Domeny symboliczne

-20%

Domeny symboliczne

Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,28  44,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 44,10 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 29,55 zł  


35,28

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka porusza niezwykle ważny, a zarazem niedostatecznie zgłębiony problem symbolicznego wymiaru animozji oraz konfliktów narodowościowych i etnicznych, czyli sporów o pomniki, mauzolea, groby i cmentarze, zabytki, miejsca święte, rocznice wydarzeń historycznych, pieśni i znaki graficzne, obecność w przestrzeni publicznej nazw i języka mniejszości itd. Autor przedstawia model wyjaśniający te konflikty, podkreślając znaczenie aspektu terytorialnego (tytułowa „domena symboliczna” to terytorium, nad którym dana grupa panuje symbolicznie). W kolejnych dwóch częściach model ów jest weryfikowany na podstawie analizy sporów z udziałem większości polskiej oraz Ślązaków o różnej identyfikacji narodowej, a także mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej, ormiańskiej, romskiej i litewskiej). Książka ma charakter interdyscyplinarny, Autor korzysta z dorobku historii, politologii, etnologii i antropologii kulturowej, a także psychologii społecznej. Nijakowski opiera się przede wszystkim na własnych badaniach, uwzględniając wiele niepublikowanych wcześniej danych i dokumentów.


Rok wydania2006
Liczba stron379
KategoriaAntropologia kulturowa
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-185-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    11
    Plan i cele badawcze książki    15
    Metodyka badań i kodowanie    17
    Uwagi o zasadach cytowania i bibliografii    21
  Część I. TEORETYCZNE ASPEKTY ANIMOZJI I KONFLIKTÓW NARODOWOŚCIOWYCH I ETNICZNYCH W WYMIARZE SYMBOLICZNYM    23
    ROZDZIAŁ 1. KONFLIKTY NARODOWE I ETNICZNE – PERSPEKTYWA TEORETYCZNA. UWAGI WSTĘPNE    24
      1.1. Konflikt społeczny a konflikt etniczny    24
      1.2. Modele opisu animozji i konfliktów narodowościowych w wymiarze symbolicznym    32
      1.3. Zasób i dobro etniczne – etniczność a modernizacja w Polsce    38
      1.4. Terytorialne i nieterytorialne konflikty etniczne w wymiarze symbolicznym    40
    ROZDZIAŁ 2. O ZNACZENIU TERYTORIUM DLA NAUK SPOŁECZNYCH I KULTURY    45
      2.1. Kategoria terytorium a inne kategorie w naukach społecznych    45
      2.2. Fenomenologiczna i antropologiczna analiza kategorii terytorium    55
      2.3. Terytorium jako residuum ontologiczne    59
      2.4. Konstrukty etniczne na bazie terytorium    63
    ROZDZIAŁ 3. SOCJOLOGIA POMNIKA, CZYLI W POSZUKIWANIU FATALNEJ SIŁY KAMIENIA    66
      3.1. Definicja i typologia pomników    67
      3.2. Poziomy analityczne socjologii pomnika    81
        3.2.1. Estetyka pomnika    81
        3.2.2. Pomnik jako element podsystemu komunikacyjnego    86
        3.2.3. Pomnik z perspektywy mikrosocjologicznej i antropologicznej    89
        3.2.4. Pomnik z perspektywy makrosocjologicznej i politologicznej    90
      3.3. Wymiary społeczne pomnika    91
      3.4. Pomnik jako przedmiot konfliktu. Uwagi wprowadzające    98
    ROZDZIAŁ 4. DOMENY SYMBOLICZNE    103
      4.1. O homologii między ludową religijnością a nacjonalizmem    103
      4.2. Domena symboliczna    108
  CZĘŚĆ II. STOSUNKI ETNICZNE NA ŚLĄSKU: ZASTOSOWANIE BADAWCZE KONCEPCJI DOMENY SYMBOLICZNEJ    125
    ROZDZIAŁ 5. O WIELOŚCI DYSKURSOW TOŻSAMOŚCIOWYCH I IDENTYFIKACJI NA ŚLĄSKU    126
      5.1. Wiele twarzy narodu    127
      5.2. Po co debata o narodowości Śląskiej    129
      5.3. Ślązacy – charakterystyka społeczności    131
      5.4. Śląskie trajektorie    145
      5.5. „Etniczność wyobrażona” opolskich Niemców    150
      5.6. Ślązacy o identyfikacji niemieckiej w świetle spisu powszechnego    154
    ROZDZIAŁ 6. ANIMOZJE NARODOWOŚCIOWE W WYMIARZE SYMBOLICZNYM NA ŚLĄSKU W LATACH 1989–2005    165
      6.1. Mit Ziem Odzyskanych    166
      6.2. Walka o „krajobraz semantyczny”    173
      6.3. Historyczne uwarunkowania fundowania pomników żołnierzom niemieckim    181
      6.4. Pomniki upamiętniające żołnierzy niemieckich na Śląsku w latach 1945–1989    186
      6.5. Konflikty o pomniki upamiętniające żołnierzy niemieckich w latach 1989–2005    190
      6.6. Studium przypadku: konflikt o pomnik w Mechnicach    225
      6.7. Sporne pomniki polskie w „gminach niemieckich”    238
      6.8. „Obozy dla Niemców na Śląsku    242
      6.9. Studium przypadku: Łambinowice    246
      6.10. Konflikty o Górę Świętej Anny    254
    ROZDZIAŁ 7. WYJAŚNIENIE ANIMOZJI I KONFLIKTóW POLSKO-NIEMIECKICH NA ŚLĄSKU W WYMIARZE SYMBOLICZNYM    268
      7.1. O nieredukowalności konfliktów w wymiarze symbolicznym na Śląsku    268
      7.2. Polityczny i religijny kult zmarłych    273
      7.3. Śląskie domeny symboliczne    276
  CZĘŚĆ III. PRZEGLĄD MIĘDZYETNICZNYCH SPORÓW O UPAMIĘTNIENIA W POLSCE W LATACH 1989–2005    287
    ROZDZIAŁ 8. TOPOGRAFIA I HISTORIA ANIMOZJI I KONFLIKTÓW    288
      8.1. Upamiętnienia niemieckie poza Śląskiem    288
      8.2. Pomniki i tablice mniejszości ukraińskiej    291
      8.3. Pomniki białoruskie    307
      8.4. Animozje polsko-żydowskie    312
      8.5. Litwini, Ormianie i Romowie    320
    ROZDZIAŁ 9. WYJAŚNIENIE KONFLIKTÓW ZA POMOCĄ KONCEPCJI DOMENY SYMBOLICZNEJ    329
      9.1. Niemcy a Ukraińcy: podobieństwa i różnice restytucji domeny symbolicznej    329
      9.2. Domeny martyrologiczne    334
      9.3. Mniejszościowe domeny w Polsce – podsumowanie    339
    ZAKOŃCZENIE    341
    ROZDZIAŁ 10. O ZASADNOŚCI WPROWADZONYCH KATEGORII W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH    342
      10.1. Domeny symboliczne w Polsce    342
      10.2. Projekt studium przypadku: Cmentarz Orląt Lwowskich    346
      10.3. Projekt studium przypadku: Jerozolima    348
      10.4. Strategie rozwiązywania i zarządzania konfliktami narodowościowymi i etnicznymi w wymiarze symbolicznym    349
      10.5. Podsumowanie pracy    351
    BIBLIOGRAFIA CYTOWANA    355
      I. Książki i artykuły naukowe    355
      II. Beletrystyka    368
      III. Artykuły i wywiady prasowe    368
      IV. Komunikaty z badań społecznych    370
      V. Ulotki, informatory, książki propagandowe, biuletyny komisji sejmowych, protokoły, niepublikowane dokumenty, ekspertyzy i wystąpienia    370
      VI. Dokumenty mowy nienawiści    371
      VII. Dokumenty multimedialne    371
  THE NATIONALITY AND ETHNIC CONFLICTS IN THE SYMBOLIC DIMENSION    372
  INDEKS NAZWISK    373
RozwińZwiń