II 435
  25.5. Farmakoterapia okołozabiegowa i po zabiegu 436
  25.6. Rola echokardiografii 438
  25.7. Skuteczność zabiegu i powikłania 439
  25.8. Podsumowanie 439
  Piśmiennictwo 439
  
  ROZDZIAŁ 26. Drożny otwór owalnyMarcin Demkow, Witold Rużyłło 443
  26.1. Drożny otwór owalny i tętniak przegrody międzyprzedsionkowej 443
  26.2. Rozpoznanie drożnego otworu owalnego 443
  26.3. Zator skrzyżowany 445
  26.4. Mózgowy udar kryptogenny 446
  26.5. Choroba dekompresyjna u nurków 447
  26.6. Migrena 448
  26.7. Przeznaczyniowe zamykanie drożnego otworu owalnego 450
  Piśmiennictwo 451
  
  ROZDZIAŁ 27. Pozawałowy ubytek międzykomorowyMarcin Demkow, Witold Rużyłło 455
  27.1. Wprowadzenie 455
  27.2. Ostre pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej i przewlekły pozawałowy ubytek międzykomorowy 455
  27.3. Przeznaczyniowe zamknięcie ubytku międzykomorowego 457
  27.4. Wskazania i kwalifikacja do zabiegu 458
  27.5. Podsumowanie 459
  Piśmiennictwo 460
  
  ROZDZIAŁ 28. Przetrwały przewód tętniczyMarcin Demkow, Witold Rużyłło 463
  28.1. Wprowadzenie 463
  28.2. Rozpoznanie przetrwałego przewodu tętniczego 463
  28.3. Wskazania i przeciwwskazania do zamknięcia przecieku przez przewód tętniczy 463
  28.4. Techniki zabiegów i okludery 464
  28.5. Typy przewodów tętniczych i kwalifikacja do zabiegów 466
  28.6. Możliwe powikłania zabiegów przeznaczyniowych 467
  28.7. Postępowanie po zabiegu 468
  Piśmiennictwo 468
  
  ROZDZIAŁ 29. Przeznaczyniowe wszczepianie zastawek sercaMarcin Demkow, Elżbieta Katarzyna Włodarska, Witold Rużyłło 471
  29.1. Wprowadzenie 471
  29.2. Przezskórna implantacja zastawki płucnej 471
  29.3. Przezskórna implantacja zastawki aorty 474
  Piśmiennictwo 476
  
  ROZDZIAŁ 30. Przezskórna walwuloplastyka balonowa zastawki dwudzielnejZbigniew Chmielak, Witold Rużyłło 479
  30.1. Wprowadzenie 479
  30.2. Techniki wykonywania przezskórnej walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej 480
  30.3. Wskazania do walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej 481
  30.4. Przeciwwskazania do walwuloplastyki balonowej zastawki dwudzielnej 482
  30.5. Kwalifikacja do zabiegu 483
  30.6. Przygotowanie chorego do zabiegu 484
  30.7. Ocena skuteczności zabiegu 485
  30.8. Wyniki bezpośrednie 485
  30.9. Powikłania 485
  30.10. Wyniki odległe 486
  Piśmiennictwo 486
  
  ROZDZIAŁ 31. Przezskórne metody leczenia niedomykalności zastawki dwudzielnejTomasz Siminiak 489
  Piśmiennictwo 492
  
  Część VI – Inne zabiegi lecznicze w obrębie serca i dużych naczyńMarek Dąbrowski 493
  
  ROZDZIAŁ 32. Przezskórna angioplastyka tętnic szyjnychMarek Dąbrowski 495
  32.1. Wprowadzenie 495
  32.2. Przezskórna wewnątrznaczyniowa plastyka tętnic szyjnych z implantacją stentu 496
  32.3. Sposób postępowania z chorymi zakwalifikowanymi do CAS 496
  32.4. Zalecenia towarzystw naukowych dotyczące leczenia zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych 504
  32.5. Wnioski pochodzące z badań randomizowanych i rejestrów 507
  32.6. Leczenie chorych bez objawów zwężenia tętnic szyjnych 509
  32.7. Podsumowanie 509
  Piśmiennictwo 509
  
  ROZDZIAŁ 33. Angioplastyka innych tętnic łuku aortyTadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka 513
  33.1. Zwężenie pnia ramienno-głowowego i tętnic podobojczykowych 513
  33.2. Zwężenia tętnic kręgowych 522
  Piśmiennictwo 527
  
  ROZDZIAŁ 34. Obliteracja uszka lewego przedsionkaAdam Witkowski 531
  34.1. Wprowadzenie 531
  34.2. Technika obliteracji uszka lewego przedsionka 531
  34.3. Wyniki zabiegów 532
  34.4. Podsumowanie 533
  Piśmiennictwo 533
  
  ROZDZIAŁ 35. Septostomia przedsionkowaMarcin Kurzyna, Adam Torbicki, Marek Dąbrowski 535
  35.1. Wprowadzenie 535
  35.2. Patofizjologia niewydolności prawej komory spowodowanej tętniczym nadciśnieniem płucnym 535
  35.3. Leczenie niewydolności prawej komory w tętniczym nadciśnieniu płucnym 536
  35.4. Podsumowanie 540
  Piśmiennictwo 541
  
  ROZDZIAŁ 36. Ablacja alkoholowa w leczeniu kardiomiopatii przerostowej z zawężaniem w drodze odpływu lewej komoryLidia Chojnowska, Witold Rużyłło 543
  36.1. Wprowadzenie 543
  36.2. Mechanizmy zawężania w drodze odpływu lewej komory 544
  36.3. Leczenie chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem w drodze odpływu lewej komory 545
  36.4. Alkoholowa ablacja przegrody międzykomorowej 546
  36.5. Wyniki zabiegu 553
  36.6. Podsumowanie 555
  Piśmiennictwo 555
  
  ROZDZIAŁ 37. Filtry żylneZbigniew Chmielak 559
  37.1. Wprowadzenie 559
  37.2. Rodzaje filtrów 559
  37.3. Wskazania do założenia filtra 560
  37.4. Technika zabiegu 561
  37.5. Powikłania po założeniu filtra 561
  37.6. Wyniki zabiegu 562
  Piśmiennictwo 563
  
  ROZDZIAŁ 38. Transmiokardialna rewaskularyzacjaJarosław Trębacz, Krzysztof Żmudka 567
  38.1. Oporna na leczenie dławica piersiowa 567
  38.2. Zarys historyczny rozwoju metod bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego 567
  38.3. Przezskórna laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego 568
  38.4. Zalecenia stosowania transmiokardialnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego 570
  Piśmiennictwo 570
  
  Część VII – Postępowanie w powikłaniach zabiegów interwencyjnychMarek Dąbrowski 573
  
  ROZDZIAŁ 39. Ostre zamknięcie tętnicy wieńcowejMaciej Lesiak 575
  39.1. Wprowadzenie 575
  39.2. Ostre zamknięcie tętnicy wieńcowej w przebiegu angioplastyki balonowej 575
  39.3. Ostre zamknięcie naczynia w zabiegach PCI z użyciem stentów 576
  39.4. Ostre zamknięcie naczynia podczas interwencji na żylnych pomostach aortalno-wieńcowych 578
  39.5. Konsekwencje kliniczne ostrego zamknięcia naczynia 578
  39.6. Postępowanie w przypadku wystąpienia ostrego zamknięcia naczynia 579
  39.7. Zapobieganie wystąpieniu ostrego zamknięcia naczynia 580
  Piśmiennictwo 580
  
  ROZDZIAŁ 40. Perforacja tętnicy wieńcowejDariusz Ciećwierz 585
  40.1. Wprowadzenie 585
  40.2. Typy uszkodzenia ściany tętnicy 585
  40.3. Przyczyny uszkodzenia ściany tętnicy 586
  40.4. Objawy perforacji 587
  40.5. Leczenie perforacji 587
  Piśmiennictwo 588
  
  ROZDZIAŁ 41. Zapobieganie niekorzystnym reakcjom na środki cieniującePiotr Pieniążek 591
  41.1. Wprowadzenie 591
  41.2. Właściwości fizykochemiczne środków cieniujących 592
  41.3. Niepożądane reakcje po środkach cieniujących 593
  Piśmiennictwo 598
  
  ROZDZIAŁ 42. Zapobieganie powikłaniom w miejscu nakłucia tętnicy oraz sposoby postępowania w razie ich wystąpieniaJózef M. Jodkowski 601
  42.1. Wprowadzenie 601
  42.2. Tętnica udowa 601
  42.3. Tętnica promieniowa 604
  Piśmiennictwo 605
  
  Część VIII – Nowe technologie w przezskórnym leczeniu chorób serca i naczyńMarek Dąbrowski 607
  
  ROZDZIAŁ 43. Terapia genowaMarcin Gruchała, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Rynkiewicz 609
  43.1. Wprowadzenie 609
  43.2. Podstawowe założenia terapii genowej 610
  43.3. Wektory stosowane w transferze genów w układzie sercowo-naczyniowym 611
  43.4. Narzędzia transferu wektorów w układzie sercowo-naczyniowym 613
  43.5. Potencjalne możliwości wykorzystania terapii genowej w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego 613
  43.6. Próby kliniczne 616
  43.7. Bezpieczeństwo i aspekty etyczne terapii genowej 616
  43.8. Podsumowanie 619
  Piśmiennictwo 619
  
  ROZDZIAŁ 44. Angiogeneza – terapia genowa choroby niedokrwiennej sercaKrzysztof Kukuła, Maciej Dąbrowski, Lidia Chojnowska, Witold Rużyłło 621
  44.1. Wprowadzenie 621
  44.2. Rodzaje stosowanych substancji angiogennych 621
  44.3. Technika podania czynników angiogennych do mięśnia sercowego 621
  44.4. Bezpieczeństwo terapii 622
  44.5. Doświadczenia z badań eksperymentalnych i klinicznych poświęconych terapeutycznej angiogenezie 622
  44.6. Podsumowanie 626
  Piśmiennictwo 626
  
  ROZDZIAŁ 45. Terapeutyczne zastosowanie komórek macierzystychStefan Grajek 629
  45.1. Wprowadzenie 629
  45.2. Plastyczność komórek macierzystych. Założenia teoretyczne terapii regeneracyjnej mięśnia sercowego 629
  45.3. Patofizjologiczne podstawy autologicznego przeszczepu komórek macierzystych 631
  45.4. Techniki podawania komórek 633
  45.5. Wyniki badań klinicznych 634
  45.6. Powikłania 638
  Piśmiennictwo 638
  
  ROZDZIAŁ 46. Identyfikowanie niestabilnych blaszek miażdżycowychGrzegorz Heba, Dariusz Dudek 641
  46.1. Perspektywa kliniczna 641
  46.2. Patologia niestabilnej blaszki miażdżycowej 641
  46.3. Techniki wykrywania niestabilnej blaszki miażdżycowej 642
  46.4. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa 643
  46.5. Wewnątrznaczyniowa palpografia 643
  46.6. Wirtualna histologia 644
  46.7. Optyczna tomografia koherencyjna 645
  46.8. Wewnątrznaczyniowy rezonans magnetyczny 647
  46.9. Spektroskopia bliskiej podczerwieni 648
  46.10. Termografia wewnątrzwieńcowa 648
  Piśmiennictwo 650
  
  ROZDZIAŁ 47. Transplantacje prekursorów komórek mięśniowych w regeneracji sercaTomasz Siminiak 653
  47.1. Rodzaje komórek przeszczepianych w celu regeneracji serca 653
  47.2. Przewlekłe pozawałowe uszkodzenie serca – rola mioblastów 654
  47.3. Kardiochirurgiczne przeszczepianie mioblastów 654
  47.4. Metody przezskórnego przeszczepiania mioblastów 655
  47.5. Zagadnienie arytmogenności mioblastów szkieletowych 657
  Piśmiennictwo 659
  
  Część IX – Pediatryczna kardiologia interwencyjnaGrażyna Brzezińska-Rajszys 661
  
  ROZDZIAŁ 48. Interwencyjne zabiegi ratujące życie noworodków z wadami wrodzonymi sercaGrażyna Brzezińska-Rajszys, Joanna Książyk, Maria Zubrzycka 663
  48.1. Wprowadzenie 663
  48.2. Krytyczne zwężenie zastawki pnia płucnego 664
  48.3. Krytyczne zwężenie zastawki aorty 668
  48.4. Wrodzona koarktacja aorty 669
  48.5. Zwężenie tętnic płucnych 670
  48.6. Przełożenie wielkich pni tętniczych 671
  Piśmiennictwo 672
  
  ROZDZIAŁ 49. Przezskórne zamykanie przecieków wewnątrzsercowychMałgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski 675
  49.1. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej u dzieci 675
  49.2. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków przegrody międzykomorowej u dzieci i dorosłych 681
  Piśmiennictwo 686
  
  ROZDZIAŁ 50. Implantacja stentów w leczeniu zwężeń dużych naczyń u dzieciGrażyna Brzezińska-Rajszys, Joanna Książyk, Maria Zubrzycka 689
  50.1. Wprowadzenie 689
  50.2. Zwężenie tętnic płucnych 690
  50.3. Zwężenia żył systemowych 692
  50.4. Wrodzona i pooperacyjna koarktacja aorty 692
  50.5. Wyniki bezpośrednie i odległe powikłania 696
  50.6. Zespół aorty brzusznej 696
  50.7. Doświadczenia własne w leczeniu zwężeń dużych naczyń u dzieci za pomocą implantacji stentów 696
  Piśmiennictwo 698
  
  ROZDZIAŁ 51. Przezskórne zamykanie nieprawidłowych naczyń i połączeń naczyniowychMaria Zubrzycka, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Joanna Książyk 701
  51.1. Wprowadzenie 701
  51.2. Wskazania do leczenia interwencyjnego 702
  Piśmiennictwo 710
  
  ROZDZIAŁ 52. Balonowa walwuloplastyka i balonowa angioplastyka – Joanna Książyk, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Maria Zubrzycka 713
  52.1. Wprowadzenie 713
  52.2. Balonowa walwuloplastyka pnia płucnego 713
  52.3. Balonowa angioplastyka zastawki aorty 715
  52.4. Balonowa angioplastyka cieśni aorty 716
  52.5. Balonowa angioplastyka wrodzonej koarktacji aorty 717
  52.6. Balonowa angioplastyka pooperacyjnej koarktacji aorty 718
  52.7. Balonowa angioplastyka tętnic płucnych 718
  52.8. Balonowa angioplastyka zwężonych żył systemowych i płucnych 719
  52.9. Balonowa angioplastyka zwężonych połączeń systemowo-płucnych 719
  Piśmiennictwo 720
  
  Część X – Analiza koszty–efektywność zabiegów w kardiologii interwencyjnejAdam Witkowski 721
  
  ROZDZIAŁ 53. Zagadnienia medyczno-ekonomiczne w kardiologii interwencyjnejJarosław J. Fedorowski 723
  53.1. Wprowadzenie 723
  53.2. Koronarografia 723
  53.3. Planowa angioplastyka wieńcowa 724
  53.4. Angioplastyka wieńcowa w ostrym zawale serca 724
  53.5. Podsumowanie 725
  Piśmiennictwo 725
  
  Część XI – Szkolenia w dziedzinie kardiologii interwencyjnejAdam Witkowski 727
  
  ROZDZIAŁ 54. System szkolenia adeptów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w PolsceGrażyna Brzezińska-Rajszys, Robert J. Gil, Adam Witkowski 729
  54.1. Wprowadzenie 729
  54.2. Zasady szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej 729
  54.3. Program szkolenia dziecięcego kardiologa inwazyjnego 731
  54.4. Zasady wpisu do rejestru pracowni kardioangiograficznych, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 733
  54.5. Kryteria dotyczące poszczególnych klas akredytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla pracowni kardioangiograficznych 735
  54.6. Warunki akredytacji pediatrycznych pracowni kardiologii inwazyjnej 736
  54.7. Zalecenia dotyczące wprowadzenia 24-godzinnego dyżuru w pracowni hemodynamicznej dla interwencyjnego leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi 737
  
  ROZDZIAŁ 55. System uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w krajach Unii Europejskiej i na świecieDariusz Dudek, Adam Witkowski, Zbigniew Siudak 739
  55.1. Wprowadzenie 739
  55.2. Specjalizacja w kardiologii interwencyjnej 739
  55.3. Kursy szkoleniowe w dziedzinie kardiologii i kardiologii interwencyjnej 741
  
  Piśmiennictwo 741
  
  Dodatkowe informacje 741
  
  Skorowidz 743
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia