Kardiologia dziecięca, t.2

Kardiologia dziecięca, t.2

1 opinia

Redakcja:

Wanda Kawalec

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

40,14

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik z zakresu kardiologii dziecięcej, przygotowany przez zespół wybitnych specjalistów. m. in. z Centrum Zdrowia Dziecka i Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca. W książce przedstawiono najnowsze sposoby diagnostycznego i terapeutycznego postępowania w kardiologii dziecięcej. Omówiono epidemiologię wrodzonych wad serca, metabolizm serca i kardiologię molekularną, genetyka i dziedziczenie w patologii układu krążenia, diagnostykę, m.in. badania radiologiczne, echokardiograficzne, radioizotopowe, metodą Holtera, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, cewnikowanie serca, wady serca i naczyń, choroby infekcyjne i kardiomopatie, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej i miażdżycę oraz kardiologię interwencyjną i transplantacje serca. Stanowi ona niezastąpione źródło wiedzy dla lekarzy, przede wszystkim kardiologów i pediatrów, lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalistycznego z kardiologii dziecięcej, a także dla studentów medycyny.


Liczba stron332
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-2876-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     589
   Zwężenie zastawki dwudzielnej     589
   Etiopatogeneza     589
   Zaburzenia hemodynamiczne     590
   Objawy kliniczne     591
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     592
   Badanie elektrokardiograficzne     593
   Badanie echokardiograficzne     595
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne     597
   Przebieg naturalny     598
   Leczenie     598
   Wyniki leczenia     600
   Niedomykalność zastawki dwudzielnej     601
   Etiopatogeneza     601
   Zaburzenia hemodynamiczne     602
   Objawy kliniczne     602
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     603
   Badanie elektrokardiograficzne     604
   Badanie echokardiograficzne     604
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne     605
   Przebieg naturalny     605
   Leczenie     605
   Wyniki leczenia     606
   Zwężenie zastawkowe aorty     607
   Etiopatogeneza     607
   Zaburzenia hemodynamiczne     607
   Objawy kliniczne     608
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     608
   Badanie elektrokardiograficzne     609
   Badanie echokardiograficzne     609
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne     609
   Przebieg naturalny     609
   Leczenie     609
   Wyniki leczenia     610
   Niedomykalność zastawki aorty     611
   Etiopaogteneza     611
   Zaburzenia hemodynamiczne     611
   Objawy kliniczne     612
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     612
   Badanie elektrokardiograficzne     613
   Badanie echokardiograficzne     613
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne     613
   Przebieg naturalny     613
   Leczenie     613
   Wady zastawki trójdzielnej     614
   Zwężenie zastawki trójdzielnej     614
   Niedomykalność zastawki trójdzielnej     615
  9. Pediatryczna kardiologia interwencyjna - Grażyna Brzezińska-Rajszys     618
   Przezskórna atrioseptostomia     619
   Zabieg atrioseptostomii balonowej (zabieg Rashkinda)     619
   Zabieg atrioseptostomii metodą Parka     619
   Zabieg balonowej atrioseptostomii statycznej     620
   Zabieg atrioseptostomii przez implantację stentu lub zmodyfikowanego implantu Amplatza     620
   Ogólne wskazania do atrioseptostomii     621
   Szczególne wskazania do atrioseptostomii     621
   Przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej     621
   Ogólne wskazania do przezskórnego zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej     624
   Szczególne wskazania do przezskórnego zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej     624
   Przeciwwskazania do przezskórnego zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej     624
   Przezskórne zamykanie wrodzonego ubytku przegrody międzykomorowej     625
   Przezskórne zamykanie nieprawidłowych połączeń naczyniowych     626
   Przezskórne zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego     627
   Ogólne wskazania do przezskórnego zamknięcia nieprawidłowych naczyń i połączeń naczyniowych     629
   Przeciwwskazania do przezskórnego zamknięcia nieprawidłowych naczyń i połączeń naczyniowych     629
   Balonowa plastyka zastawki płucnej     629
   Balonowa plastyka zastawki aortalnej     631
   Balonowa plastyka zastawki dwudzielnej     633
   Ogólne wskazania do przezskórnej balonowej walwuloplastyki     633
   Szczególne wskazania do przezskórnej balonowej walwuloplastyki     633
   Przeciwwskazania do przezskórnej balonowej walwuloplastyki     634
   Przezskórna angioplastyka balonowa     634
   Angioplastyka zwężeń cieśni aorty     634
   Angioplastyka tętnic płucnych     637
   Angioplastyka zwężonych żył systemowych i płucnych     638
   Angioplastyka zwężonych zespoleń chirurgicznych     638
   Ogólne wskazania do balonowej angioplastyki     639
   Szczególne wskazania do balonowej angioplastyki     639
   Przeciwwskazania do balonowej angioplastyki     639
   Poszerzanie zwężeń naczyniowych implantacją stentów     639
   Zwężenia tętnic płucnych     640
   Zwężenia aorty     641
   Zwężenia żył systemowych     642
   Ogólne wskazania do implantacji stentów     643
   Szczególne wskazania do implantacji stentów     643
   Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia po zabiegach kardiologii interwencyjnej     643
  10. Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych serca – Bohdan Maruszewski, Andrzej Kansy, Piotr Burczyński     644
   Wstęp     644
   Przetrwały przewód tętniczy (Patent Ductus Arteriosus – PDA)     645
   Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (Atrial Septal Defect – ASD)     647
   Ubytek przegrody międzykomorowej (Ventricular Septal Defect – VSD)     650
   Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (Atrioventricular Septal Defect – AVSD), kanał przedsionkowo-komorowy (Atrioventricular Canal – A-V Canal)     653
   Wspólny pień tętniczy (Truncus Arteriosus Communis – TAC)     656
   Okienko aortalno-płucne (okienko A-P – A-P window)     659
   Tetralogia Fallota (Tetralogy of Fallot – ToF)     660
   Atrezja tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej (Pulmonary Atresia + Intact Ventricular Septum – PA + IVS)     665
   Przełożenie wielkich pni tętniczych (Transposition of the Great Arteries – TGA)     667
   Skorygowane przełożenie wielkich naczyń (corrected TGA – cTGA)     670
   Odejście obu naczyń z prawej komory (Double Outlet Right Ventricle – DORV)     671
   Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (Total Anomalous Pulmonary Venous Drainage – TAPVD)     672
   Koarktacja aorty, hipoplazja łuku aorty (Coarctation of the Aorta – CoA)     673
   Przerwanie łuku aorty (Interrupted Aortic Arch – IAA)     676
   Zwężenie drogi odpływu lewej komory (Left Ventricular Outflow Tract Obstruction – LVOTO)     677
   Zwężenie zastawkowe     677
   Zwężenie podzastawkowe     679
   Zwężenie nadzastawkowe     680
   Metody leczenia chirurgicznego w wadach wrodzonych serca z czynnościowo lub anatomicznie pojedynczą komorą     681
   Kolejne etapy leczenia chirurgicznego – schematy postępowania     682
   Zespół hipoplazji lewego serca (Hypoplastic Left Heart Syndrome – HLHS)     686
   Zespół Ebsteina     688
   Nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej (White-Bland-Garland syndrome – WBG)     689
   Pierścienie naczyniowe (Vascular Rings – VR)     689
  11.Postępowanie pooperacyjne – Małgorzata Kuliszewska     691
   Transport     691
   Monitorowanie, ocena pacjenta bezpośrednio po operacji     692
   Leczenie     693
   Leczenie przeciwbólowe i uspokajające     693
   Leczenie niewydolności oddechowej     694
   Leczenie niewydolności serca     698
   Gospodarka wodno-elektrolitowa     703
   Żywienie pozajelitowe     703
   Antybiotykoterapia     704
   Glikokortykosteroidy     704
   Leczenie zaburzeń krzepnięcia     704
   Badania laboratoryjne     704
   Patologie, w których leczenie pooperacyjne jest nietypowe     705
  12. Transplantacja serca u dzieci – Rosemary Radley-Smith     708
   Dobór biorcy     708
   Wskazania     709
   Przeciwwskazania     711
   Dostępność dawcy     712
   Operacja przeszczepienia serca     712
   Okres życia     713
   Immunosupresja     714
   Odrzucenie przeszczepu i jego monitorowanie     714
   Późne powikłania     715
   Przyspieszona (transplantacyjna) choroba tętnic wieńcowych     715
   Zakażenia     716
   Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna     716
   Przewlekła niewydolność nerek     717
   Nadciśnienie tętnicze     717
   Perspektywy rozwoju transplantacji serca u dzieci     718
  13. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – Maria Wróblewska-Kałużewska     721
   Wstęp     721
   Etiologia     721
   Patogeneza     724
   Patofizjologia     725
   Kryteria diagnostyczne zapalenia wsierdzia     726
   Objawy kliniczne     727
   Badania laboratoryjne     728
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     729
   Badanie elektrokardiograficzne     729
   Badanie echokardiograficzne     729
   Przebieg kliniczny     732
   Leczenie     733
   Rokowanie     735
   Zapobieganie     735
  14. Zapalenie mięśnia sercowego – Lidia Ziółkowska     739
   Wstęp     739
   Etiologia     740
   Patogeneza     741
   Objawy kliniczne     742
   Badania laboratoryjne     742
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     743
   Badanie elektrokardiograficzne     743
   Badanie echokardiograficzne     744
   Biopsja mięśnia sercowego     745
   Kryteria diagnostyczne zms na podstawie biopsji endomiokardialnej     748
   Leczenie     752
   Rokowanie     755
  15. Zapalenie osierdzia - Lesław Szydłowski     757
   Anatomia     757
   Patofizjologia     757
   Etiologia     758
   Objawy kliniczne     758
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     759
   Badanie elektrokardiograficzne     759
   Badanie echokardiograficzne     759
   Badania laboratoryjne     760
   Tamponada serca     761
   Postacie zapalenia osierdzia     762
   Ostre włóknikowe oraz surowiczo-włóknikowe zapalenie osierdzia     763
   Surowicze zapalenie osierdzia     763
   Ropne zapalenie osierdzia     763
   Krwotoczne zapalenie osierdzia     764
   Gruźlicze zapalenie osierdzia     764
   Zapalenie osierdzia w gorączce reumatycznej     764
   Zespół po perikardiotomii     764
   Mocznicowe zapalenie osierdzia     765
   Zaciskające zapalenie osierdzia     765
   Grzybicze zapalenie osierdzia     765
   Przewlekłe zapalenie osierdzia     765
   Choroba nowotworowa     766
   Różnicowanie     766
   Leczenie zapalenia osierdzia     767
   Rokowanie     767
  16. Choroba Kawasaki - Monika Kowalczyk     768
   Epidemiologia     768
   Etiologia     769
   Patogeneza     769
   Kryteria diagnostyczne     770
   Objawy towarzyszące     771
   Zmiany w układzie krążenia     772
   Badania laboratoryjne     773
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     773
   Badanie elektrokardiograficzne     774
   Badanie echokardiograficzne     774
   Badanie izotopowe     775
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne     775
   Rozpoznanie różnicowe     776
   Leczenie     776
   Przebieg     777
   Rokowanie     780
  17. Kardiomiopatie – Wanda Kawalec, Lidia Ziółkowska,Anna Turska-Kmieć     781
   Kardiomiopatia rozstrzeniowa     782
   Anatomia     782
   Etiologia     783
   Objawy kliniczne     783
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     784
   Badanie elektrokardiograficzne     784
   Badanie echokardiograficzne     784
   Diagnostyka inwazyjna     786
   Leczenie     787
   Rokowanie     788
   Kardiomiopatia przerostowa     789
   Anatomia     789
   Etiologia     790
   Objawy kliniczne     791
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     791
   Badanie elektrokardiograficzne     792
   Badanie echokardiograficzne     792
   Badania izotopowe     794
   Diagnostyka inwazyjna     794
   Leczenie     795
   Rokowanie     797
   Kardiomiopatia restrykcyjna     798
   Anatomia i postacie RCM     799
   Objawy kliniczne     800
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     800
   Badanie elektrokardiograficzne     800
   Badanie echokardiograficzne     800
   Diagnostyka inwazyjna     800
   Leczenie     802
   Rokowanie     803
   Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory     803
   Anatomia     803
   Etiologia     804
   Objawy kliniczne     805
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     806
   Badanie elektrokardiograficzne     806
   Badanie echokardiograficzne     807
   Badanie izotopowe     807
   Badanie rezonansem magnetycznym     807
   Diagnostyka inwazyjna     807
   Kryteria diagnostyczne     808
   Leczenie     810
   Rokowanie     810
  18. Zawał serca – Władysław Rokicki     812
   Anatomia     812
   Zaburzenia hemodynamiczne     813
   Etiologia     813
   Objawy kliniczne     818
   Badania laboratoryjne     818
   Badanie elektrokardiograficzne     819
   Badanie radiologiczne klatki piersiowej     820
   Badanie echokardiograficzne     821
   Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne     821
   Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego     821
   Powikłania     821
   Leczenie     822
   Przejściowe niedokrwienie mięśnia sercowego i zawał serca u noworodków     823
   Objawy kliniczne     823
   Badania diagnostyczne     823
   Leczenie     824
  19. Niewydolność serca u dzieci – Anna Turska-Kmieć     825
   Definicje     825
   Etiologia niewydolności serca u dzieci     826
   Patofizjologia niewydolności serca     828
   Czynniki determinujące prawidłowy rzut serca     828
   Koncepcje patofizjologiczne niewydolności serca     830
   Mechanizmy kompensacyjne w niewydolności serca     831
   Przerost i przebudowa mięśnia sercowego w niewydolności serca     834
   Klasyfikacja niewydolności serca     836
   Objawy niewydolności serca     836
   Kryteria diagnostyczne niewydolności serca     837
   Badania diagnostyczne w niewydolności serca     838
   Leczenie niewydolności serca     839
   Ogólne wytyczne leczenia     839
   Leczenie ostrej niewydolności serca     843
   Leczenie przewlekłej niewydolności serca     845
  20. Zaburzenia gospodarki lipidowej i miażdżyca – Jolanta Kubalska     852
   Wstęp     852
   Transport lipidów i lipoprotein     853
   Podział hiperlipidemii pierwotnych (HLP)     855
   Ocena lipidów i lipoprotein w surowicy     855
   Hipercholesterolemia rodzinna (FH)     857
   Rodzinny defekt apolipoproteiny B-100 (FDB)     860
   Rodzinna dysbetalipoproteinemia     860
   Rodzinny niedobór lipazy wątrobowej     861
   Rodzinna złożona hiperlipidemia     862
   Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej     862
  21. Guzy serca – Małgorzata Tomyn-Drabik     867
   Rys historyczny     867
   Występowanie nowotworów serca u dzieci     868
   Pierwotne łagodne guzy serca     868
   Mięśniak prążkowanokomórkowy     868
   Śluzaki     874
   Włókniak     876
   Pierwotne złośliwe guzy serca     878
   Przerzutowe guzy serca     880
   Badania diagnostyczne w guzach serca     880
   Badanie echokardiograficzne     881
  22. Młodociany i dorosły z wadą wrodzoną serca - Piotr Hoffman     884
   Wstęp     884
   Klasyfikacja dorosłych z wrodzoną wadą serca     885
   Odrębności kliniczne wad wrodzonych serca u dorosłych     887
   Wady z przeciekiem lewo-prawym     887
   Wady z przeciekiem prawo-lewym     889
   Zespół Eisenmengera     890
   Powikłania układowe przewlekłej hipoksji     891
   Wady zastawek     893
   Inne wady     893
   Ciąża, antykoncepcja, planowanie rodziny     893
   Aspekty socjologiczne i psychologiczne     894
  Skorowidz
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia