Kardiologia dziecięca, t.2

-20%

Kardiologia dziecięca, t.2

1 opinia

Redakcja:

Wanda Kawalec

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,1936,49

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik z zakresu kardiologii dziecięcej, przygotowany przez zespół wybitnych specjalistów. m. in. z Centrum Zdrowia Dziecka i Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca. W książce przedstawiono najnowsze sposoby diagnostycznego i terapeutycznego postępowania w kardiologii dziecięcej. Omówiono epidemiologię wrodzonych wad serca, metabolizm serca i kardiologię molekularną, genetyka i dziedziczenie w patologii układu krążenia, diagnostykę, m.in. badania radiologiczne, echokardiograficzne, radioizotopowe, metodą Holtera, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, cewnikowanie serca, wady serca i naczyń, choroby infekcyjne i kardiomopatie, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej i miażdżycę oraz kardiologię interwencyjną i transplantacje serca. Stanowi ona niezastąpione źródło wiedzy dla lekarzy, przede wszystkim kardiologów i pediatrów, lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalistycznego z kardiologii dziecięcej, a także dla studentów medycyny.


Liczba stron332
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-2876-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    589
   Zwężenie zastawki dwudzielnej    589
   Etiopatogeneza    589
   Zaburzenia hemodynamiczne    590
   Objawy kliniczne    591
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    592
   Badanie elektrokardiograficzne    593
   Badanie echokardiograficzne    595
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne    597
   Przebieg naturalny    598
   Leczenie    598
   Wyniki leczenia    600
   Niedomykalność zastawki dwudzielnej    601
   Etiopatogeneza    601
   Zaburzenia hemodynamiczne    602
   Objawy kliniczne    602
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    603
   Badanie elektrokardiograficzne    604
   Badanie echokardiograficzne    604
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne    605
   Przebieg naturalny    605
   Leczenie    605
   Wyniki leczenia    606
   Zwężenie zastawkowe aorty    607
   Etiopatogeneza    607
   Zaburzenia hemodynamiczne    607
   Objawy kliniczne    608
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    608
   Badanie elektrokardiograficzne    609
   Badanie echokardiograficzne    609
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne    609
   Przebieg naturalny    609
   Leczenie    609
   Wyniki leczenia    610
   Niedomykalność zastawki aorty    611
   Etiopaogteneza    611
   Zaburzenia hemodynamiczne    611
   Objawy kliniczne    612
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    612
   Badanie elektrokardiograficzne    613
   Badanie echokardiograficzne    613
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne    613
   Przebieg naturalny    613
   Leczenie    613
   Wady zastawki trójdzielnej    614
   Zwężenie zastawki trójdzielnej    614
   Niedomykalność zastawki trójdzielnej    615
  9. Pediatryczna kardiologia interwencyjna - Grażyna Brzezińska-Rajszys    618
   Przezskórna atrioseptostomia    619
   Zabieg atrioseptostomii balonowej (zabieg Rashkinda)    619
   Zabieg atrioseptostomii metodą Parka    619
   Zabieg balonowej atrioseptostomii statycznej    620
   Zabieg atrioseptostomii przez implantację stentu lub zmodyfikowanego implantu Amplatza    620
   Ogólne wskazania do atrioseptostomii    621
   Szczególne wskazania do atrioseptostomii    621
   Przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej    621
   Ogólne wskazania do przezskórnego zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej    624
   Szczególne wskazania do przezskórnego zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej    624
   Przeciwwskazania do przezskórnego zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej    624
   Przezskórne zamykanie wrodzonego ubytku przegrody międzykomorowej    625
   Przezskórne zamykanie nieprawidłowych połączeń naczyniowych    626
   Przezskórne zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego    627
   Ogólne wskazania do przezskórnego zamknięcia nieprawidłowych naczyń i połączeń naczyniowych    629
   Przeciwwskazania do przezskórnego zamknięcia nieprawidłowych naczyń i połączeń naczyniowych    629
   Balonowa plastyka zastawki płucnej    629
   Balonowa plastyka zastawki aortalnej    631
   Balonowa plastyka zastawki dwudzielnej    633
   Ogólne wskazania do przezskórnej balonowej walwuloplastyki    633
   Szczególne wskazania do przezskórnej balonowej walwuloplastyki    633
   Przeciwwskazania do przezskórnej balonowej walwuloplastyki    634
   Przezskórna angioplastyka balonowa    634
   Angioplastyka zwężeń cieśni aorty    634
   Angioplastyka tętnic płucnych    637
   Angioplastyka zwężonych żył systemowych i płucnych    638
   Angioplastyka zwężonych zespoleń chirurgicznych    638
   Ogólne wskazania do balonowej angioplastyki    639
   Szczególne wskazania do balonowej angioplastyki    639
   Przeciwwskazania do balonowej angioplastyki    639
   Poszerzanie zwężeń naczyniowych implantacją stentów    639
   Zwężenia tętnic płucnych    640
   Zwężenia aorty    641
   Zwężenia żył systemowych    642
   Ogólne wskazania do implantacji stentów    643
   Szczególne wskazania do implantacji stentów    643
   Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia po zabiegach kardiologii interwencyjnej    643
  10. Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych serca – Bohdan Maruszewski, Andrzej Kansy, Piotr Burczyński    644
   Wstęp    644
   Przetrwały przewód tętniczy (Patent Ductus Arteriosus – PDA)    645
   Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (Atrial Septal Defect – ASD)    647
   Ubytek przegrody międzykomorowej (Ventricular Septal Defect – VSD)    650
   Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (Atrioventricular Septal Defect – AVSD), kanał przedsionkowo-komorowy (Atrioventricular Canal – A-V Canal)    653
   Wspólny pień tętniczy (Truncus Arteriosus Communis – TAC)    656
   Okienko aortalno-płucne (okienko A-P – A-P window)    659
   Tetralogia Fallota (Tetralogy of Fallot – ToF)    660
   Atrezja tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej (Pulmonary Atresia + Intact Ventricular Septum – PA + IVS)    665
   Przełożenie wielkich pni tętniczych (Transposition of the Great Arteries – TGA)    667
   Skorygowane przełożenie wielkich naczyń (corrected TGA – cTGA)    670
   Odejście obu naczyń z prawej komory (Double Outlet Right Ventricle – DORV)    671
   Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (Total Anomalous Pulmonary Venous Drainage – TAPVD)    672
   Koarktacja aorty, hipoplazja łuku aorty (Coarctation of the Aorta – CoA)    673
   Przerwanie łuku aorty (Interrupted Aortic Arch – IAA)    676
   Zwężenie drogi odpływu lewej komory (Left Ventricular Outflow Tract Obstruction – LVOTO)    677
   Zwężenie zastawkowe    677
   Zwężenie podzastawkowe    679
   Zwężenie nadzastawkowe    680
   Metody leczenia chirurgicznego w wadach wrodzonych serca z czynnościowo lub anatomicznie pojedynczą komorą    681
   Kolejne etapy leczenia chirurgicznego – schematy postępowania    682
   Zespół hipoplazji lewego serca (Hypoplastic Left Heart Syndrome – HLHS)    686
   Zespół Ebsteina    688
   Nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej (White-Bland-Garland syndrome – WBG)    689
   Pierścienie naczyniowe (Vascular Rings – VR)    689
  11.Postępowanie pooperacyjne – Małgorzata Kuliszewska    691
   Transport    691
   Monitorowanie, ocena pacjenta bezpośrednio po operacji    692
   Leczenie    693
   Leczenie przeciwbólowe i uspokajające    693
   Leczenie niewydolności oddechowej    694
   Leczenie niewydolności serca    698
   Gospodarka wodno-elektrolitowa    703
   Żywienie pozajelitowe    703
   Antybiotykoterapia    704
   Glikokortykosteroidy    704
   Leczenie zaburzeń krzepnięcia    704
   Badania laboratoryjne    704
   Patologie, w których leczenie pooperacyjne jest nietypowe    705
  12. Transplantacja serca u dzieci – Rosemary Radley-Smith    708
   Dobór biorcy    708
   Wskazania    709
   Przeciwwskazania    711
   Dostępność dawcy    712
   Operacja przeszczepienia serca    712
   Okres życia    713
   Immunosupresja    714
   Odrzucenie przeszczepu i jego monitorowanie    714
   Późne powikłania    715
   Przyspieszona (transplantacyjna) choroba tętnic wieńcowych    715
   Zakażenia    716
   Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna    716
   Przewlekła niewydolność nerek    717
   Nadciśnienie tętnicze    717
   Perspektywy rozwoju transplantacji serca u dzieci    718
  13. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – Maria Wróblewska-Kałużewska    721
   Wstęp    721
   Etiologia    721
   Patogeneza    724
   Patofizjologia    725
   Kryteria diagnostyczne zapalenia wsierdzia    726
   Objawy kliniczne    727
   Badania laboratoryjne    728
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    729
   Badanie elektrokardiograficzne    729
   Badanie echokardiograficzne    729
   Przebieg kliniczny    732
   Leczenie    733
   Rokowanie    735
   Zapobieganie    735
  14. Zapalenie mięśnia sercowego – Lidia Ziółkowska    739
   Wstęp    739
   Etiologia    740
   Patogeneza    741
   Objawy kliniczne    742
   Badania laboratoryjne    742
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    743
   Badanie elektrokardiograficzne    743
   Badanie echokardiograficzne    744
   Biopsja mięśnia sercowego    745
   Kryteria diagnostyczne zms na podstawie biopsji endomiokardialnej    748
   Leczenie    752
   Rokowanie    755
  15. Zapalenie osierdzia - Lesław Szydłowski    757
   Anatomia    757
   Patofizjologia    757
   Etiologia    758
   Objawy kliniczne    758
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    759
   Badanie elektrokardiograficzne    759
   Badanie echokardiograficzne    759
   Badania laboratoryjne    760
   Tamponada serca    761
   Postacie zapalenia osierdzia    762
   Ostre włóknikowe oraz surowiczo-włóknikowe zapalenie osierdzia    763
   Surowicze zapalenie osierdzia    763
   Ropne zapalenie osierdzia    763
   Krwotoczne zapalenie osierdzia    764
   Gruźlicze zapalenie osierdzia    764
   Zapalenie osierdzia w gorączce reumatycznej    764
   Zespół po perikardiotomii    764
   Mocznicowe zapalenie osierdzia    765
   Zaciskające zapalenie osierdzia    765
   Grzybicze zapalenie osierdzia    765
   Przewlekłe zapalenie osierdzia    765
   Choroba nowotworowa    766
   Różnicowanie    766
   Leczenie zapalenia osierdzia    767
   Rokowanie    767
  16. Choroba Kawasaki - Monika Kowalczyk    768
   Epidemiologia    768
   Etiologia    769
   Patogeneza    769
   Kryteria diagnostyczne    770
   Objawy towarzyszące    771
   Zmiany w układzie krążenia    772
   Badania laboratoryjne    773
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    773
   Badanie elektrokardiograficzne    774
   Badanie echokardiograficzne    774
   Badanie izotopowe    775
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne    775
   Rozpoznanie różnicowe    776
   Leczenie    776
   Przebieg    777
   Rokowanie    780
  17. Kardiomiopatie – Wanda Kawalec, Lidia Ziółkowska,Anna Turska-Kmieć    781
   Kardiomiopatia rozstrzeniowa    782
   Anatomia    782
   Etiologia    783
   Objawy kliniczne    783
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    784
   Badanie elektrokardiograficzne    784
   Badanie echokardiograficzne    784
   Diagnostyka inwazyjna    786
   Leczenie    787
   Rokowanie    788
   Kardiomiopatia przerostowa    789
   Anatomia    789
   Etiologia    790
   Objawy kliniczne    791
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    791
   Badanie elektrokardiograficzne    792
   Badanie echokardiograficzne    792
   Badania izotopowe    794
   Diagnostyka inwazyjna    794
   Leczenie    795
   Rokowanie    797
   Kardiomiopatia restrykcyjna    798
   Anatomia i postacie RCM    799
   Objawy kliniczne    800
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    800
   Badanie elektrokardiograficzne    800
   Badanie echokardiograficzne    800
   Diagnostyka inwazyjna    800
   Leczenie    802
   Rokowanie    803
   Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory    803
   Anatomia    803
   Etiologia    804
   Objawy kliniczne    805
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    806
   Badanie elektrokardiograficzne    806
   Badanie echokardiograficzne    807
   Badanie izotopowe    807
   Badanie rezonansem magnetycznym    807
   Diagnostyka inwazyjna    807
   Kryteria diagnostyczne    808
   Leczenie    810
   Rokowanie    810
  18. Zawał serca – Władysław Rokicki    812
   Anatomia    812
   Zaburzenia hemodynamiczne    813
   Etiologia    813
   Objawy kliniczne    818
   Badania laboratoryjne    818
   Badanie elektrokardiograficzne    819
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej    820
   Badanie echokardiograficzne    821
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne    821
   Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego    821
   Powikłania    821
   Leczenie    822
   Przejściowe niedokrwienie mięśnia sercowego i zawał serca u noworodków    823
   Objawy kliniczne    823
   Badania diagnostyczne    823
   Leczenie    824
  19. Niewydolność serca u dzieci – Anna Turska-Kmieć    825
   Definicje    825
   Etiologia niewydolności serca u dzieci    826
   Patofizjologia niewydolności serca    828
   Czynniki determinujące prawidłowy rzut serca    828
   Koncepcje patofizjologiczne niewydolności serca    830
   Mechanizmy kompensacyjne w niewydolności serca    831
   Przerost i przebudowa mięśnia sercowego w niewydolności serca    834
   Klasyfikacja niewydolności serca    836
   Objawy niewydolności serca    836
   Kryteria diagnostyczne niewydolności serca    837
   Badania diagnostyczne w niewydolności serca    838
   Leczenie niewydolności serca    839
   Ogólne wytyczne leczenia    839
   Leczenie ostrej niewydolności serca    843
   Leczenie przewlekłej niewydolności serca    845
  20. Zaburzenia gospodarki lipidowej i miażdżyca – Jolanta Kubalska    852
   Wstęp    852
   Transport lipidów i lipoprotein    853
   Podział hiperlipidemii pierwotnych (HLP)    855
   Ocena lipidów i lipoprotein w surowicy    855
   Hipercholesterolemia rodzinna (FH)    857
   Rodzinny defekt apolipoproteiny B-100 (FDB)    860
   Rodzinna dysbetalipoproteinemia    860
   Rodzinny niedobór lipazy wątrobowej    861
   Rodzinna złożona hiperlipidemia    862
   Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej    862
  21. Guzy serca – Małgorzata Tomyn-Drabik    867
   Rys historyczny    867
   Występowanie nowotworów serca u dzieci    868
   Pierwotne łagodne guzy serca    868
   Mięśniak prążkowanokomórkowy    868
   Śluzaki    874
   Włókniak    876
   Pierwotne złośliwe guzy serca    878
   Przerzutowe guzy serca    880
   Badania diagnostyczne w guzach serca    880
   Badanie echokardiograficzne    881
  22. Młodociany i dorosły z wadą wrodzoną serca - Piotr Hoffman    884
   Wstęp    884
   Klasyfikacja dorosłych z wrodzoną wadą serca    885
   Odrębności kliniczne wad wrodzonych serca u dorosłych    887
   Wady z przeciekiem lewo-prawym    887
   Wady z przeciekiem prawo-lewym    889
   Zespół Eisenmengera    890
   Powikłania układowe przewlekłej hipoksji    891
   Wady zastawek    893
   Inne wady    893
   Ciąża, antykoncepcja, planowanie rodziny    893
   Aspekty socjologiczne i psychologiczne    894
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia