Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego

Studium badawczo-poznawcze

1 opinia

Format:

ibuk

Niniejszą monografię poświęcono prezentacji innowacyjnego modelu procedury wykorzystania nowych mediów w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego (JST). Założenie, iż niezbędne stają się modernizowanie sposobów zarządzania w samorządzie i wprowadzenie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, potwierdziły analiza i krytyka piśmiennictwa, literatury polskiej i zagranicznej. Celem podjętych rozważań była systematyzacja możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w warunkach polskich w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienie to odniesiono również do koncepcji smart city, z której wyprowadzono autorską propozycję. Treść książki zawiera się w trzech rozdziałach. W pierwszym omówiono główne trendy kształtujące zintegrowaną politykę mieszkaniową polskich gmin, drugi odnosi się koncepcji smart city wobec nowych ram rozwoju ośrodków miejskich, zaś w rozdziale trzecim zaprezentowano unikatowy, nowatorski i innowacyjny, badawczo-wdrożeniowy model, który może być implementowany w JST, na pierwszym etapie wdrażania jako projekt pilotażowy. Czytelnik znajdzie w książce omówienia raportów i dokumentów, przykłady rozwiązań wdrożonych z zastosowaniem koncepcji smart city w wybranych miastach na świecie i w Polsce. W jej treści zawarte są propozycje praktycznych rekomendacji, które wskazują kierunek zmian w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.


Rok wydania2024
Liczba stron254
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-879-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Prolog    5
  
  Rozdział    1
  Główne trendy kształtujące zintegrowaną politykę mieszkaniową polskich gmin    17
  1.1. Gmina jak podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizująca politykę państwa    17
  1.2. Aktywność samorządu terytorialnego w gospodarce mieszkaniowymi zasobami jednostek samorządu terytorialnego    31
  1.3. Mieszkalnictwo jako determinanta rozwoju lokalnego    44
  
  Rozdział    2
  Nowe ramy rozwoju ośrodków miejskich  koncepcja smart city    58
  2.1. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w koncepcji inteligentnego miasta    58
  2.2. Smart city – analiza bibliometryczna    86
  2.3. Przykłady zastosowania koncepcji smart city w polskich i zagranicznych ośrodkach miejskich    111
  
  Rozdział    3
  Zastosowanie technologii komunikacyjnych i sztucznej inteligencji (AI) w procesach rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego    136
  3.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie wspomagające decyzje konstytuujące rozwój zasobów gmin    136
  3.2. Propozycja projektu pilotażowego i modelu procedury wykorzystania nowych mediów w gospodarce mieszkaniowym zasobem jednostki samorządu terytorialnego    182
  
  Rozdział    4
  Implementacja do teorii i praktyki    204
  4.1. Ulokowanie efektów procesu badawczego w teorii nauki    204
  4.2. Aspekt wykonawczy projektu pilotażowego – podstawowe założenia    207
  4.3. Ograniczenia i kierunki dalszych badań    211
  
  Epilog    217
  Bibliografia    227
  Spis rysunków    253
  Spis tabel    254
RozwińZwiń