X

  Przedmowa 9
  Czasownik (Das Verb) 12
    1 Czasowniki regularne ? Regelmässige Verben 12
    2 Czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski rdzennej -a- na -ä- ? Unregelmässige Verben mit dem Stammvokalwechsel -a- in -ä- 16
    3 Czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski rdzennej -e- na -i- lub -ie- ? Unregelmäßige Verben mit dem Stammvokalwechsel -e- zu -i-oder -ie- 18
    4 Czasowniki posiłkowe haben, sein, werden ? Die Hilfsverben haben,sein, werden 20
    5 Czasowniki rozdzielnie złożone ? Trennbare Verben 22
    6 Czasowniki nierozdzielnie złożone ? Untrennbare Verben 24
    7 Czasowniki zwrotne ? Reflexive Verben 28
    8 Czasowniki zwrotne z zaimkiem zwrotnym w celowniku ? Reflexive 30
    9 Tryb rozkazujący czasowników słabych ? Der Imperativ der schwachen 32
    10 Tryb rozkazujący czasowników ze zmianą samogłoski rdzennej ? Der Imperativ der Verben mit dem Stammvokalwechsel 34
    11 Czasowniki modalne ? Modalverben 36
    12 Czas przyszły ? Das Futur 40
    13 Czas przeszły Präteritum/Imperfekt czasowników słabych ? Das Präteritum/Imperfekt der schwachen Verben 42
    14 Czas przeszły Präteritum/Imperfekt czasowników mocnych i mieszanych ? Das Präteritum/Imperfekt der starken Verben und der Mischverben 44
    15 Czas przeszły Präteritum/Imperfekt czasowników modalnych  ? Das Präteritum/Imperfekt der Modalverben 48
    16 Czas przeszły Perfekt czasowników słabych ? Das Perfekt der schwachen Verben 50
    17 Czas przeszły Perfekt czasowników mocnych i mieszanych ? Das Perfekt der starken Verben und der Mischverben 54
    18 Czas przeszły Perfekt z haben lub sein ? Das Perfekt mit haben oder sein 56
    19 Czasowniki trudne ? Schwierige Verben 60
    20 Perfekt czasowników modalnych i czasowników z bezokolicznikiem bez zu ? Perfekt der Modalverben und Verben mit Infinitiv ohne zu 64
    21 Czas zaprzeszły ? Das Plusquamperfekt 66
    22 Imiesłowy ? Die Partizipien 68
    23 Rekcja czasownika ? Die Rektion des Verbs 70
    24 Strona bierna ? Das Passiv 74
    25 Strona bierna czasu Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I ? Das Passiv Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I 78
    26 Strona bierna z czasownikami modalnymi ? Das Passiv mit den Modalverben 80
    27 Strona bierna okreśelająca stan ? Das Zustandspassiv 84
    28 Tryb przypuszczający od czasowników posiłkowych, Konditional I ? Der Konjunktiv der Hilfsverben, Konditional I 86
    29 Tryb przypuszczający ? Der Konjunktiv II 88
    30 Zdania warunkowe ? Die Konditionalsätze 92
    31 Konjunktiv II – zdanie wyrażające życzenie, zdanie porównawcze ? Konjunktiv II – der irreale Wunschsatz, der hypothetische Komparativsatz 94
    32 Tryb przypuszczający ? Der Konjunktiv I 96
    33 Mowa zależna ? Die indirekte Rede 98
    34 Bezokolicznik z zu i bez zu ? Der Infinitiv mit und ohne zu 102
  RZECZOWNIK (DAS SUBSTANTIV) 108
    35 Rzeczownik z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym, opuszczanie rodzajnika ? Das Substantiv mit dem bestimmten und unbestimmten Artikel, der Nullartikel 108
    36 Dopełniacz rzeczownika i imion własnych ? Der Genitiv des Substantivs und der Eigenamen 112
    37 Celownik ? Der Dativ 116
    38 Biernik ? Der Akkusativ 118
    39 Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego ? Die Deklination der weiblichen Substantive 120
    40 Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego ? Die Deklination der männlichen Substantive 124
    41 Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego ? Die Deklination der sächlichen Substantive 128
    42 Homonimy ? Homonyme 130
    43 Rekcja rzeczownika ? Die Rektion des Substantivs 132
  PRZYMIOTNIK I PRZYSŁÓWEK 138
    44 Stopniowanie regularne przymiotników i przysłówków ? Die regelmäßige Komparation der Adjektive und Adverbien 138
    45 Stopniowanie przymiotników i przysłówków ze zmianą samogłoski rdzennej a, o, u. ? Die Komparation der Adjektive und Adverbien mit dem Stammvola;wechsel a, o, u 142
    46 Stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków ? Die unregelmäßige Komparation der Adjektive und Adverbien 144
    47 Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym ? Die Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel 147
    48 Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym ? Die Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel 150
    49 Odmiana przymiotnika bez rodzajnika ? Die Adjektivdeklination ohne Artikel 152
    50 Odmiana rzeczowników odprzymiotnikowych i odimiesłowowych ? Die Deklination der substantivierten Adjektive und Partizipien 156
    51 Rekcja przymiotnika i przysłówka ? Die Rektion des Adjektivs und Adverbs 158
  ZAIMEK (DAS PRONOMEN) 164
    52 Zaimek osobowy ? Das Personalpronomen 164
    53 Zaimek osobowy w celowniku ? Das Personalpronomen im Dativ 168
    54 Zaimek osobowy w bierniku ? Das Personalpronomen im Akkusativ 170
    55 Zaimek osobowy w celowniku i bierniku ? Das Personalpronomen im Dativ und Akkusativ 172
    56 Zaimek dzierżawczy ? Das Possessivpronomen 174
    57 Zaimek dzierżawczy w dopełniaczu ? Das Possessivpronomen im Akkusativ 176
    58 Zaimek dzierżawczy w celowniku ? Das Possessivpronomen im Dativ 178
    59 Zaimek dzierżawczy w bierniku ? Das Possessivpronomen im Akkusativ 180
    60 Zaimek wskazujący ? Das Demonstrativpronomen 182
    61 Zaimki nieokreślone ? Indefinitpronomen 184
    62 Zaimek bezosobowy es ? Das unpersönliche Pronomen es 188
    63 Zaimek wzajemny einander ? Das reziproke Pronomen einander 190
  PRZYIMEK (DIE PRÄPOSITION) 194
    64 Przyimki z dopełniaczem ? Die Präpositionen mit dem Genitiv 194
    65 Przyimki z celownikiem ? Die Präpositionen mit dem Dativ 198
    66 Przyimki z biernikiem ? Die Präpositionen mit dem Akkusativ 202
    67 Przyimki z celownikiem lub biernikiem ? Die Präpositionen mit dem 206
  LICZEBNIK (DAS NUMERALE) 212
    68 Liczebniki główne i ułamkowe ? Die Kardinalzahlen und Bruchzahlen 212
    69 Liczebniki porządkowe ? Die Ordnungszahlen 216
  PRZECZENIE (DIE NEGATION) 220
    70 Przeczenie nicht ? Die Negation nicht 220
    71 Przeczenie kein ? Die Negation kein 222
  NAUKA O ZDANIU (DIE SYNTAX) 226
    72 Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym ? Die Wortfolge im Aussage- und Fragesatz 226
    73 Zdanie pytające z zaimkiem pytajnym ? Der Fragesatz mit dem Fragepronomen 228
    74 Zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku prostego ? Satzverbindungen - Konjuntionen mit gerader Wortfolge 230
    75 Zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego ? Satzverbindung – Konjunktionen mit versetzter Wortfolge 232
    76 Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi ? Sätze mit den mehrgliedrigen Konjunktionen 234
    77 Zdanie dopełnieniowe ? Der Objektsatz 236
    78 Zdanie okolicznikowe przyczyny ? Der Kausalsatz 238
    79 Zdania okolicznikowe czasu z als i wenn ? Die Temporalsätze mit als und wenn 240
    80 Zdania okolicznikowe czasu z bevor/ehe, während, seitdem, bis, sobald, solange, sooft i nachdem ? Die Temporalsätze mit bevor/ehe, während, seitdem, bis, sobald, solange, sooft und nachdem 242
    81 Zdanie przydawkowe (względne) ? Der Attributsatz (der Relativsatz) 246
    82 Zdanie okolicznikowe celu ? Der Finalsatz 248
    83 Zdanie okolicznikowe sposobu ? Der Modalsatz 250
    84 Zdanie przyzwalające ? Der Konzessivsatz 252
    85 Zdanie skutkowe ? Der Konsekutivsatz 254
  Tablice gramatyczne 257
  Rekcja 271
  Klucz 283
Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

312

Kategoria

Nauka języków obcych

ISBN-13

978-83-01-15006-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Filologie obce, Język niemiecki

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami zawiera:

- szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych, opracowane konfrontatywnie i zilustrowane licznymi przykładami;
- 85 jednostek tematycznych; obejmujących ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące;
- klucz do wszystkich ćwiczeń;
- tablice gramatyczne.

Książka:

- stanowi doskonałą pomoc dla gimnazjalistów, licealistów, studentów i uczestników kursów językowych, niezależnie od metody i podręcznika;
- jest niezastąpiona w samodzielnej nauce języka niemieckiego;
- w sposób klarowny i przystępny wyjaśnia poszczególne zagadnienia gramatyczne;
- znakomicie ułatwia praktyczne stosowanie gramatyki i pomaga osiągnąć sukces w nauce niemieckiego.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!