Interpersonalne stosunki międzykulturowe

Interpersonalne stosunki międzykulturowe

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana książka podejmuje problematykę komunikacji międzykulturowej rozpatrywanej w wymiarze międzyludzkim, personalnym. Uwzględnia znaczenie materialnego, biologicznego podłoża wartości, norm i tożsamości kulturowej. Treść książki stanowi zarówno kontynuację, jak i uzupełnienie wcześniejszej pracy zatytułowanej Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, opublikowanej w 2005 roku przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odchodzę w niej od jednowymiarowej, socjologicznej analizy, w kierunku wyjaśnień bliższych antropologii kulturowej i psychologii społecznej. Problematyka tej książki jest jak współczesna kultura, wielowątkowa, wielowymiarowa, płynna, subiektywna, wieloznaczna. Jednak moją intencja nie jest zaoferowanie produktu wedle zasady „dla każdego coś miłego”, lecz raczej dostarczenie inspiracji do poszukiwania prawdy o samych sobie.


(Ze wstępu)


Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny – socjolog kultury, narodu i stosunków etnicznych, kierownik Katedry Kulturoznawstwa Międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor dziesięciu monografii naukowych: Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970 (1989), Mit i ideologia wśród emigrantów polskich w Brazylii i Argentynie (1992), Kontestacja: formy buntu we współczesnym społeczeństwie (1997), Sekty: w poszukiwaniu utraconego raju (1998), Bunt „nadnormalnych” (1999), Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki (2001), Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej. Zarys podstawowych zagadnień (2002), Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów (2003), Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych (2004), Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki (2005).


Rok wydania2007
Liczba stron256
KategoriaSocjologia kultury
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2343-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział I. Kulturowe podłoże potrzeb i różnorodności sposobów ich zaspokajania    11
    1. Materialne, biologiczne podłoże różnic kulturowych    11
    2. Dieta i sposoby odżywiania – profile kultury    18
    3. Sposób gospodarowania przestrzenią    29
    4. Terytorium    38
    5. Procesy regionalizacji a uniwersalizacja kulturowa    40
    6. Rodzaje zbiorowości regionalnych    43
  
  Rozdział II. Wzory kształtowania więzi grupowej i tożsamości kulturowej jednostek    47
    1. Pokrewieństwo i powinowactwo    50
    2. Wspólnota i zrzeszenie    55
    3. Indywidualizm i kolektywizm    60
    4. Język a tożsamość    64
    5. Rasa    69
    6. Etniczność    71
    7. Religia    74
  
  Rozdział III. Profile kultury    81
    1. Kultury „asertywne” i „nieasertywne”    82
    2. Kultura „wstydu” i kultura „winy”    84
    3. Kultury „otwarte” i „zamknięte”    86
    4. Kultury „zimne” i „gorące”    89
    5. Kultury sformalizowane i nieformalne    93
  
  Rozdział IV. Postrzeganie innych i komunikacja międzykulturowa    97
    1. Komunikacja werbalna    97
    2. Komunikacja niewerbalna    102
    3. Mimika    103
    4. Dotyk    105
    5. Uśmiech    107
    6. Wygląd    110
    7. Zapach    121
  
  Rozdział V. Sposoby definiowania innych    125
    1. „Swoi” i „obcy”    127
    2. Stereotyp kulturowy    132
    3. Etnocentryzm i konflikt etniczny    137
    4. Rasizm i dyskryminacja rasowa    140
    5. Uprzedzenia religijne    143
  
  Rozdział VI. Modele interpersonalnych stosunków międzykulturowych    145
    1. Konflikt i antagonizm    148
    2. Segregacja i separacja    152
    3. Unikanie i wycofanie    156
    4. Alienacja    162
    5. Marginalizacja    165
    6. Przystosowanie i integracja    167
    7. Asymilacja i akulturacja    168
    8. Rodzaje tożsamości kulturowej w procesie asymilacji    170
  
  Rozdział VII. Wielokulturowość i pluralizm    175
    1. Różnorodność kulturowa    175
    2. Społeczny kontekst wielokulturowości    179
    3. Modele pluralizmu kulturowego    186
    4. Jednostki w sytuacji wielokulturowości    192
  
  Rozdział VIII. Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie    213
    1. Powszechność wymiany    216
    2. Wielokrotność tożsamości    218
    3. Komunikacja ponad barierami kulturowymi    220
    4. Procesy uniwersalizacji kulturowej    223
    5. Supermarket kultury    230
    6. Turystyka międzynarodowa jako forma kontaktu międzykulturowego    238
  
  Literatura    247
  Indeks nazwisk    253
RozwińZwiń