X

  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I AKRONIMÓW 7
  WSTĘP 13
  
  1. GENEZA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 17
  
  1.1. BIBLIOTEKI JAKO SKARBNICE WIEDZY I OŚRODKI JEJ UPOWSZECHNIANIA 17
  1.2. KRYZYSY BIBLIOGRAFICZNE I ICH ROLA W GENEZIE INFORMACJI NAUKOWEJ 21
  1.3. WCZESNE POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 23
  
  2. BIBLIOGRAFIA - PIERWSZA FORMA INFORMACJI NAUKOWEJ 26
  
  2.1. BIBLIOGRAFIA W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU 26
  2.2. BIBLIOGRAFIA OD XV DO XX WIEKU 29
  
  3. DOKUMENTACJA NAUKOWA - POWSTANIE I ROZWÓJ DO 1914 ROKU 44
  
  3.1. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY PAULA OTLETA I HENRY LA FONTAINE’A 44
  3.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY 52
  
  4. ROZWÓJ DOKUMENTACJI NAUKOWEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 58
  
  4.1. MIĘDZYNARODOWY RUCH DOKUMENTACYJNY 58
  4.2. DOKUMENTACJA I INFORMACJA BIBLIOGRAFICZNA W POLSCE DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 70
  4.3. DWA KIERUNKI INFORMACJI NAUKOWEJ: „DOKUMENTACYJNY” I „BIBLIOTECZNY”. RODZAJE INFORMACJI 75
  
  5. INFORMACJA NAUKOWA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 79
  
  5.1. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ I DOKUMENTACJI I ICH DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 79
  5.2. INFORMACJA NAUKOWA W BIBLIOTEKACH POLSKICH 87
  5.3. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ SIECI OŚRODKÓW DOKUMENTACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ W POLSCE 93
  
  6. TERMINOLOGIA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 101
  
  6.1. SYSTEM TERMINOLOGICZNY INFORMACJI NAUKOWEJ 101
  6.2. NORMALIZACJA TERMINOLOGII INFORMACJI NAUKOWEJ 104
  6.3. LEKSYKOGRAFIA TERMINOLOGICZNA W DZIEDZINIE INFORMACJI NAUKOWEJ 106
  
  7. METODY DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 113
  
  7.1. TRADYCYJNE METODY DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ 113
  7.2. MAŁA I ŚREDNIA MECHANIZACJA ORAZ ZASTOSOWANIE TECHNIKI INFORMATYCZNEJ W INFORMACJI NAUKOWEJ 124
  7.3. REPROGRAF1A JAKO NARZĘDZIE INFORMACJI 133
  
  8. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA I RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI 137
  
  8.1. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA INFORMACJI 137
  8.2. RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI (RWI) 142
  8.3. SELEKTYWNA DYSTRYBUCJA I RETROSPEKTYWNE WYSZUKIWANIE INFORMACJI - NOWE FORMY 144
  8.4. INFOBROKER-WYSZUKIWANIE INFORMACJI NA ZAMÓWIENIE 148
  
  9. ORGANIZACJA INFORMACJI NAUKOWEJ: WSPÓIPRACA, SIECI, SYSTEMY 154
  
  9.1. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 154
  9.2. ORGANIZACJA INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE DO 1990 ROKU 157
  9.3. INFORMACJA NAUKOWA W POLSCE PO 1990 ROKU 164
  9.4. WSPÓŁPRACA PLACÓWEK INFORMACYJNYCH - WYBRANE PROJEKTY I SYSTEMY INFORMACJI 174
  9.5. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA ORGANIZACJI KRAJOWYCH 177
  
  10. JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE - CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA I METODOLOGICZNA 191
  
  10.1. LINGWISTYCZNE PODSTAWY JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 191
  10.2. JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY - JEGO CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA 194
  10.3. CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA JĘZYKÓW INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYCH 205
  10.4. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU 1 ZASTOSOWAŃ JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 214
  10.5. PORÓWNYWANIE I OCENA JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 216
  
  11. INTERNET - ŹRÓDIO INFORMACJI I WIEDZY ORAZ NARZĘDZIE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ 219
  
  11.1. SYSTEM WORLD WIDE WEB 219
  11.2. POCZTA ELEKTRONICZNA 228
  11.3. FTP 241
  11.4. GOPHER I WAIS 243
  11.5. IRC 244
  11.6. MEDIA STRUMIENIOWE 246
  
  12. KOMPUTEROWE BAZY DANYCH - TWORZENIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE 249
  
  12.1. ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNYCH BAZ DANYCH 249
  12.2. ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH 259
  
  13. SPOŁECZNY PROCES INFORMACJI NAUKOWEJ I JEGO UCZESTNICY 277
  
  WYBRANE PIŚMIENNICTWO Z ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ 284
  
  A. OPRACOWANIA OGÓLNE, SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE. INFORMATORY 284
  B. OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE 287
  C. NORMY 293
  
  INDEKS OSOBOWY 303
  INDEKS RZECZOWY 307
  STRESZCZENIE W JĘZ. POLSKIM 317
  STRESZCZENIE W JĘZ. ANGIELSKIM 318
Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

318

Kategoria

Publikacje darmowe

Wydawca

SBP

ISBN-13

978-83-8931-654-7

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

SBP , 2006
Redakcja: Zbigniew Żmigrodzki, Wiesław Babik, Diana Pietruch-Reizes
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Podręcznik stanowi trzecią część cyklu dydaktycznego przygotowanego na Uniwersytecie Śląskim pod kierunkiem Zbigniewa Żmigrodzkiego, komplementarną wobec wcześniejszych pozycji: Bibliotekarstwa i Bibliografii.


Plik pdf jest zamknięty w postaci rastrowej złożonej ze skanów.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!