Filozofia a zarządzanie

-17%

Filozofia a zarządzanie

1 opinia

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

48,97  59,00

Format: pdf

Cena początkowa: 59,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 45,43 zł  


48,97

w tym VAT

Do rozpoznania i oceny rzeczywistości, szczególnie kryzysowej, oraz prognozowania przyszłości konieczna jest nie tylko głębsza refleksja, ale i dystans czasowy . Ważną rolę w tym procesie pełnią filozofia i historia. Jednym z celów tej książki jest właśnie próba uchwycenia dystansu wobec współczesnego zarządzania, które wykazuje symptomy dezorientacji i zadyszki.


Książka doskonale wpisuje się w dyskurs na temat natury współczesnego zarządzania, jego interdyscyplinarności, ewolucji, różnych koncepcji i rozterek. Jej autorzy, specjaliści z wielu dziedzin, podkreślają wagę filozofii w kształceniu przyszłych specjalistów zarządzania i menedżerów. Ponieważ jest to kształcenie masowe, obejmujące w skali kraju setki tysięcy osób rocznie, powinno być prowadzone w sposób dobry jakościowo, odpowiedzialny i społecznie użyteczny, aby wywierało pozytywny wpływ zarówno na stronę etyczną, jak i merytoryczną zarządzania. Filozofia kształtuje umiejętność abstrakcyjnego, twórczego i krytycznego myślenia, podejścia analitycznego i systemowego, uczy argumentacji, etycznego postępowania, rozpoznawania wartości i szacunku dla nich. Zdobyte dzięki niej umiejętności ułatwiają zarządzanie strategiczne, taktyczne, rozwiązywanie problemów, wspierają proces podejmowania decyzji, komunikację i negocjacje.


Autorzy wyjaśniają znaczenie terminu filozofia zarządzania, opisują antynomie w zakresie filozofii zarządzania w przedsiębiorstwach, odnosząc się do kryzysu zarządzania strategicznego. Sporo miejsca poświęcają krytyce współczesnej nauki o zarządzaniu. Wypowiadają się na temat etosu i filozofii zarządzania klasycznych przedsiębiorców, specyfiki zarządzania zawodowych menedżerów oraz blasków i cieni filozofii menedżeryzmu. Dokonują przeglądu inspiracji religijnych, filozoficznych i etycznych związanych z kategoriami obowiązku i odpowiedzialności. Prowadzą rozważania na temat kultury jakości jako specyficznej i wyrazistej filozofii zarządzania.


Adresaci:
Książka zainteresuje zarówno pracowników naukowych - dydaktyków z dziedzin zarządzania, filozofii, socjologii organizacji i zarządzania, psychologii zarządzania, jak i praktyków - menedżerów i przedsiębiorców.


Jest to publikacja oryginalna w swym pomyśle i realizacji, o interdyscyplinarnym podejściu do niezwykle ważnej we współczesnej kulturze, rozległej problematyki zarządzania. Bogata zawartość merytoryczna książki idzie w parze ze stylem zaciekawiającej narracji.


Dr hab. Tadeusz Klimski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Książka jest poświęcona zagadnieniom filozofii zarządzania widzianej przez pryzmat różnych nauk i podejść. Praca ma charakter interdyscyplinarny, wychodzi poza powszechne, wąskie spojrzenie na zarządzanie i jest ciekawą, godną upowszechnienia pozycją.
Prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Prodziekan ds. Nauki
kierownik Zakładu Jakości Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Rok wydania2013
Liczba stron340
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5371-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie
   str.    9
  Tadeusz Oleksyn
  
  1. Filozofia a zarządzanie - trzy spojrzenia
   str.    23
  
  1.1. Genus humanum arte et ratione vivit
   str.    23
  
  Emil Orzechowski
  
  Literatura
   str.    28
  
  1.2. Aksjologia w zarządzaniu
   str.    28
  
  Tadeusz Borkowski
  
  1.3. Filozofia w praktyce zarządzania
   str.    33
  
  Adam Hernas
  
  2. Różne filozofie zarządzania
   str.    44
  Tadeusz Oleksyn
  
  2.1. Wyjaśnienie pojęcia
   str.    44
  
  2.2. Zarządzanie - administrowanie - dowodzenie
   str.    46
  
  2.3. Wojskowy rodowód zarządzania, wojskowe filozofie
   str.    50
  
  2.4. Filozofie zarządzania w sektorze publicznym
   str.    57
  
  2.5. Filozofie zarządzania w sektorze przedsiębiorstw
   str.    63
  
  2.6. Zasady jako składowe racjonalnych filozofii zarządzania
   str.    82
  
  2.7. Konkluzje
   str.    88
  
  Literatura
   str.    90
  
  3. Filozofia a kompetencje zarządcze
   str.    92
  Jan Franciszek Jacko
  
  3.1. Filozofia w klasycznym ideale kształcenia
   str.    93
  
  3.2. Główne cele kształcenia wyższego w zarządzaniu
   str.    95
  
  3.3. Niektóre funkcje filozofii w nauczaniu zarządzania
   str.    97
  
  3.4. Dlaczego filozofia bywa niedoceniana?
   str.    105
  
  3.5. Promujmy klasyczny ideał nauczania i sensowne praktyki
   str.    111
  
  Literatura
   str.    112
  
  4. Ekonomia w naukowym myśleniu o zarządzaniu
   str.    114
  Kazimierz Kuciński
  
  4.1. Ekspansjonizm zarządzania
   str.    117
  
  4.2. Rozmywanie zarządzania
   str.    124
  
  4.3. Refleksje końcowe
   str.    132
  
  5. Kreatorzy zarządzania
   str.    135
  Tadeusz Oleksyn
  
  5.1. Zarządzanie - trudności z rozumieniem
   str.    136
  
  5.2. Interdyscyplinarność zarządzania
   str.    140
  
  5.3. Etos i filozofie zarządzania klasycznych przedsiębiorców
   str.    143
  
  5.4. Menedżerowie a liderzy; menedżeryzm
   str.    154
  
  5.5. Inżynierowie w zarządzaniu
   str.    160
  
  5.6. Blaski i cienie nauk o zarządzaniu i akademickiego nauczania
   str.    168
  
  5.7. Synteza
   str.    177
  
  Literatura
   str.    177
  
  6. Różne tradycje rozumienia obowiązku: deontologia jako inspiracja
   str.    179
  Łukasz Skiba
  
  6.1. Geneza pojęcia deontologia
   str.    179
  
  6.2. Obowiązek i odpowiedzialność w wybranych religiach
   str.    181
  
  6.3. Etyka obowiązku w filozofii starożytnej Grecji
   str.    192
  
  6.4. Deontonomizm
   str.    196
  
  6.5. Inne filozofie eksponujące znaczenie obowiązku
   str.    207
  
  6.6. Konkluzje
   str.    211
  
  Literatura
   str.    211
  
  7. Kultura jakości jako wyraz filozofii zarządzania
   str.    213
  Marek Bugdol
  
  7.1. Wprowadzenie
   str.    213
  
  7.2. Kultura jakości - dotychczasowe ustalenia
   str.    214
  
  7.3. Struktura kultury jakości
   str.    216
  
  7.4. System zarządzania jakością jako podstawa kultury jakości
   str.    221
  
  7.5. Praktyczne problemy kształtowania kultury jakości - poziom normatywny
   str.    221
  
  7.6. Problemy kształtowania kultury jakości - poziom koncepcyjny
   str.    229
  
  7.7. Filozofia w służbie kultury jakości
   str.    235
  
  7.8. Postulowane dalsze badania
   str.    237
  
  7.9. Zakończenie: postulat etycznego postępowania
   str.    238
  
  Literatura
   str.    240
  
  8. Badacz organizacji jako przybysz: proces organizowania w ujęciu interpretatywnym
   str.    243
  Leszek Cichobłaziński
  
  8.1. Uwagi wstępne
   str.    243
  
  8.2. Życie społeczne jako tekst
   str.    247
  
  8.3. Interpretacja w zarządzaniu
   str.    254
  
  8.4. Konsulting jako interpretacja
   str.    257
  
  8.5. Konflikt w firmie Magnolia
   str.    261
  
  Literatura
   str.    265
  
  9. Filozofia dla studentów zarządzania: dylematy dydaktyki
   str.    267
  Krzysztof Wojcieszek
  
  9.1. Czego i jak uczyć studentów zarządzania w zakresie filozofii?
   str.    268
  
  9.2. Stosowane metody dydaktyczne
   str.    277
  
  9.3. W duchu jedności doświadczenia filozoficznego
   str.    293
  
  9.4. Dlaczego św. Tomasz?
   str.    296
  
  9.5. Rekomendacje
   str.    299
  
  Literatura
   str.    300
  
  Zamiast zakończenia. Wyzwania w szerszej skali
   str.    303
  Tadeusz Oleksyn
  
  10.1. Ograniczenie spekulacji i "nadmuchiwania baniek giełdowych"
   str.    306
  
  10.2. Eliminowanie ciemnych stron globalizacji
   str.    307
  
  10.3. Kto ma cywilizować globalizację?
   str.    312
  
  10.4. Jak lepiej chronić i rekultywować środowisko naturalne?
   str.    314
  
  10.5. Jak rozwiązać gigantyczne problemy z brakiem i złą jakością wody?
   str.    317
  
  10.6. Jak zrestrukturyzować gospodarkę żywnościową?
   str.    319
  
  10.7. Wyzwania demograficzne
   str.    320
  
  10.8. Jak zwiększyć sprawność funkcjonowania państwa?
   str.    323
  
  10.9. Jak rozwijać społeczeństwo obywatelskie?
   str.    327
  
  10.10. Dlaczego należy wspierać przedsiębiorczość i przedsiębiorców?
   str.    328
  
  Literatura
   str.    330
  
  Indeks
   str.    333
RozwińZwiń